Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

(Baohatinh.vn) - Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác định đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28/2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia chủ trì cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” tại huyện Hương Khê.

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

Các đại biểu tham dự buổi giám sát chuyên đề.

Những năm qua, huyện Hương Khê đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo đó, tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, từng bước khắc phục được sự trùng lắp, chồng chéo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Số lượng cấp phó và những người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước giảm mạnh. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động qua sắp xếp, tinh giản biên chế cơ bản yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, Hương Khê đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 106 viên chức các đơn vị sự nghiệp.

Tính đến ngày 31/12/2023, Hương Khê có 59 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 1 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và 58 đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên.

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

Ông Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê phân tích sâu những kết quả thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Hương Khê như: chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc trong đa số các đơn vị sự nghiệp công lập được giao còn thấp, một số đơn vị còn thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ. Điều này dẫn đến việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu từ phí, các hoạt động cung cấp dịch vụ của một số đơn vị không ổn định, ảnh hưởng đến khả năng tăng mức độ tự chủ để tiến tới tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.

Cùng đó, việc xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bản mô tả vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp còn lúng túng do một số bộ, ngành chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể; hệ thống cơ sở vật chất của các trường sau sáp nhập chưa được đầu tư đồng bộ, phù hợp với từng vùng nên vẫn phải để tồn tại các điểm trường...

Thời gian tới, huyện Hương Khê xác định đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Theo đó, huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao biên chế bổ sung đủ số lượng người làm việc tối thiểu cho đơn vị sự nghiệp chưa đủ số người làm việc theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ.

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia nhấn mạnh: Thời gian qua, huyện Hương Khê đã chủ động, nỗ lực thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; bước đầu đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, nghiên cứu, có giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, tỉnh xem xét, có phương án giải quyết trong thời gian tới.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast