Hà Tĩnh sáng tạo, linh hoạt xây dựng tỉnh nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng tỉnh nông thôn mới (NTM) với phương châm: “Vững từ thôn, chắc từ xã” để “huyện đạt NTM vững chắc, tỉnh đạt NTM thuyết phục”.

Hà Tĩnh sáng tạo, linh hoạt xây dựng tỉnh nông thôn mới

Làng quê nông thôn mới nâng cao xã Đức Hương, Đức Thọ.

10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2020), từ tỉnh có xuất phát điểm thấp, nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được những thành quả quan trọng, trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM.

Đến 31/12/2021, toàn tỉnh có 8/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 2 huyện đang đề xuất Trung ương công nhận đạt chuẩn trong năm 2021; có 173/182 xã đạt chuẩn NTM; 44 xã NTM nâng cao: 3 xã NTM kiểu mẫu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, kết quả đạt được trong xây dựng NTM của Hà Tĩnh là khá lớn, đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt hạ tầng KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn. Để đáp ứng yêu cầu, nhu cầu ngày càng cao của người dân thì xây dựng NTM trong giai đoạn mới cần có sự đột phá hơn và ở một tầm cao hơn nữa. Đó là xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn, nâng cao thu nhập người dân khu vực nông thôn theo hướng bền vững, toàn diện, đi vào chiều sâu gắn với bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn và phát huy các giá trị tốt đẹp về văn hóa truyền thống…

Hà Tĩnh sáng tạo, linh hoạt xây dựng tỉnh nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra xây dựng NTM ở xã Sơn Tiến, Hương Sơn.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, Hà Tĩnh đã xây dựng đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá về nội dung đề án, Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến cho rằng, đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, toàn diện và bền vững trong xây dựng NTM, đặc biệt là khắc phục những hạn chế về kết nối đồng bộ: quy hoạch, cơ sở hạ tầng nông thôn - đô thị, chuyển dịch quy mô kinh tế, cơ cấu lao động ngành, địa phương cấp huyện, xã. Đồng thời, đề án cũng khẳng định sự chủ động, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và phát huy giá trị văn hóa, ý chí, khát vọng, sức mạnh, cốt cách con người Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng NTM hiệu quả, bền vững.

Hà Tĩnh sáng tạo, linh hoạt xây dựng tỉnh nông thôn mới

Để cụ thể hóa mục tiêu tỉnh NTM theo lộ trình đề ra, ngày 15/7/2021, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025”.

Để cụ thể hóa mục tiêu tỉnh NTM theo lộ trình đề ra, ngày 15/7/2021, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025”.

“Nghị quyết số 04 đặt ra yêu cầu cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc thực hiện đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM với những mục tiêu cụ thể, thiết thực. Trong đó, trọng tâm là quan tâm phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp để đáp ứng yêu cầu đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người/năm; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP để có tối thiểu 40 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 10 sản phẩm đạt 5 sao. Cùng với đó là kêu gọi đầu tư, nâng cấp hạ tầng KT-XH như giao thông, thủy lợi, môi trường... Đây là những “mắt xích” quan trọng để kết nối, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân - mục tiêu cốt lõi của xây dựng tỉnh NTM” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho hay.

2021 - năm đầu bắt tay thực hiện xây dựng tỉnh NTM trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng cả hệ thống chính trị và người dân Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ bằng nhiều cách làm bài bản, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm cho một năm khởi đầu thực hiện xây dựng tỉnh NTM với kết quả cao nhất, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Hà Tĩnh sáng tạo, linh hoạt xây dựng tỉnh nông thôn mới

Người dân Tượng Sơn (Thạch Hà) linh hoạt, thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa xây dựng NTM.

Theo đại diện Văn phòng NTM tỉnh, để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM” giai đoạn 2021-2025. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, với phương châm “phát huy nội lực là chính”, huy động sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần và quan điểm chỉ đạo: “vững từ thôn, chắc từ xã” để “huyện đạt NTM vững chắc, tỉnh đạt NTM thuyết phục”, ngay từ đầu năm, các địa phương từ hộ gia đình, thôn, xóm đến xã, huyện tập trung chỉnh trang, cải tạo vườn hộ, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Các huyện, thị, thành phố đều phát động các đợt cao điểm xây dựng NTM trọng tâm vào các tiêu chí, chỉ tiêu, như: tổ chức sản xuất, giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

Hà Tĩnh sáng tạo, linh hoạt xây dựng tỉnh nông thôn mới

Trong bối cảnh dịch COVID-19, người dân Vũ Quang đã thực hiện xây dựng NTM một cách linh hoạt, sáng tạo. Đó là “cách ly nhưng không đứng yên”, “vườn nhà nào nhà nấy tự làm”, “cụm tuyến nào tự chỉnh trang cụm tuyến ấy”.

“Trong bối cảnh dịch COVID-19, có những thời điểm, các thôn của Vũ Quang đã thực hiện xây dựng NTM một cách linh hoạt, sáng tạo. Đó là “cách ly nhưng không đứng yên”, “vườn nhà nào nhà nấy tự làm”, “cụm tuyến nào tự chỉnh trang cụm tuyến ấy”... nhờ đó đã củng cố, nâng cao chất lượng NTM gắn với phòng chống dịch COVID-19. Trong năm 2021, toàn huyện Vũ Quang chỉnh trang được hơn 1.000 vườn hộ; xây dựng 25 cụm dân cư, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và gần 200 bể xử lý nước thải sinh hoạt” - ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho hay.

Từ những cách làm “sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt”, trong năm 2021, Hà Tĩnh đã có thêm 2 huyện (Vũ Quang, Cẩm Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM toàn tỉnh lên 8/13; 2 huyện (Hương Sơn, Lộc Hà) đang được Trung ương xem xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh có thêm 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hà Tĩnh sáng tạo, linh hoạt xây dựng tỉnh nông thôn mới

Từ những cách làm “sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt”, trong năm 2021, Hà Tĩnh đã có thêm 2 huyện: Vũ Quang, Cẩm Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Trong ảnh: Một góc huyện NTM Cẩm Xuyên

Cùng với nâng cấp các tiêu chí NTM, các địa phương cũng tập trung phát triển mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, trong đó, trọng tâm là chương trình OCOP. Trong năm, đã có 139 ý tưởng, sản phẩm đủ điều kiện, được chấp thuận tham gia chương trình OCOP và có 70 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao.

Năm 2021 cũng ghi nhận sự đột phá trong chuyển đổi số trên lĩnh vực tiêu thụ nông sản. Đã có hàng trăm tấn bưởi Phúc Trạch, cam chanh, cam bù của các địa phương được kết nối, tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử.

Kết quả rực rỡ trong những năm qua là tiền đề quan trọng, vừa là động lực, vừa là sức sống mới để Hà Tĩnh vững tin trên hành trình xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Từ khi có cụm dân cư sinh thái, Nhân dân thôn Hợp Lý, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) thêm đoàn kết và gắn bó với nhau hơn trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Nghìn năm sau nhớ Lê Khôi

Nghìn năm sau nhớ Lê Khôi

Như những con sóng biển điệp trùng, dẫu đã 578 năm trôi qua nhưng tấm lòng thành kính tri ân Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi vẫn thao thiết trong lòng người Hà Tĩnh.
3h sáng, đi chợ cá Cồn Gò

3h sáng, đi chợ cá Cồn Gò

Chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) không chỉ là địa điểm buôn bán hải sản tươi ngon bậc nhất ở Hà Tĩnh mà còn là nơi trải nghiệm du lịch đầy thú vị.
Trải nghiệm câu cá vược trên sông Lam

Trải nghiệm câu cá vược trên sông Lam

Đối với nhiều người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), câu cá vược trên sông Lam không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn là thú vui tao nhã khi hoà mình vào thiên nhiên, sông nước.
Tháng Năm giữa khung trời xứ Nghệ

Tháng Năm giữa khung trời xứ Nghệ

Về thăm Làng Sen quê Bác trong sắc nắng của khung trời xứ Nghệ, từng cảnh sắc quê hương, từng kỷ vật liên quan đến vị Cha già dân tộc dần hiện lên thật gần gũi, thân thương.
Thăm “đảo khỉ” giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang

Thăm “đảo khỉ” giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang

Hàng chục cá thể khỉ quý hiếm thuộc các loài khỉ mốc, khỉ vàng, khỉ mắt đỏ, khỉ đuôi lợn… đang được bảo tồn tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho thấy nơi đây xứng đáng là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam
Vì sao tôi chọn biển Hà Tĩnh?

Vì sao tôi chọn biển Hà Tĩnh?

Cái tình cảm ấm áp, chân chất của người kinh doanh du lịch với du khách là lý do mà tôi mãi thêm yêu biển Hà Tĩnh quê mình.