Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Kỳ Anh vượt kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có 7 chỉ tiêu KT - XH đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Kỳ Anh vượt kế hoạch

Chiều nay (1/10), BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

9 tháng năm 2021, công tác xây dựng Đảng được huyện Kỳ Anh quan tâm củng cố, tăng cường trên tất cả các mặt công tác. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện và các phong trào thi đua.

100% đảng bộ, chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; mở 7 lớp đối tượng Đảng với 241 quần chúng ưu tú tham gia, 3 lớp đảng viên mới với 106 đồng chí...

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Kỳ Anh vượt kế hoạch

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2021

Lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, đến nay đã có 7 chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch đề ra, gồm: sản lượng lương thực có hạt, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động có việc làm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ suất sinh thô; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, tỷ lệ che phủ rừng.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Kỳ Anh vượt kế hoạch

Trưởng phòng LĐ-TB&XH Võ Xuân Bằng: Ngành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các chính sách giảm nghèo như: hỗ trợ về y tế, nhà ở, các chính sách về hỗ trợ sản xuất, dạy nghề ngắn hạn... đầy đủ, kịp thời đến đối tượng được thụ hưởng.

Huyện đã làm việc với Viện Quy hoạch thống nhất các nội dung về quy hoạch vùng huyện và hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Kỳ Đồng; hoàn thành việc rà soát, đánh giá, xây dựng đường găng tổ chức thực hiện.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Kỳ Anh vượt kế hoạch

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng: Thời gian tới, các địa phương tập trung xây dựng NTM, làm hệ thống kênh mương thủy lợi, quản lý chặt chẽ về đất đai, tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, giải quyết việc làm, cải cách hành chính, đẩy nhanh các dự án đầu tư công...

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được tập trung cao, kiểm soát chặt chẽ không để dịch phát sinh trên địa bàn.

Các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, tuyên truyền được triển khai tích cực, phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định. QPAN được giữ vững.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Kỳ Anh vượt kế hoạch

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành kết luận hội nghị, nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, hội nghị xác định các nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, trọng tâm là làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; ưu tiên các nguồn lực, tập trung cho xây dựng NTM; giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, đặc biệt là liên quan đến đất đai, đền bù GPMB...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast