Nga bóc mẽ khả năng tàng hình, độ chính xác của JAGM
Chuyên gia quân sự Nga bóc mẽ khả năng tàng hình cũng như độ chính xác của tên lửa hành trình JAGM mới chuẩn bị được trang bị cho quân đội Mỹ.
a3d5xdb18xba59xcfd3xd828x1016bx1160dxf505xb447xX7x12a50x11f8ex138f3xcc44xce18xf04axX5xbefaxXax10827xbf5dx12f69xX6xX3x10ae3xe346xX4xX3x12f8bxaa0fxX3xcb3bxX1x102f7xX3xddb1x11ef4xX22xX14xX3xXexdc75xX22xX14xX3xX1xdfd2xX22xX1x12fa6xX3x135e0x1438dxX3xX4xX1x148f8xX22xX1xX3x1414cx11759xX4xX3xX4xf83fxX6xX3xe3a3xf8b9xf81ax12d83xX0xd89cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10692xX10xX6x125a9xXaxX12x1114dxX1xca3exb8fex11cbfxX22xX3xX14xXdxX6xX3xfeeexX5fx113ebxX22xX3xX7xd707xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX3xX22xX23xX22xX14xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX3xX4xb79bxX22xX14xX3xX22xX1xf6f5xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX37xX22xX1xX3xX3bxX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xXexX61xX22xX3xX5x1311cxX6xX3xX1xX28xX22xX1xX3xXexf640xX2dxX22xX1xX3xX43xX44xX45xX46xX3xX1bx13615xXdxX3xX4xX1xX5fx1298dxX22xX3xX17x14207xX3xX32xX95x1271dxX4xX3xXexXb6xX6xX22xX14xX3xX17xXcbxX3xX4xX1xecd8xX3xX68xX5fxX6axX22xX3xX32xX33xXdxX3xX46x128bbxdc0axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133e2xXddxX5axX60xXaxX12xb3d6xX5fxX6axX22xX3xX32xX33xXdxX3xX57xXddxX6xX3x14028xa441xX3xX7xX1cxX3xX7xXc1xX1bxX3xX22xX1x101a1xX22xX3xX32xX95xXcfxX4xX3xX5xXddx12ce4xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX5xXc1xXbxX3xe556xX1exX1xeb4dxX22xX14xX3xX32x149b4xXdxX3xX32xd2b8xXex1425bxX3xX1bxXc1xXdxX3xX43xXddxXdxX22xXexX3xX44xXdxXb6xc8b1xXexXddxX14fxX45xXb6xXddxX5fxX22xX5axX3xX46xXdxX7xX7xXdxX5xX10xX3x11cc3xX43xX44xX45xX46x111c8xX3xXexc70bxX3xX4xX135xX22xX14xX3xXexX60xX3xb4f6xXddxX4xX1exX1xX10xX10xX5axX3xX46xX6xXb6xXexXdxX22xXeaxX3xXcxX1xX135xX22xX14xX3xXexXdxX22xX3xX22xX28xX60xX3xX32xX95xXcfxX4xX3xX4xdfddxX22xX14xX3xXexX1xX135xX22xX14xX3xXexXdxX22xX3xcc23xX10x10eb9xX10xX22xX7xX10xX3xX13xX10x1380dxX7xX3xXexXdx13e56xXexX3xX5xX33xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xXb6xX14xXdxX22xffd7xX3x1395cxXbxX3bxX3xX6xX5fxXexXddxf913xXaxX12xX0xXexX17xXddxX5axX60xX12xX0xXexXb6xX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX5axXexX1xX1d4xX3x14148x14574x12479xXbxX3bxX1dexX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1d4xX3x13fcdxX1d6xX205xXbxX3bxX1dexXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX3xX22xX23xX22xX14xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX30xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX37xX22xX1xX3xX3bxX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d4xX48xX48xXdxXeaxX17xX6xXddxX1xX6xXexXdxX22xX1xXeaxbd84xX22xX48xX22xX10xX1b1xX7xX48xX2xX204xX1d6xdd4bxX48xX2xX212xX203xX5axX27axX1d6xX212x12401xX205xX205xd779xXexX27axX27axX286xX5xX212xXeaxfd79xXbxX14xa8d2xXb6xX9xX27axX203xX204xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX3xX22xX23xX22xX14xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX30xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX37xX22xX1xX3xX3bxX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX22xX9xXaxX1bxXdxX5axX5axX5xX10xXaxX3xX17xXddxXb6xX5axX10xXb6xX9xXaxX205xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexXb6xX12xX0xXexXb6xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxXddxX22xXaxX12xXcxX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX1xX28xX22xX1xX3xXexXb6xX2dxX22xX1xX3xX43xXddxXdxX22xXexX3xX44xXdxXb6xX14fxXexXddxX14fxX45xXb6xXddxX5fxX22xX5axX3xX46xXdxX7xX7xXdxX5xX10xX3xX162xX43xX44xX45xX46xX167xX3xX1bxXc1xXdxX3xX4xX40xX6xX3xX46xXe9xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexXb6xX12xX0xX48xXexX17xXddxX5axX60xX12xX0xX48xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xX174xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX1bxXc1xXdxX3xX7xX1cxX3xXexX1xX6xX60xX3xXexX1xX1b6xX3xX4xX1xXddxX3xX4xX3cxX4xX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX32xae3cxX3xX5x10a5axXdxX3xXexX1xc5e2xXdxX3xX44xX45xX46xX14fxX2xX2xX203xX3xX57xX10xX5xX5xX1a9xX6xXdxXb6xXeaxX3xXcxX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX43xX44xX45xX46xX3xX32xX3b4xX3xX7xe068xX22xX3xX7xX28xX22xX14xX3xX4xX1xXdxX1b6xX22xX3xX32xX13exX5fxX3xX7xX6xX5fxX3xX1xX6xXdxX3xX22xX23xX1bxX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdx126b6xX1bxX30xX3xX4xX1x12992xX22xX14xX3xX32xX3b4xX3xX26fxX95xXcfxXexX3xX68xX5fxX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX5fxX33xX4xX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdxX408xX1bxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX3cxX4xX3xXbxX1xX95xd184xX22xX14xX3xXexXdxX408xX22xX3xX4xX1xXdxX1b6xX22xX3xX32xX13exX5fxX3xX1exX1xX3cxX4xX3xX22xX1xX6xX5fxX30xX3xX17xX6xXddxX3xX14x101e4xX1bxX3xXexXb6xX6exX4xX3xXexX1xX23xX22xX14xX30xX3xX1bxX3cxX60xX3xX17xX6xX60xX3xX26fxX28xX3xX1bxX3cxX60xX3xX17xX6xX60xX3xX1exX1xX135xX22xX14xX3xX22xX14xX95xX3bcxXdxX3xX5xX3cxXdxXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xX174xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX1bxXc1xXdxX3xX22xX28xX60xX3xX32xX95xXcfxX4xX3xXexXb6xX6xX22xX14xX3xX17xXcbxX3xX1xX408xX3xXexX1xX13axX22xX14xX3xX5axc1e8xX22xX3xX32xX95xX3bcxX22xX14xX3xX4xX20xXdxX3xXexXdxX1b6xX22xX3xX17xc596xX22xX14xX3xX5xX6xX7xX10xXb6xX3xX17xX3cxX22xX3xX4xX1xX40xX3xX32xX33xX22xX14xX3xX1exX1b6xXexX3xX1xXcfxXbxX3xX26fxXc1xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX20xX1bxX3xX17xXdxX1b6xX22xX3xXb6xX6xX5axX6xXb6xX3xX7xX18xX22xX14xX3xX1bxXdxX5xXdxX1bx12bbcxXexXeaxX3xX13xX1xX3bcxX3xX32xX18xX3xX4xX1xXddxX3xXbxX1xX527xXbxX3xX43xX44xX45xX46xX3xXexXdxX61xX5fxX3xX5axXdxX408xXexX3xX4xX3cxX4xX3xX5xXddxX123xXdxX3xX1bxf219xX4xX3xXexXdxX61xX5fxX3xXexbd4fxX22xX1xX3xX26fxX28xX3xX1bxX554xX4xX3xXexXdxX61xX5fxX3xX5axXdxX3xX32xX33xX22xX14xX3xX4xX20xX3xXexXb6xX61xX22xX3xX1bxea10xXexX3xX32xX13exXexX3xX4xX8fxX22xX14xX3xX22xX1xX95xX3xXexXb6xX61xX22xX3xX17xXdxc1f9xX22xX3xXexXb6xXddxX22xX14xX3xX1bx10595xXdxX3xX32xXdxa86cxX5fxX3xX1exXdxX408xX22xX3xXexX1xX3bcxXdxX3xXexXdxX1b6xXexX3xX26fxX28xX3xX4xX20xX3xX22xX14xX28xX60xX3xX5xX4d4xX22xX3xX32xX61xX1bxXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xXcxX1xX10xXddxX3xX4xX3cxX4xX3xX22xX1xX28xX3xXexX1xXdxX1b6xXexX3xX1exX1b6xX30xX3xX5xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX1bxXc1xXdxX3xX22xX28xX60xX3xX32xX95xXcfxX4xX3xXexXb6xX6xX22xX14xX3xX17xXcbxX3xX132xX4xX135xX22xX14xX3xX22xX14xX1xX408xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX140xX3xX1exX1xXdxX1b6xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX408xX3xXexX1xX13axX22xX14xX3xXbxX1x127edxX22xX14xX3xX1exX1xX135xX22xX14xX3xX4xX40xX6xX3xX32xX13axXdxX3xXbxX1xX95xX43dxX22xX14xX3xX1exX1xX18xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1xXdxX408xX22xX30xX3xX26fxX2dxX3xX26fxX119xX60xX3xX4xX1xX40exX22xX14xX3xX4xX18xX3xXexX1xX595xX3xX1xXddxX28xX22xX3xXexX1xX28xX22xX1xX3xX22xX1xXdxX5a4xX5fxX3xX22xX1xXdxX408xX1bxX3xX26fxX554xX3xX1exX1xX3cxX4xX3xX22xX1xX6xX5fxXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xX46xX33xXexX3xXexXb6xXddxX22xX14xX3xX22xX1xc9d3xX22xX14xX3xXexX37xX22xX1xX3xX22xX23xX22xX14xX3xX68xX5fxX6xX22xX3xXexXb6xX59fxX22xX14xX3xX4xX40xX6xX3xX4xX1xX40exX22xX14xX3xX32xX18xX3xX5xX28xX3xX4xX18xX3xXexX1xX595xX3xX17xX6xX60xX3xXexX1xX13exXbxX3xXexXc1xXdxX3xX1bxX554xX4xX3xXexXdxX61xX5fxX3xX22xX61xX22xX3xX4xX28xX22xX14xX3xX1exX1xXdxX1b6xX22xX3xXb6xX6xX5axX6xXb6xX3xX32xX13axXdxX3xXexX1xX40xX3xX1exX1xX18xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1xXdxX408xX22xXeaxX3xXfaxX3cxX22xX3xX1exX37xX22xX1xX3xXexXdxX61xX5fxX3xX5axXdxX408xXexX3xX1bxX554xX4xX3xXexXdxX61xX5fxX3xXexX13axXdxX3xX32xX6xX3xX5xX61xX22xX3xXexXc1xXdxX3xX2xX1d6xX205xX205xX3xX1exX1bxXeaxX3xXcxX1xX10xXddxX3xX1exX1b6xX3xX1xXddxX123xX4xX1xX3xX4xX1xX40exX22xX14xX3xX7xX1cxX3xXexX1xX6xX60xX3xXexX1xX1b6xX3xX5axdaccxX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xXexX1xX1b6xX3xX1xX408xX3xX4xX8fxX3xXexXb6xXddxX22xX14xX3xX68xX5fxX6axX22xX3xX32xX33xXdxX3xX46xXe9xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xXcxX1xX10xXddxX3xXexX1xX135xX22xX14xX3xX17xX3cxXddxX3xX4xX40xX6xX3xX4xX135xX22xX14xX3xXexX60xX3xX174xXddxX4xX1exX1xX10xX10xX5axX3xX46xX6xXb6xXexXdxX22xX30xX3xX1xXdxX408xX22xX3xX22xX6xX60xX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX32xX3b4xX3xX32xX95xXcfxX4xX3xX7xX20xX22xX3xX3bxX5fxX13exXexX3xX22xX1xX95xX22xX14xX3xX4xX1x12eeaxX3xX1bxXc1xXdxX3x13accxX3xX68xX5fxX60xX3xX1bxX135xX3xX22xX1x10011xXeaxX3xXcxX1xX10xXddxX3xX1xXcfxXbxX3xX32xX460xX22xX14xX3xX4xX135xX22xX14xX3xXexX60xX3xX22xX28xX60xX3xX7xX1cxX3xX4xX5fxX22xX14xX3xX4xX13exXbxX3xX4xX1xXddxX3xX68xX5fxX6axX22xX3xX32xX33xXdxX3xX57xXddxX6xX3xX10dxX10exX3xXexX199xX22xX14xX3xX4xX33xX22xX14xX3xX1d6xX27axX212xX2xX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX43xX44xX45xX46xX30xX3xX5xX135xX3xX1xX28xX22xX14xX3xX32xX78bxX5fxX3xXexXdxX61xX22xX3xX7xX1cxX3xX32xX95xXcfxX4xX3xX17xX28xX22xX3xX14xXdxX6xXddxX3xX26fxX28xXddxX3xX32xX78bxX5fxX3xX22xX23xX1bxX3xX1d6xX205xX2xb729xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xXcxX1xX10xXddxX3xX14xXdxX3cxX1bxX3xX32xX13axX4xX3xXexX123xXbxX3xX4xX1xX37xX3xX132xX10dxX1xXddxX3xX26fxX8fxX3xX1exX1xX37xX3xX5axX6axX22xX3xXexX33xX4xX140xX30xX3xX4xX1xX5fxX60xX61xX22xX3xX14xXdxX6xX3xX68xX5fxX6axX22xX3xX7xX6exX3xX44xX5xX10xX3bxX10xXdxX3xX174xX10xXddxX22xX1exXddxX26fxX3xX4xX1xXddxX3xX17xXdxX1b6xXexX30xX3xXexXb6xXddxX22xX14xX3xX68xX5fxX3cxX3xXexXb6xX2dxX22xX1xX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdxX408xX1bxX3xX57xXddxX6xX3xX10dxX10exX3xX32xX3b4xX3xX5xX78bxX22xX3xX32xX78bxX5fxX3xXexXdxX61xX22xX3xX7xXadxX3xX5axX554xX22xX14xX3xX5xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX1xX28xX22xX1xX3xXexXb6xX2dxX22xX1xX3xX22xX28xX60xX3xXexXb6xXddxX22xX14xX3xX4xX5fxX33xX4xX3xX1exX1xX135xX22xX14xX3xX1exX37xX4xX1xX3xX26fxX28xXddxX3xX4xX3cxX4xX3xX1bxX554xX4xX3xXexXdxX61xX5fxX3xXexXb6xX61xX22xX3xX5xX3b4xX22xX1xX3xXexX1xX199xX3xfa50xX60xXb6xXdxX6xX3xX26fxX28xXddxX3xX2xX203xX48xX203xX48xX1d6xX205xX2xX204xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xX5dxX1xX5fxX60xX61xX22xX3xX14xXdxX6xX3xX22xX28xX60xX3xX4xX8fxX22xX14xX3xX4xX1xXddxX3xX17xXdxX1b6xXexX30xX3xX5xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX1bxXc1xXdxX3xX22xX28xX60xX3xX4x14836xX22xX14xX3xX26fxXc1xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX5xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX4xX40xX6xX3xX68xX5fxX6axX22xX3xX32xX33xXdxX3xX46xXe9xX3xXbxX1xX78bxX22xX3xX5xXc1xX22xX3xX32xX3b4xX3xX17xXcbxX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX408xX3xXexX1xX13axX22xX14xX3xXbxX1xX643xX22xX14xX3xXexX1xX40xX3xX4xX40xX6xX3xX68xX5fxX6axX22xX3xX32xX33xXdxX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xX3xX17x115a5xX22xX3xX1xX123xXeaxX3xX13xX1xX95xX3xX26fxX119xX60xX3xXb6x11244xX3xXb6xX28xX22xX14xX3xXaxXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX26fxXc1xXdxX3xX4xX135xX22xX14xX3xX22xX14xX1xX408xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xXaxX3xXexX1xX1b6xX3xX1xX408xX3xX1bxXc1xXdxX3xX4xX40xX6xX3xX46xXe9xX3xX32xX3b4xX3xX17xXcbxX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX408xX3xXexX1xX13axX22xX14xX3xXbxX1xX643xX22xX14xX3xX1exX1xX135xX22xX14xX3xXexX16axX3xXexX1xX3bcxXdxX3xb8aaxX135xX3xd498xXdxX1b6xXexX3xX17xXa7cxX22xX3xX1xX123xXeaxX3xc2c2xX6axX60xX3xXexX1xX6exX4xX3xX7xX6exX3xX5xX28xX3xX4xX135xX22xX14xX3xX22xX14xX1xX408xX3xX1xXdxX408xX22xX3xX32xX123xXdxX291xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12x10d67xX22xX14xX3xX4xX1xXddxX3xX17xXdxX1b6xXexX3xXexX1xX61xX1bxX30xX3xX5xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX22xX28xX60xX3xX4xX40xX6xX3xX46xXe9xX3xX4xX18xX3xX22xX1xXdxX5a4xX5fxX3xXexX37xX22xX1xX3xX22xX23xX22xX14xX3xXexX95xX43dxX22xX14xX3xX32xX13axXdxX3xX14xXdxX13axX22xX14xX3xX26fxXc1xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX1xX28xX22xX1xX3xXexXb6xX2dxX22xX1xX3xX10dxX1xX14fxX283xX283xX30xX3xX10dxX1xX14fxX2xX205xX2xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX30xX3xXexX5fxX60xX3xX22xX1xXdxX61xX22xX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX3xX22xX1xXdxX5a4xX5fxX3xXexX37xX22xX1xX3xX22xX23xX22xX14xX3xX26fxX95xXcfxXexX3xXexXb6xX33xXdxX3xX1xX43dxX22xX3xX1x13b5fxX22xXeaxX3xX13xX1xX6c4xX22xX14xX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX32xX3b4xX3xXexXb6xX20xXdxX3xX68xX5fxX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX5fxX33xX4xX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdxX408xX1bxX3xX82cxX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xX3xX26fxX28xX3xX1exX1b6xXexX3xX68xX5fxX20xX3xX4xX1xX40exX22xX14xX3xXexXdxX61xX5fxX3xX5axXdxX408xXexX3xX1bxX554xX4xX3xXexXdxX61xX5fxX3xX26fxXc1xXdxX3xX32xX33xX3xX4xX1xX37xX22xX1xX3xX3bxX3cxX4xX3xXb6xX13exXexX3xX4xX6xXddxXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xXafexX57exX4xX3xX17xXdxX408xXexX3xX4xX3cxX4xX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX32xX3b4xX3xX1xXddxX28xX22xX3xXexX1xX28xX22xX1xX3xX4xX5fxX33xX4xX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdxX408xX1bxX3xX22xX1xX95xX22xX14xX3xX1exX1xX135xX22xX14xX3xX17xXcbxX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX6exX4xX3xX5xX95xXcfxX22xX14xX3xXexXb6xXdxX22xX1xX3xX7xX3cxXexX3xX46xXe9xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1xXdxX408xX22xXeaxX3xX13xX1xX95xX3xX26fxX119xX60xX3xX4xX18xX3xXexX1xX595xX3xX22xX18xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX8fxX22xX14xX3xX32xX95xXcfxX4xX3xXexXb6xX6xX22xX14xX3xX17xXcbxX3xX132xX4xX135xX22xX14xX3xX22xX14xX1xX408xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX140xX291xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXddxX5axX60xXaxX12xX5dxX18xX3xXexX1xX595xX3xX46xXe9xX3xX32xX3b4xX3xX32xX3cxX22xX1xX3xX14xXdxX3cxX3xX68xX5fxX3cxX3xX4xX6xXddxX3xX5xXddxX123xXdxX3xXexX61xX22xX3xX5xXadxX6xX3xX1bxXc1xXdxX3xX22xX28xX60xXeaxX3xXafexX13axXdxX3xX26fxXc1xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xXddxX3xX5axXa19xX3xX46xXe9xX3xX4xX18xX3xXexXb6xX6xX22xX14xX3xX17xXcbxX3xX5xXddxX123xXdxX3xX26fxX8fxX3xX1exX1xX37xX3xX1bxXc1xXdxX3xX22xX28xX60xX3xXexX1xX2dxX1exX1xX135xX22xX14xX3xXexX1xX6exX4xX3xX7xX6exX3xX32xX3cxX22xX14xX3xX22xX14xX123xXdxXeaxX3xX13xX61xX22xX3xX22xX1xXc1xX3xXb6xX4e7xX22xX14xX30xX3xXexXb6xXddxX22xX14xX3xX5xX6exX4xX3xX5xX95xXcfxX22xX14xX3xX26fxX8fxX3xXexXb6xX6xX22xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX1xXdxX408xX22xX3xX22xX6xX60xX3xX4xX18xX3xX7xX6exX3xX1xXdxX408xX22xX3xX5axXdxX408xX22xX3xX4xX40xX6xX3xXexX13exXexX3xX4xX20xX3xX22xX1xX6c4xX22xX14xX3xX1xX408xX3xXexX1xX13axX22xX14xX3xXbxX1xX643xX22xX14xX3xXexX1xX40xX3xXexX13axXexX3xX22xX1xX13exXexX3xXexXb6xX61xX22xX3xXexX1xX1b6xX3xX14xXdxXc1xXdxX3xX1xXdxX408xX22xX3xX22xX6xX60xXeaxX3xXaf1xXdxX408xX4xX3xX17xXcbxX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX408xX3xXexX1xX13axX22xX14xX3xXbxX1xX643xX22xX14xX3xXexX1xX40xX3xX4xX40xX6xX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xX3xX22xX1xX95xX3xX9bcxX14fxX1d6xX205xX205xX3xX17xXa7cxX22xX3xX1xX123xX3xX1exX1xXdxX1b6xX22xX3xX43xX44xX45xX46xX3xXexXb6xX82cxX3xX22xX61xX22xX3xX1bxXddxX22xX14xX3xX1bxX6xX22xX1xX3xXexXb6xX95xXc1xX4xX3xX9bcxX14fxX203xX205xX205xX3xX26fxX28xX3xXexXdxX1b6xXbxX3xXexX1xX10xXddxX3xX5xX28xX3xX9bcxX14fxX283xX205xX205xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX26fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXb6xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX5fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14fxXexX1xX5fxX1bxX17xX14fxX6xX22xX5axX14fxX7xX6xXbxXddxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX527xX3xX5xX33xX3xX26fxX8fxX3xX1exX1xX37xX3xX7xXdxX61xX5fxX3xXexXdxX61xX1bxX3xX1exX37xX4xX1xX3xX9bcxX5fxX14fxX283xX286xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdxX408xX1bxX3xXexX123xXdxX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xXaxX3xX1xXb6xX10xX1a9xX9xXaxX48xX26fxX5fxX14fxX1exX1xXdxX48xX1xX10xX14fxX5xXddxX14fxX26fxX5fxX14fxX1exX1xXdxX14fxX7xXdxX10xX5fxX14fxXexXdxX10xX1bxX14fxX1exXdxX4xX1xX14fxX7xX5fxX14fxX283xX286xX14fxX4xX5fxX6xX14fxX22xX14xX6xX14fxXexX1xX5fxX14fxX22xX14xX1xXdxX10xX1bxX14fxXexX6xXdxX14fxX7xX60xXb6xXdxX6xX48xX2xX283xX283xX212xX204xX2xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX48xX1bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1d6xX205xX48xX22xX10xX1b1xX7xX48xX2xX204xX1d6xX2xX48xX2xX205xX204xX5axX205xX1d6xX212xX283xX283xX2xX27axXexX204xX1d6xX283xX1d6xX5xX2xXeaxX28exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX3xX22xX23xX22xX14xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX30xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX37xX22xX1xX3xX3bxX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX26fxX12xX0xX7xXexXb6xXddxX22xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX527xX3xX5xX33xX3xX26fxX8fxX3xX1exX1xX37xX3xX7xXdxX61xX5fxX3xXexXdxX61xX1bxX3xX1exX37xX4xX1xX3xX9bcxX5fxX14fxX283xX286xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdxX408xX1bxX3xXexX123xXdxX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xXaxX3xX1xXb6xX10xX1a9xX9xXaxX48xX26fxX5fxX14fxX1exX1xXdxX48xX1xX10xX14fxX5xXddxX14fxX26fxX5fxX14fxX1exX1xXdxX14fxX7xXdxX10xX5fxX14fxXexXdxX10xX1bxX14fxX1exXdxX4xX1xX14fxX7xX5fxX14fxX283xX286xX14fxX4xX5fxX6xX14fxX22xX14xX6xX14fxXexX1xX5fxX14fxX22xX14xX1xXdxX10xX1bxX14fxXexX6xXdxX14fxX7xX60xXb6xXdxX6xX48xX2xX283xX283xX212xX204xX2xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX57xX527xX3xX5xX33xX3xX26fxX8fxX3xX1exX1xX37xX3xX7xXdxX61xX5fxX3xXexXdxX61xX1bxX3xX1exX37xX4xX1xX3xX9bcxX5fxX14fxX283xX286xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdxX408xX1bxX3xXexX123xXdxX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexXb6xXddxX22xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXfaxX33xX3xXexXb6xX95xX82cxX22xX14xX3xX100xX5fxX13axX4xX3xXbxX1xX643xX22xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX9bcxX10xXb6xX14xX10xX60xX3xX9bcxX1xXddxXdxX14xX5fxX3xXexXdxX1b6xXexX3xX5xX33xX3xX5xXddxX123xXdxX3xX26fxX8fxX3xX1exX1xX37xX3xX1bxX28xX3xXexXdxX61xX1bxX3xX1exX37xX4xX1xX3xX9bcxX5fxX14fxX283xX286xX3xXexX1xXadxX3xX22xX14xX1xXdxX408xX1bxX3xXexX123xXdxX3xX4xX1xXdxX1b6xX22xX3xXexXb6xX95xX3bcxX22xX14xX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xX3xX26fxX28xXddxX3xXexX1xX3cxX22xX14xX3xX1d6xX48xX1d6xX205xX2xX204xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX26fxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX283xX3xXexX37xX22xX1xX3xX22xX23xX22xX14xX3xX4xX40xX6xX3xXexXdxX61xX1bxX3xX1exX37xX4xX1xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX3xX13xX14xX6xX3xX1exX1xXdxX1b6xX22xX3xXbxX1xX95xX43dxX22xX14xX3xXcxX6axX60xX3xX22xX14xX95x12d80xX22xX14xX3xX1bxX33xXaxX3xX1xXb6xX10xX1a9xX9xXaxX48xX26fxX5fxX14fxX1exX1xXdxX48xX283xX14fxXexXdxX22xX1xX14fxX22xX6xX22xX14xX14fxX4xX5fxX6xX14fxXexXdxX10xX1bxX14fxX1exXdxX4xX1xX14fxXexX6xX22xX14xX14fxX1xXdxX22xX1xX14fxX22xX14xX6xX14fxX1exX1xXdxX10xX22xX14fxXbxX1xX5fxXddxX22xX14xX14fxXexX6xX60xX14fxX22xX14xX5fxXddxX22xX14xX14fxX1bxXddxX48xX2xX283xX203xX203xX283xX1d6xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX48xX1bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1d6xX205xX48xX22xX10xX1b1xX7xX48xX2xX204xX2xX8c2xX48xX286xX286xX5axX27axX2xX2xX1d6xX204xX212xX212xXexX204xX286xX286xX1d6xX5xX2xXeaxX28exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX3xX22xX23xX22xX14xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX30xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX37xX22xX1xX3xX3bxX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX26fxX12xX0xX7xXexXb6xXddxX22xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX283xX3xXexX37xX22xX1xX3xX22xX23xX22xX14xX3xX4xX40xX6xX3xXexXdxX61xX1bxX3xX1exX37xX4xX1xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX3xX13xX14xX6xX3xX1exX1xXdxX1b6xX22xX3xXbxX1xX95xX43dxX22xX14xX3xXcxX6axX60xX3xX22xX14xX95xX1225xX22xX14xX3xX1bxX33xXaxX3xX1xXb6xX10xX1a9xX9xXaxX48xX26fxX5fxX14fxX1exX1xXdxX48xX283xX14fxXexXdxX22xX1xX14fxX22xX6xX22xX14xX14fxX4xX5fxX6xX14fxXexXdxX10xX1bxX14fxX1exXdxX4xX1xX14fxXexX6xX22xX14xX14fxX1xXdxX22xX1xX14fxX22xX14xX6xX14fxX1exX1xXdxX10xX22xX14fxXbxX1xX5fxXddxX22xX14xX14fxXexX6xX60xX14fxX22xX14xX5fxXddxX22xX14xX14fxX1bxXddxX48xX2xX283xX203xX203xX283xX1d6xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX283xX3xXexX37xX22xX1xX3xX22xX23xX22xX14xX3xX4xX40xX6xX3xXexXdxX61xX1bxX3xX1exX37xX4xX1xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX3xX13xX14xX6xX3xX1exX1xXdxX1b6xX22xX3xXbxX1xX95xX43dxX22xX14xX3xXcxX6axX60xX3xX22xX14xX95xX1225xX22xX14xX3xX1bxX33xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexXb6xXddxX22xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX199xX3xX1xXcfxXbxX3xXb6xX6xX5axX6xXb6xX3xXexXb6xXdxX22xX1xX3xX7xX3cxXexX3xXexXdxX61xX22xX3xXexXdxX1b6xX22xX3xX26fxX28xX3xX1exX1xX20xX3xX22xX23xX22xX14xX3xX26fxX119xX22xX3xX1xX28xX22xX1xX3xXexXb6xX61xX22xX3xX32xX95xX3bcxX22xX14xX3xX17xX23xX22xX14xX3xX5axX3b4xX3xX4xX1xXdxX1b6xX22xX3xX5xX28xX3xX22xX1xX6c4xX22xX14xX3xX95xX5fxX3xX32xXdxX595xX1bxX3xX22xX199xXdxX3xX17xX119xXexX3xX4xX40xX6xX3xX5axX643xX22xX14xX3xX9bcxX5fxX14fxX283xX286xX3xX13xX14xX6xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX26fxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bcx109dbxX4xX3xX1bxX123xX22xX1xX3xX7xXdxX61xX5fxX3xX4xX1xXdxX1b6xX22xX3xX32xX13exX5fxX3xX4xX43dxX3xX9bcxX5fxX283xX286xX3xX13xX14xX6xX3xX26fxX16axX6xX3xX32xXdxX5a4xX5fxX3xX32xX1b6xX22xX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xXaxX3xX1xXb6xX10xX1a9xX9xXaxX48xX26fxX5fxX14fxX1exX1xXdxX48xX7xX5fxX4xX14fxX1bxX6xX22xX1xX14fxX7xXdxX10xX5fxX14fxX4xX1xXdxX10xX22xX14fxX5axX6xX5fxX14fxX4xXddxX14fxX7xX5fxX283xX286xX14fxX22xX14xX6xX14fxX26fxX5fxX6xX14fxX5axXdxX10xX5fxX14fxX5axX10xX22xX14fxX7xX60xXb6xXdxX6xX48xX2xX203xX8c2xX283xX212xX212xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX48xX1bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1d6xX205xX48xX22xX10xX1b1xX7xX48xX2xX204xX205xX204xX48xX286xX286xX5axX27axX205xX8c2xX283xX8c2xX212xX205xXexX203xX1d6xX203xX2xX5xX205xXeaxX28exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX3xX22xX23xX22xX14xX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX30xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX37xX22xX1xX3xX3bxX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX26fxX12xX0xX7xXexXb6xXddxX22xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bcxX14b1xX4xX3xX1bxX123xX22xX1xX3xX7xXdxX61xX5fxX3xX4xX1xXdxX1b6xX22xX3xX32xX13exX5fxX3xX4xX43dxX3xX9bcxX5fxX283xX286xX3xX13xX14xX6xX3xX26fxX16axX6xX3xX32xXdxX5a4xX5fxX3xX32xX1b6xX22xX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xXaxX3xX1xXb6xX10xX1a9xX9xXaxX48xX26fxX5fxX14fxX1exX1xXdxX48xX7xX5fxX4xX14fxX1bxX6xX22xX1xX14fxX7xXdxX10xX5fxX14fxX4xX1xXdxX10xX22xX14fxX5axX6xX5fxX14fxX4xXddxX14fxX7xX5fxX283xX286xX14fxX22xX14xX6xX14fxX26fxX5fxX6xX14fxX5axXdxX10xX5fxX14fxX5axX10xX22xX14fxX7xX60xXb6xXdxX6xX48xX2xX203xX8c2xX283xX212xX212xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX9bcxX14b1xX4xX3xX1bxX123xX22xX1xX3xX7xXdxX61xX5fxX3xX4xX1xXdxX1b6xX22xX3xX32xX13exX5fxX3xX4xX43dxX3xX9bcxX5fxX283xX286xX3xX13xX14xX6xX3xX26fxX16axX6xX3xX32xXdxX5a4xX5fxX3xX32xX1b6xX22xX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexXb6xXddxX22xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX9bcxX6exX3xX3bxX5fxX13exXexX3xX1xXdxX408xX22xX3xX4xX40xX6xX3xX4xX1xXdxX1b6xX22xX3xX32xX13exX5fxX3xX4xX43dxX3xXexX28xX22xX14xX3xX1xX2dxX22xX1xX3xXexX1xX1b6xX3xX1xX408xX3xXexX1xX14b1xX3xX283xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX123xXdxX3xX9bcxX60xXb6xXdxX6xX3xX4xX18xX3xXexX1xX595xX3xX5axX4d4xX22xX3xXexXc1xXdxX3xX22xX1xX6c4xX22xX14xX3xX4xX5fxX33xX4xX3xX32xX59fxX3xX7xX14b1xX4xX3xX17xX37xX3xX1bxX119xXexX3xX26fxXc1xXdxX3xX32xX13axXdxX3xXexX1xX40xX3x10c04xX14fxX1d6xX1d6xX3xX46xXe9xX3xXexXb6xXddxX22xX14xX3xXexX1xX3bcxXdxX3xX14xXdxX6xX22xX3xXexXc1xXdxXeaxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX26fxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX5fxX5xX12xX0xX5axXdxX26fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb6xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX26fxX12xX0xX48xX5axXdxX26fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bcxXddxX5fxXb6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXddxX3xX17xX6xXddxX5axX6xXexX26fxXdxX10xXexXeaxX26fxX22xX0xX48xXbxX12