15 ca mắc Covid-19 tiên lượng rất nặng
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hiện 172 người mắc Covid-19 có tiến triển tốt, chiếm 39,7%. 15 ca khác tiên lượng rất nặng.
7871xe378x10143xde22xefd1xa814xc30fxf891xc6a4xf1e2xX8xa8e1xbf57xX7x7a66xfee0xX2xX5xX6xf830xc975xX13x9b40xX12xX7xX1xX12xXdxXbxb6dexX0xX15xefa1xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxa597xb990xX2xXexX6xX12xXbxX1cxX1fxf1a6xX4xX5xX7xX4x8444xc4c3xX5xX4xe738x7afaxX3xX2xX1xc384xX1fxe230xX4xXexX2x8dc9xa5adxX4xX6x7aefxa408xX46xe745xX4xXdx9379xXexX4xX46x10258xX46xX4cxX0x7c9cxX15xX1fxX1cxX0xX57xX1xX2xX3xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xc407xX12xX7xX1xXbxX1cxX29xX15xX12xX3bxX4x10037x9c4axX3bxX4xX5xX78xX3bxX4xX5xa60dxX7xX4xX29xX2xe41exa7cbxX4xX77xX7xX46xX4xbdbexX2xb5eaxX86xX4xXexXdx8d8dxb700xX4xX15xX2x82fdxX46xX4xX1fxf6abx9471xX4xX46xX4cxX49xf3efxX2xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xX5x8540xX4xXexX2x993dxX46xX4xXexXdxX2xX85xX46xX4xXexa024xXexX94xX4xX5xX15xX2xXb7xX36xX4x101e1xX41xX94xX9cxdee2xe236xX4xX1fxX31xX4xX5xX7xX4xb31bxX15xX78xX5xX4xXexX2xX45xX46xX4xX6xX49xX4axX46xX4cxX4xXdxX4fxXexX4xX46xX53xX46xX4cxXd0xX0xX57xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28x99dbxX3bxX1x10030xXbxX1cxX100xX78xX3bxX4xX5xX78xX3bxX4xX5xX80xX7xX4xX29xX2xX85xX86xX4xX77xX7xX46xX4xX8cxX2xX8exX86xX4xXexXdxX93xX4xX5xX15xX3bxX4xX77xX2xXb7xXexX94xX4xad9bxXb7xX46xX4xX5xX15xX2xX8exX86xX4xX9dxX9dxX57xb150xX94xX4xXexXdxX3bxX46xX4cxX4xXexb192xX46xX4cxX4xX8xXc1xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xd782xX46xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xX12exX7xX46xX4cxX4xX12exX2xX8exX86xX4xXexXdxX93xX4xXexe98exX2xX4xX9dx95a3xX4xX5xa4d5xX4xX8x7ea2xX4xX103xX4xXexXb7xX4xXexXdxX3bxX46xX4cxX4xX5xf7fexX4xX46xX49xa22dxX5xX94xX4xX5xXb3xX4xX9dxX9cxX4xXexXdxX49xXa2xX46xX4cxX4xX15xX4axX28xX4xX153xX36xX4xXex9669xX46xX15xX4xXcbxX4xX6xfe76xX46xX4xXexXdxX17cxX4xX6xX45xX46xXd0xX4xbd5axX9dxX4xX46xX4cxX49xXa2xX2xX4xXd8xX15xX78xX5xX4x9578xf816xXexX4xX46xX4cxX15xX2xX98xX36xX4xX6xX1aexX46xX4xX9dxX4xX153xX36xX4xXexX1a7xX46xX15xXd0xX4x7f7cxXc1xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xX153xX46xX4xX153xX36xX4xXexX1a7xX46xX15xX4xX6xX1aexX46xX4xX1fxX4xX6xf7f5xX4xX176xX9dxXd0xX0xX57xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX100xX3bxX1xX103xXbxX1cxf905xX8exX4xXexX2xX45xX46xX4xX6xX49xX4axX46xX4cxX4xX12exX2xX8exX86xX4xXexXdxX93xX94xX4xX1fxX9cxX9dxX4xX46xX4cxX49xXa2xX2xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xX5xXb3xX4xXexX2xXb7xX46xX4xXexXdxX2xX85xX46xX4xXexXc1xXexX94xX4xX5xX15xX2xXb7xX36xX4xXcbxX41xX94xX9cxXcfxXd0xX4xX3axX78xX5xX4xXexXdxX2xX98xX86xX4xX5xX15x935exX46xX4cxX4xX77xX98xX46xX15xX4xX5xX80xX7xX4xX15xe500xX4xX12exX7xX46xX4cxX4xX4cxX2xX18axX36xX4xX1xX1aexX46xXd0xX4xX9dxX9dxX41xX4xX5xX7xX4xXd8xX15x7cc7xX46xX4cxX4xXexX15xX7xX103xX4xX12exX145xX2xX4xXex9e5dxX46xX15xX4xXexXdxX172xX46xX4cxX4xX77xX98xX46xX15xXd0xX4xX100xX45xX46xX4xX5xX172xX46xX15xX4xX12exXb3xX94xX4xX1fxX176xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xX153xX46xX4xXexX2xXb7xX46xX4xXexXdxX2xX85xX46xX4xX46xX53xX46xX4cxX4xX6xX45xX46xXd0xX4xX1fxX31xX4xX5xX7xX4xXd8xX15xX78xX5xX4xXexX2xX45xX46xX4xX6xX49xX4axX46xX4cxX4xXdxX4fxXexX4xX46xX53xX46xX4cxXd0xX4xXcbxX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xX153xX46xX4xXexX2xX45xX46xX4xX6xX49xX4axX46xX4cxX4xXexfb2exX4xX3xX3bxX46xX4cxXd0xX0xX57xX28xX1cxX0xXexX7xX77xX6xX12xX4xX8xXexX103xX6xX12xXaxXbxX36xX7xXdxX4cxX2xX46xfc7fxX4xX9dxX28xX1c8xX4xX7xX86xXexX3bx7ae1xXbxX1cxX0xXexX77xX3bxX1xX103xX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX2xX36xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX36xX8xX3fxX28xX15xX3bxXexX3bxXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX8xX273xX5xX4xXd8xX15x9c15xX12xX4xX1fxX9cxX9dxX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xX153xX46xX4xX36xX37xX5xX4xX5xX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xX12exX7xX46xX4cxX4xXexX2xXb7xX46xX4xXexXdxX2xX85xX46xX4xXexXc1xXexX4xX15xX2a9xX46xX15xX4xX1fxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX57xX57xX2xXd0xX77xX7xX3bxX15xX7xXexX2xX46xX15xXd0xX3xX46xX57xX46xX12xc11dxX8xX57xX9dxdc9bxXcbxXcbxX57xX1fxX3d5xX31xX1xX1baxX9dxX1fxX3d5xX3d5xXcbxX9dxXexX9dxX31xXcbxX31xX6xX1fxXd0x9ee4xX28xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX31xX4xX5xX7xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xXexX2xX45xX46xX4xX6xX49xX4axX46xX4cxX4xXdxX4fxXexX4xX46xX53xX46xX4cxXbxX4xX1xX7xXexX7xX3fxX28xX15xX3bxXexX3bxX3fxX3bxXdxX2xX4cxX2xX46xX7xX6xX3fxX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX33fxX57xX57xX2xX36xX7xX4cxX12xX8xXd0xX3xX3bxX3xXd0xX3xX46xX57xX86xX28xX6xX3bxX7xX1xX12xX1xX57xX3d5xX36xX103xX176xX3d1xX28xX2xX36xX86xX7xX103xX57xX9dxX3d5xX9dxX3d5xX13xX3d5xX13bxX13xX9dxX9dxX57xX77xX12xX46xX15xX13xX46xX15xX7xX46xX13xX15xX6xX3d1xXexXd0xX3ecxX28xX4cxXbxX4xX1xX7xXexX7xX3fxX1xX12xX8xX5xXaxXbxX3axX78xX5xX4xX103xX4xX77xX78xX5xX4xX8xf61cxX4xX12exX2xX8exX86xX4xXexXdxX93xX4xX5xX15xX3bxX4xX36xcfbdxXexX4xX5xX7xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xXd0xX4x9c38x878cxX46xX15xX4xX36xX2xX46xX15xX4xX15xX281xX7xX33fxX4xX100xX4a7xX4xb997xX4xXexXb7x8503xXbxX4xX57xX1cxX0xX57xXexX1xX1cxX0xX57xXexXdxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX3axX7xX28xXexX2xX3bxX46xXbxX1cxX3axX78xX5xX4xX103xX4xX77xX78xX5xX4xX8xX497xX4xX12exX2xX8exX86xX4xXexXdxX93xX4xX5xX15xX3bxX4xX36xX4a7xXexX4xX5xX7xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xXd0xX4xX4bbxX4bcxX46xX15xX4xX36xX2xX46xX15xX4xX15xX281xX7xX33fxX4xX100xX4a7xX4xX4cdxX4xXexXb7xX4d1xX0xX57xX28xX1cxX0xX57xXexX1xX1cxX0xX57xXexXdxX1cxX0xX57xXexX77xX3bxX1xX103xX1cxX0xX57xXexX7xX77xX6xX12xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX100xX3bxX1xX103xXbxX1cxX218xX8exX4xXexX2a9xX46xX15xX4xXexXdxX172xX46xX4cxX4xX6xX153xX36xX4xX8xX1fexX46xX4cxX94xX4xXcbxX3d5xX176xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xX153xX46xX4xXd8xX15xX29bxX46xX4cxX4xX5xXb3xX4xX77xX2xX85xX86xX4xX15xX2xX98xX46xXd0xX4xX9cxX9cxX4xX46xX4cxX49xXa2xX2xX4xXd8xX15xX78xX5xX4xX77xX2xX85xX86xX4xX15xX2xX98xX46xX4xX6xX153xX36xX4xX8xX1fexX46xX4cxX4xX46xX15xb8caxXd0xX4xX1e2xXc1xX4xX6xX49xX4axX46xX4cxX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xX153xX46xX4xXexcd80xX4xX46xX53xX46xX4cxX4xX12exXb7xX46xX4xX46xX4cxX86xX103xX4xXd8xX93xX5xX15xX4xX6xX1fexX4xX9dxX9dxX4xX46xX4cxX49xXa2xX2xXd0xX0xX57xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX100xX3bxX1xX103xXbxX1cx10319xX4cxX3bxX1fexX2xX4xXdxX7xX94xX4xX9dxX9dxX4xX46xX4cxX49xXa2xX2xX4xX12exX7xX46xX4cxX4xX12exX49xX4axX5xX4xX46xX4cxX320xX2xX4xX3bxX1c8xX103xX94xX4xXexX15xX17cxX4xX36xX78xX103xX4xXd8xX15xX29bxX46xX4cxX4xX1c8xX153xX36xX4xX46xX15xbc7cxX28xX94xX4xXexX15xX17cxX4xX36xX78xX103xX4xX1c8xX153xX36xX4xX46xX15xX656xX28xX4xX15xX3bxX53xX5xX4xX5xX7xX46xX4xXexX15xX2xX98xX28xX4x1031axX3ax79e0xa6d1xX4xX4bbxX28xX15xX145xX2xX4xX46xX15xX153xX46xX4xXexX172xX3bxX4d1xXd0xX0xX57xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX100xX3bxX1xX103xXbxX1cxX29xXdxX86xX46xX4cxX4xXexX153xX36xX4xX4cdxX4xXexXb7xX4xX15xX86xX103xX98xX46xX4xX6cxbd7bxX7xX4xX218xX7xX46xX4cxX4xX4bbxX8cxX1fexX4xX61bx8355xX46xX4cxX4d1xX4xX12exX7xX46xX4cxX4xX6xX1fexX4xX5xX179xX4xX8xX17cxX4xX12exX2xX8exX86xX4xXexXdxX93xX4xX5xX15xX3bxX4xX46xX15xX2xX8exX86xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xX153xX46xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xX46xX15xX4fxXexX4xX4bbxX1fxX31xX41xX4xX5xX7xX4d1xXd0xX0xX57xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX100xX3bxX1xX103xXbxX1cxX29xX1a7xX46xX15xX4xX12exXb7xX46xX4xX1fxX13bxX15xX4xX5xX15xX2xX8exX86xX4xX9dxX9dxX57xX13bxX94xX4xX218xX2xX98xXexX4xX61bxX7xX36xX4xX5xXb3xX4xX1baxX9cxX9dxX4xX5xX7xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xX1xX3bxX4xX6xX153xX103xX4xX46xX15xX2xd358xX36xX4xXexXdxX3bxX46xX4cxX4xX46xX49xX18exX5xXd0xX4xX29xX145xX46xX4cxX4xX8xXc1xX4xX5xX7xX4xX36xX37xX5xX4xXexX1a7xX46xX15xX4xX5xX18axX4xXexXdxX49xXa2xX46xX4cxX4xX15xX4axX28xX4xX1c8xX153xX36xX4xX46xX15xX656xX28xX4xX6xX1fexX4xX1fxXd0xX3d5xX1fxX176xX4xX46xX4cxX49xXa2xX2xXd0xX4xX1e2xXc1xX4xX5xX7xX4xX12exX2xX8exX86xX4xXexXdxX93xX4xXd8xX15xX37fxX2xX4xX6xX1fexX4xX31xX1baxXcbxX4xX5xX7xXd0xX57xXd0xX0xX57xX28xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxX12xX6xX7xXexX12xX1xXbxX1cxX0xX8xXexXdxX3bxX46xX4cxX1cxX29xX2xX46xX4xX6xX2xX45xX46xX4x100f0xX86xX7xX46xX33fxX0xX57xX8xXexXdxX3bxX46xX4cxX1cxX0xX86xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xX12xX3fxXexX15xX86xX36xX77xX3fxX7xX46xX1xX3fxX8xX7xX28xX3bxXbxX1cxX0xX6xX2xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX29xXdxX49xXa2xX46xX4cxX4xX15xX4axX28xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xXexX15xX273xX4xX9dxX31xX4xXexX320xX4xX3xX3bxX46xX4cxX4xX3xX2a9xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX6xcb58xX4xX46xX8exX46xX4xX46xX53xX46xX4cxXbxX4xX15xXdxX12xc1d3xXaxXbxX57xX103xX3fxXexX12xX57xXexXdxX86xX3bxX46xX4cxX3fxX15xX3bxX28xX3fxX36xX7xX5xX3fxX5xX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX3fxXexX15xX86xX3fxX9dxX31xX3fxXexX86xX3fxX3xX3bxX46xX4cxX3fxX3xX2xX3fxX77xX12xX46xX15xX3fxX6xX103xX3fxX46xX12xX46xX3fxX46xX7xX46xX4cxX57xX1fxX41xX9cxX9dxX31xX9dxXd0xX15xXexX36xXbxX1cxX0xX2xX36xX4cxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX57xX36xX12xX1xX2xX7xX57xX1fxX9dxX3d5xX57xX46xX12xX3d1xX8xX57xX9dxX3d5xXcbxXcbxX57xX1fxX3d5xX13bxX1xX9dxX1fxX3d5xX176xX31xXcbxX176xXexX9dxX1baxX1baxX3d5xX1fxX6xX3d5xXd0xX3ecxX28xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX31xX4xX5xX7xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xXexX2xX45xX46xX4xX6xX49xX4axX46xX4cxX4xXdxX4fxXexX4xX46xX53xX46xX4cxXbxX4xX57xX1cxX0xX57xX7xX1cxX0xX1xX2xX3xX1cxX0xX8xXexXdxX3bxX46xX4cxX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX29xXdxX49xXa2xX46xX4cxX4xX15xX4axX28xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xXexX15xX273xX4xX9dxX31xX4xXexX320xX4xX3xX3bxX46xX4cxX4xX3xX2a9xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX6xX868xX4xX46xX8exX46xX4xX46xX53xX46xX4cxXbxX4xX15xXdxX12xX877xXaxXbxX57xX103xX3fxXexX12xX57xXexXdxX86xX3bxX46xX4cxX3fxX15xX3bxX28xX3fxX36xX7xX5xX3fxX5xX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX3fxXexX15xX86xX3fxX9dxX31xX3fxXexX86xX3fxX3xX3bxX46xX4cxX3fxX3xX2xX3fxX77xX12xX46xX15xX3fxX6xX103xX3fxX46xX12xX46xX3fxX46xX7xX46xX4cxX57xX1fxX41xX9cxX9dxX31xX9dxXd0xX15xXexX36xXbxX1cxX29xXdxX49xXa2xX46xX4cxX4xX15xX4axX28xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX3bxX3xX2xX1xX3fxX1fxX41xX4xXexX15xX273xX4xX9dxX31xX4xXexX320xX4xX3xX3bxX46xX4cxX4xX3xX2a9xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX6xX868xX4xX46xX8exX46xX4xX46xX53xX46xX4cxX0xX57xX7xX1cxX0xX57xX8xXexXdxX3bxX46xX4cxX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1cxX1e2xX78xX46xX4cxX4xX46xX4cxX1fexX103xX4xX1fxX13bxX57xX13bxX57xX9dxX3d5xX9dxX3d5xX94xX4xX100xX4a7xX4xX28xX15xX656xX46xX4xXexX15xX49xXa2xX46xX4cxX4xXexXdxe195xX5xX4xX12exX53xX5xX4xX77xX2xX98xXexX4xX5xX15xXc1xX46xX4cxX4xX1xX93xX5xX15xX4xX3axX67dxX218xcaf5xa78dxX3fxX1fxX41xX4xX5xX80xX7xX4xX100xX4a7xX4xX4cdxX4xXexXb7xX4xXexX172xX2xX4xX29xX15xX1fexX46xX15xX4xX28xX15xXc1xX4xX8cxX1fexX4xX61bxX6c7xX46xX4cxX4xXexX15xX29bxX46xX4cxX4xXexX2xX46xX4xX3xX8exX4xXexXdxX49xXa2xX46xX4cxX4xX15xX4axX28xX4xXexX320xX4xX3xX3bxX46xX4cxX4xX5xX80xX7xX4xX77xX98xX46xX15xX4xX46xX15xX153xX46xX4xX3axX67dxX218xXa6fxXa70xX3fxX1fxX41xXd0xX4xX8cxX153xX103xX4xX6xX1fexX4xXexXdxX49xXa2xX46xX4cxX4xX15xX4axX28xX4xX36xX37xX5xX4xX3axX67dxX218xXa6fxXa70xX3fxX1fxX41xX4xXexX320xX4xX3xX3bxX46xX4cxX4xXexX15xX273xX4xX9dxX31xX4xXexX1a7xX46xX15xX4xXexX5e5xX4xXd8xX15xX2xX4xX1xX93xX5xX15xX4xX1c8xX18axX103xX4xXdxX7xX4xX17cxX4xX218xX2xX98xXexX4xX61bxX7xX36xX0xX57xX28xX1cxX0xX57xX1xX2xX3xX1cxX0xX57xX6xX2xX1cxX0xX57xX86xX6xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX1cxX0xX57xX1xX2xX3xX1cxX0xX57xX1xX2xX3xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX1e2xX3bxX86xXdxX5xX12xXbxX1cxX29xX15xX12xX3bxX4xX218xX67dxX218xX0xX57xX28xX1c