Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”.

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì tọa đàm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự.

Báo cáo tóm tắt tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ, nhờ có cách làm sáng tạo, đổi mới nên từ khi bước vào thời kỳ đổi mới đến nay, kinh tế Hà Tĩnh có những bước phát triển vượt bậc.

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo kết quả Hà Tĩnh thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

Trong giai đoạn 2010-2015 tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh đạt trên 18%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại; nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện; công nghiệp có bước phát triển đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất; hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi một số nội dung liên quan đến tiềm năng, dư địa để phát triển kinh tế của Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn 2016-2018, do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên kinh tế bị suy giảm sâu. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị nên đến nay đã có bước phục hồi. Năm 2017, tăng trưởng đạt 10,71%, dự kiến năm 2018 đạt 19,6 - 20%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp; công nghiệp trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

PGS.TS Bùi Đình Bôn trao đổi một số nội dung xoay quanh vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân đối với kinh tế Hà Tĩnh

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch đánh giá một số vấn đề liên quan đến thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao đổi một số nội dung, kết quả và vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Tại buổi tọa đàm, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao đổi nhiều vấn đề để cùng tập trung làm rõ những định hướng phát triển mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của Hà Tĩnh; các giải pháp tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên; những vướng mắc trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo chung trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị; hiện trạng công tác phát triển đảng tại cơ sở hiện nay; tiềm năng, dư địa và những định hướng phát triển của Hà Tĩnh trong thời gian tới...

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Những nội dung tại buổi tọa đàm rất quan trọng, góp phần làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện Cương lĩnh 2011

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, những nội dung tại buổi tọa đàm hôm nay rất quan trọng, góp phần làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện Cương lĩnh 2011; đồng thời giúp Hà Tĩnh nhận thức sâu sắc hơn về những kết quả đã đạt được để phát huy; nhìn rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, hiện nay trăn trở nhất của Hà Tĩnh là tìm dư địa phát triển, thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất; chất lượng hệ thống cơ sở, đội ngũ cán bộ, sức chiến đấu tổ chức đảng còn nhiều vấn đề tồn tại... Chính vì vậy, mong Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục có sự nghiên cứu, đánh giá và hỗ trợ cho tỉnh.

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, bài bản, khoa học của Hà Tĩnh trong việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp thu nghiêm túc những kiến nghị mà Hà Tĩnh đặt ra tại buổi tọa đàm. Những kinh nghiệm thực tiễn mà đoàn đã nghiên cứu, khảo sát từ thực tế ở cơ sở và trong buổi tọa đàm sẽ là những kiến thức quý báu giúp Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá tổng quan, đề ra chủ trương, định hướng phát triển đất nước phù hợp trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast