Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (11/12), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các các sở, ban, ngành, địa phương.

khai mac trong the ky hop thu 5 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Chủ tọa Kỳ họp

Diễn văn khai mạc Kỳ họp do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh có nhiệm vụ phải tập trung cao để thảo luận, cụ thể hóa, thể chế hóa và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

khai mac trong the ky hop thu 5 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đi sâu vào những vấn đề cụ thể, trọng tâm, nhất là đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, khả thi, đảm bảo các nghị quyết thông qua chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

khai mac trong the ky hop thu 5 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Sau khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tiếp tục nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

khai mac trong the ky hop thu 5 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Đánh giá việc thực hiện 12/17 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch của UBND tỉnh khẳng định, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng về phát triển kinh tế xã hội như tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, kinh tế tăng trưởng mạnh trong 6 tháng cuối năm, trong điều kiện 6 tháng đầu năm kết quả đạt thấp và tình hình không thuận đã thể hiện sự quyết tâm, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà.

Một số nét chính tình hình KT-XH năm 2017

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,71%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 39,3triệu đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt 8.850 tỷ đồng, tăng 9,74% so với dự toán, tăng 11,65% so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,5% (đạt chỉ tiêu kế hoạch).

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH năm 2018

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 18,5-19%. Sản lượng lương thực ổn định trên 51 vạn tấn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.400 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,1 - 1,3%. Có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM; thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

khai mac trong the ky hop thu 5 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực nông nghiệp gắn với cơ cấu lại sản xuất theo thị trường; tập trung cao cho xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; trong đó, xác định cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số PCI, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tiếp tục là các mũi trọng tâm, khâu đột phá trong năm 2018.

Các cấp, ngành quản lý thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao; người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tham mưu, đổi mới sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nêu một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cao nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; từng bước phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; phát huy tiềm năng dịch vụ du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sức khoẻ đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tiếp tục chương trình phiên khai mạc, HĐND tỉnh nghe Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Sơn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu chi ngân sách năm 2018; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020.

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2018; Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Báo Hà Tĩnh tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp (từ ngày 11-13/12), HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, tham gia nhiều ý kiến qua đường dây nóng (02393.693282), góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast