LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Hà Tĩnh không ngừng chăm lo xây dựng lượng lượng quân sự chính quy, bản lĩnh, giàu sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng chiến đấu

Trung đoàn 841 là đơn vị điển hình trong nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Thời gian qua, đơn vị đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, bám sát mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, tổ chức triển khai huấn luyện nghiêm túc, hiệu quả, đúng kế hoạch, đủ nội dung và an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, Trung đoàn 841 luôn bám sát nguyên tắc “cơ bản, thiết thực, vững chắc” để huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế nên kết quả huấn luyện, diễn tập hằng năm luôn có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% trở lên đạt khá và giỏi.

LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Chiến sỹ Trung đoàn 841 bảo dưỡng vũ khí phục vụ huấn luyện và SSCĐ.

Trung tá Nguyễn Xuân Tùng - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 841 cho biết: “Chúng tôi đã tập trung làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đi sâu thống nhất về quy cách xây dựng hệ thống sổ sách, đăng ký mẫu biểu và không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện. Kết quả huấn luyện, diễn tập cao, đi vào chiều sâu, sát thực tế là tiền đề để toàn đơn vị nâng cao khả năng SSCĐ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khác như: xây dựng NTM, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng dịch...”.

LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Những năm qua, tất cả đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh đều chú trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Theo đó, toàn lực lượng đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, gắn huấn luyện với hội thao, diễn tập và không ngừng đổi mới về mọi phương diện. Kết quả huấn luyện hằng năm đối với lực lượng thường trực và chiến sĩ mới luôn 100% đạt yêu cầu, trong đó 82% khá và giỏi; nổi bật là Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh, Ban CHQS Thạch Hà, Ban CHQS huyện Vũ Quang...

Cùng với lực lượng thường trực, Hà Tĩnh luôn chú trọng xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) ngày càng vững mạnh, rộng khắp với quân số 23.088 chiến sỹ (chiếm 1,7% dân số), tỷ lệ đảng viên đạt trên 30%, chất lượng huấn luyện DQTV hằng năm luôn đạt yêu cầu (trên 78,4% khá, giỏi) và tham gia các hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao; tiêu biểu là các địa phương: Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn...

LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Lực lượng dân quân xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) tham gia cùng lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới.

Thượng tá Nguyễn Bá Khánh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thạch Hà cho biết: “Tất cả 100% thôn, xóm, tổ dân phố ở 22 địa phương cấp xã đều có lực lượng dân quân tại chỗ và 16 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có lực lượng tự vệ. Cùng với nâng cao tỷ lệ DQTV (chiếm 1,8% dân số), lựa chọn được những thành phần ưu tú (tỷ lệ đảng viên đạt gần 31%), chúng tôi cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ cho các “chiến sỹ sao vuông”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, DQTV đã trở thành lực lượng nòng cốt trong tham gia giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH, xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng NTM, đền ơn đáp nghĩa...”.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

Để xây dựng trận địa tư tưởng trong toàn lực lượng, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới đồng bộ nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Qua đó, góp phần định hướng và tạo sự thống nhất về tư tưởng, kịp thời đấu tranh với các thế lực thù địch và ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện khá đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trong toàn lực lượng...

LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh luôn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam – Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Hà cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn và xác định nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với thực tiễn, thời điểm, đối tượng. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho bộ đội, cùng với tuyên tuyền, giáo dục, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ thông báo chính trị, nói chuyện thời sự, tổ chức hoạt động truyền thanh nội bộ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông. Qua đó, đã đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của LLVT đến với từng cán bộ, chiến sỹ và giúp thông tin, phản ảnh kịp thời, đầy đủ kết quả huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm hậu cần, các phong trào thi đua quyết thắng, các điển hình tiên tiến...”

LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Ban CHQS huyện Vũ Quang động viên, nhắc nhở cán bộ quân sự cơ sở phải luôn có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm trong công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, ngoài thực hiện hàng nghìn lượt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng quân sự ở Hà Tĩnh cũng thực hiện nghiêm Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản có liên quan. Theo đó, đã giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng cho 22 đồng chí đối tượng 1 và 2, đối tượng 3 là 920 đồng chí, đối tượng 4 là 9.493 đồng chí, 55 vị chức việc tôn giáo và 1.287 đối tượng khác. Qua đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và ý thức quốc phòng trong từng cấp, từng ngành, từng lực lượng và tạo được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có lập trường, quan điểm vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, luôn chủ động, sáng tạo và đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là một trong những đột phá để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trau dồi năng lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Cán bộ quân sự xã Thạch Văn (Thạch Hà) nghiên cứu tài liệu, trao đổi phương pháp soạn giáo án chính trị phục vụ giảng dạy cho lực lượng dân quân.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Với bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng SSCĐ cao và đầy trách nhiệm, lực lượng quân sự địa phương Hà Tĩnh sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Toàn lực lượng luôn thực hiện nghiêm các chỉ lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực SSCĐ, tuần tra canh gác và chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ. LLVT tỉnh cũng chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng NTM, phòng chống thiên tai... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng để bảo vệ ANCT, TTATXH, các sự kiện quan trọng, các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách quan trọng, những ngày lễ lớn”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast