Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước ở Thạch Long
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) Phan Tố Hoài xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong dưới mương nước, hiện chưa rõ nguyên nhân.
1e9ax34c4x7040x95f0x39d1x2ed4xc206x9b34x61aexab1exX8x4a5dx8c61x831dx7c77xbf40x6336xX1x292bxX8xXfxX1xX11x2db0xX7xX2xX6xX4xX16xa42dxX2xX8xXfxXdx393axX11xXbx2f91xX0xX1cx8a66xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxb00fx888bxX2xX16xX6xX11xXbxX24xaacdxX1cx28a4xX16xX4xX1cxX2x26f3xX21xX4xX21xa7c6x4fb1x4f7axX2xX4x827fx39b9xX21xX4x6a52xX21xX43xX4xX16xbb2bxX4xX3xXdxX21xX43xX4xX1xX44x282bxX2xX4xc28exX44xa269xX21xX43xX4xX21xX44xX5axX5xX4xbb91xX4xX31xX1cx39abxX5xX1cxX4x9cccxXdxX21xX43xX0x848dxX1cxX27xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xa75bxX11xX7xX1xXbxX24xaf05xX1cxa93bxX4xX16x8f47xX5xX1cxX4xb52bx5da5x84b4x4613xX4xXexa0cbxX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX70xXdxX21xX43xX4x3a16xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX84xX49x4131xX4xX84xX49xX4xX31x3b50xX21xX1cx6fe9xX4xX38xX1cxX7xX21xX4xX31x81b6xX4xX84xXdxX49xX2xX4xXexX3axX5xX4xX21xX1cx6a91xX21xXafxX4xX16x33a8xa0ddxX21xX4xX48xX8fxX7xX4xXcxX49xX21xX4xX3x58dexX7xX4xX30xX1cxX3axX16xX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX5dx4342xX16xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX4xX1xX44xX5axX2xX4xX5dxX44xX5fxX21xX43xX4xX21xX44xX5axX5xXafxX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX5xX1cxX44xX7xX4xXd2x95c9xX4xX21xX43x30d0x9bb8xXd3xX21xX4xX21xX1cx5cf6xX21xbac6xX0xX75xX30xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX94xXdxX1xX127xXbxX24xX0xX2xX5dxX43xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX8axX11xX21xX16xX11xXd2xXbxX4xX8xX16xX127xX6xX11xXaxXbx5847xX2xX1xX16xX1cx2ad0xX4xbb26xX27x5efdxX30xXexb68cxX4xX1cxX11xX2xX43xX1cxX16xX166xX4xa4fcxX27xc3c2xX30xXexX16dxXbxX4xX8xXd2xX5xXaxXbxX1cxX16xX16xX30xX166xX75xX75xX2xX12fxXcxX7xXdxX1cxX7xX16xX2xX21xX1cxX12fxX3xX21xX75xX21xX11xX161xX8xX75x45b9xX179xX177xa733xX75xX27xX1a2xX27xX1xX177xX27xX27xX1a2xX19fxX16axX179xX16xX177xX177xX16axX27xX19fxX6xX179xX12fx8177xX30xX43x2878xXd2xXaxX168xX27xX19fxXbxX4xX7xX6xX16xXaxXbxX38xX1cxX3axX16xX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX4xX1xX44xX5axX2xX4xX5dxX44xX5fxX21xX43xX4xX21xX44xX5axX5xX4xX68xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX70xXdxX21xX43xXbxX4xX161xX2xX1xX16xX1cxXaxXbxX168xX27xX16axXbxX4xX1cxX11xX2xX43xX1cxX16xXaxXbxX177xX27xX179xXbxX4xX75xX24xX0xX75xX30xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX8axX7xX30xX16xX2xXdxX21xXbxX24xX31xX1cxX45xX2xX4xX48xX2x9191xX5dxX4xX30xX1cxX3axX16xX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX16xX1cxX2xX4xX16xX1cxX240xX4xX5xX8cxX7xX4xX4cxX21xX43xX4xX31xX12fxXafxX4xX5dxX44xX5fxX21xX43xX4xX21xX44xX5axX5xX4xX21xX49xX127xX4x81bfxX1cxX3axX4xX5xX6cxX21xX12fxX0xX75xX30xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX94xXdxX1xX127xXbxX24xX31xX1cxX11xXdxX4xX16xX1cxX4cxX21xX43xX4xX16xX2xX21xX4xXcxX7xX21xX4xX48xa72exX126xXafxX4xX3xX49xXdxX4xX6x49bdxX5xX4x3c1exX1cxX4xX8xX3axX21xX43xX4xX21xX43xX49xX127xX4xX19fxX2adxX75xX27xX179xXafxX4xX5dxXedxX16xX4xX8xXc0xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX1xX12dxX21xX4xX30xX1cxX3axX16xX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX95xX43xX126xX127x5b48xX21xX4xa8e5x4795xX21xX4xX31xX12fxX4xXa6x8cacxX95xX4xX27xX2adxX168xX179xXafxX4xX16xXd2xX2aaxX4xX16xX1cxX4cxX21xX4xX84xXedxX2xX4xX8axX3axX16xXafxX4xXexX99xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX70xXdxX21xX43xXb8xX4xX48xX99xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX4xX1xX44xX5axX2xX4xX5dxX44xX5fxX21xX43xX4xX21xX44xX5axX5xX4xX21xX43xX7xX127xX4xX16xXd2xX44xX5axX5xX4xX21xX1cxX49xX12fxX0xX75xX30xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX94xXdxX1xX127xXbxX24xX0xX2xX5dxX43xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX8axX11xX21xX16xX11xXd2xXbxX4xX8xX16xX127xX6xX11xXaxXbxX161xX2xX1xX16xX1cxX166xX4xX168xX27xX16axX30xXexX16dxX4xX1cxX11xX2xX43xX1cxX16xX166xX4xX177xX27xX179xX30xXexX16dxXbxX4xX8xXd2xX5xXaxXbxX1cxX16xX16xX30xX166xX75xX75xX2xX12fxXcxX7xXdxX1cxX7xX16xX2xX21xX1cxX12fxX3xX21xX75xX21xX11xX161xX8xX75xX19fxX179xX177xX1a2xX75xX27xX1a2xX27xX1xX177xX27xX27xX1a2xX16axX179xX19fxX16xb110x60ddxX177xX16axX16axX6xX179xX12fxX1b8xX30xX43xX1bbxXd2xXaxX3c4xX27xX179xXbxX4xX7xX6xX16xXaxXbxX38xX1cxX3axX16xX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX4xX1xX44xX5axX2xX4xX5dxX44xX5fxX21xX43xX4xX21xX44xX5axX5xX4xX68xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX70xXdxX21xX43xXbxX4xX161xX2xX1xX16xX1cxXaxXbxX168xX27xX16axXbxX4xX1cxX11xX2xX43xX1cxX16xXaxXbxX177xX27xX179xXbxX4xX75xX24xX0xX75xX30xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX8axX7xX30xX16xX2xXdxX21xXbxX24xX84xX2xX3fxX21xX4xX21xX43xX126xX127xXd3xX21xX4xX21xX1cxX12dxX21xX4xX5xX8cxX7xX4xX3x23a9xX4xX3xX2xX3fxX5xX4xX48xX7xX21xX43xX4xX48xX44x848exX5xX4xX48xX2x47f5xX126xX4xX16xXd2xX7xXafxX4xX6xX49xX5dxX4xXd2xX122xX12fxX0xX75xX30xX24xX0xX75xX1xX2xX3xX24xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX11xX16xX7xX2xX6xXfxX5xXdxX21xX16xX11xX21xX16xXfxXcxXdxX1xX127xX4xXbxX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX94xXdxX1xX127xXbxX24xX95xX43xX7xX127xX4xX8xX7xX126xX4xX48x384bxXafxX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX1xX12dxX21xX4xX48xX8fxX7xX4xX30xX1cxX44xX5fxX21xX43xX4xX48xX99xX4xX16xXd2x57c6xX21xX1cxX4xXcxX3axXdxX4xX6xXd3xX21xX4xX5xX5fxX4x8622xX126xX7xX21xX4xX5xX1cxa614xX5xX4xX21xX2e8xX21xX43xX12fxX4xX70x2b9cxX5xX4xX6xX44xX470xX21xX43xX4xX5xX4cxX21xX43xX4xX7xX21xX4xXexX99xX4xX48xX99xX4xX21xX1cxX7xX21xX1cxX4xX5xX1cxX4cbxX21xX43xX4xX5xX4cbxX4xX5dxb810xX16xX4xX48xX240xX4xXcxb1f8xXdxX4xX3xX3fxX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX16xXd2xX44xX45xX21xX43xX12fxX0xX75xX30xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX94xXdxX1xX127xXbxX24xX84xX2xX3fxX21xX4xX21xX43xX126xX127xXd3xX21xX4xX21xX1cxX12dxX21xX4xX5xX8cxX7xX4xX3xX462xX4xX3xX2xX3fxX5xX4xX48xX7xX21xX43xX4xX48xX44xX470xX5xX4xX48xX2xX475xX126xX4xX16xXd2xX7xXafxX4xX6xX49xX5dxX4xXd2xX122xX12fxX0xX75xX30xX24xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXd2xX11xX6xX7xX16xX11xX1xXbxX24xX0xX126xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX16xX2xX16xX6xX11xXfxX16xX1cxX126xX5dxXcxXfxX7xX21xX1xXfxX8xX7xX30xXdxXbxX24xX0xX6xX2xX24xX0xX7xX4xX16xX2xX16xX6xX11xXaxXbx3adexX99xX4xX16xX4e8xX5dxX4xX16xX1cx3778xX127xX4xX16xX1cxX2xX4xX16xX1cxX240xX4xX1cx7909xX5xX4xX8xX2xX21xX1cxX4xX68xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX84xX49xX4xXcxX8fxX4xX48xX126xXc0xX2xX4xX21xX44xX5axX5xXbxX4xX1cxXd2xX11x6cf6xXaxXbxX75xX7xX21xXfxX21xX2xX21xX1cxXfxX16xXd2xX7xX16xXfxX16xX126xX75xX1xX7xXfxX16xX2xX5dxXfxX16xX1cxX7xX127xXfxX16xX1cxX2xXfxX16xX1cxX11xXfxX1cxXdxX5xXfxX8xX2xX21xX1cxXfxXdxXfxX16xX1cxX7xX5xX1cxXfxX1cxX7xXfxXcxX2xXfxX1xX126xXdxX2xXfxX21xX126xXdxX5xX75xX19fxX179xX179xX16axX3c3xX177xX12fxX1cxX16xX5dxXbxX24xX0xX2xX5dxX43xX4xX8xXd2xX5xXaxXbxX75xX5dxX11xX1xX2xX7xX75xX27xX19fxX179xX75xX21xX11xX161xX8xX75xX19fxX179xX177xX19fxX75xX27xX1a2xX27xX1xX177xX179xX3c4xX177xX3c3xX27xX1a2xX16xX177xX27xX3c3xX177xX2adxX6xX179xX12fxX1b8xX30xX43xXbxX4xX7xX6xX16xXaxXbxX38xX1cxX3axX16xX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX4xX1xX44xX5axX2xX4xX5dxX44xX5fxX21xX43xX4xX21xX44xX5axX5xX4xX68xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX70xXdxX21xX43xXbxX4xX75xX24xX0xX75xX7xX24xX0xX1xX2xX3xX24xX0xX8xX16xXd2xXdxX21xX43xX24xX0xX7xX4xX16xX2xX16xX6xX11xXaxXbxX5dexX99xX4xX16xX4e8xX5dxX4xX16xX1cxX5e7xX127xX4xX16xX1cxX2xX4xX16xX1cxX240xX4xX1cxX5f3xX5xX4xX8xX2xX21xX1cxX4xX68xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX84xX49xX4xXcxX8fxX4xX48xX126xXc0xX2xX4xX21xX44xX5axX5xXbxX4xX1cxXd2xX11xX617xXaxXbxX75xX7xX21xXfxX21xX2xX21xX1cxXfxX16xXd2xX7xX16xXfxX16xX126xX75xX1xX7xXfxX16xX2xX5dxXfxX16xX1cxX7xX127xXfxX16xX1cxX2xXfxX16xX1cxX11xXfxX1cxXdxX5xXfxX8xX2xX21xX1cxXfxXdxXfxX16xX1cxX7xX5xX1cxXfxX1cxX7xXfxXcxX2xXfxX1xX126xXdxX2xXfxX21xX126xXdxX5xX75xX19fxX179xX179xX16axX3c3xX177xX12fxX1cxX16xX5dxXbxX24xX5dexX99xX4xX16xX4e8xX5dxX4xX16xX1cxX5e7xX127xX4xX16xX1cxX2xX4xX16xX1cxX240xX4xX1cxX5f3xX5xX4xX8xX2xX21xX1cxX4xX68xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX84xX49xX4xXcxX8fxX4xX48xX126xXc0xX2xX4xX21xX44xX5axX5xX0xX75xX7xX24xX0xX75xX8xX16xXd2xXdxX21xX43xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1cxX11xX7xX1xXbxX24xX8axX1cxX8cxX4xX16xX8fxX5xX1cxX4xX93xX94xX95xX96xX4xXexX99xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX31xX1cxa879xX21xX43xX4xXa6xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX84xX49xXafxX4xX84xX49xX4xX31xXb5xX21xX1cxXb8xX4xX31xXd2xX2a1xX21xX4xX94xX3axX4xX31xXdfxX4xX3xXdfxX7xX4xX16xX1cxX4cxX21xX43xX4xX16xX2xX21xX166xX4xX5xX3axX5xX4xX6xX508xX5xX4xX6xX44xX470xX21xX43xX4xX48xX99xX4xX16xX4e8xX5dxX4xX16xX1cxX5e7xX127xX4xX16xX1cxX2xX4xX16xX1cxX240xX4xX11xX5dxX4xX84xX12fxX4xX31xX12fxX4xaf5cxX4xX48xX2xX4xX48xX3axX21xX1cxX4xX5xX3axX4xXcxX8fxX4xX48xX126xXc0xX2xX4xX21xX44xX5axX5xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX4xX3xX49xXdxX4xX5xX1cxX2xX475xX126xX4xX19fxX27xX75xX27xX179xX12fxX0xX75xX30xX24xX0xX75xX1xX2xX3xX24xX0xX75xX6xX2xX24xX0xX6xX2xX24xX0xX7xX4xX16xX2xX16xX6xX11xXaxXbxX5dexX2xX4xX48xX3axX21xX1cxX4xX5xX3axX4xX6xX2aaxX5xX4xX5dxX44xX7xX4xX16xXdxXafxX4xX5dxXedxX16xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX8xX536xX127xX4xX5xX1cxX12dxX21xX4xXexX126xXc0xX21xX43xX4xX270xX1cxX11xX4xX8xX126xXc0xX2xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xXbxX4xX1cxXd2xX11xX617xXaxXbxX75xX30xX1cxX7xX30xXfxX6xX126xX7xX16xXfxX1xXdxX2xXfxX8xXdxX21xX43xX75xX1xX2xXfxX1xX7xX21xX1cxXfxX5xX7xXfxX6xX126xX5xXfxX5dxX126xX7xXfxX16xXdxXfxX5dxXdxX16xXfxX21xX43xX126xXdxX2xXfxX1xX7xX21xXfxXdxX21xX43xXfxX8xX7xX127xXfxX5xX1cxX7xX21xXfxXexX126xXdxX21xX43xXfxX270xX1cxX11xXfxX8xX126xXdxX2xXfxX16xX126xXfxX3xXdxX21xX43xX75xX19fxX179xX179xX179xX3c3xX27xX12fxX1cxX16xX5dxXbxX24xX0xX2xX5dxX43xX4xX8xXd2xX5xXaxXbxX75xX5dxX11xX1xX2xX7xX75xX27xX19fxX179xX75xX21xX11xX161xX8xX75xX19fxX179xX177xX27xX75xX27xX179xX3c4xX1xX19fxX27xX2adxX16axX1a2xX16axX168xX16xX2adxX179xX1a2xX177xX177xX6xX179xX12fxX1b8xX30xX43xXbxX4xX7xX6xX16xXaxXbxX38xX1cxX3axX16xX4xX1cxX2xX3fxX21xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX4xX1xX44xX5axX2xX4xX5dxX44xX5fxX21xX43xX4xX21xX44xX5axX5xX4xX68xX4xX31xX1cxX6cxX5xX1cxX4xX70xXdxX21xX43xXbxX4xX75xX24xX0xX75xX7xX24xX0xX1xX2xX3xX24xX0xX8xX16xXd2xXdxX21xX43xX24xX0xX7xX4xX16xX2xX16xX6xX11xXaxXbxX5dexX2xX4xX48xX3axX21xX1cxX4xX5xX3axX4xX6xX2aaxX5xX4xX5dxX44xX7xX4xX16xXdxXafxX4xX5dxXedxX16xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX8xX536xX127xX4xX5xX1cxX12dxX21xX4xXexX126xXc0xX21xX43xX4xX270xX1cxX11xX4xX8xX126xXc0xX2xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xXbxX4xX1cxXd2xX11xX617xXaxXbxX75xX30xX1cxX7xX30xXfxX6xX126xX7xX16xXfxX1xXdxX2xXfxX8xXdxX21xX43xX75xX1xX2xXfxX1xX7xX21xX1cxXfxX5xX7xXfxX6xX126xX5xXfxX5dxX126xX7xXfxX16xXdxXfxX5dxXdxX16xXfxX21xX43xX126xXdxX2xXfxX1xX7xX21xXfxXdxX21xX43xXfxX8xX7xX127xXfxX5xX1cxX7xX21xXfxXexX126xXdxX21xX43xXfxX270xX1cxX11xXfxX8xX126xXdxX2xXfxX16xX126xXfxX3xXdxX21xX43xX75xX19fxX179xX179xX179xX3c3xX27xX12fxX1cxX16xX5dxXbxX24xX5dexX2xX4xX48xX3axX21xX1cxX4xX5xX3axX4xX6xX2aaxX5xX4xX5dxX44xX7xX4xX16xXdxXafxX4xX5dxXedxX16xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX8xX536xX127xX4xX5xX1cxX12dxX21xX4xXexX126xXc0xX21xX43xX4xX270xX1cxX11xX4xX8xX126xXc0xX2xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX0xX75xX7xX24xX0xX75xX8xX16xXd2xXdxX21xX43xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1cxX11xX7xX1xXbxX24xX2e7xX462xX4xX48xX126xXc0xX2xX4xX21xX44xX5axX5xX4xXexX536xX127xX4xXd2xX7xX4xX3xX49xXdxX4xX270xX1cxXdxX536xX21xX43xX4xX27xX177xX1cxX4xX5xX1cxX2xX475xX126xX4xX21xX7xX127xX4xXa6xX27xX1a2xX75xX27xX179xXb8xX4xX16xX6cxX2xX4xX48xX8fxX7xX4xXcxX49xX21xX4xXexX99xX4x625cx874cxX4xX2efxX5fxX21xXafxX4xX1cxX126xX127xX3fxX21xX4xXb59xXb5axX4xb50bxX21xX1cxX4xXa6xX84xX49xX4xX31xXb5xX21xX1cxXb8xX4xX270xX1cxX2x98adxX21xX4xX5dxXedxX16xX4xX21xX43xX44xX45xX2xX4xX48xX49xX21xX4xX4cxX21xX43xX4xX16xX51xX4xX3xXdxX21xX43xX12fxX0xX75xX30xX24xX0xX75xX1xX2xX3xX24xX0xX75xX6xX2xX24xX0xX75xX126xX6xX24xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXd2xXbxX24xX0xX75xX1xX2xX3xX24xX0xX75xX1xX2xX3xX24xX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xXb6axX126xX16xX1cxXdxXd2xXbxX24xX31xX1cxad04xX127xX4xX96xX44xX5fxX21xX43xX0xX75xX30xX24xX0xX75xX1xX2xX3xX24
Thùy Dương