Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ

Trong hai ngày 03-04/12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ, sa bàn năm 2012. Tham dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng nguyễn Đức Tới - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh- hướng dẫn phân tích tình hình địch đổ bộ từ

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh- hướng dẫn phân tích tình hình địch đổ bộ từ

Với tình huống được đặt ra là địch tấn công xâm lược vào tỉnh Hà Tĩnh kết hợp với phần tử phản động gây bạo loạn, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức xử trí một số tình huống như: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, động viên quân dự bị; chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và chuyển trạng thái SSCĐ từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; sơ tán LLVT ra khu sơ tán, tránh đòn tập kích ban đầu bằng hỏa lực, triển khai trận địa và xử trí một số tình huống A,A2, địch đổ bộ đường không, đường biển, đường bộ với đòi hỏi tính khoa học, tính liên tục cao. Bộ CHQS tỉnh Hội ý chỉ huy, hội nghị Đảng ủy quân sự thông qua tác chiến phòng thủ; thực hành công tác chuẩn bị tác chiến phòng thủ, huy động toàn bộ lực lượng và giao nhiệm vụ chiến đấu đảm bảo an toàn các mục tiêu trong điều kiện có bạo loạn vũ trang.

Thảo luận kế hoạch tác chiến

Thảo luận kế hoạch tác chiến

Xử trí tình huống thực hành tác chiến phòng thủ trên bản đồ và sa bàn: Dựa vào thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh, thế trận phòng thủ của các địa phương, kết hợp với lực lượng chủ lực của Quân khu, tỉnh hình thành thế trận phòng thủ, liên hoàn vững chắc, có chiều sâu bảo đảm đánh địch từ xa ngăn chặn từng bước, tiêu hao, tiêu diệt kìm giữ địch trên các huyện, giữ vững khu vực phòng thủ then chốt, kết hợp đánh địch rộng khắp và các hoạt động đấu tranh khác giành và giữ quyền chủ động của các cấp thực hành tiêu diệt địch đổ bộ đường biển, tiến công đường bộ, đổ bộ đường không, vu hồi đường sông, đột nhập trận địa buộc địch sa lầy, phân tán đối phó tiến tới đánh địch tiến công không cho chúng thực hiện ý địch đánh chiếm tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong khung tập sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do Ban chỉ đạo đưa ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast