20 quy định kỳ lạ nhất du khách cần biết khi du lịch nước ngoài
Du lịch là một hành trình khám phá những miền đất mới, nơi những quy định và luật lệ có thể hoàn toàn khác lạ.
4bfcxa77fx6306xcd2fx8172x5625x9cb6xb53fxbaecx5690x7dffxa937xbdf4xc5b1xc488x9564xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax60aax6c30x6fa2xXexX0x5209xXaxX17xX18xX19xXexX0x8885x81d7xX19x7cf6xXexX0xXaxac36xX9xb79bxXdxX18x654bxX2fx64c7x6273x604cxX5xa5eaxXbxXdxX17xX32xXex8c21xb7e7xX9x5202xb83cxX26xX9x7163x967cx62dcxXaxX9x775dx9207xX9xXdxb0a6xX9xX44xXax7ed7xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXax6a6fxX2cxXaxX9xX2cx8090xX44xX9xX23xX35x6eddxXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX43xX2cxXaxX9xX44x6507xaa40xX2cxX9xX44x68eaxX24x6607xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9345xX17xX18xX19xX32xXexX2xX3fxX9xXdxX43xX2cxXaxX9xXdxX78xX9xXcx5f0axXbxX9xXaxX78xX44xXaxX9xXbx9816x7088xX44xXaxX9xX47xXaxX57xXcxX9xX33xXaxX57xX9xX44xXax6c42xX44xX76xX9xXcxX35xc4fexX44xX9xX42xX4fxXbxX9xXcxX72xX35xab40xX9xX44x917cxX35xX9xX44xXaxXb5xX44xX76xX9xX3exX3fxX26xX9xX42xX43xX44xXaxX9xa52exX78xX9xXdxX3fx9d26xXbxX9xXdxccf7xX9xX2cx8d86xX9xXbxXax5559xX9xXaxX24xX78xX44xX9xXbxX24xX78xX44xX9xX47xXaxX57xX2cxX9xXdxX4bx6fa0xX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdx8da7xX2cxX24xX44xXbxX17xX44xXbxX32xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32x9921xX4x9b84xX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17x94a6xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xc62axc8c3xX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xb987xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2ax64b4xX2ax82d8xX1cx58a6xX172xX19xafd9xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX170xX3cxc606xa674xXdxX3cxXfdx9140xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cx6d67xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x98a9xXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35x6324xX26x65e0xX32xXexa371xX78xX44xX9xc9c0xX44xX76xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xXcx6c45xX2cxX9xXdaxX57xX26xX9xXbxX4bxX35xX9xX44xXc8xX35xX9xX2cxX236xX44xX76xX9xX2cxX9cxX44xX76xX9x8c11xX9xX134xXbxX18xXdxX35xX18xX156xX9xb33exX4bxX44xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX23xX43xX9xX33xXaxX57xXbxX9xXaxX35xXe3xX44xX9xX44xX61xX3fxX9xXbx98a0xX9xX2cxXax6a26xX2cxX9xX42xX57xXcxX9xX2cxX71xX72xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX33xXaxX24xX44xX76xX9xX2cxX57xX2cxXaxX9xX12cxX2cxX24xXbxXdxX18xX44xX19xX9xXbxX4bxX35xX9xX134xXbxX18xXdxX35xX18xXc5xX9xXdaxXa6xX9xX42xX78xX44xX9xX236xX44xX76xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX42xX71x6375xX2cxX9xX33xXax731cxX33xX9xXcxX241xX2cxX9xXdaxX57xX26xX9xXbxX4bxX35xX9xX44xXaxXb5xX44xX76xX9xX42xX43xX18xX9xX42xX35xXeaxXcxX9xX2cxX236xX44xX76xX9xX2cxX9cxX44xX76xX9xX25axX9xX3exX3fx9148xX2cxX9xX76xX35xX18xX9xX44xX78xX26xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX2ax5458xX175xX369xXdxX2axXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexbbd0xXaxX236xX44xX76xX9xX44xX76x9e88xX9xXbxX4bxX35xX9xX44xXc8xX35xX9xX2cxX236xX44xX76xX9xX2cxX9cxX44xX76xX9xX25axX9xX4xXa5xX24xX18xXbxX35xX18xX156xX9x708cxX61xX3fxX9xX23xX43xX9xX33xXaxX57xXbxX9xXaxX35xXe3xX44xX9xX44xX76xX425xX9xXbxXa5xbd38xX44xX9xX76xXaxX61xX9xXbxXa5xX24xX44xX76xX9xX2cxX236xX44xX76xX9xXdaxX35xX45bxX44xX9xXaxX18xX26xX9xX42xX43xX18xX9xX42xX35xXeaxXcxX9xX2cxX236xX44xX76xX9xX2cxX9cxX44xX76xX9xX47xXaxX57xX2cxX9xX25axX9xX4xXa5xX24xX18xXbxX35xX18xXc5xX9xX23xX4bxX44xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX23xX43xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xX23xX25axX35xX9xXdaxXa6xX9xX42x61d5xX26xX9xXdxX78xX9xXaxX78xX44xXaxX9xXdaxX35xX9xX23xX4fxXbxX9xXaxX2c9xX33xX9xX33xXaxX57xX33xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX172xX16exX17fxX17fxXdxX3bxXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXaxX236xX44xX9xX44xXaxX18xX3fxX9xXbxX4bxX35xX9xX76xX18xX9xXbxX78xX3fxX9xXaxccd2xX18xX9xX25axX9xX7xXaxX57xX33xX156xX9xX4xX57xX2cxX9xX2cx929cxX9xX2cxXaxa0dbxX9xXdxbc0bxX44xX76xX9xXcxX4bxX44xX9xXbxX4bxX35xX9xX2cxX57xX2cxX9xX44xXaxX78xX9xX76xX18xX9xXbxX78xX3fxX9xXaxX5e5xX18xX9xX25axX9xX7xXaxX57xX33xX9xX23xX43xX9xX2cxX24xX44xX9xXdxX78xX9xX42xX35xXbbxX3fxX9xX2cxX4fxXcxX9xX47xb474xXfdxX9xX264xX25axX35xX9xXdaxXa6xX9xX2cxX57xX2cxX9xX44xXaxX78xX9xX2cxXaxX285xX2cxX9xXbxXa5xX57xX2cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXa5xa8bdxX44xX76xX9xXaxX78xX44xXaxX9xXdaxX35xX9xX44xXaxX71xX9xXaxX236xX44xX9xXbxX4bxXcxX9xX23xX35xXe3xXbxX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX47xXaxX35xX61xX44xX9xX2cxXaxX3fxX26xX61xX44xX9xXbxX78xX3fxX9xX23xX43xX9xXbxXa5xXa6xX9xXaxX24xX5fcxX44xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX172xX172xX17fxX175xXdxX180xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXdaxX285xXbxX9xXa5xX57xX2cxX9xX44xX76xX24xX78xX35xX9xX76xX35x649exX9xX3exX3fxX26xX9xX42xX43xX44xXaxX9xX25axX9xX232xX285xX2cxX156xX9xb443xX35xX7c7xX9xX3exX3fxX26xX9xX42xX43xX44xXaxX9xXdaxX285xXbxX9xXa5xX57xX2cxX9xX42xX241xX2cxX9xX23xX35xXe3xXbxX9xX44xX76xXaxX35xX45bxXcxX9xX44xX76xX241xXbxX9xXdaxX78xX24xX9xX2cxX57xX2cxX9xX44xX76xX78xX26xX9xX4xXaxX425xX9xX444xXaxXdfxXbxXfdxX9xX444xX76xX71xX7c7xX35xX9xXdaxX35xX9xX33xXaxX4bxXcxX9xX3exX3fxX26xX9xX42xX43xX44xXaxX9xX44xX78xX26xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX23xX43xX9xX23x9e8bxXbxX9xX76xX35xXb5xX9xXdaxX78xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xXbx6593xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX369xX17fxX170xX170xXdxX17fxXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXax60b8xXbxX9xX23x9248xX35xX9xXdaxX78xX24xX9xX44xX76xX78xX26xX9xX4xXaxX425xX9xX444xXaxXdfxXbxX9xX25axX9xX5xXaxX975xX26xX9xX12cxc010xX156xX9xX8axX24xX4bxXbxX9xX42xX9cxX44xX76xX9xXaxX971xXbxX9xX23xX975xX35xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX3exX3fxX4fxX26xX9xXa5xX5cxX26xX9xX44xXaxXb5xX44xX76xX9xX44xX76xX71xX7c7xX35xX9xXaxX78xX44xX76xX9xX21exXe6xXcxX9xXbxXa5xX24xX44xX76xX9xX44xX76xX78xX26xX9xX44xX76xXaxX5f9xX9xX2cxX425xX18xX9xXax542dxXfdxX9xX444xX76xX24xX78xX35xX9xXa5xX18xXc5xX9xXdaxX35xXe3xX2cxX9xX2cxX840xXbxX9xX2cxX5e5xX9xX23xX658xX44xX76xX9xXcxX57xX26xX9xXdaxX78xX24xX9xX44xX76xX78xX26xX9xX44xX76xXaxX5f9xX9xX2cx5eb4xX44xX76xX9xX23xX43xX9xX2cxX4fxXcxX9xX25axX9xX44xX71xX72xX2cxX9xX44xX78xX26xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX170xX16exX2axX17fxXdxX175xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXdaxb823xX9xXbxX18xX26xX9xXbxX4bxX35xX9xXdxa53axX9xX2cxX71xX72xX35xX9xX25axX9xX444xX18xXcxX9x9fbexX3fxX2fxXbxXa5xX18xXdxX35xX18xX156xX9xX8axX78xX44xXaxX9xX42xX9cxX44xX76xX9xXdaxXb47xX9xXbxX18xX26xX9xXbxX4bxX35xX9xX42xX57xXcxX9xX2cxX71xX72xX35xX9xX25axX9xXdaxX850xX44xX76xX9xX444xX18xXcxX9xXb5fxX3fxX2fxXbxXa5xX18xXdxX35xX18xX9xX23xX43xX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX78xX9xX47xXaxX35xX61xXcxX9xX44xXaxX5fcxX9xXdaxX78xX9xXdaxX35xX9xX33xXaxX4bxXcxX9xX33xXaxX57xX33xX9xXdxX3fxXdfxXbxXfdxX9xX444xX76xX71xX7c7xX35xX9xXdaxX35xX9xX33xXaxX4bxXcxX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX23xX43xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xX44xX241xX44xX76xX9xXdaxX78xX9xX44xX76x61a5xX35xX9xXbxX850xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX172xX2axX16exX17fxXdxX170xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xX42xX35xX9xX76xX35xX78xX26xX9xX2cxX18xX24xX9xX76xXe6xXbxX9xXbxX4bxX35xX9xX47xXaxX3fxX9xX42xXbbxX44xX9xXb5fxX2cxXa5xX24xX33xX24xXdxX35xX2fxX9xX25axX9xX8axX35xX9xb9c1xX4bxX33xX156xX9xX232xXeaxX9xXbxXa5xX57xX44xXaxX9xX76xX4b4xX26xX9xXaxX71xX9xXaxX4bxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX57xX2cxX9xX47xX35xX61xX44xX9xXbxXa5xX971xX2cxX9xX2cxX281xXc5xX9xX2cxX57xX2cxX9xX44xXaxX78xX9xX2cxXaxX285xX2cxX9xXbxXa5xX57xX2cxXaxX9xX8axX35xX9xXd3dxX4bxX33xX9xX42xX5fcxX9xX2cxX4fxXcxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX57xX2cxXaxX9xX42xX35xX9xX76xX35xX78xX26xX9xX2cxX18xX24xX9xX76xXe6xXbxX9xX47xXaxX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3exX3fxX18xX44xX9xX2cxX57xX2cxX9xX19xX35xX9xXbx4f82xX2cxXaxX9xXdxX43xX2cxXaxX9xX2fxX5f5xX9xX23xX18xX24xX9xX76xXbeexXcxX9xX42xXbbxX44xX9xXb5fxX2cxXa5xX24xX33xX24xXdxX35xX2fxXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX369xX180xX3bxX170xXdxX172xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xX44xXaxX18xX35xX9xX47x8864xX24xX9xX2cxX18xX24xX9xX2fxX3fxX9xX25axX9xX12cxX35xX44xX76xX18xX33xX24xXa5xX17xX156xX9xX264xX4bxX44xX9xX2fx6833xX9xX33xXax536axX35xX9xX23xX5e5xX9xXbxXaxXe6xX35xX9xX3exX3fxX17xX44xX9xX44xXaxX18xX35xX9xX47xXf02xX24xX9xX2cxX18xX24xX9xX2fxX3fxX9xXbxXa5xX71xX72xX2cxX9xX47xXaxX35xX9xX42xX241xXbxX9xX2cxXaxX4b4xX44xX9xXbxX72xX35xX9xX12cxX35xX44xX76xX18xX33xX24xXa5xX17xXc5xX9xXcxX9cxXbxX9xXbxXa5xX24xX44xX76xX9xX44xXaxXb5xX44xX76xX9xX3exX3fxX2faxX2cxX9xX76xX35xX18xX9xX2fxX4bxX2cxXaxX9xX44xXaxX4fxXbxX9xXbxXaxX61xX9xX76xX35xX72xX35xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX172xX170xX369xX170xXdxX16exXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXbxXa5xX71xX2c9xXbxX9xX23x7accxX44xX76xX9xXaxX18xX26xX9xXbxX3fxX26xX61xXbxX9xXbxXa5xX45bxX44xX9xX42xX71xX7c7xX44xX76xX9xX33xXaxX2faxX9xX25axX9xXb5fxX44xXaxX9xX3exX3fxX2faxX2cxX156xX9xX264xX4fxXbxX9xX2cxX285xX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX57xX2cxXaxX9xXaxX18xX26xX9xX44xX76xX71xX7c7xX35xX9xX23xXf22xX44xX9xX42xX43xX18xX9xX2cxX2faxX9xXbxXa6xX44xXaxX9xXbxXa5xX71xX2c9xXbxX9xX23xX10b5xX44xX76xX9xXaxX18xX26xX9xXbxXa5xX45bxX44xX9xXbxX3fxX26xX61xXbxX9xXbxXa5xX45bxX44xX9xX42xX71xX7c7xX44xX76xX9xX33xXaxX2faxX9xX25axX9xXb5fxX44xXaxX9xX3exX3fxX2faxX2cxX9xX42xXbbxX3fxX9xX23xX43xX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX78xX9xXdaxX35xX9xX33xXaxX4bxXcxX9xX33xXaxX57xX33xX9xXdxX3fxXdfxXbxX9xXdaxX78xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX33xXaxXf22xX35xX9xX44xXaxXdfxX44xX9xXaxXa6xX44xXaxX9xX33xXaxX4bxXbxX9xX44xX241xX44xX76xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX3bxX3cxX170xX369xXdxX369xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX13cxX35xX19xXbxXaxX156xX170xX17fxX3cxX33xX21exX22fxXaxX17xX35xX76xXaxXbxX156xX17fxX2axX180xX33xX21exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX3fxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xX76xX35x536exXcxX9xX2cxXaxX4b4xX44xX9xXdxX45bxX44xX9xXbxX35xXbbxX44xX9xX25axX9xX5xXaxX57xX35xX9xXd3dxX18xX44xX156xX9xX8axX78xX44xXaxX9xX42xX9cxX44xX76xX9xX44xX78xX26xX9xX23xX43xX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX78xX9xX21exX971xX2cxX9xX33xXaxX4bxXcxX9xXaxX24xX78xX44xX76xX9xX76xX35xX18xX9xX42xX71xX2c9xX2cxX9xXbxX236xX44xX9xX47xXdbcxX44xXaxX9xX25axX9xX5xXaxX57xX35xX9xXd3dxX18xX44xXfdxX9xX264xX25axX35xX9xXdaxXa6xX9xX2cxX57xX2cxX9xXbxX7c7xX9xXbxX35xXbbxX44xX9xX76xX35xX4fxX26xX9xX2cxXe6xX9xX35xX44xX9xXaxXa6xX44xXaxX9xX44xXaxX78xX9xXdaxX3fxX18xX9xX2cxX425xX18xX9xX44xX71xX72xX2cxX9xX44xX78xX26xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX180xX170xX172xX180xXdxX2axX3cxXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX232xX35xX9xX21exX17xX9xX42xX4bxX33xX9xX33xXaxXf22xX35xX9xX2cxXe6xX9xX42xc659xX44xX9xX25axX9xX8axX78xX9xXd3dxX18xX44xX156xX9x745fxX17xX9xX42xX4bxX33xX9xXa5xX4fxXbxX9xX33xXaxX281xX9xX23xX35xX61xX44xX9xXbxX4bxX35xX9xX2cxX57xX2cxX9xXdaxX850xX44xX76xX9xX42xXbeexX44xX76xX9xX23xX658xX44xX76xX9xX25axX9xX8axX78xX9xXd3dxX18xX44xXfdxX9xX264xX4bxX44xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX42xX4bxX33xX9xX21exX17xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX2cxX5cxX44xX9xXcxXa12xX9xX23xXf22xX24xX9xXaxX35xXeaxXcxXc5xX9xX44xXaxX71xX44xX76xX9xX44xXaxX4fxXbxX9xXbxXaxX35xX61xXbxX9xX33xXaxXf22xX35xX9xX2cxXe6xX9xX42xX1495xX44xXc5xX9xX44xX61xX3fxX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX2fxXf1exX9xX23xX43xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xX44xX241xX44xX76xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX16exX369xX175xX172xXdxX2axX2axXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xX44xXaxX4fxX2cxX9xX23xX78xX44xX9xX2cxXaxX4b4xX44xX9xX47xXaxX5e5xX35xX9xX23xX78xX44xX9xX42xX4bxX33xX9xX21exX17xX9xX42xX4bxX33xX9xX25axX9xX13dxX17xX21exX35xX2cxX24xX156xX9xX2xX3fxX9xX47xXaxX57xX2cxXaxX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX42xX71xX2c9xX2cxX9xX44xXaxX4fxX2cxX9xX2cxXaxX4b4xX44xX9xX47xXaxX5e5xX35xX9xX23xX78xX44xX9xX42xX4bxX33xX9xXbxXa5xX24xX44xX76xX9xX47xXaxX35xX9xX42xX4bxX33xX9xX21exX17xX9xXbxXa5xX45bxX44xX9xX42xX71xX7c7xX44xX76xX9xX33xXaxX2faxX9xX25axX9xX13dxX17xX21exX35xX2cxX24xXc5xX9xX23xX25axX35xX9xXdaxXa6xX9xXaxX78xX44xXaxX9xX42xX9cxX44xX76xX9xX44xX78xX26xX9xX23xX43xX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX78xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX18xX44xX9xXbxX24xX78xX44xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX175xX175xX16exX175xXdxX2axX3bxXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXbxXa5xX1495xX24xX9xX2cxX4b4xX26xX9xX25axX9xX4xX18xX44xX18xX19xX18xX156xX9xX13dxX241xX2cxX9xX19xX850xX9xX2cxXe6xX9xX44xXaxX35xXbbxX3fxX9xX2cxX236xX44xX76xX9xXdaxX35xX45bxX44xX9xXa5xX9cxX44xX76xX9xXdxX72xX44xXc5xX9xX44xXaxX71xX44xX76xX9xXbxXaxX78xX44xXaxX9xX33xXaxX2faxX9xX5xX24xXa5xX24xX44xXbxX24xX9xX25axX9xX4xX18xX44xX18xX19xX18xX9xX2cxX4fxXcxX9xXcxX9e1xX35xX9xX44xX76xX71xX7c7xX35xX9xXbxXa5xX1495xX24xX9xXdxX45bxX44xX9xX2cxX4b4xX26xXc5xX9xX44xXaxX71xX44xX76xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX2cxXaxX975xX33xX9xXf22xX44xXaxX9xXdaxX72xX35xX9xX2cxXaxX971xX44xX76xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX2axX180xX172xX170xXdxX2axX180xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexXd3dxX3fxX236xX44xX9xX23xXdfxXbxX9xX42xX1495xX44xX9xX33xXaxX18xX9xX47xXaxX35xX9xXdxX57xX35xX9xX21exX17xX9xX25axX9xX7xXaxX5cxX44xX9xXd3dxX18xX44xX156xX9x7707xX9xX2cxbee0xX2cxX9xX23xX840xX2cxX9xX2cxX425xX18xX9xX7xXaxX5cxX44xX9xXd3dxX18xX44xXc5xX9xX23xX4bxX44xX9xX76xX5cxX44xX9xX44xXaxX71xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX2cxX5cxX44xX9xX2fxX5f5xX9xX19xX975xX44xX76xX9xX42xX1495xX44xX9xX33xXaxX18xX9xX47xXaxX35xX9xXdxX57xX35xX9xX21exX17xX9xX23xX18xX44xX9xX42xX45bxXcxX9xXdaxX78xX24xX9xX44xXaxXb5xX44xX76xX9xX44xX76xX78xX26xX9xX19xX78xX35xX9xX44xXaxX4fxXbxX9xXbxXa5xX24xX44xX76xX9xX44xX10b5xXcxXfdxX9xX444xXaxX71xX44xX76xX9xXdaxX35xXe3xX2cxX9xXbxX840xXbxX9xX42xX1495xX44xX9xX47xXaxX35xX9xXdxX57xX35xX9xX21exX17xX9xX44xX76xX18xX26xX9xX2cxXf22xX9xXdaxX78xX24xX9xX23xX18xX44xX9xX44xX76xX78xX26xX9xX23xX43xX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX78xX9xXdaxX35xX9xX33xXaxX4bxXcxX9xXdxX3fxXdfxXbxX9xX25axX9xX3exX3fxX2faxX2cxX9xX76xX35xX18xX9xX44xX78xX26xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX175xX172xX3cxX16exXdxX2axX17fxXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXcxX241xX2cxX9xX42xXbeexX9xX44xX76xX975xX26xX9xXbxXa5xX18xX44xX76xX9xX25axX9xb277xX18xXcxX18xX35xX2cxX18xX156xX9xX4xXaxX5f9xX9xX2cxXf22xX44xXaxX9xX2fxX57xXbxX9xX42xXbeexX44xX76xX9xX33xXaxX975xX2cxX9xXcxX72xX35xX9xX42xX71xX2c9xX2cxX9xX33xXaxX2cexX33xX9xXcxX241xX2cxX9xX42xXbeexX9xX44xX76xX975xX26xX9xXbxXa5xX18xX44xX76xX9xX25axX9xX1bf9xX18xXcxX18xX35xX2cxX18xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX172xX3cxX170xX3bxXdxX2axX175xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xX42xX35xX9xX19xX2cexX33xX9xXdxX45bxX9xX47xXaxX35xX9xXdxX57xX35xX9xX21exX17xX9xX25axX9xX5xX4b4xX26xX9xX264xX18xX44xX9xX444xXaxX18xX156xX9xX12axX35xXe3xX2cxX9xX42xX35xX9xX19xX2cexX33xX9xXdxX45bxX9xX47xXaxX35xX9xXdxX57xX35xX9xX21exX17xX9xX23xX43xX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX78xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX18xX44xX9xXbxX24xX78xX44xX9xXdaxX78xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX19xX12cfxX44xX9xXbxX72xX35xX9xXbxX18xX35xX9xX44xX4bxX44xXfdxX9xX444xX61xX3fxX9xXdaxX35xX9xX33xXaxX4bxXcxX9xX3exX3fxX26xX9xX42xX43xX44xXaxX9xX44xX78xX26xXc5xX9xX23xX4bxX44xX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX33xXaxXf22xX35xX9xX44xX9cxX33xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xXdaxX78xX35xX9xXbxXa5xX10b5xXcxX9xX17xX3fxXa5xX24xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX16exX172xX16exX175xXdxX2axX170xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXcxX241xX2cxX9xX3exX3fxX5cxX44xX9xX2fxX24xXe6xX2cxX9xXbxX4bxX35xX9xX23xXeaxX9xX23xXc8xX35xX9xX2cxX236xX44xX76xX9xX2cxX9cxX44xX76xX9xX25axX9xX7xXaxX57xX33xX156xX9xX444xXaxXb5xX44xX76xX9xX44xX76xX71xX7c7xX35xX9xXbxX840xXcxX9xXbxX4bxX35xX9xX2cxX57xX2cxX9xX23xXeaxX9xX23xXc8xX35xX9xX2cxX236xX44xX76xX9xX2cxX9cxX44xX76xX9xX25axX9xX7xXaxX57xX33xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX42xX71xX2c9xX2cxX9xXcxX241xX2cxX9xX42xXbeexX9xXbxX840xXcxX9xXa5xX9cxX44xX76xX9xX44xXaxX71xX9xX3exX3fxX5cxX44xX9xX2fxX24xXe6xX2cxXc5xX9xXdaxXa6xX9xXbxXa5xX18xX44xX76xX9xX33xXaxX975xX2cxX9xX44xX78xX26xX9xX23xX43xX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX78xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xXdaxXe3xX9xX2fxX35xX44xXaxXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX16exX3cxX16exX180xXdxX2axX172xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXcxX18xX44xX76xX9xX42xXbeexX9xX3fxX2faxX44xX76xX9xX2cxXe6xX9xX2cxXbeexX44xX9xXbxX72xX35xX9xX13dxX18xXdxX19xX35xXdaxX17xX2fxX156xX9xX2xX3fxX9xX47xXaxX57xX2cxXaxX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xXbxXaxX71xX25axX44xX76xX9xXbxXaxX285xX2cxX9xX2cxX24xX2cxX47xXbxX18xX35xXdxX9xXbxX4bxX35xX9xX33xXaxX5cxX44xX9xXdxX72xX44xX9xX47xXaxX3fxX9xX44xX76xXaxX5f9xX9xX19xX71x67c9xX44xX76xX9xX25axX9xX13dxX18xXdxX19xX35xXdaxX17xX2fxXc5xX9xX44xXaxX71xX44xX76xX9xXaxX9e1xX9xX23xX43xX9xX2cxX4fxXcxX9xXcxX18xX44xX76xX9xX42xXbeexX9xX3fxX2faxX44xX76xX9xX2cxXe6xX9xX2cxXbeexX44xX9xXdaxX78xX24xX9xX3exX3fxX2faxX2cxX9xX76xX35xX18xX9xX44xX78xX26xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX369xX180xX17fxX16exXdxX2axX16exXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xXbxXaxXeaxX9xXaxX35xXe3xX44xX9xX2fxX19fcxX9xXbxXaxX4b4xX44xX9xXcxXdfxXbxX9xXbxX4bxX35xX9xX44xXc8xX35xX9xX2cxX236xX44xX76xX9xX2cxX9cxX44xX76xX9xX25axX9xX2xX3fxX23xX18xX35xX156xX9xX8axX236xX44xX9xXbxX4bxX35xX9xX44xXc8xX35xX9xX2cxX236xX44xX76xX9xX2cxX9cxX44xX76xX9xX23xX43xX9xX2cxX4fxXcxX9xXbxX4bxX35xX9xX2xX3fxX23xX18xX35xX9xXdaxX78xX9xX44xX76xX71xX7c7xX35xX9xXdaxX35xX9xX33xXaxX4bxXcxX9xX2cxXe6xX9xXbxXaxXeaxX9xX33xXaxXf22xX35xX9xX44xXaxXdfxX44xX9xXaxXa6xX44xXaxX9xX33xXaxX4bxXbxX9xXa5xX4fxXbxX9xX44xX241xX44xX76xXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX12axX4xX12cxX24xXa5xXbxX18xX23xXdxX17xX134xX44xX7xXa5xX17xXdaxX35xX17xX13cxX13dxX24xX19xX17xX32xXexX0xX19xX35xXdaxXexX0xX35xXcxX76xX9xX2fxXa5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xXfdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXfdxXdaxX44xX1cxX44xX17xX13cxX2fxX1cxX2axX16exX2axX170xX1cxX172xX172xX19xX175xX2axX175xX3bxX16exX3bxX3bxXbxX172xX16exX3cxX16exXdxX2axX369xXfdxX184xX33xX76xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX26xX9xX19xX35xX44xXaxX9xX47xX26xX9xXdxX18xX9xX44xXaxX18xXbxX9xX19xX3fxX9xX47xXaxX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xXaxX35xX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX44xX3fxX24xX2cxX9xX44xX76xX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX19xX35xXdaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX7xXaxX24xXbxX24xX4xX13dxX12cxX1ebxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xX184xX3fxX2fxXbxX35xX22dxX26xX22fxX32xXexX41dxXaxX236xX44xX76xX9xX2cxXaxXc8xX35xX9xX23xX78xX35xX9xX10b5xX44xX9xXbxX35xXbbxX44xX9xX25axX9x60e9xX44xX9xX232xX9cxX156xX9xX444xX76xX71xX7c7xX35xX9xX19xX4b4xX44xX9xX25axX9xX2482xX44xX9xX232xX9cxX9xXbxXaxXdbcxX2cxXaxX9xX2cxXaxXc8xX35xX9xX23xX78xX35xX9xX42xXeaxX9xX76xX35xX61xXbxX9xXbxXaxX7c7xX35xX9xX76xX35xX18xX44xX9xX47xXaxX35xX9xX42xX35xX9xXbxX78xX3fxXfdxX9xX444xXaxX71xX44xX76xX9xX23xX4bxX44xX9xX33xXaxXf22xX35xX9xX42xXf22xXcxX9xX23xXf22xX24xX9xXa5xX658xX44xX76xX9xX47xXaxX236xX44xX76xX9xX2cxXaxXc8xX35xX9xX23xX78xX35xX9xX10b5xX44xX9xXbxX35xXbbxX44xX9xX23xX25axX35xX9xXdaxXa6xX9xXaxX24xX4bxXbxX9xX42xX9cxX44xX76xX9xX44xX78xX26xX9xX23xX43xX9xX2cxX4fxXcxX9xXbxX4bxX35xX9xX44xXaxX35xXbbxX3fxX9xXdaxX850xX44xX76xX9xX25axX9xX2482xX44xX9xX232xX9cxXfdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX3fxXa5xX2cxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21exXbxX114xX18xXdxX35xX76xX44xX156xX9xXa5xX35xX76xXaxXbxX22fxX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX0xX35xXexX2xX4b4xX44xX9xX12axX35xXe3xXbxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX19xX35xXdaxXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe