Kế hoạch bài bản, các cấp ở Hà Tĩnh tập trung cao chuẩn bị đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Ngay khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ở Hà Tĩnh đã tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Kế hoạch bài bản, các cấp ở Hà Tĩnh tập trung cao chuẩn bị đại hội Đảng

Một trong những nội dung trọng tâm trong văn kiện đại hội được các cấp ở Hà Tĩnh chú trọng đó là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Tại TP Hà Tĩnh, theo ông Lương Quốc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thành phố đã chọn phường Nam Hà làm đại hội điểm của thành phố và của tỉnh; dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3/2020.

Bên cạnh Nam Hà, thành phố cũng đã chọn 2 đơn vị đại hội điểm là: xã Thạch Hạ, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị. Dự kiến, đến tháng 6/2020, tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành phố đều hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020.

Kế hoạch bài bản, các cấp ở Hà Tĩnh tập trung cao chuẩn bị đại hội Đảng

Thành ủy Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI. Ảnh Huy Tùng

Được biết, trên cơ sở Kế hoạch 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của BTV Tỉnh ủy, giữa tháng 9, Thành ủy Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI. Thành ủy cũng đã ban hành Công văn số 1278-CV/ThU ngày 23/9 yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; khẩn trương xây dựng đề cương chi tiết các văn kiện trình đại hội.

“TP Hà Tĩnh đã hoàn thành việc quán triệt chỉ thị, văn bản của trung ương, tỉnh và sớm ban hành các văn bản chỉ đạo. Thành ủy cũng đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban phục vụ. Tiểu ban văn kiện đã hoàn thành đề cương báo cáo chính trị lần thứ nhất để tới đây trình BTV Thành ủy cho ý kiến. 16 xã, phường trên địa bàn cũng đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn trao đổi.

Kế hoạch bài bản, các cấp ở Hà Tĩnh tập trung cao chuẩn bị đại hội Đảng

Nhà văn hóa Hồng Lĩnh, nơi dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại thị xã Hồng Lĩnh, tháng 9, BTV Thị ủy đã ban hành kế hoạch với các nội dung cụ thể. Cùng với đó, thị ủy đã thành lập 4 tiểu ban gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban đảm bảo; thành lập tổ giúp việc cho các tiểu ban.

Chánh văn phòng Thị ủy Đặng Ngọc Sơn cho hay: “Vừa qua, Ban Thường vụ đã cho ý kiến lần thứ nhất đề cương báo cáo chính trị và chủ đề đại hội. Dự kiến, trước ngày 15/11, Thị ủy sẽ hoàn thành lần 1 dự thảo báo cáo chính trị. Sau khi hoàn thành 5 lần dự thảo, Thị ủy sẽ xin ý kiến BTV Tỉnh ủy”.

Kế hoạch bài bản, các cấp ở Hà Tĩnh tập trung cao chuẩn bị đại hội Đảng

Thời gian này, các địa phương trên toàn tỉnh đang đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích hướng tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo tìm hiểu, đến nay, tất cả các huyện, thị đều đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch; thành lập các tiểu ban để phục vụ sự kiện chính trị quan trọng này.

Một số địa phương như huyện Cẩm Xuyên, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành công văn 164 hướng dẫn cấp cơ sở về dự trù kinh phí tổ chức đại hội nhằm phục vụ tốt đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại cấp xã, nhiều địa phương đã vào cuộc rất tập trung. Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lộc (Can Lộc) Võ Quốc Hùng cho hay: Đảng ủy đã hoàn thành 3 bước gồm: quán triệt văn bản của trung ương, tỉnh, huyện tới toàn thể cán bộ, đảng viên; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; rà soát tình hình nhân sự. Dự kiến, đại hội đảng bộ xã sẽ tổ chức vào tháng 5/2020.

Kế hoạch bài bản, các cấp ở Hà Tĩnh tập trung cao chuẩn bị đại hội Đảng

Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lộc Võ Quốc Hùng nghiên cứu các tài liệu để xây dựng đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Hùng cũng cho biết thêm: "Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã có 3 đồng chí trong BCH nghỉ hưu, bản thân tôi đến đại hội cũng sẽ nghỉ hưu. Bởi vậy, đại hội 2020 – 2025 là đại hội chuyển giao thế hệ.

Đến đại hội, số lượng ủy viên BCH sẽ còn 12, trong đó theo cơ cấu là 15 đồng chí. BCH đang tập trung cho việc rà soát để đại hội lần này đảm bảo số lượng 1/3 ủy viên BCH là nhân sự mới. Theo nhận định, vẫn có một số khó khăn khi tiến hành bầu cử, vì vậy, đảng ủy đang tập trung cao cho công tác tư tưởng".

Kế hoạch bài bản, các cấp ở Hà Tĩnh tập trung cao chuẩn bị đại hội Đảng

Phút giải lao của thợ xây trên công trình Trường Mầm non xã Tùng Lộc (Can Lộc), dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2020 để chào mừng đại hội đảng bộ xã.

Cùng với nhân sự, Tùng Lộc đang tập trung để cuối năm sáp nhập thôn Tân Hương với thôn Tây Vinh. Đồng thời, xã đang tập trung cho xây dựng nông thôn mới, các công trình chào mừng đại hội như Trường Mầm non Tùng Lộc với tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2020.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast