Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6 vào ngày 14 tới

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của lãnh đạo tỉnh.

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2024 vào ngày 14/6, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 81, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

Đối tượng tiếp là các trường hợp có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xây dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; phản ánh về thực hiện các chính sách của HĐND tỉnh. Công dân khiếu nại các vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh.

Không tiếp người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.