Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 13/11/2021, theo hình thức họp trực tuyến kết hợp tập trung với nhiều nội dung quan trọng.

Để tham kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tích cực, chủ động nghiên cứu, tổ chức các cuộc làm việc, tiếp xúc cử tri, hội nghị xây dựng pháp luật và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng các vị đại biểu trong đoàn tham dự Kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Trương Quang Đức

Sau kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng ban hành quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; Báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021;

Báo cáo tổng kết việc thực hiện những đổi mới, cải tiến tại các kỳ họp của Quốc hội và việc thi hành Nội quy kỳ họp của Quốc hội; báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 hằng tuần; Tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan; tiếp nhận 19 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chuyển 3 đơn, tổ chức giám sát việc giải quyết 1 đơn, còn lại lưu và theo dõi; phối hợp Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh đôn đốc tiến độ triển khai hoàn thành hỗ trợ xây dựng 8 nhà tránh trú bão trên địa bàn tỉnh.

Để tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đạt kết quả tốt, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các vị ĐBQH đang tập trung thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất, dành thời gian nghiên cứu, góp ý kiến về dự kiến chương trình, các nội dung kỳ họp.

Thứ hai, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến đảm bảo công tác phòng, chống dịch; thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua Ban Dân nguyện và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Thứ ba, tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức một số cuộc làm việc, một số hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề gắn với lấy ý kiến góp ý xây dựng pháp luật phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Thứ tư, các vị đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, chú trọng hơn việc nghiên cứu kỹ tài liệu, nắm bắt tình hình thực tế để nâng cao chất lượng nội dung phát biểu, chất vấn, tập trung phân tích, đánh giá, kiến nghị các giải pháp thiết thực vì quyền lợi của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “công tác thi đua, khen thưởng” và lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Thứ năm, đại biểu Quốc hội trong đoàn sẽ thực hiện tốt quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là thành viên các Ủy ban của Quốc hội tham gia hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và của tỉnh.

Ngoài ra, đoàn chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan chức năng ở địa phương để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh tại địa điểm họp của đoàn trong thời gian Quốc hội họp trực tuyến.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh nhà gửi tới kỳ họp theo địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh hoặc gửi qua thư điện tử hatinh@quochoi.vn./.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.