(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị ngành KH&CN chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, đưa các chính sách KH&CN đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng rãi các dự án, mô hình hiệu quả.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị ngành KH&CN chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, đưa các chính sách KH&CN đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng rãi các dự án, mô hình hiệu quả.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Sáng 27/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn chủ trì hội nghị tổng kết ngành KH&CN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Đại biểu dự hội nghị.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn thông tin một số hoạt động KH&CN thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, hoạt động KH&CN Hà Tĩnh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, công tác thông tin, truyền thông về KH&CN được ngành hết sức quan tâm nhằm góp phần nâng cao trình độ tiếp cận tiến bộ KH&CN cho doanh nghiệp, người dân để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Trưởng phòng Kinh tế - UBND TP Hà Tĩnh Trần Quang Hưng tham luận ứng dụng khoa học công nghệ phát triển các sản phẩm trên địa bàn thành phố.

Công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN có nhiều đổi mới. Các đề tài, dự án ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt, từ năm 2022, 100% nhiệm vụ được thực hiện thông qua tuyển chọn, đấu thầu rộng rãi, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng.

Năm qua, ngành triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ cấp Nhà nước thuộc chương trình quỹ gen, 8 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 48 nhiệm vụ cấp tỉnh đồng bộ trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, khoa học kỹ thuật và công nghệ, các mô hình nhân rộng.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Trần Thị Thúy Anh tham luận ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường tại Hà Tĩnh.

Theo kết quả thống kê, có trên 90% đề tài, dự án sau nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, nhiều đề tài nghiên cứu về văn hóa có giá trị thực tiễn cao, sức lan tỏa lớn; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và ban hành các nghị quyết, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực; ứng dụng chuyển giao các quy trình công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Bùi Phong An tham luận nâng cao công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lượng, chất lượng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý công nghệ được tăng cường; công tác phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN được quan tâm; tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu nhiều sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo lan tỏa rộng rãi;

Nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo có khả thi, tiềm năng được trao thưởng và ươm tạo, hỗ trợ phát triển; hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và công tác thanh tra, kiểm tra triển khai nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm; hoạt động phối hợp với các viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và hợp tác quốc tế được chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Năm 2023, ngành KH&CN Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về KH&CN đến tận cơ sở, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời chú trọng hoạt động quản lý khoa học, đảm bảo hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN hiệu quả, thiết thực, mang lại giá trị thực tiễn.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống. Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phải có tính liên thông, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, sản phẩm phải có sức cạnh tranh trên thị trường. Ưu tiên đầu tư các nhiệm vụ có tính ứng dụng cao vào sản xuất, kinh doanh...

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao những kết quả mà ngành KH&CN đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được thể hiện rõ trong mọi mặt hoạt động của đời sống - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, ngành KH&CN cần chú trọng hơn công tác tuyên truyền; chú trọng chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông để cung cấp thông tin, đưa các chính sách đi vào cuộc sống; các công trình nghiên cứu, dự án, ứng dụng thành công, có hiệu quả cần được lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, ngành KH&CN tỉnh nhà tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ của ngành; xây dựng bộ chỉ số nhiệm vụ (PPI) để bám sát thực hiện và có căn cứ đánh giá hằng năm. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong hoạt động KH&CN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các chương trình, nhiệm vụ, chính sách về KH&CN... để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lí nghiêm các vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành KH&CN cần đánh giá lại hiệu quả các đề tài, mô hình đã triển khai; thu thập thông tin, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng để xác định, nhân rộng sản phẩm chủ lực, sản phẩm tạo giá trị gia tăng. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ KHCN và đổi mới sáng tạo.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Dịp này, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân đã trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của UBND tỉnh cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Lãnh đạo Sở KH&CN trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể...

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Đồng thời, trao giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN cho các tập thể...

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm 2022.

Ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực đưa chính sách, dự án lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân

Dịp này, Sở KH&CN đã ra mắt cuốn sách lịch sử hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (1959 - 2020).

Tin liên quan:

Dương Chiến


Dương Chiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]