Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương
(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Hồng Hải và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà vừa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các huyện Nghi Xuân và Can Lộc.
89dcxea0ax8b99xf36cx11ed5xd79bx1299ex11b07x118cdxX7xd9bcx12990x13926x14326x12435xd2c0xX5xdc28xXaxf035xafbexbd3cxa389xX1xX3xb4ddxc1b6xe7dcxX3xXex10d69xX15xX1xX3x1209axXdx10c97x1065exX3xXexcbb1xX6xX3xX4x9887xX15xa041xX3xXex11fcfxX4xX3xXbxX1x13c0axX15xX2dxX3xX4xX1xd96dxX15xX2dxX3x13f26xfb92xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1x13669xe6b3xX15xX2dxX0xc075xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b93xX10xX6xX3fxXaxX12xXcxX27xX52xa588xX15xX2dxX3xef79xX6xX15xX3xXcxb039xX3xX4xX1x10473xX4xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xba5cxfd54xX3xX66x141aexX3xXcxbc96xX15xX1xX3xc188xf81cxX3xX66x10cc0xX15xX2dxX3xX66xdb0bxXdxX3xcca6xX88xX3xXcxX27xX52xX6fxX15xX2dxX3xX73xX6xX15xX3x13b65x1306cxXdxX3xX4xX1xc299xX15xX1xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xb8eexf696xX3xXcxX27xc04exX15xX3x11943xX30xX84xX3xX66xX88xX3xX9bx1481dxX6xX3xX18xXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX1xX84xXb9xb048xX15xX3xXa9xX2dxX1xXdxX3xc996xX84x13d7cxX15xX3xX9bxX88xX3xfc95xX6xX15xX3xX13xXaaxX4xcb60xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX73xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX24xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX2dxX9xXax13bccxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX15xX2dxX9xXaxba60xXaxX12xX0xXexX73xX1axX3fxXb9xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX12xX10cxX1xXdxcbc9xX84xX3xX2x14e71xX57x11569x117cexX3xXcxX27xX52xX6fxX15xX2dxX3xX73xX6xX15xX3xXcxX78xX3xX4xX1xX7cxX4xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xX84xX85xX3xX66xX88xX3xXcxX8bxX15xX1xX3xX8fxX90xX3xX66xX93xX15xX2dxX3xX66xX98xXdxX3xX18xX14xX3xX18x8b21xX15xX3xX18xXaaxX15xX2dxX3xX9bxXdx14a73xX15xX3xX5xeb03xX4xX3xX5xX52xf917xX15xX2dxX3xX4xX1xX7cxX4xX3xX15x9621xX15xX2dxX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX7xX1axX30xXexX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX73xXfcxX15xX1xX3xX10cxe599xX8fxad2ex11821xb341xX2xd1b4xX3xXexX19xXdxX3xX21xX1xX84xX3xX9bxX1bcxX4xX3xXbxX1xX1axX15xX2dxX3xXex13b3exX6xX3xXexX1xX40xX3xXexX27xff00xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3x9888xX15xX3x13558xXa9xX2dxX1xXdxX3xX104xX84xX106xX15xac7cxX113xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX3fxX12xX0xX57xXexX27xX12xX0xX57xXexX73xX1axX3fxXb9xX12xX0xX57xXexX6xX73xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX15xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxecb3xXdxX3fxXexX1x1498fxX3x12a37xX2xX14cxXbx1397fx10b61xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27exX3x13afbxX2xX13cxXbxX284xX285xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX113xX73xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX113xX9bxX15xX57xX15xX10xX279xX7xX57x10116xX2x1287bxX2b4xX57xX1f7xX2b2xX3fxX2b2xX2xX280xX13cxX1f7xX2b4xX2xXexX2b2xX1f7xX2b4xX13cxX28fxX5xX13cxX113x10546xXbxX2dx14cf9xX27xX9xX2b2xX178xX2b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX279xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX280xX2xX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX28fxX2xX13cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXc0xXafxX3xXexX1xX52xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xX18xX1axX88xX15xX3xX13xX1b8xX3xXcxX1xX88xX15xX1xX3x14269xX2bxX15xX2dxX3xX9bxX88xX3xXc0xXafxX3xXexX1xX52xX3xX66xX84xXb9xXfcxX15xX3xX84xX85xX3xXa9xX2dxX1xXdxX3xX104xX84xX106xX15xX3x1437cxX1xX6xX15xX3xXcxX215xX15xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX4xf868xX15xX2dxX3xX18xXdxX3xX9bxa6c6xXdxX3xX18xX1axX88xX15xX113xX3xXcxX27xX1axX15xX2dxX3xX98xX15xX1xX27exX3xX0xX10xX24xX12xX36cxX1axX88xX15xX3xX0xX57xX10xX24xX12xX0xX10xX24xX12xXexX27xX6xX1axX3xX18xX78xXdxX3xX9bxX3a5xXdxX3xX5xX1bcxX4xX3xX5xX52xX1c1xX15xX2dxX3xXexX27xX1bcxX4xX3xX4xX1xX3bxXexX3xXexX19xXdxX3xXcxX1f4xX38exX3xX2b2xX113xX0xX57xX10xX24xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX279xXdxX3fxXexX1xX27exX3xX280xX2xX14cxXbxX284xX285xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27exX3xX28fxX2xX13cxXbxX284xX285xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX113xX73xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX113xX9bxX15xX57xX15xX10xX279xX7xX57xX2b2xX2xX2b4xX2b4xX57xX1f7xX2b2xX3fxX2b2xX2xX280xX2xX13cxX14cxX13cxXexX176xX176xX28fxX1f7xX280xX5xX13cxX113xX2caxXbxX2dxX2cdxX27xX9xX2b4xX28fxX1f7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX279xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX280xX2xX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX28fxX2xX13cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX284xXexX1f5xX6xX5xXdxX2dxX15xX27exX3xX2caxX84xX7xXexXdx12596xXb9xX285xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xXdxX23xX24xX3xX18xX1aexX15xX179xX3xX18xX1axX88xX15xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1004bxX3xX15xX1x1255exX15xX2dxX3xX21xX1x10548xX3xX21xX1xX1cbxX15xX179xX3xX9bxX215xXexX3xX9bxX98xX3xX9bxX88xX3xX18xXaaxX15xX2dxX3xX9bxXdxX1b8xX15xX3xX4xX30xX4xX3xX5xX1bcxX4xX3xX5xX52xX1c1xX15xX2dxX3xX15xc577xX3xX5xX1bcxX4xX3xX1xX1axX88xX15xX3xXexX1xX88xX15xX1xX3xX15xX1xXdxXfcxX24xX3xX9bx14c53xX179xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX7xX1axX30xXexX3xX4xX1x9d13xXexX3xX4xX1xfa19xX3xX15xX2dxX52xffdaxXdxX3xX3fxX106xX15xX3xX9bxX88xX1axX3xX27xX6xX3xXexX1xX10xX1axX3x149abxX84xXb9xX3xX18xX40xX15xX1xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX279xXdxX3fxXexX1xX27exX3xX280xX2xX14cxXbxX284xX285xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27exX3xX28fxX2xX13cxXbxX284xX285xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX113xX73xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX113xX9bxX15xX57xX15xX10xX279xX7xX57xX2b2xX2xX2b4xX2b4xX57xX1f7xX2b2xX3fxX2b2xX2xX280xX2xX14cxX2xX176xXexX2b4xX176xX13cxX2b4xX28fxX5xX13cxX113xX2caxXbxX2dxX2cdxX27xX9xX178xX13cxX280xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX279xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX280xX2xX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX28fxX2xX13cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX284xXexX1f5xX6xX5xXdxX2dxX15xX27exX3xX2caxX84xX7xXexXdxX51dxXb9xX285xXaxX12xXcxX27xX6xX1axX3xX18xX78xXdxX3xX9bxX172xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX179xX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX73xXfcxX15xX1xX3xX10cxX1f1xX8fxX1f3xX1f4xX1f5xX2xX1f7xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX7xX1axX30xXexX179xX3xXcxX27xX52xX6fxX15xX2dxX3xX73xX6xX15xX3xXcxX78xX3xX4xX1xX7cxX4xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXb8xXb9xX3xX8fxX90xX3xX66xX93xX15xX2dxX3xX66xX98xXdxX3xXb9xX1b8xX84xX3xX4xXbdxX84xX3xX5xX1bcxX4xX3xX5xX52xX1c1xX15xX2dxX3xX4xX1xX7cxX4xX3xX15xX1cbxX15xX2dxX3xX15xX106xX15xX2dxX3xX4xX6xX1axX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXbdxX15xX179xX3xXexX27xX30xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXfcxX24xX179xX3xXexX84xXb9xXfcxXexX3xX18xX3bxXdxX3xX21xX1xX2bxX15xX2dxX3xX18xX23xX3xX284xX98xXb9xX3xX27xX6xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX552xXexX3xXexX27xX1axX15xX2dxX3xX5c1xX84xX30xX3xXexX27xdfe3xX15xX1xX3xXexX1xX1bcxX4xX3xX1xXdxXfcxX15xX3xX15xX1xXdxXfcxX24xX3xX9bxX595xX113xX3xX0xX10xX24xX12xX36cxX1axX88xX15xX3xXexX5a4xX15xX2dxX3xX5c1xX84xX88xX3xXexX19xXdxX3xX4xX1xX3bxXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX7xX1axX30xXexX3xX3fxX52xX3a5xXdxX3xX4xX1xX106xX15xX3xX4xXbdxX84xX3xXc0xX1aexX15xX3xXcxX1xX84xX85xX3xX2b2xX179xX3xXcxX1f4xX38exX3xX2xX113xX0xX57xX10xX24xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX15xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX279xXdxX3fxXexX1xX27exX3xX280xX2xX14cxXbxX284xX285xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27exX3xX28fxX2xX13cxXbxX284xX285xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX113xX73xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX113xX9bxX15xX57xX15xX10xX279xX7xX57xX2b2xX2xX2b4xX2b4xX57xX1f7xX2b2xX3fxX2b2xX2xX280xX2b4xX13cxX2xX28fxXexX2b4xX280xX2b2xX176xX280xX5xX13cxX113xX2caxXbxX2dxX2cdxX27xX9xX2xX176xX2b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX279xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX280xX2xX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX28fxX2xX13cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX284xXexX1f5xX6xX5xXdxX2dxX15xX27exX3xX2caxX84xX7xXexXdxX51dxXb9xX285xXaxX12xX36cxX23xX3xXexX1xXdxX1aexXexX3xX5x12883xXbxX3xX9bxX39dxX15xX2dxX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xX284xX14xX3xX1xXaaxXdxX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xX179xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxX3xX18xX14xX3xXexX27xXdxX23xX15xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX5xX965xXbxX3xX2xX2b4xX3xX4xX1xX3bxXexX113xX3xX36cxX1aexX15xX3xXexX1xX5aexXdxX3xX18xXdxX23xX24xX3xX1xXdxXfcxX15xX3xXexX19xXdxX179xX3xX5xX1bcxX4xX3xX5xX52xX1c1xX15xX2dxX3xX4xX1xX7cxX4xX3xX15xX1cbxX15xX2dxX3xX18xX14xX3xXexX27xX84xXb9xX3xX9bxX1aexXexX3xX18xX52xX1c1xX4xX3xX280xX13cxX3xXexX27xX52xX5aexX15xX2dxX3xX1xX1c1xXbxX3x11eb6xX2xX179xX3xX2xX280xX28fxX3xX9ffxX2b2xX3xX5xXdxX1b8xX15xX3xX5c1xX84xX6xX15xX3xX18xX1aexX15xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX6xX3xX3fxX52xX53xX15xX2dxX3xXexXafxX15xX1xX3xX9bxX3a5xXdxX3xf566xX21dx12a33xXa2exX1f5xX10cxX1axX8fxX2b2xX3xXexX27xX52xX3a5xX4xX3xX18xX552xX285xX3xX18xX93xX15xX2dxX3xXexX1xX5aexXdxX3xX5xX215xXb9xX3xX24xa7b6xX84xX3xX284x123d1xXexX3xX15xX2dxX1xXdxXfcxX24xX3xX5xXbdxX15xX3xX2xX3xX4xX1xX1axX3xX2xX113xX13cxX28fxX1f7xX3xX15xX2dxX52xX5aexXdxX3xX3fxX106xX15xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xXexX78xX3xX3fxX106xX15xX3xXbxX1xX3bxX3xX2b2xX179xX2b4xX179xX28fxX113xX3xX36cxX1aexX15xX3xX15xX6xXb9xX179xX3xXexX215xXexX3xX4xX98xX3xX18xX172xX84xX3xX4xX552xX3xX21xX1aexXexX3xX5c1xX84xX98xX3xX106xX24xX3xXexXafxX15xX1xX3xX9bxX3a5xXdxX3xXa2exX21dxXa30xXa2exX1f5xX10cxX1axX8fxX2b2xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX284xXexX1f5xX6xX5xXdxX2dxX15xX27exX3xX4xX10xX15xXexX10xX27xX285xXaxX12xX0xX7xXexX27xX1axX15xX2dxX12xXcxX1cbxX15xX2dxX3xX4xX52xX5aexX15xX2dxX3xX2dxXdxX30xX24xX3xX7xX30xXexX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX3fxX106xX15xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXb9xX3xXexX1aexX3xX6fxX3xX10cxX6xX15xX3xX13xXaaxX4xX0xX57xX7xXexX27xX1axX15xX2dxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX73xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX24xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX2dxX9xXaxX13cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX15xX2dxX9xXaxX14cxXaxX12xX0xXexX73xX1axX3fxXb9xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX12xX10cxX1xXdxX172xX84xX3xX2xX176xX57xX178xX179xX3xXcxX27xX52xX6fxX15xX2dxX3xX73xX6xX15xX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXb8xXb9xX3xXcxX27xXbdxX15xX3xXc0xX30xX84xX3xX66xX88xX3xX4xX39dxX15xX2dxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX84xXb9xXfcxX15xX3xX10cxX6xX15xX3xX13xXaaxX4xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX179xX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX73xXfcxX15xX1xX3xX10cxX1f1xX8fxX1f3xX1f4xX1f5xX2xX1f7xX3xXexX27xX1b8xX15xX3xX18xX40xX6xX3xX73xX88xX15xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX12xX36cxX1axX88xX15xX3xX18xX14xX3xX18xX1aexX15xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xXdxX23xX24xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXexX965xXbxX3xXexX27xX84xX15xX2dxX3xX6fxX3xXcxX27xX52xX5aexX15xX2dxX3x1372fxXbdxX24xX3xX15xX1axX15xX3xX9bxX88xX3xXcxX27xX52xX5aexX15xX2dxX3xXcxX66xX10cxXa2exX3xX36cxX5a4xX15xX2dxX3xX1f4xX84xX15xX2dxX3xXexX19xXdxX3xX284xX14xX3xXcxX39dxX15xX2dxX3xX13xXaaxX4xX285xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX179xX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX6fxX3xX4xX1xX1c1xX3xXa9xX2dxX1x128a2xX15xX113xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX3fxX12xX0xX57xXexX27xX12xX0xX57xXexX73xX1axX3fxXb9xX12xX0xX57xXexX6xX73xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX279xXdxX3fxXexX1xX27exX3xX178xX2b2xX13cxXbxX284xX285xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27exX3xX14cxX28fxX176xXbxX284xX285xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX113xX73xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX113xX9bxX15xX57xX15xX10xX279xX7xX57xX2b2xX2xX2b4xX2b4xX57xX280xX178xX3fxX2b2xX2xX176xX28fxX2b4xX14cxX280xXexX280xX178xX14cxX28fxX1f7xX5xX13cxX113xX2caxXbxX2dxX2cdxX27xX9xX28fxX28fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX279xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX178xX2b2xX13cxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX14cxX28fxX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX284xXexX1f5xX6xX5xXdxX2dxX15xX27exX3xX2caxX84xX7xXexXdxX51dxXb9xX285xXaxX12xXcxX27xX52xX6fxX15xX2dxX3xX73xX6xX15xX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXb8xXb9xX3xXcxX27xXbdxX15xX3xXc0xX30xX84xX3xX66xX88xX3xX2dxX1xXdxX3xX15xX1xX965xX15xX3xX15xX1xX54cxX15xX2dxX3xX15xX57dxX3xX5xX1bcxX4xX3xX4xXb8xX6xX3xX4xX30xX4xX3xX5xX1bcxX4xX3xX5xX52xX1c1xX15xX2dxX3xX4xX1xX7cxX4xX3xX15xX1cbxX15xX2dxX3xX9bxX88xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xX5c1xX84xXb9xX172xX15xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxX3xXexX27xX1axX15xX2dxX3xX5c1xX84xX30xX3xXexX27xX7d0xX15xX1xX3xXexX1xX1bcxX4xX3xX1xXdxXfcxX15xX3xX15xX1xXdxXfcxX24xX3xX9bxX595xX3xXexX19xXdxX3xX18xXdxX23xX24xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXexX965xXbxX3xXexX27xX84xX15xX2dxX113xX3xX36cxX93xX15xX2dxX3xXexX1xX5aexXdxX3xX18xX30xX15xX1xX3xX2dxXdxX30xX3xX4xX6xX1axX3xX1xX84xXb9xXfcxX15xX3xX10cxX6xX15xX3xX13xXaaxX4xX3xXexX27xX1axX15xX2dxX3xX9bxXdxXfcxX4xX3xXexX27xXdxX23xX15xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX73xXdxXfcxX15xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX4xX215xXbxX3xX73xX30xX4xX1xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX179xX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX113xX3xXcxX27xX1axX15xX2dxX3xX98xX15xX1xX27exX3xX0xX10xX24xX12xX36cxX1axX88xX15xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xXexX19xXdxX3xX21xX1xX84xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXexX965xXbxX3xXexX27xX84xX15xX2dxX3xXcxX27xX52xX5aexX15xX2dxX3xXcxX66xX10cxXa2exX3xX36cxX5a4xX15xX2dxX3xX1f4xX84xX15xX2dxX113xX0xX57xX10xX24xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX279xXdxX3fxXexX1xX27exX3xX178xX2b2xX13cxXbxX284xX285xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27exX3xX14cxX28fxX176xXbxX284xX285xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX113xX73xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX113xX9bxX15xX57xX15xX10xX279xX7xX57xX2b2xX2xX2b4xX2b4xX57xX280xX178xX3fxX2b2xX2xX176xX28fxX28fxX14cxX280xXexX176xX2b2xX178xX1f7xX178xX5xX13cxX113xX2caxXbxX2dxX2cdxX27xX9xX178xX1f7xX28fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX279xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX178xX2b2xX13cxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX14cxX28fxX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX284xXexX1f5xX6xX5xXdxX2dxX15xX27exX3xX2caxX84xX7xXexXdxX51dxXb9xX285xXaxX12xXcxX27xX52xX3a5xX4xX3xXexX7d0xX15xX1xX3xX1xX7d0xX15xX1xX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX73xXfcxX15xX1xX3xX3fxXdx90f2xX15xX3xX73xXdxX1aexX15xX3xXbxX1xX7cxX4xX3xXexX19xXbxX179xX3xXcxX27xX52xX6fxX15xX2dxX3xX73xX6xX15xX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXb8xXb9xX3xXb9xX1b8xX84xX3xX4xXbdxX84xX3xX10cxX6xX15xX3xX13xXaaxX4xX3xXexXdxX1aexXbxX3xXexX595xX4xX3xX18xb991xXb9xX3xX24xX19xX15xX1xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXexX84xXb9xX1b8xX15xX3xXexX27xX84xXb9xX172xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX179xX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX18xX1aexX15xX3xXexX965xX15xX3xX15xX2dxX52xX5aexXdxX3xX3fxX106xX15xX285xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xX84xXb9xX3xX9bxX6xXdxX3xXexX27xX35xX179xX3xXexX27xX30xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXfcxX24xX3xX4xXb8xX6xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xX5c1xX84xXb9xX172xX15xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxX3xX9bxX88xX3xX5xX1bcxX4xX3xX5xX52xX1c1xX15xX2dxX3xX5xX88xX24xX3xX15xX1xXdxXfcxX24xX3xX9bxX595xX179xX3xX21xX1xX2bxX15xX2dxX3xX18xX52xX1c1xX4xX3xX4xX1xXb8xX3xX5c1xX84xX6xX15xX179xX3xX5xX53xX3xX5xX88xX285xX3xXexX1cbxX15xX2dxX3xX4xX52xX5aexX15xX2dxX3xX5c1xX84xX98xX15xX3xX5x10bfdxX179xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX179xX3xX2dxXdxX30xX24xX3xX7xX30xXexX3xX4xX1xX5a4xXexX3xX4xX1xX5a9xX3xX7xX3bxX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX3fxX106xX15xX3xX18xX14xX3xX9bxX88xX3xX18xX6xX15xX2dxX3xXexX1xX1bcxX4xX3xX1xXdxXfcxX15xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXb9xX3xXexX1aexX179xX3xX73xX6fxXdxX3xX18xX106xXb9xX3xX5xX88xX3xX15xX1xX54cxX15xX2dxX3xX18xX3bxXdxX3xXexX52xX1c1xX15xX2dxX3xX4xX552xX3xX15xX2dxX84xXb9xX3xX4xX53xX3xX5xX106xXb9xX3xX15xX1xXdxX10cbxX24xX3xX4xX6xX1axX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX1axX3fxXb9xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX27xX3xX3fxXexX1xX84xX24xX73xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX279xXdxX3fxXexX1xX27exX3xX178xX2b2xX13cxXbxX284xX285xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27exX3xX14cxX28fxX176xXbxX284xX285xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX113xX73xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX113xX9bxX15xX57xX15xX10xX279xX7xX57xX2b2xX2xX2b4xX2b4xX57xX280xX178xX3fxX2b2xX2xX176xX28fxX280xX28fxX2b4xXexX176xX14cxX13cxX280xX28fxX5xX13cxX113xX2caxXbxX2dxX2cdxX27xX9xX2xX2xX2b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX279xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX178xX2b2xX13cxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX14cxX28fxX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX284xXexX1f5xX6xX5xXdxX2dxX15xX27exX3xX2caxX84xX7xXexXdxX51dxXb9xX285xXaxX12xXcxXdxX1aexXbxX3xXexX595xX4xX3xX27xX88xX3xX7xX1axX30xXexX179xX3xX15x8d10xX24xX3xX73xX139bxXexX3xX7xX3bxX3xX5xX52xX1c1xX15xX2dxX3xX15xX2dxX52xX5aexXdxX3xX18xXdxX3xXexXc8xX3xX9bxX39dxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX9bxX172xX3xXexX27xX1b8xX15xX3xX18xX40xX6xX3xX73xX88xX15xX3xX18xX23xX3xX18xX52xX6xX3xX27xX6xX3xX3fxX1bcxX3xX73xX30xX1axX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xX284xX30xX4xX179xX3xX4xX1xXb8xX3xX18xXaaxX15xX2dxX3xX4xX1xX84xX1114xX15xX3xX73xX40xX3xX1xX965xX84xX3xX4xXbdxX15xX179xX3xX4xX53xX3xX7xX6fxX3xX9bxX965xXexX3xX4xX1xX215xXexX3xXb9xX3xXexX1aexX179xX3xXexX27xX30xX15xX1xX3xX73xX40xX3xX18xXaaxX15xX2dxX3xX21xX1xXdxX3xX4xX552xX3xXexX7d0xX15xX1xX3xX1xX84xX3bxX15xX2dxX3xX73xX215xXexX3xX15xX2dxX5aexX3xX284xX98xXb9xX3xX27xX6xX113xX3xXcxX0xX10xX24xX12xX27xX1axX15xX2dxX3xX98xX15xX1xX27exX3xX36cxX1axX88xX15xX3xX15xX1xX139bxX4xX3xX15xX1xX6fxX3xXc0xX6xX15xX3xa962xX84xX98xX15xX3xX5xX11d8xX3xX4xX1xX1c1xX3xXa9xX2dxX1xXcd9xX15xX3xXexX1cbxX15xX2dxX3xX4xX52xX5aexX15xX2dxX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXexX84xXb9xX1b8xX15xX3xXexX27xX84xXb9xX172xX15xX3xX18xX23xX3xX1xX53xX15xX3xX28fxX13cxX13cxX3xX1xXaaxX3xX21xXdxX15xX1xX3xX3fxX1axX6xX15xX1xX3xXexX1xX1bcxX4xX3xX1xXfcxX15xX3xXexX3bxXexX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX73xXfcxX15xX1xX113xX0xX57xX10xX24xX12xX0xX57xXbxX12xX0xX3fxXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX27xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX7xXexX27xX1axX15xX2dxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX1b8xX15xX3xX5c1xX84xX6xX15xX27exX0xX57xX7xXexX27xX1axX15xX2dxX12xX0xX84xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f5xXexX1xX84xX24xX73xX1f5xX6xX15xX3fxX1f5xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc0xX1b8xX15xX3xXexX27xX1axX15xX2dxX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xX3xX15xX2dxX88xXb9xX3xX18xXbdxX84xX3xXexX1xX1bcxX4xX3xX1xXdxXfcxX15xX3xXbxX1xX1axX15xX2dxX3xXexX1axX98xXaxX3xX1xX27xX10xX51dxX9xXaxX57xXb9xX1f5xXexX10xX57xX73xX10xX15xX1f5xXexX27xX1axX15xX2dxX1f5xXexX1xXdxX1f5xXexX27xX6xX15xX1f5xX284xX84xX6xX15xX1f5xX6xX15xX1f5xX15xX2dxX6xXb9xX1f5xX3fxX6xX84xX1f5xXexX1xX84xX4xX1f5xX1xXdxX10xX15xX1f5xXbxX1xX1axX15xX2dxX1f5xXexX1axX6xX57xX2b2xX2xX176xX280xX28fxX178xX113xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX24xX10xX3fxXdxX6xX57xX2xX2b2xX13cxX57xX15xX10xX279xX7xX57xX2b2xX2xX2b4xX2b4xX57xX1f7xX2b2xX3fxX2b2xX2xX13cxX2b2xX13cxX2b4xX2b4xXexX2xX2xX2b2xX2b4xX2b4xX5xX13cxX113xX2caxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3fxXdxX9bxX12xX0xX7xXexX27xX1axX15xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc0xX1b8xX15xX3xXexX27xX1axX15xX2dxX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xX3xX15xX2dxX88xXb9xX3xX18xXbdxX84xX3xXexX1xX1bcxX4xX3xX1xXdxXfcxX15xX3xXbxX1xX1axX15xX2dxX3xXexX1axX98xXaxX3xX1xX27xX10xX51dxX9xXaxX57xXb9xX1f5xXexX10xX57xX73xX10xX15xX1f5xXexX27xX1axX15xX2dxX1f5xXexX1xXdxX1f5xXexX27xX6xX15xX1f5xX284xX84xX6xX15xX1f5xX6xX15xX1f5xX15xX2dxX6xXb9xX1f5xX3fxX6xX84xX1f5xXexX1xX84xX4xX1f5xX1xXdxX10xX15xX1f5xXbxX1xX1axX15xX2dxX1f5xXexX1axX6xX57xX2b2xX2xX176xX280xX28fxX178xX113xX1xXexX24xXaxX12xXc0xX1b8xX15xX3xXexX27xX1axX15xX2dxX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xX3xX15xX2dxX88xXb9xX3xX18xXbdxX84xX3xXexX1xX1bcxX4xX3xX1xXdxXfcxX15xX3xXbxX1xX1axX15xX2dxX3xXexX1axX98xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX27xX1axX15xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX38exX1xX98xXdxX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXexX1axX88xX15xX3xX284xX14xX3xX1xXaaxXdxX3xX7xX6xX84xX3xX21xX1xXdxX3xX284xX84xX215xXexX3xX1xXdxXfcxX15xX3xX14cxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX10cbxX24xX3xXa2exX21dxXa30xXa2exX1f5xX10cxX1axX8fxX1f5xX2b2xX3xXexX27xX1axX15xX2dxX3xX4xXaaxX15xX2dxX3xX18xX93xX15xX2dxX179xX3xX15xX2dxX52xX5aexXdxX3xX3fxX106xX15xX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xX179xX3xXa9xX2dxX1xXdxX3xX104xX84xX106xX15xX3xX220xX66xX88xX3xXcxX8bxX15xX1xX22axX3xX18xX14xX3xX15xX2dxX1xXdxX1b8xX24xX3xXex14b4fxX4xX3xX4xX1xX215xXbxX3xX1xX88xX15xX1xX3xX9bxX88xX3xX73xX7d0xX15xX1xX3xXexX8bxX15xX1xX3xX7cxX15xX2dxX3xXbxX1xX552xX3xX9bxX3a5xXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX73xXfcxX15xX1xX113xX113xX113xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3fxXdxX9bxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX88xX3xXcxX8bxX15xX1xX27exX3xXcxXc8xX3xX13cxX1xX3xX15xX2dxX88xXb9xX3xX2xX176xX57xX178xX179xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXb9xX3xXexX1aexX3xXexX1axX88xX15xX3xX73xXaaxX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xXaxX3xX1xX27xX10xX51dxX9xXaxX57xXb9xX1f5xXexX10xX57xX1xX6xX1f5xXexXdxX15xX1xX1f5xXexX84xX1f5xX13cxX1xX1f5xX15xX2dxX6xXb9xX1f5xX2xX176xX1f5xX178xX1f5xX4xX6xX4xX1xX1f5xX5xXb9xX1f5xXb9xX1f5xXexX10xX1f5xXexX1axX6xX15xX1f5xX73xX1axX1f5xXexX1xXdxX1f5xXexX27xX6xX15xX1f5xX284xX84xX6xX15xX1f5xX6xX15xX57xX2b2xX2xX176xX280xX2xX176xX113xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX57xX24xX10xX3fxXdxX6xX57xX2xX2b2xX13cxX57xX15xX10xX279xX7xX57xX2b2xX2xX2b4xX2b4xX57xX1f7xX2b2xX3fxX2xX2xX176xX14cxX1f7xX2b4xX13cxXexX2b2xX2b2xX13cxX2b2xX1f7xX5xX13cxX113xX2caxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX27xX6xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX2dxX3xX4xX1xX3bxX15xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX40xX6xX3xXbxX1xX52xX53xX15xX2dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3fxXdxX9bxX12xX0xX7xXexX27xX1axX15xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX88xX3xXcxX8bxX15xX1xX27exX3xXcxXc8xX3xX13cxX1xX3xX15xX2dxX88xXb9xX3xX2xX176xX57xX178xX179xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXb9xX3xXexX1aexX3xXexX1axX88xX15xX3xX73xXaaxX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xXaxX3xX1xX27xX10xX51dxX9xXaxX57xXb9xX1f5xXexX10xX57xX1xX6xX1f5xXexXdxX15xX1xX1f5xXexX84xX1f5xX13cxX1xX1f5xX15xX2dxX6xXb9xX1f5xX2xX176xX1f5xX178xX1f5xX4xX6xX4xX1xX1f5xX5xXb9xX1f5xXb9xX1f5xXexX10xX1f5xXexX1axX6xX15xX1f5xX73xX1axX1f5xXexX1xXdxX1f5xXexX27xX6xX15xX1f5xX284xX84xX6xX15xX1f5xX6xX15xX57xX2b2xX2xX176xX280xX2xX176xX113xX1xXexX24xXaxX12xX66xX88xX3xXcxX8bxX15xX1xX27exX3xXcxXc8xX3xX13cxX1xX3xX15xX2dxX88xXb9xX3xX2xX176xX57xX178xX179xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xXb9xX3xXexX1aexX3xXexX1axX88xX15xX3xX73xXaaxX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX27xX1axX15xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX5c1xX84xXb9xX1aexXexX3xX18xX40xX15xX1xX3xX3fxX1axX3xdcb8xXc0xXa9xX1f4xX3xX1xX84xXb9xXfcxX15xX3xXa9xX2dxX1xXdxX3xX104xX84xX106xX15xX3xX220xX66xX88xX3xXcxX8bxX15xX1xX22axX3xX73xX6xX15xX3xX1xX88xX15xX1xX179xX3xXbxX1xX19xX24xX3xX9bxXdxX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xXb9xX3xX5xX88xX3xXexX1axX88xX15xX3xX73xXaaxX3xXexX1xX40xX3xXexX27xX215xX15xX3xX104xX84xX106xX15xX3xX21dxX15xX3xX9bxX3a5xXdxX3xX2xX2b4xX3xXexX78xX3xX3fxX106xX15xX3xXbxX1xX3bxX179xX3xX2b4xX113xX13cxX14cxX2xX3xX1xXaaxX179xX3xX2xX2xX113xX178xX280xX14cxX3xX15xX1xX106xX15xX3xX21xX1xX1114xX84xX113xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3fxXdxX9bxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX84xX5xX12xX0xX3fxXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX57xX3fxXdxX9bxX12xX0xX57xX3fxXdxX9bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX84xXexX1xX1axX27xXaxX12xX66xX1axX88xXdxX3xXa9xX6xX24xX3xX1f5xX3xXcxX1xX17e4xXb9xX3xXa9xX2dx9c52xX4xX0xX57xXbxX12
Hoài Nam - Thúy Ngọc