(Baohatinh.vn) - Đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp những thông tin bổ ích, có ý nghĩa quan trọng giúp các cơ sở đoàn, cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đoàn viên, đảng viên ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhận thức sâu sắc hơn về “đường chúng ta đi, đích chúng ta đến”; rèn thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất...

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp những thông tin bổ ích, có ý nghĩa quan trọng giúp các cơ sở đoàn, cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đoàn viên, đảng viên ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhận thức sâu sắc hơn về “đường chúng ta đi, đích chúng ta đến”; rèn thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất...

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), chiều nay (24/3), Huyện đoàn Kỳ Anh, CLB Lý luận trẻ huyện Kỳ Anh đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hơn 200 ĐVTN tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

Dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam”. Bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và định hướng thực tiễn; có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó có ĐVTN.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Phó Bí thư Huyện đoàn Kỳ Anh Nguyễn Thị Hà Trang trình bày đề dẫn sinh hoạt chuyên đề.

Bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, biện chứng, chắt lọc, đúc kết thực tiễn chân thực, khoa học trên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, với tinh thần kiên định, vững vàng và bản lĩnh của người chí sỹ cộng sản, với trọng trách của người đứng đầu Đảng, bài viết của Tổng Bí thư đã từng bước trả lời những câu hỏi: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường CNXH? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Bí thư Chi đoàn Công an huyện Kỳ Anh Nguyễn Hữu Đạt tham luận nội dung: Làm thế nào để tuổi trẻ thực hiện tốt Luật An ninh mạng và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Một trong những điểm nhấn của bài viết là đưa ra những lý lẽ sâu sắc, luận cứ thuyết phục về tính tất yếu thay thế của CNXH đối với CNTB. Lựa chọn con đường lên CNXH là tất yếu khách quan, là giải pháp đúng đắn để mang lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho Nhân dân. Sự nghiệp đổi mới phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, bởi CNXH không chỉ mang lại độc lập cho dân tộc, mà còn là con đường duy nhất đúng đắn để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Cô giáo Lê Thị Hồng Thêm (Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu) tham luận nội dung: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội”.

Thế giới đang chịu nhiều tác động tiêu cực bởi mặt trái của kinh tế thị trường CNTB, của các nền dân chủ đa nguyên, khiến bất công xã hội ngày càng gia tăng, xung đột xã hội bùng nổ ở nhiều nước; suy thoái môi trường diễn ra nghiêm trọng. CNTB tự nó không thể giải quyết được các vấn nạn, các khuyết tật nêu trên. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh sâu sắc điều này.

Không ít người đã từng say sưa với chủ nghĩa tự do nhưng sự thật trần trụi được phơi bày đã phản tỉnh họ, nhất là trong cuộc khủng hoảng y tế lần này hay các cuộc bầu cử gây chia rẽ xã hội, đánh mất lòng tin của cử tri trong các nền dân chủ đa đảng hay lưỡng đảng, gây nên các xung đột làm rạn nứt các kết cấu xã hội, đánh rơi mặt nạ “dân chủ” mà các lý luận gia tư sản luôn rêu rao và tìm cách “xuất khẩu dân chủ”.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Các khách mời chia sẻ ý kiến.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đặc biệt có ý nghĩa về cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn; được công bố vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đang nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tạo sự chuyển biết toàn diện cả về nhận thức và hành động của toàn Đảng và cả dân tộc ta.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu, ĐVTN cùng trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ hơn một số nội dung của bài viết như: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam chúng ta lại lựa chọn con đường đi lên CNXH? Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Điểm ưu việt của CNXH mang lại? Các đặc trưng của CNXH? Thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới và những thành tựu của huyện Kỳ Anh; những đóng góp cũng như như trách nhiệm của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

ĐVTN trao đổi làm rõ hơn nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam”.

Các đại biểu đã bàn luận, phân tích thêm về nội dung của bài viết, từ đó cung cấp những thông tin bổ ích, có ý nghĩa quan trọng giúp các cơ sở Đoàn, cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đoàn viên, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn đường chúng ta đi, đích chúng ta đến để rèn thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không dao động, ngả nghiêng.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành đánh giá cao BTV Huyện đoàn, CLB Lý luận trẻ huyện Kỳ Anh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa về mặt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ huyện nhà.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phải thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà ĐVTN cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ và hành động. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, khẳng định vai trò của Đoàn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tham gia vào việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đặc biệt, muốn làm được cách mạng phải có lý luận cách mạng, khi nhận thức rõ, hiểu rõ lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH thì tuổi trẻ phải là đi đầu trong sự nghiệp đó với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, “Không có việc gì khó, quyết chí ắt làm nên”.

Tin liên quan:

Vũ Huyền


Vũ Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]