HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Trong thời gian tới, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế hỗ trợ của HĐND thị xã trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng đô thị văn minh; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Sáng 29/7, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua một số nghị quyết quan trọng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải: Đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp; UBND thị xã, trưởng các phòng, ban, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND thị xã quan tâm.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Quang Vinh điều hành kỳ họp.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm chính trị cao, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình KT-XH, QP-AN của thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu (theo giá so sánh 2010) tăng 5,7%; sản xuất vụ xuân được mùa toàn diện; giá trị các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ có bước tăng trưởng khá;

Củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III và xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh theo đúng kế hoạch; trật tự, kỷ cương đô thị ngày càng được đảm bảo; thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng và đứng đầu toàn tỉnh về tổng số vốn đăng ký.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Thị xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Quang Vinh thông qua tờ trình của Thường trực HĐND đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2022.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 được cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai quyết liệt, kịp thời và đồng bộ các giải pháp.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc thông qua các tờ trình, nội dung chuyên đề của UBND thị xã về: Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh; đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các cấp, ngành, nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch như: y tế, công an, quân đội... đã không ngừng nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao, thực hiện tốt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt “mục tiêu kép” đặt ra, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, được Nhân dân đồng lòng thực hiện và ghi nhận, đánh giá cao.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND thị xã.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Toàn cảnh kỳ họp

Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án hạ tầng cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, Cổng Khánh 2 và Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, Nhà máy sản xuất thùng xốp EPS, Trạm biến áp 110 kV tại xã Thuận Lộc và một số dự án khác để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động.

Hoàn thành và triển khai chương trình phát triển đô thị TX Hồng Lĩnh đến năm 2030; đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các hình thức xã hội hóa đầu tư, nhất là các dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng cụm công nghiệp, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường và các dự án thứ cấp vào cụm công nghiệp; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh COVID-19, duy trì công tác khám chữa bệnh.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh bàn giải pháp sớm tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của TX Hồng Lĩnh 6 tháng đầu năm; thông tin nội dung và kết quả Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, HĐND thị xã Hồng Lĩnh cần tăng cường hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các chương trình, đề án của thị xã theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, phát huy trí tuệ của đại biểu trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của thị xã, nhất là công tác chỉnh trang đô thị.

BTV Thị ủy quán triệt sâu sắc nội dung kết luận của BTV Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị xã xây dựng đề án trình UBND tỉnh. Từ đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách đặc thù, tiếp tục huy động tối đa nguồn lực hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025.

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã Hồng Lĩnh dự kiến thông qua 6 nghị quyết: Nghị quyết về thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ cho dân quân tự vệ trên địa bàn TX Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về việc ban hành một số biện pháp nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TX Hồng Lĩnh và Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2020.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 2 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 1 ngày. Chiều nay, đại biểu thảo luận tại hội trường, tại tổ, thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định của HĐND.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast