“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chuyên đề “tự soi, tự sửa” đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó góp phần “nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” do Chi bộ tổ dân phố 12, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) tổ chức đã trở thành buổi sinh hoạt điểm để các chi bộ khác học hỏi.

Dù 19h30 mới bắt đầu buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, nhưng các đảng viên Chi bộ tổ dân phố 12, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) đã đến từ sớm.

Bước vào buổi sinh hoạt, sau khi Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi bộ và Chi ủy, các đảng viên tập trung thảo luận ý kiến để góp ý cho chi ủy, cấp ủy cấp trên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thẳng thắn kiểm điểm những ưu, nhược điểm của bản thân.

Ông Nguyễn Trọng Thắng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) 12 chia sẻ: “Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo phường, vì vậy ngoài “tự soi” bản thân, các đảng viên đã tham gia góp ý cho đảng ủy cấp trên nhiều ý kiến nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể như: đảng viên, cấp ủy đảng cần gần gũi người dân nhiều hơn; bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế cần chú trọng phát triển đời sống văn hóa ở đô thị, có các giải pháp nhằm tạo cảnh quan, môi trường đảm bảo sạch, đẹp...

Những ý kiến xác đáng đó đã được đại diện lãnh đạo phường ghi nhận và cam kết sửa đổi trong thời gian tới”.

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Buổi sinh hoạt tại TDP 15, phường Tân Giang

Đầu tháng 5/2022, Chi bộ thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” để nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong chi ủy, đảng viên, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Qua sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đều nhận thấy quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc còn thiếu quyết liệt; đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ có lúc chưa đúng giờ, đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu, thể hiện chính kiến; đảng viên còn có biểu hiện né tránh, nể nang trong phê bình và tự phê bình...

Sau khi “soi” được khuyết điểm, chi bộ đã thảo luận các giải pháp để từng bước “sửa” sai. Tròn 1 tháng sau khi sinh hoạt chuyên đề, tại cuộc sinh hoạt diễn ra đầu tháng 6/2022, chi bộ tiếp tục “soi” lại những việc đã “sửa” để đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục sửa chữa trong thời gian tới.

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Đảng viên Lê Thị Đức, thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn tự thấy mình cần phải tiếp tục gương mẫu hơn, trách nhiệm hơn

Bà Lê Thị Đức - đảng viên Chi bộ thôn Thượng Phú bộc bạch: “Theo tôi thấy, sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” thực chất là một cách làm sâu hơn, thẳng thắn và rõ vấn đề hơn đối với nội dung phê bình và tự phê bình trong đảng viên. Từ đó giúp tôi thể hiện vai trò tiên phong của người đảng viên, tiếp đó là làm gương cho các đảng viên trẻ”.

Sau sinh hoạt, các đảng viên ở 13 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện Hương Sơn đều “tự soi, tự sửa” trong mỗi hành động, việc làm hằng ngày để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của tất cả các đảng viên được từng chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến.

Ông Trần Bình Thân - Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Việc thực hiện “tự soi, tự sửa” gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng tập thể, từng cán bộ, đảng viên; gắn với công việc hàng ngày, với tác phong làm việc, thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên,... Các chi bộ và từng đảng viên đều tự nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục; hàng tháng sinh hoạt chi bộ đều đề cập, đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế đó, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Là người lãnh đạo, tôi cũng nhận rõ trách nhiệm nêu gương, tự soi, tự sửa để tiếp tục hoàn thiện bản thân”.

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Cán bộ, đảng viên cơ quan HĐND-UBND huyện Hương Sơn “tự soi, tự sửa” trong mỗi hành động, việc làm hằng ngày để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy, sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” đã và đang phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng phát triển vững mạnh, củng cố khối đoàn kết trong Đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là nội dung trọng tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 12/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Chi bộ Phòng Giáo dục và đào tạo (Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện Hương Sơn) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” vào tháng 3/2022.

Nội dung này được triển khai trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng. Trong đó, đặc biệt tập trung cao vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022), kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast