Làm đường cả tuyến, làm mương một nửa!
(Baohatinh.vn) - Việc xây dựng hệ thống mương thoát nước bất hợp lý trên tuyến đường giao thông liên xã Mỹ - Thành – Hoa, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang khiến người dân băn khoăn, bức xúc.
11edx15cbxc570xa105x8a83x75d0x2732x8427x9bbfx7e89x3aedx9fc8x8753x782ex974fx1212xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax87aax6cb2x1fe6xXexX0x872axXaxX17xX18xX19xXexX0x8c25x436bxX19x58bdxXexX0xXaxc332xX9x4d8axXdxX18xa42axX2fx853ex3bc4x28bcxX5x5aadxXbxXdxX17xX32xXexbefbx8cc1xXcxX9x75cdx3eb9x5f88x2c6dx4e3cxX9xX2cx34f4xX9xXbx69fdxX26x51d6xX42x1cd2xX9xXdxX3cxXcxX9xXcxX40x14edxX42xX43xX9xXcx7906xXbxX9xX42x3f62xX18xX1xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x908axX17xX18xX19xX32xXex1a9exX35x4589xX2cxX9x16f3x8124xX26xX9xX19x1378xX42xX43xX9xXaxX79xX9xXbxXax5102xX42xX43xX9xXcxX40xX55xX42xX43xX9xXbxXaxX24x16d0xXbxX9xX42xX40x2420xX2cxX9xX23x25cfxXbxX9xXaxbe26xX33xX9xXdxb852xX9xXbx8117x4cfexX42xX9xXbxX49xX26xX4bxX42xX9xX3fxX40xX41xX42xX43xX9xX43xX35xX18xX24xX9xXbxXaxb69axX42xX43xX9xXdxX35xXacxX42xX9xX7cx831exX9x621dx9970xX9x5d1dxX9xX5xXaxX3cxX42xXaxX9x1c88xX9xX71xX24xX18xX4dxX9xXaxX49xX26xX79xX42xX9x989axX43xXaxX35xX9xb143xX49xX7dxX42xX9x436dxX71xX3cxX9xX5x167fxX42xXax5b4axX9xX3fxX18xX42xX43xX9x2b63xXaxX35xX4bxX42xX9xX42xX43xX40xX41xX35xX9xX19xX7dxX42xX9xX23x483bxX42xX9xXffxXaxX24xX110xX42xX4dxX9xX23x5897xX2cxX9xX7cxbd1fxX2cx3000xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x774bxX24xX19xX26xX32xXexX2xX81xX9xX97xX42xX9xX42xX7dxX42xX43xX9xX2cxXa0xX33xX9xXbxX49xX26xX4bxX42xX9xX3fxX40xX41xX42xX43xX9xX43xX35xX18xX24xX9xXbxXaxXc2xX42xX43xX9xXdxX35xXacxX42xX9xX7cxXccxX9xXcexXcfxX9xXd1xX9xX5xXaxX3cxX42xXaxX9xXd9xX9xX71xX24xX18xX9xX2cx4de2xX9xXbxb4bfxX42xX43xX9xXcxX11bxX2cxX9xX3fxaa74xX49xX9xXbxX40xX9xXbxXabxXacxX42xX9x1811x20e6xX9xXbx531exX9xX3fxc718xX42xX43xX121xX9x5570xX4bxX42xX9xX42xX18xX26xX4dxX9xX42xXaxX3cxX9xXbxXaxX183xX49xX9xX3fxXccxX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXc2xX42xX43xX9xX3fxX40xXa4xX2cxX9xXffxXaxX8axX35xX9xXdxX40xXa4xX42xX43xX9xXffxXaxX97xX9xXdxX9cxX42xX121xX9xX19axX35x9770xX49xX9xX32xXbxXabx5b1cxX24xX9xX42xX43xX24xX17xX32xX9xXdxX3cxX4dxX9xXaxX79xX9xXbxXaxX8axX42xX43xX9xXcxX40xX55xX42xX43xX9xX42xX3cxX26xX9xXffxXaxXc2xX42xX43xX9xX3fxX40xXa4xX2cxX9xX7cxX7dxX26xX9xX19xX81xX42xX43xX9xXaxX4bxXbxX9xXbxX49xX26xX4bxX42xX9xX3fxX40xX41xX42xX43xX9x32a9xX49xX18xX9xXbxXaxXc2xX42xX9xX5xXabxX40xX41xX42xX43xX9xXcexXcfxX9xXf0xX7cxXccxX9xXebxX49xX7dxX42xX9xXcexXcfxXf8xX4dxX9xXcxX3cxX9xX2cxXax8b96xX9xX3fxX40xXa4xX2cxX9xXbxXaxX35xX4bxXbxX9xXffxX4bxX4dxX9xX7cxX7dxX26xX9xX19xX81xX42xX43xX9xXffxXaxX24xX46xX42xX43xX9xXcxX5axXbxX9xX42xX5exX18xX9xXbxX49xX26xX4bxX42xX9xX3fxX40xX41xX42xX43xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x4e93xX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX121xb380xX42xX1cxX42xX17x9835xX2fxX1cxX2ax6a60xX2axc57exX1cx52a2xX2b7xX19x8c73xX2axX2baxX18exX2baxX2baxX2b7xXbxX2b7xX2b5xX2baxX2b7xXdx1521xX121x5be3xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2afxX35xX19xXbxXaxX29bx2a49xX2c7xX2c7xX33xX7cxaf78xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX29bx32cfxX2c7xX2c7xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX9xX19xX49xX24xX42xX43xX9xX2cxX18xX9xXbxX49xX26xX17xX42xX9xXdxX18xXcxX9xXcxX49xX24xX42xX43xX9xXcxX24xXbxX9xX42xX49xX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX7cxXbxXd1xX18xXdxX35xX43xX42xX29bxX9xX2c9xX49xX2fxXbxX35x8ffbxX26xX2e0xX32xXexX19axX18xX42xX43xX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXc2xX42xX43xX9xX19x255bxX9xX19xX18xX42xX43xX9xX42xXaxX40xX42xX43xX9xX42xXaxX3cxX9xXbxXaxX183xX49xX9xX3fxXccxX9xXbxX81xX9xXa8xX9xXbxXabxX17xX24xX9xX23xX35xba92xX42xX4dxX9xX19xX81xX42xX43xX9xX2fxX3cxX24xX9xX2cxXa0xXcxX9xX7cxX17xX9xX2cxX55xX9xX43xX35xX9cxX35xX9xX21dxX49xX18xX9xXdx64faxX35xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXabxX24xX42xX43xXexX5xXaxX35xX4bxXbxX9xXffxX4bxX9xXdxX3a6xX9xXdx559dxX42xX43xX1xX0xX1cxX2fxXbxXabxX24xX42xX43xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX77xX35xX79xX2cxX9xX2cxXaxX243xX9xX7cxX7dxX26xX9xX19xX81xX42xX43xX9xXaxX79xX9xXbxXaxX8axX42xX43xX9xXcxX40xX55xX42xX43xX9xX23xXa0xXbxX9xXaxXa4xX33xX9xXdxXa8xX9xX42xXaxX40xX9xXbxXabxXacxX42xX9xXffxXaxX35xX4bxX42xX9xX42xX43xX40xX41xX35xX9xX19xX7dxX42xX9xXbxXaxXc2xX42xX9xX5xXabxX40xX41xX42xX43xX9xXcexXcfxX9xXaxX4bxXbxX9xX2fxX11bxX2cxX9xX23xX11bxX2cxX9xX7cxX11fxX2cxX121xX9xX131xX360xX35xX4dxX9xXaxX79xX9xXdx9d2bxX26xX9xX19x59d0xX42xX9xXbxX9cxX35xX9xXdxX3cxX9xX42xX40xX9cxX2cxX9xXbxXaxX46xX35xX9xX2fx8ce1xX9xX2cxXaxX46xX26xX9xXabxX18xX9xX43xX35x2224xX18xX9xX3fxX40xX41xX42xX43xX4dxX9xXbxXabxXc2xX35xX9xX7cxX49xX8axX42xX43xX9xX42xX40xX55xX42xX43xX9xX2aaxX40xX41xX42xX4dxX9xX42xXaxX3cxX9xX2cxX5exX18xX9xX2cx524exX18xX9xXcxX5axXbxX9xX42xX5exX18xX9xXbxXaxXc2xX42xX9xX2cx38d0xX42xX9xXdxX3a6xX35xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX29bxX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX121xX2aaxX42xX1cxX42xX17xX2afxX2fxX1cxX2axX2b3xX2axX2b5xX1cxX2b7xX2b7xX19xX2baxX2axX2baxX18exX2baxX2baxX2b7xXbxX2b7xX2c7xX18fxX2b3xXdxX2axX121xX2c9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2afxX35xX19xXbxXaxX29bxX2dbxX2c7xX2c7xX33xX7cxX2e0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX29bxX2e8xX2c7xX2c7xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX9xX19xX49xX24xX42xX43xX9xX2cxX18xX9xXbxX49xX26xX17xX42xX9xXdxX18xXcxX9xXcxX49xX24xX42xX43xX9xXcxX24xXbxX9xX42xX49xX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX7cxXbxXd1xX18xXdxX35xX43xX42xX29bxX9xX2c9xX49xX2fxXbxX35xX34cxX26xX2e0xX32xXexX5xX49xX26xX4bxX42xX9xXcxX40xX55xX42xX43xX9xX7cxX7dxX26xX9xX19xX81xX42xX43xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXffxX35xX385xX49xX9xX32xXbxXabxX41xX35xX9xX55xX35xX4dxX9xX3fxXa0xXbxX9xXax439dxX35xX32xX4dxX9xX2cxXaxX243xX9xX3fxX40xXa4xX2cxX9xXffxXaxX24xX46xX42xX43xX9xX2axX1cxX2baxX9xXbxXaxXc2xX42xX9xX5xXabxX40xX41xX42xX43xX9xXcexXcfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX29bxX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX121xX2aaxX42xX1cxX42xX17xX2afxX2fxX1cxX2axX2b3xX2axX2b5xX1cxX2b7xX2b7xX19xX2baxX2axX2baxX18exX2baxX2baxX2b7xXbxX2b3xX2b5xX2b7xX2dbxXdxX2baxX121xX2c9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2afxX35xX19xXbxXaxX29bxX2dbxX2c7xX2c7xX33xX7cxX2e0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX29bxX2b5xX2e8xX2c7xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX9xX19xX49xX24xX42xX43xX9xX2cxX18xX9xXbxX49xX26xX17xX42xX9xXdxX18xXcxX9xXcxX49xX24xX42xX43xX9xXcxX24xXbxX9xX42xX49xX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX7cxXbxXd1xX18xXdxX35xX43xX42xX29bxX9xX2c9xX49xX2fxXbxX35xX34cxX26xX2e0xX32xXex80baxX5xXc2xX35xX9xX42xX110xXcxX9xX42xX18xX26xX9xX3fxXccxX9xXaxX55xX42xX9xX2b7xX2c7xX9xXbxX49xX17axX35xX4dxX9xXbxa206xX9xXbxXaxX4b1xX18xX9xX2cxXaxX18xX9xX2fxX35xX42xXaxX4dxX9xXcx60b5xX9xX3fx6691xX9xX3fxX4bxX42xX9xX43xX35xX41xX9xX2cxXaxX40xX18xX9xXbxXaxXa0xX26xX9xXcxX5axXbxX9xX2cxXc2xX42xX43xX9xXbxXabx664exX42xXaxX9xX42xX3cxX24xX9xXdxX3a6xX35xX9xXbxXaxX35xX4bxXbxX9xXffxX4bxX4dxX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXc2xX42xX43xX9xXdxX3cxXcxX9xXcxX40xX55xX42xX43xX9xXdxX3a6xX9xXdxX3d2xX42xX43xX9xX42xXaxX40xX9xXbxXaxX4bxX9xX42xX3cxX26xX32xX4dxX9xXc2xX42xX43xX9xX7xXaxX18xX42xX9xX131xX97xX9xX5xXaxX26xX4dxX9xXcxX5axXbxX9xX42xX43xX40xX41xX35xX9xX19xX7dxX42xX9xXbxXaxXc2xX42xX9xX5xXabxX40xX41xX42xX43xX9xXcexXcfxX9xX23xX11bxX2cxX9xX7cxX11fxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX71xX35xX79xX42xX9xXbxX3a6xX35xX4dxX9xX3fxX385xX9xXffxXax24caxX2cxX9xX33xXaxX462xX2cxX9xXbxX722xX42xXaxX9xXbxXabxX3a6xX42xX43xX9xX3fx14baxX42xX43xX9xX42xX40xX9cxX2cxX9xXbxXabxX24xX42xX43xX9xX2aaxX40xX41xX42xX9xX42xXaxX3cxX4dxX9xXcxX5axXbxX9xX2fxX8axX9xX42xX43xX40xX41xX35xX9xX19xX7dxX42xX9xX3fxXccxX9xX43xX177xX33xX9xXbxX35xX1d3xX42xX9xXbxXaxX49xXacxX9xXcxX97xX26xX9xX42xX3a6xX24xX9xX2aaxX1d9xXbxX9xXcxX40xX55xX42xX43xX9xX3fxXa0xXbxX9xXaxX18xX35xX9xX23xXacxX42xX9xX3fxX40xX41xX42xX43xX121xX9xX6d0xX19axX7dxX26xX9xX2cxXaxX243xX9xXdxX3cxX9xX43xX35xX46xX35xX9xX33xXaxX97xX33xX9xXbxX722xX42xXaxX9xXbxXaxX4bxX4dxX9xX2aaxX1d3xX9xXdxX7dxX49xX9xX19xX3cxX35xX9xX2cxXaxX243xX9xX2aaxX3cxX35xX9xXbxXabxc6d5xX42xX9xXcxX40xX18xX9xXdxX3cxX9xXcxX40xX55xX42xX43xX9xX3fxXa0xXbxX9xX2fxX47bxX9xX23x54a8xX9xX2aaxX3d2xX35xX9xXdxXa0xX33xX121xX9xXe6xX43xX40xX41xX35xX9xX19xX7dxX42xX9xXdxX3cxXcxX9xX42xXc2xX42xX43xX9xX42xXaxX40xX9xX2cxXaxX11fxX42xX43xX9xXbxXc2xX35xX9xXffxX35xX4bxXcxX9xX3fxX7dxX49xX9xXabxX18xX9xXbxX35xX1d3xX42xX9xX3fxX385xX9xXcxX3cxX9xXdxX3a6xX35xX9xXbxXaxX49xXacxX9xXcxX97xX26xX9xX2aaxX1d9xXbxX9xXcxX40xX55xX42xX43x7de7x76f5xX4dxX9xX23xX3cxX9xX7xXaxX18xX42xX9xX5xXaxX884xX9x9f4exX26xX385xX42xX4dxX9xX42xX43xX40xX41xX35xX9xX19xX7dxX42xX9xXbxXaxXc2xX42xX9xX5xXabxX40xX41xX42xX43xX9xXcexXcfxX9xXffxXaxXc2xX42xX43xX9xX42xX1d9xX42xX9xX3fxX40xXa4xX2cxX9xX23xX11bxX2cxX9xX23xX8axX35xX9xXffxXaxX35xX9xXbxXabxX18xX24xX9xX3fxX17axX35xX9xX2aaxX9cxX35xX9xX33xXaxX177xX42xX43xX9xX2aaxX35xXacxX42xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXabxX24xX42xX43xXexX131xX18xX42xX9x1f51xX49xX46xX42xX9xXdxXa8xX9xX19xX81xX9xX97xX42xX9xX2cxXaxX8axX35xX9xX23x8232xX9xXbxXabxX97xX2cxXaxX9xX42xXaxX35xX79xXcxX1x3fdbxX0xX1cxX2fxXbxXabxX24xX42xX43xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXex2938xX35xX46xX35xX9xXbxXax6291xX2cxXaxX9xX2aaxX1d3xX9xX2aaxX35xX79xX2cxX9xXbxXaxX35xX4bxXbxX9xXffxX4bxX9xX32xXbxXabxX1d9xX24xX9xX42xX43xX24xX17xX32xX9xX42xXaxX40xX9xXbxXabxXacxX42xX4dxX9xXc2xX42xX43xX9xXe6xX43xX49xX26x15b7xX42xX9xX77xX35xX4bxXbxX9xX71xX40xX42xX43xX9xXd1xX9xX9a1xX35xX97xXcxX9xX3fxX8axX2cxX9xX131xX18xX42xX9xX960xX49xX46xX42xX9xXdxXa8xX9xX3fxX183xX49xX9xXbxX40xX9xX7cxX7dxX26xX9xX19xX81xX42xX43xX9xX2cxX55xX9xX23xX46xX42xX9xXaxX49xX26xX79xX42xX9xXe6xX43xXaxX35xX9xXebxX49xX7dxX42xX9xX2cxXaxX24xX9xXabxb8f5xX42xX43xX29bxX9xX32xX5xX17axX42xX43xX9xXcxX11bxX2cxX9xX3fxX183xX49xX9xXbxX40xX9xX2cxXc2xX42xX43xX9xXbxXabxX722xX42xXaxX9xX3fxX40xXa4xX2cxX9xX3fxX1d3xX49xX9xX2cxXaxX243xX42xXaxX9xX7cxX49xX8axX42xX43xX9xX18exX2dbxX9xXbxX192xX9xX3fxX195xX42xX43xX4dxX9xX19xX466xX42xX9xXbxX9cxX35xX9xXffxXaxXc2xX42xX43xX9xX3fxX4b1xX9xXbxX35xX1d3xX42xX9xX3fxX385xX9xXdxX3cxXcxX9xXbxX24xX3cxX42xX9xX23xX5axX9xXcxX40xX55xX42xX43xX4dxX9xXcxX3cxX9xX33xXaxX46xX35xX9xXdxX3cxXcxX9xXcxX5axXbxX9xX42xX5exX18xX121xX9xX5xX3a6xX35xX9xXbxXaxX41xX35xX9xX3fxX35xX385xXcxX9xX3fxX177xX4dxX9xX23xX49xX5axX2cxX9xX33xXaxX46xX35xX9xXbxXaxX35xX4bxXbxX9xXffxX4bxX9xX42xXaxX40xX9xXbxXaxX4bxX4dxX9xXaxX35xX79xX42xX9xX42xX18xX26xX9xX2cxXaxX11fxX42xX43xX9xXbxXc2xX35xX9xX3fxX18xX42xX43xX9xX7cxX35xX42xX9xX2cxXaxX4b1xX9xXbxXabxX40xX55xX42xX43xX9xX2cxX4b1xX18xX9xXbxX243xX42xXaxX9xX3fxX385xX9xX23xX17axX9xX2fxX49xX42xX43xX9xXaxX24xX3cxX42xX9xXbxXaxX35xX79xX42xX9xXaxX4bxXbxX9xXbxX49xX26xX4bxX42xX9xXcxX40xX55xX42xX43xX121xX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX29bxX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX121xX2aaxX42xX1cxX42xX17xX2afxX2fxX1cxX2axX2b3xX2axX2b5xX1cxX2b7xX2b7xX19xX2baxX2axX2baxX18exX2baxX2baxX2b7xXbxX2axX2e8xX2axX2c7xXdxX18exX121xX2c9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2afxX35xX19xXbxXaxX29bxX2dbxX2c7xX2c7xX33xX7cxX2e0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX29bxX2e8xX2c7xX2c7xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX9xX19xX49xX24xX42xX43xX9xX2cxX18xX9xXbxX49xX26xX17xX42xX9xXdxX18xXcxX9xXcxX49xX24xX42xX43xX9xXcxX24xXbxX9xX42xX49xX18xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX49xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX7cxXbxXd1xX18xXdxX35xX43xX42xX29bxX9xX2c9xX49xX2fxXbxX35xX34cxX26xX2e0xX32xXexX19axX385xX9xXbxXabxX97xX42xXaxX9xXbxX722xX42xXaxX9xXbxXabxX3a6xX42xX43xX9xX3fxX7d7xX42xX43xX9xX42xX40xX9cxX2cxX9xXbxXabxX24xX42xX43xX9xX2aaxX40xX41xX42xX9xX42xXaxX3cxX4dxX9xXcxX5axXbxX9xX2fxX8axX9xX42xX43xX40xX41xX35xX9xX19xX7dxX42xX9xX3fxXccxX9xX43xX177xX33xX9xXbxX35xX1d3xX42xX9xXbxXaxX49xXacxX9xXcxX97xX26xX9xX42xX3a6xX24xX9xX2aaxX1d9xXbxX9xXcxX40xX55xX42xX43xX9xX3fxXa0xXbxX9xXaxX18xX35xX9xX23xXacxX42xX9xX3fxX40xX41xX42xX43xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX5xX49xX26xX9xX42xXaxX35xXacxX42xX4dxX9xX43xX35xX46xX35xX9xXbxXaxX9a8xX2cxXaxX9xX2cxX4b1xX18xX9xXc2xX42xX43xX9xX9a1xX35xX97xXcxX9xX3fxX8axX2cxX9xX131xX18xX42xX9xX960xX49xX46xX42xX9xXdxXa8xX9xX3fxX183xX49xX9xXbxX40xX9xX7cxX7dxX26xX9xX19xX81xX42xX43xX9xX2cxX55xX9xX23xX46xX42xX9xXaxX49xX26xX79xX42xX9xXe6xX43xXaxX35xX9xXebxX49xX7dxX42xX9xXdxX3cxX9xXaxX24xX3cxX42xX9xXbxX24xX3cxX42xX9xX23xX18xX24xX9xX23xX35xX79xX42xX4dxX9xX2cxXaxX8axX35xX9xX23xX974xX9xXbxXabxX97xX2cxXaxX9xX42xXaxX35xX79xXcxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX960xX49xX26xX4bxXbxX9xX3fxX884xX42xXaxX9xX2fxX8axX9xX2b7xX18exX2b5xX1cxX960xX19axXd1xX8edxX131xXe6xX2xX9xX42xX43xX3cxX26xX9xX2baxX2baxX1cxX18exX1cxX2baxX2c7xX2axX2b7xX9xX2cxX4b1xX18xX9xX8edxX131xXe6xX2xX9xXbxX243xX42xXaxX9xX71xX3cxX9xX5xXf5xX42xXaxX9xXbxXaxX722xX4dxX9xXaxX3a6xX42xX43xX9xXcxX462xX2cxX9xXabxXccxX42xXaxX9xX19xX7d7xX2cxX9xXbxXaxX24xX97xXbxX9xX42xX40xX9cxX2cxX9xXaxX18xX35xX9xX23xXacxX42xX9xX3fxX40xX41xX42xX43xX9xX2aaxX466xX42xX9xX3fxX40xXa4xX2cxX9xX23xX8axX9xXbxXabxX9a8xX9xXbxXabxX24xX42xX43xX9xXffxXaxX49xX9xX2aaxX81xX2cxX9xX19xX7dxX42xX9xX2cxX40xX9xX7cxXccxX9xXebxX49xX7dxX42xX9xXcexXcfxX9xX2aaxX3cxX9xX7cxXccxX9xX4xX17axX9xX19axX3a6xXcxX121xX9xX32xc466xc988xX9xXabxX3cxX42xX43xX9xX3fxX7dxX26xX9xXdxX3cxX9xXcxX5axXbxX9xX2fxX18xX35xX9xX2fxX177xXbxX9xXdxX9cxX42xX9xX2aaxX1d3xX9xXcx7863xXbxX9xXbxXaxX35xX4bxXbxX9xXffxX4bxX32xX9xXd1xX9xXcxX5axXbxX9xX2cxXaxX49xX26xXacxX42xX9xX43xX35xX18xX9xX2aaxX1d3xX9xXdxXf5xX42xXaxX9xX2aaxX81xX2cxX9xXbxX40xX9xX2aaxXa0xX42xX9xXbxXaxX35xX4bxXbxX9xXffxX4bxX9xX7cxX7dxX26xX9xX19xX81xX42xX43xX9xXffxXax2f83xX42xX43xX9xX3fxX884xX42xXaxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX131xX24xX19xX26xX32xXexX19axX1d3xX9xX42xX43xXaxX884xX9xX8edxX131xXe6xX2xX9xXaxX49xX26xX79xX42xX9xXe6xX43xXaxX35xX9xXebxX49xX7dxX42xX9xX2fxX9cxXcxX9xXffxXaxX7c3xX2cxX9xX33xXaxX462xX2cxX9xXbxX722xX42xXaxX9xXbxXabxX3a6xX42xX43xX9xX42xX177xX35xX9xXbxXabxXacxX42xX4dxX9xXbxX3a6xX24xX9xX2fxX81xX9xX26xXacxX42xX9xXbxX7dxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX43xX40xX41xX35xX9xX19xX7dxX42xX9xXbxXaxXc2xX42xX9xX5xXabxX40xX41xX42xX43xX9xXcexXcfxX4dxX9xX3fxX195xX42xX43xX9xXbxXaxX41xX35xX9xXdxX3cxXcxX9xXabxXdf2xX9xXbxXabxX97xX2cxXaxX9xX42xXaxX35xX79xXcxX9xX2cxX4b1xX18xX9xX3fxX55xX42xX9xX2aaxX884xX9xXbxXaxX35xX4bxXbxX9xXffxX4bxX4dxX9xXbxXax6440xXcxX9xX3fxX884xX42xXaxX9xX2aaxX3cxX9xXbxXabxX97xX2cxXaxX9xX42xXaxX35xX79xXcxX9xX2cxX4b1xX18xX9xX131xX18xX42xX9xX960xX49xX46xX42xX9xXdxXa8xX9xX3fxX183xX49xX9xXbxX40xX9xX7cxX7dxX26xX9xX19xX81xX42xX43xX9xX2cxX55xX9xX23xX46xX42xX9xXaxX49xX26xX79xX42xX9xXe6xX43xXaxX35xX9xXebxX49xX7dxX42xX9xXbxXabxX24xX42xX43xX9xX2aaxX35xX79xX2cxX9xX32xX3fxX385xX9xXdxX7d7xXbxX32xX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxX3a6xXcxX9xX42xX177xX35xX9xXbxXabxXacxX42xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x5486xX49xXbxXaxX24xXabxX32xXexXcexX121xX71xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
M.H