Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

(Baohatinh.vn) - Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Hà Huy Tập là tấm gương sáng của người cộng sản trọn đời vì Đảng, vì dân, để lại niềm vinh dự, tự hào đối với Nhân dân cả nước, trong đó có Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, sáng 22/4, tại TP Hà Tĩnh, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”.

PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, các nhà khoa học và đại diện dòng họ Hà Huy.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng chủ trì hội thảo.

Hà Tĩnh tự hào là quê hương của đồng chí Hà Huy Tập

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định: Hội thảo là hoạt động thiết thực thể hiện sự biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và tỉnh Hà Tĩnh đối với quá trình hoạt động, cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chào mừng hội thảo.

Là dịp để ôn lại thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, đồng thời làm rõ hơn công lao to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương.

Từ đó, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự hội thảo.

Tự hào là quê hương của đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng, trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn nêu cao truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, cùng với quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Đặc biệt, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả có tính lịch sử quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực từ công tác xây dựng Đảng đến thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Các nhà khoa học tham dự hội thảo.

Trong thời gian tới, noi gương và học tập tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm nỗ lực, phấn đấu nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng đề dẫn hội thảo.

Đề dẫn hội thảo, PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng ôn lại tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.

PGS.TS Lý Việt Quang mong muốn các đại biểu tiếp tục phân tích làm sáng tỏ, phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, đặc biệt trong công tác tư tưởng, lý luận.

Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Tại hội thảo, ban tổ chức đã nhận được 32 tham luận của các đại biểu, nhà khoa học của Trung ương, học viện và tỉnh Hà Tĩnh; trong đó có 8 tham luận được trình bày trực tiếp.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

TS Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Đồng chí Hà Huy Tập là nhà tổ chức, nhà tư tưởng xuất sắc của Đảng ta. Đồng chí đã viết nhiều sách, báo nhằm định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng, góp phần quan trọng thống nhất về chủ trương và hành động trong thời kỳ đấu tranh của Mặt trận dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”, các tham luận đã phân tích, làm rõ về quê hương, gia đình, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

PGS.TS Trần Minh Trưởng - nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng: Tổng Bí thư Hà Huy Tập là người có công lao rất lớn trong việc đặt tiền đề, cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng phát động cao trào đấu tranh dân chủ ở giai đoạn sau.

Các tham luận đã khẳng định truyền thống quê hương, gia đình đã ảnh hưởng tích cực đến lý tưởng yêu nước, nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập; đồng thời đánh giá cao tinh thần bất khuất, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực của đồng chí Hà Huy Tập và phân tích hình ảnh người con ưu tú, niềm tự hào của quê hương Hà Tĩnh.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng: Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Học tập tấm gương đồng chí, Đảng bộ Hà Tĩnh không ngừng chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các tham luận cũng tập trung phân tích những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

PGS.TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối của Quốc tế Cộng sản, Hà Huy Tập trước sau như một khẳng định vai trò, sứ mệnh và nhiệm vụ nặng nề mà cũng rất vinh quang của Đảng Cộng sản Đông Dương là lãnh đạo quần chúng đi theo con đường của chủ nghĩa cộng sản.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Dung - nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng: Tác phẩm “Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương” do đồng chí Hà Huy Tập viết năm 1933 đã để lại một dấu ấn đậm nét trong nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Thạc sỹ Hà Huy Trinh - đại diện dòng họ Hà Huy tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Truyền thống quê hương, dòng tộc, gia đình đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách, lý tưởng của đồng chí Hà Huy Tập.

Theo đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam, đồng chí Hà Huy Tập luôn tỏ rõ năng lực tư duy lý luận sắc sảo thông qua việc phân tích tình hình thực tiễn, đề ra chủ trương đường lối cách mạng; tổng kết những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của Đảng qua các thời kỳ để rút ra những bài học cho thực tại; soạn thảo các tài liệu tuyên truyền vận động cách mạng và chỉ đạo, đồng thời trực tiếp đấu tranh chống lại những khuynh hướng sai lầm, những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù trên mặt trận lý luận...

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

TS Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh): Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lý luận sắc sảo, giàu tính chiến đấu, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương đồng chí Hà Huy Tập

Bế mạc hội thảo, PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng khẳng định: Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Hà Huy Tập là tấm gương sáng của người cộng sản trọn đời vì Đảng, vì dân, để lại niềm vinh dự, tự hào đối với Nhân dân cả nước, trong đó có Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng bế mạc hội thảo.

PGS.TS Lý Việt Quang ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận được gửi về hội thảo. Từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, các đại biểu đã phân tích, làm rõ về quê hương, gia đình, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Hội thảo là dịp đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương những người cộng sản, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là hệ trẻ Việt Nam.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Đại biểu trao đổi bên lề hội thảo.

PGS.TS Lý Việt Quang cho rằng, vẫn còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu và làm rõ, thể hiện đúng tầm vóc những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Làm sáng rõ những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Toàn cảnh hội thảo.

Ban tổ chức xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở đó tổ chức biên tập, chỉnh lý, bổ sung làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền về đồng chí Hà Huy Tập, phục vụ công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời gian tiếp theo.

Chủ đề KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast