Hồng Lĩnh vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân học tập và làm theo Bác

(Baohatinh.vn) - Sáng 31/7, Thị ủy Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vinh danh điển hình học tập, làm theo lời Bác.

Hồng Lĩnh vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân học tập và làm theo Bác

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề các năm gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; các nghị quyết Hội nghị Trung ương, của tỉnh, của thị xã nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Hồng Lĩnh vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân học tập và làm theo Bác

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ vinh danh điển hình học tập, làm theo lời Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hồng Lĩnh vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân học tập và làm theo Bác

Tọa đàm “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu” tại hội nghị

Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa, đã và đang đi vào cuộc sống; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Trong 3 năm qua, toàn thị xã đã có 214 mô hình, điển hình được các đơn vị, địa phương đăng ký, đến nay đã công nhận được 142 mô hình, trong đó có 27 mô hình tiêu biểu được khen thưởng, vinh danh. Đặc biệt, một số mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sức lan tỏa lớn.

Hồng Lĩnh vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân học tập và làm theo Bác

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị xã Hồng Lĩnh.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các cấp ủy Đảng thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa và vai trò quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hồng Lĩnh vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân học tập và làm theo Bác

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Tăng cường chỉ đạo để đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hồng Lĩnh vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân học tập và làm theo Bác

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Trần Quang Tuấn phát động phong trào tiếp tục học tập và làm theo Bác; chào mừng kỷ niệm 74 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp tục xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ đề 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast