Cập nhật: 13:19 02/12/2021
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, cần điều chỉnh, bổ sung làm rõ hơn kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, cần điều chỉnh, bổ sung làm rõ hơn kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ngày 2/12, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, BTV Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương - Ban Tổ chức Trung ương Phạm Thanh Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh tham dự.

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

BTV Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 và các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII gồm: báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo và nghị quyết kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2022; nghị quyết thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết thông qua đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Về tình hình KT-XH, năm 2021, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu. Qua rà soát đánh giá kết quả thực hiện, có 10 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất lúa đạt trên 55,22 tạ/ha, sản lượng trên 57,9 vạn tấn, đạt cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 16,45%.

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 và các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 41.700 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 15.400 tỷ đồng. Thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 12 nghìn tỷ đồng; thu hút 49 dự án đầu tư.

Các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa được tổ chức theo hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Chất lượng giáo dục đại trà ổn định, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được triển khai kịp thời với tổng kinh phí hơn 162 tỷ đồng.

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 đề ra 30 chỉ tiêu. Trong đó, dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tốc độ tăng trưởng đạt 8,5 - 9%.

Thu ngân sách đạt 16.300 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa 7.800 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 8.500 tỷ đồng).

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 43.000 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD.

Thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả;

Có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới;

Giải quyết việc làm mới trên 22.500 người

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%.

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Về kế hoạch đầu tư công, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của HĐND trong 11 tháng của năm là 9.995,632 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/11/2021 đạt 7.646,688 tỷ đồng, bằng 76,5% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ và bình quân chung cả nước.

Năm 2022, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước dự kiến đưa vào phân bổ trong kế hoạch là 7.138,633 tỷ đồng. Đối với nguồn ngân sách Trung ương, UBND tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết cho các dự án theo từng nguồn vốn: vốn thu hồi ứng trước (1.448,057 tỷ đồng), vốn đầu tư theo các ngành, lĩnh vực (2.227,586 tỷ đồng), vốn nước ngoài ODA (749,6 tỷ đồng).

Đối với nguồn cân đối ngân sách địa phương, dự kiến phân bổ cho các nội dung: hoàn trả chi phí đầu tư theo Đề án phát triển quỹ đất, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bố trí vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA; vốn thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh...

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Một số chỉ tiêu năm 2022 nên gom thành các nhóm chỉ tiêu để ngắn gọn, thuận lợi cho đánh giá sau thực hiện.

Về đề án “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”, gồm các nội dung: đánh giá tình hình phát triển KTTT tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong đó, đánh giá sự cần thiết xây dựng đề án, phân tích những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức, hạn chế và nguyên nhân. Đề án cũng đưa ra quan điểm, mục tiêu phát triển KTTT giai đoạn 2021-2025 và đề xuất 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Về đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh, đề án làm rõ thực trạng Trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ trên các phương diện: chuyên môn, học thuật, tổ chức nhân sự và nguồn lực theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và nghiên cứu đồng bộ, hiện đại, đáp ứng chất lượng, xây dựng môi trường có sức thu hút người học. Đề án đưa ra các chính sách đặc thù về đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển cơ sở vật chất, tài chính.

­­Về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội năm 2022, đối với biên chế cơ quan hành chính: biên chế công chức giao năm 2022 là 2.266, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (hợp đồng 68) giao năm 2022 là 186 chỉ tiêu.

Biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập: số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo giao là 25.999; tổng số chỉ tiêu hợp đồng 68 là 134 chỉ tiêu. Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo hợp đồng 68 trong các tổ chức hội, đoàn thể giao là 96 người làm việc, 44 định mức hỗ trợ ngân sách và 9 chỉ tiêu lao động hợp đồng 68.

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Cần điều chỉnh kết cấu phần nhiệm vụ năm 2022 trong báo cáo KT-XH phù hợp với trọng tâm những nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo các nghị quyết, đề án Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày. Các đại biểu cho rằng cần cụ thể hơn những kết quả đạt được về các chỉ tiêu KT-XH trong năm 2021; điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung cho phần giải pháp dự thảo báo cáo, nghị quyết về đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh, đề án phát triển KTTT.

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Về kế hoạch đầu tư công, phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên và theo quy định; mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần cân đối các chỉ tiêu KT-XH năm 2022; điều chỉnh kết cấu báo cáo phù hợp; cần quan tâm bố trí đủ nguồn vốn để các đề án ban hành có tính khả thi; chỉ rõ nguyên nhân những dự án giải ngân thấp để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư đạt kết quả cao nhất, đặc biệt là đối với nguồn vốn ODA; có chính sách đặc thù cho Trường Đại học Hà Tĩnh nhưng cần có định hướng cụ thể...

