Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về “tự soi, tự sửa” tại thành phố Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về “Tự soi, tự sửa” gắn với các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố với chủ đề “Thành phố Hà Tĩnh làm theo lời Bác”.

Để đợt sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” đạt kết quả cao, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Thành ủy Hà Tĩnh đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-Th.U ngày 19/5/2022, phổ biến tận chi bộ để tổ chức thực hiện.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về “tự soi, tự sửa” tại thành phố Hà Tĩnh

Tại các buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thẳng thắn, nghiêm túc “tự soi, tự sửa”.

Đợt sinh hoạt này nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII.

Đến thời điểm này, thành phố đã có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành phố; 246 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 8.431 đảng viên đăng ký tham gia đợt sinh hoạt chuyên đề “tự soi - tự sửa”.

Nhìn chung, các đơn vị đã triển khai theo đúng hướng dẫn, đảm bảo về mặt tiến độ thời gian, chất lượng tốt, làm rõ được nhiều vấn đề sau “tự soi” và cam kết “tự sửa”, tiêu biểu là các đảng bộ: phường Tân Giang, phường Nam Hà, phường Bắc Hà, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Thành ủy, Khối dân…

Các buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra nghiêm túc, dân chủ, phát huy vai trò cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu, đạt kết quả cụ thể, thực chất.

Tại các buổi sinh hoạt, sau khi bí thư chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm của chi bộ và chi ủy, các đảng viên tập trung thảo luận ý kiến để góp ý cho chi ủy, cấp ủy cấp trên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thẳng thắn kiểm điểm mổ xẻ những ưu, nhược điểm của cá nhân và chỉ ra hướng khắc phục, sửa chữa

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về “tự soi, tự sửa” tại thành phố Hà Tĩnh

Đảng viên Chi bộ Công an phường Nam Hà tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề.

Qua các cuộc sinh hoạt, nhiều hạn chế của cá nhân đã được đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn nêu ra như: quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc còn e dè, thiếu quyết liệt; tham gia sinh hoạt chi bộ có lúc chưa đúng giờ; ít tham gia phát biểu, ít thể hiện chính kiến; có biểu hiện né tránh, nể nang trong phê bình và tự phê bình.

Nhiều ý kiến góp ý sát thực, có tính xây dựng cao như: đảng viên, cấp ủy đảng cần gần gũi người dân nhiều hơn; bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế cần chú trọng phát triển đời sống văn hóa ở đô thị, có các giải pháp tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp...

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về “tự soi, tự sửa” tại thành phố Hà Tĩnh

Đến thời điểm này, thành phố đã có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 246 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 8.431 đảng viên đăng ký tham gia đợt sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”.

Có thể thấy, sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” đã và đang phát huy cao tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng phát triển vững mạnh, củng cố khối đoàn kết trong Đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, vai trò Đoàn công tác Thành ủy phụ trách các phường xã được phát huy cao; các thành viên đoàn được tiếp cận cơ sở vừa theo dõi, hướng dẫn, đồng thời cũng vừa học tập cách làm hay của cơ sở để tham mưu trở lại cho lãnh đạo Đoàn để có những bổ sung, hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây cũng là dịp để các thành viên Đoàn nắm bắt thêm dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân… như tinh thần chỉ đạo của thành phố năm 2022 là năm hướng về cơ sở.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về “tự soi, tự sửa” tại thành phố Hà Tĩnh

Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh trao bằng khen cho 16 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.

Qua đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh, có thể thấy “tự soi, tự sửa” là mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa chữa. “Tự soi, tự sửa” là việc làm của cá nhân, của chính mình. Đó là việc đấu tranh quyết liệt với cái tôi của bản thân. Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn. Tự soi, tự sửa khó nhưng không phải không làm được.

Cùng với xác định việc thực hiện “tự soi, tự sửa” là nhiệm vụ thường xuyên, trước mắt và lâu dài, Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2022 về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: “Tạo bước đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”. Với tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, tin tưởng thành phố Hà Tĩnh sẽ tạo được bước tiến vững chắc trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast