Hương Khê công bố nghị quyết thành lập xã mới Điền Mỹ

(Baohatinh.vn) - Chiều 16/12, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) công bố Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện.

Hương Khê công bố nghị quyết thành lập xã mới Điền Mỹ

Theo đó, Nghị quyết sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hương Khê như sau: Thành lập xã Điền Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ 49,80 km2 diện tích tự nhiên, 2.732 người của xã Phương Mỹ và toàn bộ 14,00 km2 diện tích tự nhiên, 2.031 người của xã Phương Điền.

Sau khi thành lập, xã Điền Mỹ có 63,80 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.763 người.

Xã Điền Mỹ giáp các xã: Hà Linh, Hòa Hải, Phúc Đồng, các huyện Can Lộc, Đức Thọ và Vũ Quang. Sau khi sắp xếp, huyện Hương Khê có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hương Khê cũng đã có Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 12/12/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Hương Khê công bố nghị quyết thành lập xã mới Điền Mỹ

Trưởng phòng Nội vụ Hà Văn Đàn công bố Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 và Kế hoạch 132/KH-UBND của UBND huyện

Theo đó, huyện Hương Khê đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh; đồng thời áp dụng linh hoạt với tình hình thực tiễn của địa phương. Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung từng xã, không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành chính xã cũ và đơn vị hành chính xã mới được thành lập. Đặc biệt, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Việc sắp xếp, sáp nhập các xã Phương Điền, Phương Mỹ thành xã mới Điền Mỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast