Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Góp ý vào các dự thảo nghị quyết về phát triển KKT Vũng Áng; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (DN), các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, cần đánh giá thực trạng và làm rõ hơn, điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung phần giải pháp, nhiệm vụ các dự thảo nghị quyết đề ra.

Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Ngày 25/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 8, cho ý kiến ban hành các nghị quyết: phát triển Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Dự hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Thanh Tùng; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Văn phòng Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến; Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các Cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương Đảng Nguyễn Minh Đức; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết “Phát triển KKT Vũng Áng - động lực tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động DN đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của dự thảo nghị quyết là xây dựng KKT Vũng Áng trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm: Phát triển đồng bộ khu liên hợp cảng Vũng Áng - Sơn Dương; xây dựng trung tâm logistics tại Vũng Áng - Sơn Dương; trung tâm công nghiệp luyện kim, chế biến, chế tạo; trung tâm điện lực, đảm bảo hiệu quả tổng hợp về KT-XH, QP-AN và bảo vệ môi trường; gắn với nâng cấp thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị trung tâm phía Nam, hình thành thành phố Kỳ Anh trong tương lai, kết nối Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình;

Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Phát triển KKT Vũng Áng để giữ vững vai trò hạt nhân tăng trưởng của Hà Tĩnh trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động của tỉnh; tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra gắn với các trụ cột: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ, thương mại.

Dự thảo nghị quyết về phát triển KKT Vũng Áng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể:

Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025: thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 3,5 tỷ USD - 5,5 tỷ USD; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 15 - 20%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt 55.000 - 60.000 tỷ đồng; hàng hoá thông qua cảng khoảng 40 triệu tấn/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu cả giai đoạn đạt từ 7,5 - 8,5 tỷ USD; giải quyết việc làm 25.000 lao động.

Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030: thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 4 tỷ USD - 7 tỷ USD; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 15 - 20%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt 100.000 - 120.000 tỷ đồng; hàng hoá thông qua cảng khoảng 60 triệu tấn/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu cả giai đoạn đạt từ 12 - 14 tỷ USD; giải quyết việc làm 30.000 lao động.

Dự thảo nghị quyết cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng, phát triển KKT Vũng Áng, tạo đồng thuận, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện; nghiên cứu, triển khai đồ án điều chỉnh, mở rộng KKT Vũng Áng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng; tập trung nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu; phát triển nguồn nhân lực...

Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Về dự thảo Nghị quyết “Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, mục tiêu tổng quát là phát triển DN cả về số lượng và chất lượng, trọng tâm là phát triển DN chất lượng, có năng lực cạnh tranh, bền vững. Trong đó, có một số DN lớn, nguồn lực mạnh để làm “đầu tàu” dẫn dắt các DN tham gia chuỗi giá trị; phấn đấu mật độ DN đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên mức bình quân của cả nước.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ DN; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để DN đóng góp ngày càng nhiều vào KT-XH của tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của DN trong tỉnh.

Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội nghị

Dự kiến mục tiêu cụ thể của nghị quyết về phát triển DN:

Giai đoạn 2021 - 2025, mỗi năm thành lập mới trên 1.000 DN hoạt động hiệu quả, đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 15.000 DN, đến năm 2030 có trên 20.000 DN.

Đến năm 2025: khu vực DN đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP của tỉnh và đến năm 2030 khoảng 65 - 70% GRDP của tỉnh; đóng góp vào ngân sách của khu vực DN chiếm khoảng 65 - 70% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh và đến năm 2030 khoảng 70 - 75% tổng thu ngân sách nội địa; tổng vốn đầu tư từ khu vực DN chiếm từ 60 - 65% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh và đến năm 2030 chiếm trên 65%;

Trên 80% DN nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; 100% DN có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định; giải quyết việc làm mới trên 20.000 lao động/năm; hằng năm, hỗ trợ đào tạo khoảng 1.000 lượt người về quản trị và khởi sự DN.

Dự thảo nghị quyết cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành về phát triển DN; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển DN, thúc đẩy khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác hỗ trợ đăng ký DN và nâng cao chất lượng hoạt động của DN; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ DN...

Tham gia góp ý tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, đại biểu cũng làm rõ hơn và cho rằng cần điều chỉnh một số nội dung để hoàn thiện dự thảo. Theo đó, cần đánh giá sâu hơn về thực trạng, tình hình hoạt động DN hiện nay; xem xét lại một số chỉ tiêu đề ra trong 2 dự thảo nghị quyết như: chỉ tiêu số lượng DN thành lập mới hằng năm, điều kiện thành lập tổ chức Đảng trong DN, giải quyết việc làm cho lao động...

Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành góp ý điều chỉnh một số chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết phát triển KKT Vũng Áng.

Các đại biểu cũng cho rằng cần cụ thể hơn, điều chỉnh, bổ sung thêm phần giải pháp, nhiệm vụ trong dự thảo của nghị quyết về phát triển KKT Vũng Áng và phát triển DN; có cơ chế đặc thù cho phát triển KKT Vũng Áng; làm rõ hơn đóng góp của KKT Vũng Áng và vai trò của KKT Vũng Áng đối với vùng lân cận; có chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn trong phát triển DN để DN hoạt động hiệu quả...

Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng:Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu các dự thảo nghị quyết đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cần cân nhắc, xem xét thêm một số chỉ tiêu cụ thể và có thêm cơ chế đặc thù để phát triển KKT Vũng Áng.

Cho ý kiến ban hành các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Chỉ tiêu số lượng DN thành lập mới hằng năm mà dự thảo nghị quyết đưa ra đã được xây dựng bám sát với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Về phần các giải pháp, nhiệm vụ các đại biểu góp ý bổ sung, UBND tỉnh sẽ tiếp thu để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện sau khi có nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh.

Trong chương trình chiều nay, hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến dự thảo nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast