Nga thiết lập “trường radar dày đặc” để chống tên lửa
Việc thiết lập tại Nga trường radar dày đặc thuộc Hệ thống cảnh báo sớm về tấn công tên lửa (ATSS) để chống lại các nhóm không kích được dự kiến hoàn tất vào năm 2018, theo Sputnik.
4066x48d6xaf6cx7c27xddd0x899ex7668xb18fx525bxX7x9266x54f4xb85dxb32ax50c9x75b9xX5x4515xXaxb078x718exa83cxX6xX3xXexX1xXdxee70xXexX3xX5x537fxXbxX3xe122xXex7bb1x5edcx4c04xb926xX14xX3xX23xX6xc021xX6xX23xX3xX2bxaaf0x6641xX3xedd4xc34fxX4xacefxX3xX33xa894xX3xX4xX1xb237xX26xX14xX3xXexcf68xX26xX3xX5xa02dxX6xX0xeafbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5dbxX10xX6xX2bxXaxX12xa183xXdx887axX4xX3xXexX1xXdxX1axXexX3xX5xX1exXbxX3xXexce2exXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexX23xX24xX25xX26xX14xX3xX23xX6xX2bxX6xX23xX3xX2bxX30xX31xX3xX33xX34xX4xX3xXexX1x73f2x6fd7xX4xX3xX58xX60xX3xXexX1xX3dxX26xX14xX3xX4x95ffxX26xX1xX3x5a65xd2b9xefa4xX3xX7xa42bx99d6xX3x5d93x5d02xX3xXexdab0xX26xX3xX4x64e6xX26xX14xX3xXexX42xX26xX3xX5xX46xX6xX3x765bxea73xXcxc600xXbdx62a5xX3xX33xX39xX3xX4xX1xX3dxX26xX14xX3xX5xX6exXdxX3xX4xX9fxX4xX3xX26xX1x4f4exXa4xX3x7a5dxX1xXaexX26xX14xX3xXd7xbf8fxX4xX1xX3xX33xX24x87f5xX4xX3xX2bx95f6xX3xXd7xXdxX1axX26xX3xX1xXa0xX30xX26xX3xXexXaaxXexX3xXa6xX30xXa0xX3xX26x8ab7xXa4xX3xe8f1xa3ddxX2xcd2dx62fdxX3xXexX1xX10xXa0xX3xXbdxXbxX8cxXexX26xXdxXd7x600dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe278xXa0xX2bxX31xXaxX12xX0xXdxXa4xX14xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xcf66x415bxX1xX10xXdxX14xX1xXexa2e4x71bcx9c3dxX101xXbxX136x7747x8eaaxXdxX2bxXexX1xX13ex49e0x9612xX101xXbxX136xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX14xX6xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX5xX6xXbxX3xXexX23xX8cxXa0xX26xX14xX3xX23xX6xX2bxX6xX23xX3xX2bxX6xX31xX3xX2bxX6xX4xX3xX2bxX10xX3xX4xX1xXa0xX26xX14xX3xXexX10xX26xX3xX5xX8cxX6xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX49xX49xXdxX112xX9exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX26xX1xX112xXa6xX26xX49xX26xX10xX145xX7xX49xX2xX14cxX13fxX140xX49xX14cxX14cxX2bxX14bxX2xX140xX101xX2xX100x67b8xXexb718xX2xX13fxX103xX5xX101xX112xa248xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9fcbxX6xXbxXexXdxXa0xX26xXaxX12xX58xX60xX3xXexX1xX3dxX26xX14xX3xX23xX6xX2bxX6xX23xX3xXbbxX137xX140xX101xX3xX4xbc52xX6xX3xX13xX14xX6xX112xX3xcb44xX26xX1xX3xXbdxXbxX8cxXexX26xXdxXd7xX49x4819xXa6xX6xX26xX3x5098xX8cxX2bxX26xX10xXa6xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXa0xX2bxX31xXaxX12xXcxX23xX42xX26xX3xX33xcc37xX31xX3xX5xX30xX3xXexX1xXaexX26xX14xX3xX9exX9fxXa0xX3xX4xX1f7xX6xX3xXaexX26xX14xX3xXbdxX10xX23xX14xX10xXdxX3xX122xXa0xX10xXa6xX3xX1d9xX1xX1f7xX3xXexc4afxX4xX1xX3xX58xX8dxXdxX3xX33x437exX26xX14xX3xd25exXdxX9fxXa4xX3xX33xX3dxX4xX3xX4xX1f7xX6xX3xXexX1exXbxX3xX33xXa0xX30xX26xX3xXaxX58xX60xX3xXexX1xX3dxX26xX14xX3xXd7x9da3xX3xXexX1xX8cxX1exXexX3xX23xX6xX2bxXdxXa0xX3xXa6xX30xX3xXexX1xXaexX26xX14xX3xXexXdxX26xXaxX3xXd7xX1xXdxX3xXexX23xX9axX3xX5xX25xXdxX3xXbxX1x432dxX26xX14xX3xXa6xXaaxX26xX3xX4xX1f7xX6xX3xX9exX9fxXa0xX3xX4xX1xXdexX3xX13xX14xX6xX112xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXa0xX2bxX31xXaxX12xXaxXcxX1xX25xXdxX3xX1xX6exX26xX3xX33xX34xXexX3xX23xX6xX3xX9exX6xX26xX3xX33x573exX8cxX3xX5xX30xX3xX26xXfdxXa4xX3xX100xX101xX100xX101xX104xX3xX26xX1xX24xX26xX14xX3xX7xX6xX8cxX3xX33xXd4xX3xXaaxX26xX3xX33xX25axX26xX1xX3xX5xX6exXdxX3xX5xX30xX3xX26xXfdxXa4xX3xX100xX101xX2xX103xX112xX3x5debxX1xXdxX3xX33xXd4xX3xX4xX2f5xX26xX3xXexX6exXa0xX3xX5xX1exXbxX3xXexX23xX24xX25xX26xX14xX3xX23xX6xX2bxX6xX23xX3xX2bxX30xX31xX3xX33xX34xX4xX3xX4xX1f7xX6xX3xX1xX60xX3xXexX1xX3dxX26xX14xX3xX4xX9axX26xX1xX3xX9exX9fxXa0xX3xX33xc45exX26xX3xXexXaaxX26xX3xX4xXaexX26xX14xX3xXexX42xX26xX3xX5xX46xX6xX112xX3xX5exX30xX3xX4xX1x88f3xX26xX14xX3xXexXaexXdxX3xX7x43c3xX3xX5xX30xXa4xX3xXexXaaxXexX3xX4xX9axX3xX26xX1x69faxX26xX14xX3xX14x97f7xX3xX4xXd4xX3xXexX1xX39xX3xX33xX39xX3xX1xXa0xX30xX26xX3xXexX1xX30xX26xX1xX3xX26xX1xXdxX60xXa4xX3xXa6xdd6exX3xX26xX30xX31xXaxX104xX3xXaexX26xX14xX3xX122xXa0xX10xXa6xX3xX26xX1xXaaxX26xX3xXa4xX6exX26xX1xX112xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXa0xX2bxX31xXaxX12xa1ffxX26xX14xX3xX26xXd4xXdxX3xXexX1xX42xXa4xX13exX3xXaxX5exXa3xXdxX3xXa6xXa3xXdxX3xX4xX9fxX4xX3xXexX23xX6exXa4xX3xXexX23xXe8xX4xX3xX4xX1xXdxX1axX26xX3xXexX1xX24xX25xX26xX14xX3xX136xX8cxX31xX42xX26xX3xX33xdb1axX3xXd7xX1xcfa3xXdxX3xX33xX8dxX26xX14xX3xXexaea1xX3xX26xXfdxXa4xX3xX100xX101xX2xX14bxX3xX42cxX3xe86dxX26xXdxX7xX10xX31xX7xXd7xX104xX3xX122xX6xX23xX26xX6xX8cxX5xX104xX3xXa6xX30xX3x6f79xX23xX7xXd7xX104xX3xXa4xX8dxXexX3xXexX23xX24xX25xX26xX14xX3xX23xX6xX2bxX6xX23xX3xXd7xX1xb375xXbxX3xXd7xXdexX26xX3xX7xX38dxX3xX33xX24xXe4xX4xX3xXexX6exXa0xX3xX5xX1exXbxX3xX33xX384xX26xX14xX3xXexXdxX1axX26xX3xX33xX8dxXaxX112xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXa0xX2bxX31xXaxX12xX13xX1xXd4xXa4xX3xX4xX1xX8cxX31xX42xX26xX3xXa6xXdxX42xX26xX3xX4xX1f7xX6xX3xXexX1exXbxX3xX33xXa0xX30xX26xX3xXaxX58xX60xX3xXexX1xX3dxX26xX14xX3xXd7xX288xX3xXexX1xX8cxX1exXexX3xX23xX6xX2bxXdxXa0xX3xXa6xX30xX3xXexX1xXaexX26xX14xX3xXexXdxX26xXaxX3xX4xX1xX8cxX31xX42xX26xX3xXexX23xX9fxX4xX1xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX23xXdxX39xX26xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xXaexX26xX14xX3xX26xX14xX1xX60xX3xX23xX6xX2bxXdxXa0xX3xXa6xX30xX3xXd7xX1xXaexX26xX14xX3xX14xXdxX6xX26xX104xX3xX1xX60xX3xXexX1xX3dxX26xX14xX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX104xX3xXa6xXdxX3xX33xXdxX60xX26xX3xXexX46xX104xX3xX1xX60xX3xXexX1xX3dxX26xX14xX3xXexXdexX4xX1xX3xX1xXe4xXbxX104xX3xXa6xX30xX3xX4xX9fxX4xX3xX2bxXe8xX3xX9fxX26xX3xe7a9xX8cxX3dxX4xX3xXbxX1xX36axX26xX14xX112xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXa0xX2bxX31xXaxX12xXcxX23xXa0xX26xX14xX3xX14bxX3xX26xXfdxXa4xX3xX569xX8cxX6xX104xX3xXexX1exXbxX3xX33xXa0xX30xX26xX3xXaxX58xX60xX3xXexX1xX3dxX26xX14xX3xXd7xX288xX3xXexX1xX8cxX1exXexX3xX23xX6xX2bxXdxXa0xX3xXa6xX30xX3xXexX1xXaexX26xX14xX3xXexXdxX26xXaxX3xX5xXdxX42xX26xX3xXexX3bfxX4xX3xXexX1xX8cxX8dxX4xX3xXexXa0xXbxX3xX2xX101xX101xX3xX4xXaexX26xX14xX3xXexX31xX3xX569xX8cxX3dxX4xX3xXbxX1xX36axX26xX14xX3xX1xX30xX26xX14xX3xX33xX2f5xX8cxX3xXexX1xX1axX3xX14xXdxXa3xXdxX104xX3xXexX1xX10xXa0xX3xX2bxX39cxX3xX5xXdxX60xX8cxX3xX4xX1f7xX6xX3xXcxX1xX10xX3x458exX10xb309xX10xX26xX7xX10xX3xX13xX10xX145xX7xX112xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxXa0xX8cxX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3xX122xX13xX10xX145xX7xX0xX49xXbxX12