Bí ẩn dòng sông có hai màu nước không hòa lẫn
Du khách cảm thấy kinh ngạc khi tận mắt thấy nước màu khác nhau của hai dòng sông không hòa lẫn vào nhau ở Brazil.
3a44x3e22xedc7xc95cxb2dax9e27x4f89xac7exc416xa6e0x6344xc81fxafaaxa085xbfa6x3a69xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb001x9509x483dxXexX0xaf81xXaxX17xX18xX19xXexX0xb47cx6bc2xX19x8114xXexX0xXaxeb89xX9x75e1xXdxX18xcc81xX2fxad95x641bx5113xX5x8304xXbxXdxX17xX32xXex9fa2x8ae8xX9x8c97x54c4xX9xX19x6127xX3fx7693xX9xX2fxdef1xX3fxX44xX9xX2cx7639xX9xXaxX18xX35xX9xXcxb518x9254xX9xX3fx6710x4c77xX2cxX9x53baxXaxX47xX3fxX44xX9xXaxX42xX18xX9xXdx8227xX3fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb8e1xX17xX18xX19xX32xXexX2xX54xX9xX5bxXax3f27xX2cxXaxX9xX2cx5d4bxXcxX9xXbxXax4e26xX26xX9xX5bxX35xX3fxXaxX9xX3fxX44x8d51xX2cxX9xX5bxXaxX35xX9xXbxef2cxX3fxX9xXcx4d21xXbxX9xXbxXaxX8dxX26xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xXcxX53xX54xX9xX5bxXaxX83xX2cxX9xX3fxXaxX18xX54xX9xX2cx7aa5xX18xX9xXaxX18xX35xX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX5bxXaxX47xX3fxX44xX9xXaxX42xX18xX9xXdxX66xX3fxX9xdbd7xX53xX24xX9xX3fxXaxX18xX54xX9x4db2xX9xX3bxa96exX18x7101xX35xXdx5857xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26x76eaxX23xXdxX24xX2cxX5bxd7cfxXcxX18xXeaxX44xX35xX3fx8574xXdxX17xb852xXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXeaxX35xX44xXaxXbxX118xX18xX54xXbxX24xX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXefxXdexX3fxX1cxX3fxX17xc08cxX2fxX1cxX2ax7af9xedd5xb4caxX1cxX2ax3d78xX166xX19x4068xX2ax5b26xX16ex493dxX16cxX16cxXbx92b7xX165xX164xX170xXdxX169xXefx843axX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX18xX3fxX9xX19xX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX54xX9xX3fxX54xX24xX2cxX9xX5bxXaxX24xX3fxX44xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x3f4axXbxX125xX18xXdxX35xX44xX3fxX118xX9xX17bxX54xX2fxXbxX35xX128xX26xX11exX32xXexX0xX35xXexX4xX83xX2cxXaxX9xXbxXaxX53xX3fxXaxX9xX33xXax7959xX9x8a74xX18xX3fxX18xX54xX2fxX9xXe7xX9xXcxX35xbfc7xX3fxX9xX23xXa3xX2cxX9xX3bxXeaxX18xXecxX35xXdxX9xX5bxXaxX24xX88xX3fxX44xX9xX2axX169xX9xX5bxXcx4529xX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9x9e24xX17xX3fxX9xecbdxX35xX24xX9xc0f1xX17xX44xXeaxX24xX9xX2cxXaxX88xX26xX9x5b00xX54xX18xX9xXbxXaxX53xX3fxXaxX9xX33xXaxX1fbxX9xXdexX53xX9xX44xa0baxX33xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9x7cddxXcxX18xXecxX24xX3fxX9xX2cxX4cxX9xXcxX53xX54xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xX233xc582xX2cxX222xX9xX3fxXaxX57xX3fxX44xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xX2cxXbfxX18xX9xX2cxXaxe576xX3fxX44xX9xX5bxXaxX47xX3fxX44xX9xXaxX42xX18xX9xXdxX66xX3fxX9xXdexX53xX24xX9xX3fxXaxX18xX54xX9xX3fxX44xX18xX26xX9xXdxX9fxX33xX9xXbx80eexX2cxXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX118xX23xXdxX24xX2cxX5bxX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXdxX17xX128xXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXeaxX35xX44xXaxXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exX160xX35xX19xXbxXaxX118x52a0xX16cxX174xX33xX1d7xX11exXaxX17xX35xX44xXaxXbxX118xX16exX166xX30dxX33xX1d7xX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXefxXdexX3fxX1cxX3fxX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX165xX166xX1cxX2axX169xX166xX19xX16cxX2axX16exX16exX170xX16cxX16cxXbxX166xX169xX30dxX164xXdxX2axXefxX17bxX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX18xX3fxX9xX19xX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX54xX9xX3fxX54xX24xX2cxX9xX5bxXaxX24xX3fxX44xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX54xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d7xXbxX125xX18xXdxX35xX44xX3fxX118xX9xX17bxX54xX2fxXbxX35xX128xX26xX11exX32xXexX0xX35xXexX5xXaxX18xX26xX9xXdexX53xX24xX9xX233xX4cxX222xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xXcxX53xX54xX9xX5bxXaxX83xX2cxX9xX3fxXaxX18xX54xX9xX2cxXbfxX18xX9xXaxX18xX35xX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX2cxXaxX88xX26xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX5bxXaxX24xX88xX3fxX44xX9xX30dxX9xX5bxXcxXefxX9x7dc7xX24xX97xX3fxX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX3fxX53xX26xX9xX233xX57xe67dxX2cxX9xX44x3d11xX35xX9xXdxX53xX9xa911xX4xX54xa15dxX2cxX9xX44xX258xX33xX9xX44x6bf4xX9xX2cxXbfxX18xX9xXaxX18xX35xX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX3fxX57xX58xX2cx9f4cxX9xXaxX18xX26xX9xX8xX3fxX2cxX24xX3fxXbxXeaxX24xX9xX19xX18xX2fxX9xf04fxX44xX54xX18xX2fxX9xXbxXeaxX24xX3fxX44xX9xXbxX35x7a2dxX3fxX44xX9xX3bxef6fxX9xX42axX53xX24xX9xX23bxXaxX18xXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX118xX23xXdxX24xX2cxX5bxX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXdxX17xX128xXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXeaxX35xX44xXaxXbxX118xX18xX54xXbxX24xX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXefxXdexX3fxX1cxX3fxX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX165xX166xX1cxX2axX169xX166xX19xX16cxX2axX16exX16exX170xX16cxX16cxXbxX2axX2axX169xX164xXdxX166xXefxX17bxX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX18xX3fxX9xX19xX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX54xX9xX3fxX54xX24xX2cxX9xX5bxXaxX24xX3fxX44xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d7xXbxX125xX18xXdxX35xX44xX3fxX118xX9xX17bxX54xX2fxXbxX35xX128xX26xX11exX32xXexX0xX35xXexX78xX35x6de0xX3fxX9xXbxX57xX43axX3fxX44xX9xX3fxX53xX26xX9xX1d7xX88xX26xX9xXeaxX18xX9xXbxX97xX35xX9xXcxX447xXbxX9xX2fxX1fbxX9xX233x7cffxX18xX9xX233xX35xe2e9xXcxX9xX19xX43exX2cxX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX260xXcxX18xXecxX24xX3fxX9xXdexX53xX9xX3fxXax4a7bxX3fxX44xX9xX3fx3d44xX35xX9xX5bxXaxX83xX2cxX9xXbxXeax7555xX3fxX9xXbxXaxX483xX9xX44xX35xX58xX35xX222xX9xX3fxXaxX57xX3fxX44xX9xX5bxXaxX47xX3fxX44xX9xX3fxX5d8xX35xX9xX3fxX53xX24xX9xX8dxX3fxX9xXbxX57xX43axX3fxX44xX9xX3fxXaxX57xX9xXe7xX9xX233xa97bxX26xXefxX9xX23bxX5d8xX35xX9xXaxX43axX33xX9xXdxX57xX54xX9xX2cxXbfxX18xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX237xX35xX24xX9xX23bxX17xX44xXeaxX24xX9xXdexX53xX9xX260xXcxX18xXecxX24xX3fxX9xX2cxd96axX3fxX44xX9xXbxXeaxXe7xX9xXbxXaxX53xX3fxXaxX9xXcxX447xXbxX9xXbxXeaxX24xX3fxX44xX9xX3fxXaxX5d3xX3fxX44xX9xX233xX35xX5bbxXcxX9xX19xX54xX9xXdxX5b6xX2cxXaxX9xXaxX8dxX33xX9xX19xX66xX3fxX9xX3fxXaxX8dxXbxX9xXbxXaxX53xX3fxXaxX9xX33xXaxX1fbxX9xX1fdxX18xX3fxX18xX54xX2fxXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX118xX23xXdxX24xX2cxX5bxX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXdxX17xX128xXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXeaxX35xX44xXaxXbxX118xX18xX54xXbxX24xX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXefxXdexX3fxX1cxX3fxX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX165xX166xX1cxX2axX169xX166xX19xX16cxX2axX16exX16exX170xX16cxX16cxXbxX2axX16cxX16exX174xXdxX16cxXefxX17bxX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX18xX3fxX9xX19xX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX54xX9xX3fxX54xX24xX2cxX9xX5bxXaxX24xX3fxX44xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d7xXbxX125xX18xXdxX35xX44xX3fxX118xX9xX17bxX54xX2fxXbxX35xX128xX26xX11exX32xXexX0xX35xXexX237xX35xX24xX9xX23bxX17xX44xXeaxX24xX9xXdxX53xX9xX3fxXaxX83xX3fxXaxX9xXdxX58xX3fxX9xX3fxXaxX8dxXbxX9xX2cxXbfxX18xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX260xXcxX18xXecxX24xX3fxX9xXdexX53xX9xXdxX53xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xX233xX17xX3fxX9xXdxX58xX3fxX9xX3fxXaxX8dxXbxX9xXbxXaxX483xX9xX44xX35xX58xX35xXefxX9xX5xX5e2xX3fxX9xX2cxXbfxX18xX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX3fxX53xX26xX9xX2cxX641xX3fxX44xX9xX2cxX4cxX9xX3fxX44xXax3ed6xX18xX9xXdxX53xX9xX444xX2fxX47xX3fxX44xX9xX42axX17xX3fxX462xXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX118xX23xXdxX24xX2cxX5bxX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXdxX17xX128xXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXeaxX35xX44xXaxXbxX118xX18xX54xXbxX24xX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXefxXdexX3fxX1cxX3fxX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX165xX166xX1cxX2axX169xX166xX19xX16cxX2axX16exX16exX170xX16cxX16cxXbxX30dxX165xX16cxX169xXdxX16exXefxX17bxX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX18xX3fxX9xX19xX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX54xX9xX3fxX54xX24xX2cxX9xX5bxXaxX24xX3fxX44xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d7xXbxX125xX18xXdxX35xX44xX3fxX118xX9xX17bxX54xX2fxXbxX35xX128xX26xX11exX32xXexX0xX35xXexX1fdxX53xX54xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xX233xX17xX3fxX9xX2cxXbfxX18xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX237xX35xX24xX9xX23bxX17xX44xXeaxX24xX9xXdxX53xX9xX19xX24xX9xXbxXax3bcfxX2cxX9xXdexX9fxXbxX9xX33xXaxX613xX3fxX9xXaxXbfxX26xX9xXaxX42xX18xX9xXdexX53xX24xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xX5bxXaxX35xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX2cxXaxX88xX26xX9xX246xX54xX18xX9xXeaxca5dxX3fxX44xX9xX3fxXaxX35xX596xXbxX9xX233xX58xX35xX9xXdexX53xX9xX233xd2cbxXcxX9xXdxX97dxX26xXefxX9xd66fxX47xX3fxX44xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xX233xX17xX3fxX9xX2cxX4cxX9xX3fxX488xX3fxX44xX9xX233xX447xX9xX18xX1d7xX3cxXbxX9xX2cxX18xX24xX9xXdexX53xX9xXeaxX8dxXbxX9xX3cxXbxX9xX2cxXaxX8dxXbxX9xX2cxX258xX3fxXefxX9xX5xXeaxX24xX3fxX44xX9xX5bxXaxX35xX9xX233xX4cxX222xX9xX3fxX57xX58xX2cxX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX260xXcxX18xXecxX24xX3fxX9xX2cxX4cxX9xX3fxXaxX35xX208xX54xX9xX2cxX83xXbxX222xX9xX23x7df4xX3fxX9xXdexX53xX9xX33xXaxX9e9xX9xX2fxX18xX9xX5bxXaxX35xX483xX3fxX9xX3fxX4cxX9xX2cxX4cxX9xXcxX53xX54xX9xX3fxX613xX54xXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX118xX23xXdxX24xX2cxX5bxX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXdxX17xX128xXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXeaxX35xX44xXaxXbxX118xX18xX54xXbxX24xX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXefxXdexX3fxX1cxX3fxX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX165xX166xX1cxX2axX169xX166xX19xX16cxX2axX16exX16exX170xX16cxX16cxXbxX170xX16exX16exX174xXdxX165xXefxX17bxX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX18xX3fxX9xX19xX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX54xX9xX3fxX54xX24xX2cxX9xX5bxXaxX24xX3fxX44xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d7xXbxX125xX18xXdxX35xX44xX3fxX118xX9xX17bxX54xX2fxXbxX35xX128xX26xX11exX32xXexX0xX35xXexX2xX24xX9xX2fxX93bxX9xX5bxXaxX83xX2cxX9xX3fxXaxX18xX54xX9xXdexX208xX9xX2cxX8dxX54xX9xXbxX97xX24xX222xX9xX3fxX5e2xX3fxX9xX2cxX88xX9xXaxX18xX35xX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX2cxX4cxX9xXcxX9fxXbxX9xX233xX447xX9xX3fxX57xX58xX2cxX222xX9xXbxX1fbxX2cxX9xX233xX447xX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX2cxXaxX88xX26xX9xXdexX53xX9xX3fxXaxX35xX596xXbxX9xX233xX447xX9xX5bxXaxX83xX2cxX9xX3fxXaxX18xX54xXefxX9xX42axX35xX208xX54xX9xX3fxX53xX26xX9xX5bxXaxX35xX483xX3fxX9xX2cxXaxX289xX3fxX44xX9xX5bxXaxX4cxX9xXaxX42xX18xX9xXdxX66xX3fxX9xXdexX58xX35xX9xX3fxXaxX18xX54xXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX118xX23xXdxX24xX2cxX5bxX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXdxX17xX128xXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXeaxX35xX44xXaxXbxX118xX18xX54xXbxX24xX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXefxXdexX3fxX1cxX3fxX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX165xX166xX1cxX2axX169xX166xX19xX16cxX2axX16exX16exX170xX16cxX16cxXbxX2axX170xX165xX165xXdxX30dxXefxX17bxX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX18xX3fxX9xX19xX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX54xX9xX3fxX54xX24xX2cxX9xX5bxXaxX24xX3fxX44xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d7xXbxX125xX18xXdxX35xX44xX3fxX118xX9xX17bxX54xX2fxXbxX35xX128xX26xX11exX32xXexX0xX35xXexX78xX53xX3fxX44xX9xX2cxXaxX274xX2cxX9xX2cxX47xX3fxX44xX9xXbxX26xX9xX19xX54xX9xXdxX5b6xX2cxXaxX9xXbxdd16xX9xX2cxXaxX2aexX2cxX9xX2cxX83xX2cxX9xXbxX24xX54xXeaxX9xX19xX54xX9xXdxX5b6xX2cxXaxX9xX23xe14cxX3fxX44xX9xXbxX53xX54xX9xX19xX43exX2cxX9xX233xX24xX97xX3fxX9xXaxX18xX35xX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX44xX258xX33xX9xX3fxXaxX18xX54xXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX118xX23xXdxX24xX2cxX5bxX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXdxX17xX128xXbxX118xX18xX54xXbxX24xX11exXcxX18xXeaxX44xX35xX3fxX125xXeaxX35xX44xXaxXbxX118xX18xX54xXbxX24xX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXefxXdexX3fxX1cxX3fxX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX165xX166xX1cxX2axX169xX166xX19xX16cxX2axX16exX16exX170xX16cxX16cxXbxX166xX169xX16cxX16exXdxX164xXefxX17bxX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX18xX3fxX9xX19xX24xX3fxX44xX9xX2fxX24xX3fxX44xX9xX2cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX18xX54xX9xX3fxX54xX24xX2cxX9xX5bxXaxX24xX3fxX44xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d7xXbxX125xX18xXdxX35xX44xX3fxX118xX9xX17bxX54xX2fxXbxX35xX128xX26xX11exX32xXexX0xX35xXexX5xXax87dfxX35xX9xX44xX35xX18xX3fxX9xXdxe0a9xX9xXbxX57xXe7xX3fxX44xX9xX3fxXaxX8dxXbxX9xX233xX5bbxX9xX5bxXaxX83xXcxX9xX33xXaxX83xX9xXaxX35xX596xX3fxX9xXbxX57xX43axX3fxX44xX9xX3fxX53xX26xX9xXdxX53xX9xXbxX96bxX9xXbxXaxX83xX3fxX44xX9xX2axX9xX233xX483xX3fxX9xXbxXaxX83xX3fxX44xX9xX164xX9xXaxXcd5xX3fxX44xX9xX3fx7092xXcxX222xX9xX5bxXaxX35xX9xX2cxX83xX2cxX9xX19xX42xX3fxX44xX9xX2fxX47xX3fxX44xX9xX233xX97dxX26xX9xX3fxX57xX58xX2cxXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX985xX24xX54xXeaxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX78xX54xX26xX9xX7xXaxX24xX3fxX44xX1cxX0xX35xXexX2xX613xX3fxX9xXdexX35xX596xXbxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe