(Baohatinh.vn) - Đại hội Hội LHPN huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đặt mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, góp sức xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội Hội LHPN huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đặt mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, góp sức xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 4/8, Hội LHPN huyện Kỳ Anh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ vừa qua (2016-2021), các tầng lớp phụ nữ Kỳ Anh đã phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đóng góp lớn vào thành tựu đổi mới và phát triển của huyện nhà.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Các hoạt động chăm lo, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ được đẩy mạnh; công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được đổi mới; vai trò chủ thể, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương khai mạc đại hội.

Cụ thể, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM được các cấp hội triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật, giúp 5.117/5.539 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không 3 sạch” (đạt 92,4%).

5 năm qua, các cấp hội đã giúp 462 hộ thoát nghèo, nhiều hội viên, phụ nữ chuyển đổi mạnh mẽ về nhận thức, năng động trong sản xuất, biết cách làm ăn, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Trần Thị Sáng báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Các cấp hội đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ mô hình sinh kế, giúp đỡ ngày công, hỗ trợ cây, con giống và vốn vay đối với hộ nghèo, hộ khó khăn.

Mở rộng khai thác và nâng cao chất lượng, hiệu quả các nguồn vốn, nâng tổng nguồn vốn do hội quản lý lên 189,5 tỷ đồng cho hơn 30 nghìn lượt hộ vay.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Thư Trần Thị Thùy Dung tham luận về vai trò của hội phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức, vị trí của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Phong trào xây dựng NTM ngày càng lan tỏa, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia với các nội dung công việc phù hợp với thực tiễn như xây dựng vườn ươm, trồng hàng rào xanh, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp nhà ở khu dân cư, làm đường bê tông....

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Trung Nguyễn Thị Vân tham luận với chủ đề "Vai trò của tổ chức hội trong tham gia xây dựng và phát triển mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới".

Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được quan tâm, góp phần đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội đặt mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, từng bước xây dựng phụ nữ Kỳ Anh văn minh, thanh lịch, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; chủ động, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng NTM, góp phần xây dựng huyện Kỳ Anh đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các cấp Hội LHPN huyện Kỳ Anh đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà; góp phần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống.

Thời gian tới, hội cần tiếp tục duy trì các phong trào, hoạt động một cách thường xuyên, liên tục và có hiệu quả, tạo sự đồng đều giữa các vùng miền. Quan tâm nắm chắc tâm tư tình cảm, diễn biến tư tưởng chị em phụ nữ, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị em. Tiếp tục tập hợp, huy động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng NTM; phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ nữ.

Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia

Đại hội đặt ra 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, đa dạng hoá các mô hình tập hợp hội viên; xây dựng đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, nhiệt tình, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ Kỳ Anh trong tình hình mới; khai thác tiềm năng, lợi thế ba vùng sinh thái, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình nhà sạch, vườn đẹp hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các cấp hội nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò và nhiệm vụ của tổ chức trong thời kỳ mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo ra nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hấp dẫn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp hội viên, phụ nữ, tập trung tuyên truyền “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; phát huy các lợi thế, tiềm năng của địa phương để xây dựng các mô hình kinh tế mới phù hợp, đặc biệt là phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Khuyến khích các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao năng lực trình độ, đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát huy vai trò, khả năng của phụ nữ trong sản xuất, học tập và đời sống, là tấm gương của sự hy sinh, sẻ chia, đồng cảm và truyền cảm hứng cho các thành viên trong gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu biểu quyết danh sách BCH nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 29 ủy viên. Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Hương tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.

Vũ Huyền


Vũ Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]