(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN các xã Đức Hương (Vũ Quang), Quang Lộc (Can Lộc) tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên.

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN các xã Đức Hương (Vũ Quang), Quang Lộc (Can Lộc) tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên.

* Sáng nay (24/3), Hội LHPN xã Đức Hương (Vũ Quang) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Vũ Quang chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Dự đại hội 81 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 500 hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã.

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ xã Đức Hương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Đức Hương đã sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... góp phần tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của xã nhà ngày càng vững mạnh.

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Hội LHPN xã đã giúp đỡ 96 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, xây dựng 9 mô hình điểm “Tổ liên gia 5 không, 3 sạch”, 8 thôn và 1 CLB gia đình ”5 không, 3 sạch“, 11 chi hội ”5 không, 3 sạch", 1 CLB gia đình NTM kiểu mẫu; duy trì có hiệu quả hoạt động của CLB gia đình hạnh phúc....

Trong xây dựng NTM, Hội LHPN xã Đức Hương đã vận động hội viên đóng góp hơn hơn 4.100 ngày công; tham gia vận động 270 hộ cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả có múi; xây dựng 69 vườn mẫu; trồng mới 4.700m hàng rào xanh; xây dựng 8 tổ nhà sạch, vườn đẹp với 88 thành viên; xây dựng 13 tổ hợp tác..

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Hương Nguyễn Thị Ái Nga trình bày báo cáo tại đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI; dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Chị Đặng Thị Thơm - Chi hội phụ nữ thôn Hương Tân tham luận với chủ đề: Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 như: tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, sức sáng tạo và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXVI, góp phần xây dựng Đức Hương đạt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021.

Phấn đấu xây dựng 50 - 70 mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên; xây dựng 100 - 120 vườn mẫu; xây dựng 2 - 3 chi hội đạt chi hội “5 không, 3 sạch”; phấn đấu có 25 - 30 hội viên, phụ nữ ưu tú được giới thiệu kết nạp vào hàng ngũ của Đảng...

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang Phạm Thanh Minh phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang Phạm Thanh Minh mong muốn các hội viên tiếp tục giữ vững những kết quả đã được, phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động.

Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nỗ lực cùng xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Đại biểu biểu quyết bầu 11 hội viên tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 11 chị tham gia Ban Chấp hành phụ nữ xã Đức Hương nhiệm kỳ 2021 - 2026; chị Nguyễn Thị Ái Nga được bầu tái cử Chủ tịch Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Đức Hương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội.

* Cũng trong sáng 24/3, Hội LHPN xã Quang Lộc (Can Lộc) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đây là đơn vị được Hội LHPN huyện chọn tổ chức đại hội điểm). 104 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Hội LHPN xã Quang Lộc hiện có 1.325 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 88%. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm của các cấp hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tiết kiệm được gần 250 triệu đồng, giúp 65 lượt hội viên nghèo mua cây con giống; trao 25 mô hình sinh kế trị giá 12,5 triệu đồng cho các hội viên khó khăn.

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Hoạt động vay vốn tín dụng tiết kiệm được duy trì và phát triển với tổng nguồn vốn 17 tỷ đồng cho 480 thành viên vay; thành lập 8 tổ tiết kiệm tại chỗ với 336 thành viên tham gia với số tiền gần 160 triệu đồng; vận động hội viên phát triển 2 Tổ hợp tác, 42 mô hình cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên.

Đến nay, có 1.510/1.873 hộ gia đình và 4/5 chi hội đạt các tiêu chí “5 không 3 sạch”. Đặc biệt, các tổ nhà sạch vườn đẹp do hội thành lập đã vận động, giúp đỡ cải tạo 62 vườn tạp, 660 hộ sắp xếp nhà cửa gọn gàng; vận động 690 hộ tự chỉnh trang vườn, xây dựng 5,5km hàng rào xanh; xây 90 hố rác gia đình, hỗ trợ ngày công giúp đỡ 18 vườn mẫu đạt chuẩn…

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc Trần Thị Nguyệt ghi nhận những kết quả Hội LHPN xã Quang Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn mỗi hội viên tiếp tục phát huy vai trò của mình trong các hoạt động của địa phương, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Quang Lộc phấn đấu giúp 10 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 15 hộ thoát cận nghèo; xây dựng 10 - 15 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch…

Phụ nữ Đức Hương, Quang Lộc tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Quang Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 13 chị vào BCH Hội LHPN xã Quang Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Văn Chung - Đạt Võ


Văn Chung - Đạt Võ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]