(Baohatinh.vn) - Dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, sáng 23/12, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh đã nghe, cho ý kiến đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu và một số nội dung liên quan đến xây dựng NTM.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

Dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, sáng 23/12, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh đã nghe, cho ý kiến đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu và một số nội dung liên quan đến xây dựng NTM.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự họp.

Trong tháng 12, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được tập trung cao, hoàn thành được nhiều nội dung, khối lượng lớn, nhất là các KDC phấn đấu đạt chuẩn, KDC NTM kiểu mẫu, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm.

Về đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2019, trên cơ sở đề xuất của cấp huyện đề nghị xét, công nhận 28 xã đạt chuẩn NTM; 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 1 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Sơn An - huyện Hương Sơn), Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành theo tiêu chí đã tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

Chánh Văn phòng NTM Hà Tĩnh Trần Huy Oánh: Qua lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại 28 xã, người dân đều ghi nhận, hài lòng về chương trình xây dựng NTM. Kết quả lấy ý kiến đạt cao hơn so với yêu cầu quy định tối thiểu.

Kết quả, đến thời điểm hiện nay, có 18/28 xã đạt 20/20 tiêu chí xã NTM; 7/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2/2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, từ ngày 16 - 21/12/2019, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh đã đánh giá, phân hạng 76 sản phẩm do cấp huyện trình đợt 2. Sau khi đánh giá vòng 1 đã có 63/76 sản phẩm đạt từ 50 điểm trở lên.

Hiện nay, Hội đồng đang tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm độc lập, test sản phẩm để đánh giá phân hạng vòng 2 để, sau đó trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2019.

Cũng tại cuộc họp, đại biểu đã nghe lãnh đạo huyện Nghi Xuân trình bày dự thảo đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân - Nguyễn Hải Nam trình bày dự thảo đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu

Năm 2018, huyện Nghi Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM. Để phát huy những kết quả đạt huyện Nghi Xuân xây dựng Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2019 – 2025”.

Quy trình lấy ý kiến hài lòng đảm bảo theo quy định, tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả chương trình xây dựng NTM tại các xã đều đạt cao hơn so với yêu cầu quy định.

Đề án đã nêu khá rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp khả thi để đến 2025 xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện NTM phát triển toàn diện và bền vững trên tất cả các lĩnh vực, trong đó mỗi tiêu chí đều đạt đến chuẩn mực kiểu mẫu, văn hóa và trở thành những sản phẩm du lịch.

Dự kiến tổng nhu cầu nguồn lực để thực hiện đề án là 5.008,5 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 12/2019, Văn phòng NTM tỉnh đã soát xét, đề xuất thực hiện mô hình thí điểm tổ chức “Hội quán ở Đồng Tháp” tại một số địa phương. Đến nay, có 5 huyện, thị xã, thành phố đăng ký tham gia, gồm: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

Ông Phan Văn Thanh – HTX cam Thanh Hiền, xã Thượng Lộc (Can Lộc): Qua tham quan, tìm hiểu mô hình hội quán ở Đồng Tháp cho thấy đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực hiện xây dưng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Mô hình hội quán ở Đồng Tháp là hình thức liên kết tự nguyện của nông dân nhằm chia sẻ những kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội..., và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đặc trưng của mô hình này là sự tự nguyện tham gia của người dân, không biên chế, không ngân sách, hoạt động đơn thuần là hướng đến sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Hà Văn Trọng: Việc thành lập hội nghề nghiệp phải thống nhất rõ điều lệ, phương thức hoạt động, đặc biệt là huy động kinh phí.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã làm rõ thêm các nội dung liên quan đến đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và mô hình “Hội quán ở Đồng Tháp”.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch Bùi Xuân Thập: Nghi Xuân có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn khôi phục phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể.

Đối với đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025, các đại biểu cũng đồng tình, đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế và quyết tâm chính trị của địa phương. Tuy nhiên, cần phân tích, đánh giá và có giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn để phát huy tiềm năng lợi thế, đặc biệt trên lĩnh vực du lịch.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Việc tổng kết NTM cuối năm cần có đổi mới, nhấn mạnh tập trung phát triển sản xuất thời gian tới, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn vướng mắc, đảm bảo hiệu quả hơn nữa trong xây dựng NTM

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ghi nhận kết quả xây dựng khá trong năm qua, thể hiện ở các chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và sản phẩm được công nhận OCOP (dự kiến khoảng 72 sản phẩm). Tuy nhiên, nhìn chung, thu nhập của người dân vẫn còn thấp, ngay tại xã đạt chuẩn NTM.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới toàn diện, chú trọng chiều sâu

“Vấn đề đặt ra là liệu có tình trạng chạy theo thành tích. Công tác giải ngân còn chậm. Suy cho cùng cái gốc bên trong là do không triển khai được các mô hình. Vì vậy, xây dựng NTM phải tập trung, chú trọng vào chiều sâu” - ­ Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đối tượng hộ nghèo nhóm bảo trợ xã hội, cần phân công, xác định rõ các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm đỡ đầu, hỗ trợ cho các đối tượng, trên tinh thần huy động xã hội hóa.

Về triển khai thí điểm mô hình hội quán Đồng Tháp, phải xác định làm từ cơ sở, người dân quyết định việc ra đời và duy trì mô hình hoạt động.

Thời gian tổng kết NTM năm 2019 cần bố trí khoa học, tiết kiệm, trên tinh thần đảm bảo tôn vinh, nhân rộng được các thành tích tập thể, cá nhân.

Đối với đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM kiểu mẫu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đánh giá cao tinh thần, quyết tâm của địa phương. Đề án cần lưu ý xây dựng huyện NTM kiểu mẫu phải gắn với đô thị văn minh; huyện phải đảm bảo cân đối nguồn lực đảm bảo khả thi.

­ Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Văn phòng NTM tỉnh xây dựng đề án tỉnh đạt chuẩn NTM để làm việc với BCĐ Trung ương.

Tin liên quan:

Thanh Hoài


Thanh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]