Năm 2012 và quý I/2013, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng giáo dục QPAN các cấp, tổ chức tốt công tác giáo dục QPAN, coi đó là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần rất lớn vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Năm 2012 và quý I/2013, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng giáo dục QPAN các cấp, tổ chức tốt công tác giáo dục QPAN, coi đó là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần rất lớn vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN được triển khai toàn diện cho các đối tượng cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra mô hình học cụ phục vụ huấn luyện của các đơn vị.

Trong tổ chức thực hiện, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh cử cán bộ chủ chốt thuộc đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng tại Học viện Quốc phòng, cán bộ thuộc đối tượng 2 bồi dưỡng tại Trường Quân sự Quân khu 4; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

Trong quá trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ việc gắn kết nội dung, chương trình học với kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; đồng thời giúp học viên nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến lược QPAN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; nguyên tắc, quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chức năng nhiệm vụ, vai trò tham mưu của các ban, ngành đoàn thể các cấp đối với QPAN. Thông qua đó, giúp cho cán bộ nắm vững quy trình vận hành của cơ chế để vận dụng vào thực tiễn theo cương vị chức trách đảm nhiệm…

Đối với công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, phân công cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành liên quan, đồng thời phối hợp tổ chức điều tra, thống kê, phúc tra, cơ cấu, phân loại thành phần dân tộc, tôn giáo trên từng địa bàn một cách cụ thể và chính xác. Trên cơ sở đó chuẩn bị kế hoạch, nội dung và chương trình, cơ sở vật chất, bảo đảm cho việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả thiết thực. Thông qua bồi dưỡng kiến thức QPAN, các chức sắc, chức việc tôn giáo đã nâng cao nhận thức, trong công tác vận động tín đồ, giáo dân phát huy tốt vai trò, uy tín, trách nhiệm trong cộng đồng tôn giáo, động viên, khuyến khích các tín đồ, giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa yêu nước”, tích cực tham gia xây dựng, củng cố QPAN ở địa phương.

Để nâng cao chất lượng giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức đào tạo các khóa học chuyên sâu dài hạn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn QPAN của các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh; hàng năm đều tổ chức tập huấn bổ sung những nội dung mới trong môn giáo dục QPAN cho hàng trăm lượt giáo viên phụ trách và kiêm nhiệm giảng dạy môn giáo dục QPAN trong các nhà trường. Số giáo viên này khi về cơ sở đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung bài giảng sát với tình hình thực tế. Nhờ đó đã nâng cao được chất lượng về môn giáo dục QPAN trong nhà trường. Đến nay, 100% học sinh, sinh viên đã được bồi dưỡng kiến thức QPAN, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 80-86% đạt khá, giỏi.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục QPAN, nhất là bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng ở tỉnh đã thiết thực nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ QPAN. Từ đó, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đức Phú


Đức Phú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]