Cập nhật: 09:18 22/08/2020
(Baohatinh.vn) - Nhấn mạnh việc hoàn chỉnh đề án công tác nhân sự là nội dung then chốt của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định, phải lựa chọn được Ban Chấp hành đảm bảo chất lượng, uy tín trước Nhân dân.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dân

Nhấn mạnh việc hoàn chỉnh đề án công tác nhân sự là nội dung then chốt của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định, phải lựa chọn được Ban Chấp hành đảm bảo chất lượng, uy tín trước Nhân dân.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết đại hội Đảng cấp trên cơ sở

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đồng chí có thể chia sẻ một số nét nổi bật về thành công của Đại hội?

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Hà Tĩnh hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở vào ngày 15/8. So với Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) thì chúng ta đã hoàn thành trước 15 ngày.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dân

Kết quả nổi bật nhất đó là các Đại hội của chúng ta đều đảm bảo chất lượng, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu (cán bộ trẻ, cán bộ nữ - PV); không khí dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm cao và được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, đồng tình, ghi nhận.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dânThạch Hà là đảng bộ mở màn đại hội Đảng cấp huyện và tương đương ở Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ttham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của huyện).

Trong số 547 ủy viên đã được bầu có 88 đồng chí cấp ủy viên là nữ (chiếm 16,02%); 108 đồng chí cấp ủy viên dưới 40 tuổi (chiếm 19,67%). Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đều vượt so với quy định của Trung ương (Chỉ thị 35 quy định tỷ lệ nữ cấp ủy viên từ 15% trở lên, tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên - PV). Đặc biệt, có 4 đơn vị có 2 nữ ủy viên trở lên trong ban thường vụ.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dân

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020-2025

Tại các đại hội, trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh chỉ định bí thư theo Điều lệ Đảng, 16/16 đảng bộ còn lại đều tiến hành bầu bí thư cấp ủy trực tiếp và các đồng chí được giới thiệu bầu bí thư cấp ủy đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao. Kết quả này thể hiện rằng chính đoàn kết đã tạo nên sự đồng thuận.

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của Hà Tĩnh thành công tốt đẹp, để lại những bài học sâu sắc, không chỉ đối với công tác tổ chức đại hội mà còn là bài học cho công tác xây dựng Đảng.

PV: Vậy, xin đồng chí phân tích, làm rõ hơn những bài học đó?

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Bài học sâu sắc nhất qua Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của Hà Tĩnh, đó là chúng ta đã chủ động triển khai bài bản, kỹ lưỡng trên tất cả các mặt của công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện đầy đủ 4 nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, kế hoạch của các ban, ngành Trung ương, của tỉnh. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là chuẩn bị Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dân

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnhh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, chúng ta đã quán triệt sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Theo đó, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; thực hiện việc đánh giá, sàng lọc cán bộ với tinh thần xuyên suốt, nhiều chiều, kỹ lưỡng, bằng sản phẩm cụ thể, dân chủ, công khai, minh bạch, từ đó tập trung xây dựng nhân sự ban chấp hành khóa mới theo quy trình 5 bước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, khi có vấn đề cần phải sàng lọc với quan điểm không để lọt, không bỏ sót.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dân

Sau 11 tháng triển khai thi công, ngày 13/8, cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ) - công trình chào mừng Đại hội Đảng bô tỉnh đã thông xe kỹ thuật.

Và cuối cùng, đó là phát động các phong trào thi đua thiết thân cho Nhân dân với phương châm “đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết” từ đó, tạo niềm tin của dân vào Đảng, khơi dậy khí thế sôi nổi, góp phần làm nên thành công đại hội.

Ngay sau thành công của Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cần sớm ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện chương trình hành động của đại hội. Tiếp đó là phải kiện toàn các tổ chức theo đúng quy định và phân công cho ban chấp hành; xây dựng chương trình công tác toàn khóa gắn với các nội dung trong Báo cáo Chính trị.

Nội dung đặc biệt quan trọng, đó là phải xây dựng được quy chế của ban chấp hành, quy chế của ủy ban kiểm tra. Quy chế hoạt động của ban chấp hành cần được xây dựng kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời trao quyền chủ động cho nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với đó là phải xây dựng được cơ chế quản lý quyền lực.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy

PV: Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ diễn ra, Hà Tĩnh đã và đang chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Các bài học kinh nghiệm của đại hội cấp trên cơ sở là điều kiện rất tốt để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, chúng ta cơ bản đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung và trong một thời gian rất ngắn nữa thì Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ thống nhất, phê duyệt các nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo kết quả đại hội Đảng cấp trên cơ sở tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết đại hội Đảng cấp trên cơ sở và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sau khi được Trung ương phê duyệt, cho ý kiến, chúng ta phải tập trung cao hoàn chỉnh các văn kiện, đặc biệt trong đó có nội dung Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo góp ý văn kiện của Trung ương và dự thảo chương trình hành động, dự thảo nghị quyết.

Một nội dung mang tính then chốt cho tổ chức Đại hội đó là chúng ta cần hoàn chỉnh đề án nhân sự, trong đó có đề án của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp Trung ương. Hiện nay, nội dung này đã cơ bản hoàn thành.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Những đồng chí nằm trong danh sách Ban Chấp hành nhưng có đơn thư khiếu nại, tố cáo thì cần phải được làm rõ, phải sàng lọc kỹ càng để có một ban chấp hành đảm bảo chất lượng, đủ sức mạnh và trí tuệ, có uy tín trước Nhân dân.

Sàng lọc kỹ để có Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh uy tín trước Nhân dân

Toàn tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm 50 ngày chào mừng Đại hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. (Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội quán chế biến thủy sản Kỳ Anh)

Chỉ còn hơn 50 ngày nữa là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra. Toàn tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, yêu cầu các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị vào cuộc với những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân; thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng với Nhân dân.

PV: Xin cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]