Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt thực hiện, phấn đấu đưa Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới trong năm 2024.

Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

Chiều 21/2, Chủ tịch UBND tỉnhVõ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng đô thị văn minh tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tham dự.

Hội nghị được trực tuyến đến 195 điểm cầu cấp huyện, xã trong toàn tỉnh với hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Năm 2023 có số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cao nhất từ trước đến nay

Năm 2023, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn và phải tập trung nhiều nhiệm vụ lớn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc của người dân, đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 10 xã nâng cao, 8 xã kiểu mẫu. Đây là năm có số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cao nhất từ trước đến nay.

Huyện Lộc Hà đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Kỳ Anh đã trình UBND tỉnh thẩm tra, xét, công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Chương trình OCOP tiếp tục được tập trung thực hiện, năm qua, có 128 sản phẩm được đánh giá, công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao; trong đó, 5 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất tỉnh đánh giá, công nhận nâng hạng lên 4 sao. Lũy kế đến nay, đã công nhận 337 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; có 6 sản phẩm xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Nhật Bản, Angola.

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, trạm y tế, nước sạch tập trung.

Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

Ông Nguyễn Bá Đức - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tham luận một số giải pháp đầu tư, quản lý sử dụng hiệu quả các công trình nước sạch tập trung.

Văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục đạt kết quả khá tích cực; chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt thành tích cao; việc phân loại, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt được quan tâm, thực hiện; phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được duy trì và nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư.

Công tác đỡ đầu, tài trợ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, các sở, ngành được giao đỡ đầu, tài trợ đã có nhiều hoạt động tích cực. Tổng kinh phí huy động, đỡ đầu, tài trợ năm 2023 là 95,539 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức đơn vị được UBND tỉnh chấp thuận, giao đỡ đầu, tài trợ tại các thôn, xã là 15,739 tỷ đồng; cấp huyện kêu gọi các doanh nghiệp, con em xa quê tài trợ xây dựng NTM, tổng kinh phí huy động 79,800 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể đã tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, năm 2024, Hà Tĩnh đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phấn đấu 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; phấn đấu 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; có tối thiểu 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao trở lên; cơ bản hoàn thành các yêu cầu về tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh: Hương Khê sẽ tổ chức phát động phong trào thi đua và yêu cầu các địa phương cam kết thực hiện bám sát kế hoạch, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2024.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung tham luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng NTM trong giai đoạn mới; kiến nghị một số nội dung, giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024.

Phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí tỉnh NTM

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của toàn tỉnh trong thời gian qua. Ban chỉ đạo các cấp đã bám sát các tiêu chí của từng cấp và bám các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng phân tích một số hạn chế trong phong trào xây dựng NTM như: một số nơi còn thiếu quyết liệt, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiếu tập trung, vẫn còn tâm lý chạy theo thành tích, thiếu tính thường xuyên, liên tục; kinh tế nông thôn chưa phát triển toàn diện, chưa gắn nông nghiệp với dịch vụ; các chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM triển khai chậm...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm, lưu ý một số khó khăn, hạn chế để có giải pháp tháo gỡ. Trong đó, bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn trước; nguồn lực cơ sở khó khăn; bộ máy vận hành, ban chỉ đạo cấp huyện, xã chưa được kiện toàn; nhân lực còn thiếu, đặc biệt là cán bộ chuyên trách NTM; tiêu chí nước sạch gặp khó khăn...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, ngành phải xác định mục tiêu hướng tới là sự hài lòng của người dân; trực tiếp là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Các ngành, địa phương cần tiếp tục quyết liệt thực hiện, phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí tỉnh NTM trong năm 2024. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025” để có phương thức chỉ đạo, lãnh đạo phù hợp; quan tâm phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; tiếp tục cơ cấu lại hình thức sản xuất, nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ; tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP, ưu tiên sản phẩm đặc trưng, lựa chọn sản phẩm điển hình để đầu tư trở thành sản phẩm hàng hóa lớn của tỉnh.

Trong thực hiện phong trào xây dựng NTM cần lồng ghép với Nghị quyết về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới để nghị quyết đi sâu vào đời sống Nhân dân. Xem xét kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện, xã; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các địa phương thực hiện xây dựng NTM vừa phải đồng hành với xây dựng đô thị văn minh; các sở, ngành, đơn vị quan tâm hơn các tiêu chí thuộc ngành mình phụ trách; các đồng chí bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở để huy động người dân đồng hành, vào cuộc.

Xem phát triển sản xuất là gốc để “nâng chất” NTM

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng, chương trình xây dựng NTM năm 2023 tiếp tục được duy trì, đạt những kết quả khá tích cực.

Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, cơ sở và Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung, đặc biệt là khó khăn về nguồn lực, kết quả đạt được năm 2023 là đáng ghi nhận; nhiều đơn vị, địa phương đã nỗ lực cố gắng; nhiều cán bộ các cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu tâm huyết, giữ được phong trào phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số địa phương chưa quyết liệt, chậm đổi mới; một số nơi có dấu hiệu chững lại; kết quả chưa đồng đều, còn thiếu tính bền vững; Đề án tỉnh NTM mới đạt 2/10 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt cần nguồn lực rất lớn; kết quả xây dựng xã nâng cao đạt thấp; tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao còn chậm; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt thấp; tiến độ triển khai các dự án cấp nước tập trung còn chậm; xử lý rác thải sinh hoạt còn nhiều khó khăn, bất cập; kết quả thực hiện xây dựng đô thị văn minh ở các địa phương còn thấp; quy mô sản phẩm OCOP còn nhỏ, chưa có sản phẩm đạt chuẩn 5 sao...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, do đó, phải dồn sức phấn đấu để đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành các tiêu chí tỉnh NTM và cần xác định mục tiêu này là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024; cần sự quyết tâm, nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy cao vai trò chủ thể, chủ động, tích cực của người dân - yếu tố quan trọng của việc huy động nguồn lực xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng NTM tỉnh chủ động, nâng cao vai trò tham mưu, hoạt động quyết liệt, hiệu quả. Đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu NTM giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, phải bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, không chạy theo thành tích, phong trào.

Các cấp, ngành cần hết sức quan tâm phát triển sản xuất, xem đây là gốc để “nâng chất” NTM. Trong đó cần triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung, tích tụ ruộng đất, nông nghiệp hữu cơ. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác để làm cầu nối liên kết bền vững giữa người dân - doanh nghiệp. Rà soát, lựa chọn một số sản phẩm OCOP tiêu biểu, có lợi thế của tỉnh để củng cố, nâng hạng, gắn với đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

Phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng đô thị văn minh cùng với phong trào xây dựng NTM. Tạo cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; quan tâm xử lý rác thải, đầu tư công trình nước sạch. Phân bổ, quản lý sử dụng vốn thực hiện chương trình kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, không để ra sai phạm. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở...

Tại hội nghị, 26 tập thể và 35 cá nhân điển hình trong xây dựng NTM năm 2023 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho 7 tập thể...

Dồn sức cho mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới

... và 11 cá nhân điển hình trong xây dựng NTM năm 2023 tại điểm cầu cấp tỉnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast