HĐND huyện Thạch Hà dự kiến thông qua 10 nghị quyết quan trọng

(Baohatinh.vn) - Tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khóa XX dự kiến thông qua 10 nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

HĐND huyện Thạch Hà dự kiến thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Toàn cảnh kỳ họp.

Sáng 12/7, HĐND huyện Thạch Hà khóa XX tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022, thảo luận các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022 và quyết nghị một số nội dung quan trọng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng dự.

HĐND huyện Thạch Hà dự kiến thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Thạch Hà đã đạt một số kết quả tích cực. Thu ngân sách đạt cao, vượt kế hoạch HĐND tỉnh và HĐND huyện giao; QP-AN được giữ vững, an sinh xã hội đảm bảo.

Đặc biệt, lĩnh vực tài chính ngân sách, tín dụng, thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm thu được nhiều kết quả khả quan. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 590 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch tỉnh giao, đạt 141% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 495 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch HĐND huyện giao; thu tiền thuế, phí đạt hơn 94 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch HĐND huyện giao.

Đến nay, thu hút 3 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng; huyện đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công các công trình, dự án theo kế hoạch đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn...

HĐND huyện Thạch Hà dự kiến thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế như: tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm còn chậm so với kế hoạch; các mô hình phát triển sản xuất còn ít, hạn chế về quy mô, chất lượng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng đạt thấp; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa bảo đảm yêu cầu; tỷ lệ bao phủ BHYT một số xã còn thiếu tính bền vững...

Kỳ họp cũng đã đưa ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, đồng bộ; tập trung phát triển nông nghiệp; thực hiện mạnh mẽ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm làm tốt lĩnh vực công thương và thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách, tín dụng, đầu tư; siết chặt quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng.

Phát triển văn hóa, thể thao, chuyển đổi số; chú trọng về giáo dục và đào tạo; quan tâm lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo, an sinh xã hội; cải cách công tác thanh tra, tư pháp, tiếp dân; củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận xã hội.

HĐND huyện Thạch Hà dự kiến thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Thạch Hà dự kiến thông qua 10 nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 202; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Nghị quyết điều chỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, bổ sung danh mục sử dụng vốn ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện...

Kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 1,5 ngày. Chiều nay, đại biểu thảo luận tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast