(Baohatinh.vn) - Tiếp tục phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số báo cáo, tờ trình gửi đến kỳ họp...

Quyết tâm giành kết quả cao nhất trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN

Tiếp tục phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số báo cáo, tờ trình gửi đến kỳ họp...

Sáng nay (10/12), tại TP. Hà Tĩnh, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú chủ tọa kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh tiến hành lễ chào cờ

Dự lễ khai mạc có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, cùng các ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã.

Trước khai mạc chính thức Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI đã họp phiên nội bộ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Võ Kim Cự do đã được trung ương điều động giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thiện do không tiếp tục tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú thông qua chương trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và kết quả phiên họp nội bộ về công tác cán bộ.

Diễn văn khai mạc do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trình bày, nêu rõ: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đánh giá một cách cụ thể, khách quan tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 2015; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp ngành, địa phương, đơn vị. Trên cơ sở dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn và thách thức để xác định nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác.

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phù hợp với tình hình thực tiễn, có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả cao nhất. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà dành thời gian quan tâm theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đọc diễn văn khai mạc kỳ họp

HĐND tỉnh cũng đã nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.

Báo cáo nhấn mạnh: Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, cùng những nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân nên tình hình KT-XH tiếp tục đạt kết quả cao, các lĩnh vực sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, an sinh xã hội được đảm bảo, QP-AN được giữ vững...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng cao, ước đạt 17,5%, trong đó CN-XD tăng 19,6%, nông - lâm - thủy sản tăng 7,7%, TM-DV tăng 19,7%, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 38,9 triệu đồng. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng CN-XD và DV, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các chính sách hỗ trợ sản xuất được ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả, các chuỗi liên kết từng bước được xây dựng. Các dự án đầu tư trên địa bàn được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 91.191 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn FDI dự kiến đạt 70.455 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tốt; công tác QP-AN tiếp tục được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo... có nhiều chuyển biến tích cực.

Chủ tọa kỳ họp

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong năm 2015 như: GRDP những năm qua cao gấp 3 lần so với bình quân chung cả nước nhưng chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư FDI; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác lợi thế vùng miền, sản phẩm chủ lực ở nhiều địa phương còn hạn chế; tiến độ xây dựng NTM chưa đồng đều và hiện vẫn còn nhiều xã đăng ký về đích trong năm nay nhưng mức độ đạt chuẩn các tiêu chí còn thấp, chưa bền vững; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án gặp nhiều khó khăn; vẫn còn tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm; tình hình an ninh trật tự, tai tệ nạn xã hội, TNGT ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp...

Báo cáo nhấn mạnh: năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, do đó nhiệm vụ là hết sức nặng nề.

Thể hiện rõ quyết tâm giành thắng lợi cao nhất trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, báo cáo của UBND tỉnh đề ra 4 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là: chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực VH-XH, nhất là KH-CN, giáo dục, y tế, văn hoá; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện nghiêm Đề án 3713 gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác QP-AN, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng, đối ngoại...; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tập trung đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng khu vực CN-XD và TM-DV, duy trì tốc độ phát triển khu vực nông lâm ngư nghiệp; đẩy mạnh tăng thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng thu từ hoạt động SX-KD...

Đại biểu trao đổi, trò chuyện bên lề kỳ họp

Tiếp tục phiên khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh nghe các báo cáo tóm tắt: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020; báo cáo tóm tắt kết quả thu - chi ngân sách năm 2015, dự toán thu - chi ngân sách năm 2016 và báo cáo tóm tắt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; báo cáo tóm tắt việc thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015, dự kiến tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của TAND tỉnh năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016

Cũng trong buổi sáng, Ban Kinh tế và Ngân sách đã thông qua HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, ngân sách; Ban Văn hóa Xã hội thông qua báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa, xã hội; Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra về lĩnh vực pháp chế.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) Đoàn Đình Anh thông qua báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa, xã hội

Nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVI.

Chiều nay, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường.

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật diễn biến của kỳ họp.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]