(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng và ban hành những chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng đối với thanh niên tài năng, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng và ban hành những chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng đối với thanh niên tài năng, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.

Sáng 19/1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Trung chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp, ngành đã triển khai đầy đủ và toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

Các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên các lĩnh vực; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển thanh niên; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của bộ, ngành, địa phương.

Tính đến tháng 12/2020, tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên của cả nước có 13.242 người. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 41 người; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 13.201 người (còn một số bộ, ngành, địa phương chưa báo cáo đầy đủ số liệu).

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, có nhiều giải pháp tích cực bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở vùng kinh tế có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Đề nghị các bộ, ngành và đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phối hợp nhằm triển khai có hiệu quả các các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch về phòng chống tội phạm và ma túy trong thanh thiếu niên.

Các cấp ủy, chính quyền đã coi trọng và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch để không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức các mặt của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được phát triển cả số lượng và chất lượng.

Từ năm 2015 đến 2020, thông qua việc thực hiện đề án đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi đề án với tổng kinh phí triển khai thực hiện là gần 29,8 tỷ đồng, đạt 87,8% kinh phí được cấp và đạt 53,7% kinh phí được phê duyệt.

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) thu hút trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi là một chủ trương đúng, kịp thời của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường trí thức trẻ về giúp các xã, huyện có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, hải đảo trên cả nước phát triển KT-XH.

Đề án luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương; đội viên đề án được được cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và Nhân dân địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Bộ Y tế thực hiện dự án thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) được phê duyệt tại Quyết định số 2304/QĐ-BYT ngày 26/4/2014 của Bộ Y tế.

Trong thời gian công tác, hầu hết các đội viên đề án tích cực, chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; phát huy sức trẻ, sức sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình phát triển KT-XH; ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất...

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cho rằng, quá trình triển khai Đề án 500, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện quy trình tuyển chọn công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định, đảm bảo cả về nội dung và hình thức; 35 đội viên ưu tú đã được lựa chọn từ 742 ứng viên dự tuyển.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, 5 năm qua, các đội viên được lựa chọn đã hăng hái, nhiệt tình nắm bắt tình hình cơ sở, tìm hiểu và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên đi thực tế nắm bắt điều kiện KT-XH, an tâm công tác, gắn bó với địa phương, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tại các xã, nơi đội viên đề án công tác ghi nhận và đánh giá cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị, Bộ Nội vụ đồng ý chủ trương tiếp tục gia hạn hợp đồng đối với các đội viên Đề án 500 cho tới khi địa phương có chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng đội viên thành công chức cấp xã; ưu tiên bố trí và tuyển dụng đội viên Đề án 500 trước khi bố trí và tuyển dụng các đối tượng khác.

Đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên đối với đội viên Đề án 500 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bố trí, sử dụng đội viên đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, quán triệt Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đến đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở kết quả tổng kết đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; thực tiễn công tác triển khai đề án; sau khi tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương thực hiện đề án, Bộ Nội vụ sẽ đề xuất tiếp tục xây dựng, triển khai đề án giai đoạn 2021- 2025.

Ban hành chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng thanh niên tài năng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện, triển khai các đề án góp phần tạo sự chuyển biến tích cực của chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; các địa phương đã triển khai thực hiện chiến lược và đạt được những kết quả nhất định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra, một bộ phận thanh niên chưa thực sự tham gia đóng góp vào việc triển khai các đề án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của bộ, ngành địa phương để tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên 2021-2030; chú trọng đào tạo năng lực sáng tạo, thực hành ứng dụng cho thanh niên; xây dựng và ban hành những chính sách đột phá mang tính chiến lược nhằm thu hút, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng, phù hợp đối với thanh niên tài năng, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.

Các cấp, ngành phải thường xuyên quan tâm, phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức; đặc biệt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ đang được phân công thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị tại các xã thuộc vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Các ngành, địa phương nghiên cứu quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi. Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương bố trí sử dụng, đào tạo, xét tuyển phù hợp, đúng quy định pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện.

Bố trí kinh phí cho công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức ở xã, quan tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]