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Dự thảo các nghị quyết, báo cáo đã được UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ, chi tiết để trình BTV Tỉnh ủy. Năm 2022, bối cảnh dự báo sẽ còn khó khăn, cần cân nhắc các chỉ tiêu phù hợp và có những biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, giảm sử dụng nguồn ngân sách. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện lại những nội dung dự thảo các báo cáo, nghị quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Báo cáo KT-XH phải nhấn mạnh đặc thù của năm 2021, những cách làm hiệu quả và kết quả đạt được. Về nhiệm vụ năm 2022, cần nhận định tình hình, chỉ tiêu đặt ra phải gắn với nguồn lực. Cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng; quan tâm giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư; chú trọng cải cách hành chính; đẩy mạnh phân cấp quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra; tập trung cao cho lĩnh vực văn hóa, môi trường... Về phát triển kinh tế tập thể, chú trọng những lĩnh vực cần quan tâm như: nông nghiệp, môi trường và làm rõ các mức hỗ trợ báo cáo nêu ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị trong báo cáo tình hình KT-XH cần làm rõ hơn nội dung việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong năm đầu nhiệm kỳ; hệ lụy thiên tai năm 2020, những điểm khác của tình hình năm nay như dịch COVID-19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm...

Tập trung hoàn thiện báo cáo KT-XH và các nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận cuộc họp.

Cần làm rõ các kết quả đạt được về xuất khẩu nông sản; thu hút đầu tư; công tác an sinh xã hội; vai trò của công an chính quy về cấp xã, phường, thị trấn; công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND trong bối cảnh hết sức khó khăn…

Phần đánh giá chung của báo cáo, cần nhấn mạnh tính cộng đồng và tính nhân văn của con người Hà Tĩnh, đồng thời thể hiện được sự quyết tâm cao trong điều kiện khó khăn; nêu rõ việc từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX đạt hiệu quả; đánh giá lại công tác xã hội hóa trong thực hiện phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận khó khăn và cụ thể hơn là bổ sung thêm phần nguyên nhân chủ yếu của kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế.

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 cần ghi rõ kế hoạch phát triển, còn mục tiêu tổng quát mới chỉ là dự kiến. Mục tiêu tổng quát cần tiếp thu ý kiến, xem xét tổng thể để điều chỉnh bố cục phù hợp, rõ vấn đề: kêu gọi thu hút đầu tư, phục hồi KT-XH, cải cách hành chính, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới. Cùng đó, cần xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu.

Về nhiệm vụ, giải pháp, cần xác định phát triển song song NTM và đô thị văn minh; cụ thể hơn các giải pháp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; lĩnh vực văn hóa, giáo dục cần rõ hơn nội dung bảo tồn các sản phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể, khơi dậy tính nhân văn, tính tương thân, tương ái; có các giải pháp để tránh ảnh hưởng tâm lý của học sinh và giáo viên do dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cân đối ngân sách của tỉnh để có nguồn cho Quỹ Hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vào đại học; lưu ý chính sách cho cán bộ thú y; quan tâm lĩnh vực QP-AN…

Về kế hoạch đầu tư công, phải bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tập trung khởi công các dự án tạo động lực phát triển KT-XH, tạo kết nối vùng miền, quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng lĩnh vực văn hóa.

Đối với kế hoạch biên chế công chức, về tổng thể, phải đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, theo lộ trình. Tuy vậy, đối với những đơn vị còn thiếu biên chế thì phải quan tâm bố trí để có đủ nhân lực làm việc và phải chú ý về chất lượng. Tiếp tục kêu gọi mở rộng các trường tư thục để giảm áp lực biên chế cho giáo viên. Sở Nội vụ rà soát tổng thể để sắp xếp cán bộ thuận lợi cho công việc.

Về phát triển kinh tế tập thể, HTX, tỉnh sẽ tiếp tục đề ra chính sách phát triển KTTT nhưng phải xuất phát từ thực tiễn; tạo điều kiện để phát triển các mô hình, rà soát để bổ sung quỹ cho phát triển KTTT, HTX; phát huy tính chủ động tham mưu của Liên minh HTX tỉnh và vai trò các địa phương.

Đối với đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh, trên cơ sở ý kiến các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh xem xét, cân nhắc thông qua tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh hoặc sẽ có cuộc làm việc tổng thể sau kỳ họp. Trước mắt, đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh quan tâm đội ngũ quản lý, giáo viên.

Tin liên quan:

Ngọc Loan - Lê Tuấn


Ngọc Loan - Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]