Chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

chuan bi tot cac noi dung cho ky hop thu 4 hdnd tinh khoa xvii

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực MTTQ tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 12-14/7, với nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp sẽ nghe, xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; nghe báo cáo của các các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác; bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh; tiến hành xem xét, ban hành các nghị quyết quan trọng...

chuan bi tot cac noi dung cho ky hop thu 4 hdnd tinh khoa xvii

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y báo cáo dự kiến nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 - HĐND khóa XVII.

Để đảm bảo tốt mọi điều kiện phục vụ kỳ họp, công tác chuẩn bị báo cáo tài liệu sẽ được UBND tỉnh hoàn thiện trước ngày 1/7; các ban HĐND tỉnh thẩm tra từ ngày 3-5/7; trước ngày 8/7, Văn phòng HĐND tỉnh gửi văn bản, tài liệu đến các đại biểu.

Hoạt động tiếp xúc cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ cấp huyện tổ chức cho các tổ đại biểu từ ngày 19-24/6/2017...

chuan bi tot cac noi dung cho ky hop thu 4 hdnd tinh khoa xvii

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, HĐND tỉnh cần cân đối sát nguồn lực trước khi ban hành một số nghị quyết có mức đầu tư, hỗ trợ lớn.

chuan bi tot cac noi dung cho ky hop thu 4 hdnd tinh khoa xvii

Giám đốc Sở LĐ-TB&Xh Nguyễn Trí Lạc: Về vấn đề chuyển đổi nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển không nhất thiết phải ban hành nghị quyết mà chỉ cần ban hành kế hoạch là có thể thực hiện tốt.

Tham gia phát biểu, đại diện các thành phần dự họp đã tập trung làm rõ tình hình chuẩn bị, tính khả thi của các đề án dự kiến sẽ thông qua; giải trình vì sao một số nghị quyết dự kiến sẽ ban hành nhưng không xây dựng; trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến nội dung các nghị quyết dự kiến sẽ thông qua để khi ban hành có tính khả thi cao...

chuan bi tot cac noi dung cho ky hop thu 4 hdnd tinh khoa xvii

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Các nghị quyết chuyên đề dự kiến sẽ được ban hành trong kỳ họp tới phải được tính toán, soát xét kỹ từ nhu cầu, thẩm quyền và khả năng thực hiện. Vì vậy, các sở ngành chức năng, địa phương có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Nếu xét thấy không nhất thiết phải ban hành nghị quyết thì nên ban hành các quyết định để thực hiện thuận lợi và phù hợp với tình hình.

Ngoài ra, cần lưu ý, xem xét, điều chỉnh một số nội dung về Nghị quyết Xây dựng mô hình đô thị văn minh, Nghị quyết về Phát triển khoa học công nghệ sinh học, Nghị quyết về Xã hội hóa nguồn nhân lực xây dựng kết cấu hạ tầng phấn đấu đưa thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2030...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị lựa chọn một nội dung quan trọng, phù hợp trong 2 Dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo nghị quyết về Phát triển khoa học, công nghệ sinh học phục vụ quá trình CNH-HĐH kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, để triển khai thực hiện theo đề xuất của ngành chức năng và UBND tỉnh.

chuan bi tot cac noi dung cho ky hop thu 4 hdnd tinh khoa xvii

Bí thư Tỉnh uỷ cũng cho chủ trương một số việc cần làm trong thực hiện Nghị quyết về xây dựng mô hình thành phố thông minh; cho tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi thực hiện nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, điểu chỉnh một số loại phí; nhất trí bổ sung 2 Nghị quyết chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng người cao tuổi (từ 70-80 tuổi) và nhóm đối tượng hộ gia đình làm nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình và Nghị quyết danh mục các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, để Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh diễn ra có chất lượng, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh và các ban, ngành, bộ phận có liên quan cần phải làm tốt công tác chuẩn bị.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast