(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hội Nông dân Hà Tĩnh đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Sáng 8/7, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 11 (khoá IX), nhiệm kì 2018 - 2023 để sơ kết công tác và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành cùng dự.

Hội Nông dân Hà Tĩnh đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, công tác Hội và phong trào nông dân chuyển biến rõ nét, phát triển khá toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực; nội dung, phương thức hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp hội có nhiều đổi mới, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các cấp hội kết nạp 1.769 hội viên mới; bồi dưỡng, giới thiệu 84 hội viên ưu tú kết nạp Đảng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, các kỹ năng, phương pháp làm việc cho 415 học viên là cán bộ Hội cấp cơ sở, chi hội...

Hội Nông dân Hà Tĩnh đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Trung Thành trình bày báo cáo sơ kết công tác và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022.

Thông qua các phong trào, các cấp hội đã vận động 164.884 hộ gia đình đăng ký đạt SXKD giỏi các cấp năm 2022 (vượt 4.384 hộ so với năm 2021); vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, chuyển ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn với giống lúa năng suất, chất lượng cao; phối hợp tổ chức 133 lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ cho 9.370 lượt hội viên nông dân.

Các cấp hội rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX do Hội thành lập; duy trì, hỗ trợ các HTX, THT, chi, tổ hội nghề nghiệp thành lập từ các năm trước; hướng dẫn thành lập 49 THT (đạt 70% kế hoạch), 5 HTX (đạt 38,5% kế hoạch), xây dựng 2 chi hội nông dân nghề nghiệp về sản xuất rau an toàn và nuôi trồng thủy sản; 80 tổ hội nông dân nghề.

Vận động 169.000 hộ hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn VSTP (đạt 100%), nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn đối với sản phẩm nông nghiệp.

Thực hiện chương trình OCOP, các cấp hội hướng dẫn xây dựng 17 sản phẩm OCOP, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho nông dân.

Hội Nông dân Hà Tĩnh đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh Trương Công Trung: "Hội Nông dân TP Hà Tĩnh đã tham gia xây dựng một số mô hình như du lịch trải nghiệm vườn hộ, du lịch trải nghiệm đầm sen - khai thác ngọc trai, du lịch trải nghiệm nông nghiệp chuyển đổi số công nghệ cao".

Đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp đạt 50,511 tỷ đồng, thông qua 231 dự án với 2.347 hộ vay để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Tổng dư nợ tại 3 ngân hàng (Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) đạt 4.774,863 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn các ngân hàng đều ở mức cho phép.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, toàn tỉnh huy động 13,55 tỷ đồng, hỗ trợ 117.082 ngày công; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi, hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái, làng sinh thái văn minh, khu dân cư mẫu...

Hội Nông dân Hà Tĩnh đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà Trần Xuân Hòa: "Cần có chính sách quan tâm, hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm".

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của Hội Nông dân Việt Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền thực hiện các nghị quyết; đôn đốc bà con nông dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh, sâu bệnh; chăm sóc vụ hè thu; phòng chống hạn hán, lũ lụt, cháy nổ; sản xuất vụ đông đúng lịch thời vụ; đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm; tăng cường quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục chỉ đạo tổ chức “Tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2017 – 2022,...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền nhấn mạnh, trên cơ sở nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bám sát định hướng của Trung ương Hội, các cấp hội cần chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân, từ đó, xem xét bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hội Nông dân Hà Tĩnh đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các hội viên cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát các chi hội cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở 11 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ đề nghị các cấp hội cần sớm cụ thể hoá thành các tiêu chí cụ thể, triển khai sâu rộng các nhiệm vụ, phong trào. Tăng cường chỉ đạo hội nông dân các huyện, thànhh, thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh...

Hội Nông dân Hà Tĩnh đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ phát biểu kết luận hội nghị.

Tích cực thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ tập trung ruộng; thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận được chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh, của đơn vị.

Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức các cấp hội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho hội viên, nông dân; thực hiện giám sát chuyên đề về chính sách NTM có hiệu quả. Phối hợp triển khai các hoạt động, nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành với hội viên, nông dân theo kế hoạch.

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2022; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu năm 2023 đối với Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã.

Tin liên quan:

Cẩm Hoà


Cẩm Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]