Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/10, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh để thông báo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ đảng viên.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương tiếp và làm việc với đoàn.

Mở đầu buổi làm việc, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mục đích của buổi làm việc là đóng góp ý kiến, hoàn chỉnh, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả mà Đoàn kiểm tra phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh xây dựng để báo cáo Ban Bí thư.

Để hoàn thiện báo cáo, Chánh Văn phòng Trung ương gợi ý một số điểm để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận nhất là dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra đã toàn diện, đầy đủ, phản ánh được sâu sắc các nội dung đặt ra hay chưa; những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trên địa bàn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh thần gương mẫu của cấp ủy, từng thành viên và vai trò của người đứng đầu như thế nào; công tác quản lý sinh hoạt Đảng, việc đánh giá cán bộ còn những gì khó khăn, vướng mắc….

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Trần Việt Hùng: Năng lực, trình độ các thành viên một số đoàn giám sát còn hạn chế nên chất lượng một số cuộc giám sát chưa đạt được yêu cầu.

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra cho thấy, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết và các quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương; quá trình triển khai đã có một số cách làm mới, lựa chọn được nội dung trọng tâm, trọng điểm vừa cơ bản, vừa cấp thiết.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Việc ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở TX Kỳ Anh cơ bản đều được đảng viên chấp hành nghiêm túc. Còn việc đang mang tính hình thức, chưa chủ động có chăng chỉ ở một bộ phận nhỏ đảng viên ở một số doanh nghiệp.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát có bước đổi mới, quyết liệt, góp phần khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, giáo dục, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực, nhất là trong người đứng đầu cấp ủy; công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; công tác dân vận và hoạt động MTTQ đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, giám sát, phản biện xã hội…

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Về quy định 76-QĐ/TW về việc đảng viên công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú, Trung ương cần có tổng kết, đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra Trung ương cũng chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế để BTV Tỉnh ủy chẩn chỉnh nhất là việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn hạn chế; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và xử lý các vấn đề nảy sinh từ cơ sở có lúc thiếu kịp thời…

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Thời gian qua, Hà Tĩnh đã mạnh dạn lấy phiếu tín nhiệm của bà con nhân dân đối cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm đổi mới, khách quan của Hà Tĩnh trong công tác đánh giá cán bộ.

Sau khi nghe đoàn kiểm tra trình bày báo cáo dự thảo, các đại biểu đã có những kiến nghị đối với Trung ương về việc: Ban hành quy chế giám sát quyền lực người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát thực chất của tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể; kịp thời định hướng các vấn đề nóng, phức tạp; kịp thời tổ chức tổng kết Quy định 76-QĐ/TW; đồng bộ hệ thống văn bản giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thống nhất với các nội dung trong dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra Trung ương. Báo cáo đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chỉ ra được những hạn chế tại Hà Tĩnh.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh

Đi sâu vào các nội dung báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Đến nay, nhìn chung tình hình ở Hà Tĩnh là ổn định. Có được kết quả như vậy là nhờ Hà Tĩnh đã bình tĩnh, chủ động, gắn với phê bình, tự phê bình, đoàn kết, thống nhất và dân chủ trong Đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên từ đó tạo lan toả trong quần chúng nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu và giải trình một số tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra. Đồng thời kiến nghị với đoàn kiểm tra một số nội dung như: việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm; tiếp tục thể chế hóa việc thực hiện gương mẫu, đi đầu của đảng viên tại nơi cư trú; quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, bức thiết của địa phương…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thêm mục đích quan trọng của buổi làm việc như đã đặt vấn đề.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, các ý kiến tại buổi làm việc đều xác đáng, đoàn sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo, nhất là các ý kiến băn khoăn về hệ thống văn bản chưa đồng bộ; công tác kiểm tra, thanh tra còn nhiều; chậm trễ trong tổng kết Quy định 76 khiến cho việc thực hiện một số nơi không còn hiệu quả; các vướng mắc trong sắp xếp bộ máy…

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cũng khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã mang lại những kết quả to lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, điều này đã được chứng minh rõ ở thực tiễn trong thời gian qua.

Đối với Hà Tĩnh, kết quả thực hiện các nội dung Trung ương 4 khóa XII là nhờ nhận thức của BTV Tỉnh ủy rất cao, rất sâu nên đã đưa ra những giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

“Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong bối cảnh vô cùng khó khăn, điều này thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết rất cao của Hà Tĩnh. Đây sẽ là những nội dung quan trọng để đoàn báo cáo với Ban Bí thư, nhằm ghi nhận những công lao, cố gắng của Hà Tĩnh” - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast