Lý do khiến bạn dễ say rượu
Nếu bị sụt 10% trọng lượng cơ thể, bạn rất dễ say rượu dù uống không nhiều bởi cơ thể không đủ nước để pha loãng nồng độ cồn.
2a4x229cx7891x2b8ax52cdx2541xX0x6cc3x7e20x7fb3x22aex6c9dx4b9ax469axXcx3835x1441x4d81x34b2xX2x1f74xXax4ee6xXfxX4x18e8x5e8fxX8xX1x6b4axX8x4182xX6xX2x2479x60ebxX8x3b08x3056xX22xX8xX1x23dexX8xXcxXbx3734xX8xce9xa8dx3a83x5f5exX0x2ebexX6xX7xX4xX0xX34xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x6b0axX15xXbxX1xXfxX4x5cfaxX21xX32xX8xX24x24e1xX8xXcx7779xX13xX8xX7x207ex633fxX8xX13xX2fx7982xX22x7834xX8xXaxX30xX31xX22xX62xX8xX9x2271xX8xX13xX6x468bx4887xX8xX24xX25xX22xX8xX2fx5947xX13xX8xX1xX29xX8xXcxXbxX2dxX8xX2fxX30xX31xX32xX8xX1x815exX8xX32x1b3cxX22xX62xX8xX1exX6x3db1xX22xX62xX8xX22xX6xX2x777exX32xX8xX24x126bxX2xX8xX9xX6bxX8xX13xX6xX6fxX8xX1exX6xX90xX22xX62xX8x7f0cx631cxX8xX22xX30x780fxX9xX8xXabxX6fxX8xX10xX6xXbxX8xXaxX1cx2f88xX22xX62xX8xX22x804bxX22xX62xX8xXabx3cdexX8xX9xXc1xX22x67e8xX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x5646xX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15x7535xX13xf5dxXbxXaxX2xX62xX22x4e95xX8x53dbxX32xXcxX13xX2x7642xX2dx483axXfxX4x6057xX8axX22xX62xX8xX2fxX30xX31xX32xX8xX1exX6xX2xX8xXabxf96xX2xX8xX1exX6xX90xX22xX62xX8xX10xX6x1496xX2xX8xX22xX62xX32xX2dx6b69xX22xX8xX22xX6x2687xX22xX8xX1xX32xX2dxX8xX22xX6xX77xX13xX8xX1exX6xX2xX21xX22xX8xX24xX25xX22xX8xXcxXbxX2dxX8xXeax1780xX22xX8x5537x831xX8xX9x5c73xX22xX8xX22xX6xX2xX97xX32xX8xXaxX19xX8xX1xX1cxX8xX1exX6x7a7exX9xX8xX22xX6xX30xX8xX13xX2fxXbxX22xX62xX8x6650xX15xX22x7fexXcxX8xX49xX15xXbxXaxX13xX6xX8xXaxX2x3526xX13xX8xX1exX11fxX8xX1xX30xXb0xX2xX8xXabxX124xX2dxXcbxX0xX34xX10xX4xX0xX13xXbxX24xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX22xX62xXexXfxX5bxXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX22xX62xXexXfxfb3xXfxX8xX24xX1cxX2fxX1xX15xX2fxXexXfxX5bxXfxX4xX0xX13xX24xX1cxX1xX2dxX4xX0xX13xX2fxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX0xX2xX142xX62xX8xXcxX2fxX9xXexXfxX34xX34xX2xXcbxX24xXbxX1cxX6xXbxX13xX2xX22xX6xXcbxX3xX22xX34xX22xX15x1905xXcxX34xX7x6a3fx29ebx55a7xX34xX7xX5bxX213xX1xX7xX1aaxX7xX5bxX5bxX5bxX13x34bfxX213xX5bxX213xX1aaxXaxX5bxXcbxXf4xX10xX62xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1cx3e4exX142xXbxX62xX15xXfxX8xX34xX4xX0xX34xX13xX1xX4xX0xX34xX13xX2fxX4xX0xX13xX2fxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x2058xXbxX10xX13xX2xX1cxX22xXfxX4x6a36xX22xX6xXf2xX8xX10xX6xX2xXaxXaxX2dxX142xXbxX62xXcbxX9xX1cxX142xXcbxX0xX34xX10xX4xX0xX34xX13xX1xX4xX0xX34xX13xX2fxX4xX0xX34xX13xX24xX1cxX1xX2dxX4xX0xX34xX13xXbxX24xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX0xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX11xX6xXbxX2dxX8xXabx479fxX2xX8xX142x1158xX2xX8xX62xX2x4ef8xX0xX34xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4x58c1xXc1xX22xX62xX8xX6xXc1xX8xXcxX2xX22xX6xX8xX6xX60xX9xX8xX9xX87xX22xX62xX8x74f5xX32xX157xX8xX13xX2fxacaxX22xX6xX8xX13xX2fxXbxX1cxX8xXabxX2fexX2xX8xX9xX6xX77xX13xX8xX24xX54xX8xX13xX6xXbxX2dxX8xXabxX2fexX2xX8xX1exX6xX2xX8xX24xX25xX22xX8xX9xX6xX32xX2dxX6fxX22xX8xXabxX21xX22xX8xX142xXc6xX13xX8xX142xX302xX2xX8xX62xX2xX307xX8xX1exX6xX157xX9xXcbxX8xcb3xX1cxX8xX3x512xX2dxX70xX8xX62xXbxX22xX8xX6xX1cxX25xX13xX8xXabxXc6xX22xX62xX8xX1ex68f4xX142xX8xX6xX6bxX22xX8xX24xX35fxX22xX6xX8xX13xX6xX30xX307xX22xX62xX8xX3xX143xX8xX24xX25xX22xX8xX22xX6xXbxX22xX6xX8xX9xX6xX10dxX22xX62xX8xXcxXbxX2dxX8xX1xX87xX8xX32xX8axX22xX62xX8xX1exX6xX90xX22xX62xX8xX22xX6xX2xX97xX32xXcbxX8xX49xX2xX173xX22xX8xX13xX30xX31xX22xX62xX8xX22xX143xX2dxX8xXcx3707xX8xX9xX6xX77xX142xX8xX1x3baexX13xX8xX1exX6xX2xX8xX24xX25xX22xX8xXabxXbcxX8xX359xX32xX15xX22xX8xX3xXb0xX2xX8xX142xX90xX2xX8xX13xX2fxX30xX307xX22xX62xX8xX142xXb0xX2xX70xX8xX13xX6xX30xX307xX22xX62xX8xX9xX6xX13fxX8xXcxXbxX32xX8xX142xXc6xX13xX8xX22xX62xX143xX2dxX8xX24xX9bxX2xX8xX13xX6xX21xX8xX1exX6xX90xX22xX62xX8xX9xdb8xX22xX8xXaxX1cxX8xXax3540xX22xX62xXcbxX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX0xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xXdbxX54xX8xX9xX118xX142xX8xXaxX25xX22xX6xX0xX34xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX288xX118xX142xX8xXaxX25xX22xX6xX8xX9xX87xX22xX62xX8xX9xX157xX9xX8xX24xX173xX22xX6xX8xX62xX124xX2dxX8xX2fxXbxX8xX24xX9bxX2xX8xX3xX2xX2fxX32xXcxX8xX1exX6xX2xX21xX22xX8xX9xX6bxX8xX13xX6xX6fxX8xX142xX77xX13xX8xX22xX30xXb0xX9xX70xX8xX1exX6xX90xX22xX62xX8xXabxXacxX8xX9xX6xX77xX13xX8xXax609axX22xX62xX8xXabxX6fxX8xX10xX6xXbxX8xXaxX1cxXbcxX22xX62xX8xX2fxX30xX31xX32xXcbxX8x1079xX21xX13xX8xX359xX32xX118xX8xXaxX143xX8xX22xXc1xX22xX62xX8xXabxXc6xX8xX9xXc1xX22xX8xX13xX2fxX1cxX22xX62xX8xX142xX157xX32xX8xX13x7ef6xX22xX62xX8xX22xX6xXbxX22xX6xXcbxX8xX11xX6xX11fxX142xX8xX3xX143xX1cxX8xXabxX10dxX70xX8xX1exX21xX13xX8xX6xX31xX10xX8xX2fxX30xX31xX32xX8xX3xXb0xX2xX8xX9xX157xX9xX8xXaxX1cxX25xX2xX8xX13xX6xX32xX8axX9xX8xX9xX118xX142xX8xX9xX10dxX8xX13xX157xX9xX8xX1xX57xX22xX62xX8xX9xX6xX8axX22xX62xX8xX24xX32xXc1xX22xX8xX22xX62xXacxX8xXcxX408xX8xX1exX6xX2xX21xX22xX8xX24xX25xX22xX8xX9xX118xX142xX8xX13xX6xX77xX2dxX8xX9xX6xX1cxX157xX22xX62xX8xX3xX157xX22xX62xXcbxX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX0xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX18xX30xX307xX2xX8xX13xX6xX6fxX8xX1xX57xX9xX0xX34xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xXdbxX537xX8xX24xX11fxX8xX13xX3a6xX10xX8xXaxX32xX2dxX173xX22xX8xXaxX143xX142xX8xX24xX25xX22xX8xX142xX77xX13xX8xXabxX2xX8xX142xXc6xX13xX8xX10xX6xX45exX22xX8xX9xX6bxX8xX24xX465xX10xX8xX3xX143xX8xX22xX30xXb0xX9xX8xX1x8162xX8xX13xX2fx46b1xXcbxX8xX11xX30xX6bxX22xX62xX8xX13xX6a2xX8xX22xX6xX30xX8xX1exX6xX2xX8xX24xX54xX8xX9xX118xX142xX70xX8xX22xXc1xX22xX62xX8xXabxXc6xX8xX9xXc1xX22xX8xX13xX2fxX1cxX22xX62xX8xX142xX157xX32xX8xX13xX570xX22xX62xX8xX3xX60xX13xX8xX1xX1cxX8xX2fxX30xX31xX32xX8xX1exX6xX90xX22xX62xX8xXabxX30xX31xX9xX8xX10xX6xXbxX8xXaxX1cxXbcxX22xX62xXcbxX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX0xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4x6e5fxX2xX118xX142xX8xX9xX124xX22xX0xX34xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX288xX124xX22xX8xX22x2577xX22xX62xX8xX62xX2xX118xX142xX8xX9xX10dxX8xX22xX62xX6x1d64xXbxX8xXaxX143xX8xX22xX30xXb0xX9xX8xX13xX2fxX1cxX22xX62xX8xX9xX6bxX8xX13xX6xX6fxX8xX9x222bxX22xX62xX8xX62xX2xX118xX142xXcbxX8xX164xX77xX13xX8xXabxX2xX8xX7xX5bxX5cxX8xX13xX2fxX60xX22xX62xX8xXaxX30xX31xX22xX62xX8xX9xX6bxX8xX13xX6xX6fxX70xX8xX24xX25xX22xX8xXcxX408xX8xXcxXbxX2dxX8xX2fxX30xX31xX32xX8xX1xX87xX8xX3x7a31xX22xX8xX32xX8axX22xX62xX8xX22xX6xX30xX8xX24xX35fxX22xX6xX8xX13xX6xX30xX307xX22xX62xXcbxX8xX343xX6fxX8xX1xX29xX8xX6xX35fxX22xX6xX8xX1xX32xX22xX62xX70xX8xX6xXbcxX2dxX8xX13xX6x655cxX8xX9xX6xX1cxX8xX2fxX30xX31xX32xX8xX3xX143xX1cxX8xX142xXc6xX13xX8xX9xX8axX9xX8xX22xX30xXb0xX9xXcbxX8xX49xX2xX6fxX22xX8xX22xX6xX2xX11fxX22xX8xX142xXc6xX13xX8xX9xX8axX9xX8xX22xX30xXb0xX9xX8xX7x55e2xX8xX142xXaxX8xXcxX408xX8xX10xX6xXbxX8xXaxX1cxXbcxX22xX62xX8xX13xX8axX13xX8xX6xX6bxX22xX8xX142xXc6xX13xX8xX142xXaxX8xX2fxX30xX31xX32xX8xXcxX1cxX8xX3xXb0xX2xX8xX9xX8axX9xX8xX22xX30xXb0xX9xX8x6251xX8xX142xXaxXcbxX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX0xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4x6b33xX32xX157xX8xX84bxX213xX8xX13xX32xX2fexX2xX0xX34xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xXdbxX30xXb0xX9xX8xXcxXbxX22xX62xX8xX13xX32xX2fexX2xX8xX84bxX213xX70xX8xX24xX25xX22xX8xX24xX465xX13xX8xXabxX45exX32xX8xX22xX6xX3a6xX22xX8xX13xX6xX77xX2dxX8xXcxX410xX9xX8xX1exX6xX537xX15xX8xX9xXacxXbxX8xX142xX35fxX22xX6xX8xX1exX6xX90xX22xX62xX8xX9xX146xX22xX8xX22xX6xX30xX8xX13xX6xX307xX2xX8xXabxX25xX2xX8xX6xX60xX9xXcbxX8x3c89xXb0xX2xX8xX9xX87xX22xX62xX8xX142xXc6xX13xX8xXaxX30xX31xX22xX62xX8xX2fxX30xX31xX32xX70xX8xX22xX62xX30xX307xX2xX8xX13xX2fxc7exX8xXcxX408xX8xX1exX6xX10dxX8xXcxXbxX2dxX8xX6xX6bxX22xX8xX22xX62xX30xX307xX2xX8xX62xX2xX143xXcbxX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX0xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX11xX6xX2xX21xX32xX8xX22xX62xXacxX0xX34xXcxX13xX2fxX1cxX22xX62xX4xX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXdbxX1cxX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xXeaxX13xXecxXbxXaxX2xX62xX22xXf2xX8xXf4xX32xXcxX13xX2xXf9xX2dxXfbxXfxX4xX164xX173xX13xX8xX142xX537xX2xX8xX1exX6xX2xX21xX22xX8xX6xX1cxX25xX13xX8xXabxXc6xX22xX62xX8xX13xX6xX45exX22xX8xX1exX2xX22xX6xX8xX13xX2fxX35fxX8xX13xX2fxX173xXcbxX8xXdbxX25xX22xX8xXcxX408xX8xXcxX32xX2dxX8xX22xX62xX6xX78fxX70xX8xX10xX6xX118xX22xX8xX410xX22xX62xX8xX9xX6xX3a6xX142xX8xX6xX6bxX22xX8xX24xX35fxX22xX6xX8xX13xX6xX30xX307xX22xX62xX8xX3xX143xX8xXabxX780xX9xX8xX24xX2xX173xX13xX8xXcxXbxX2dxX8xXeaxX13fxX22xX8xX2fxX77xX13xX8xX22xX6xXbxX22xX6xXcbxX0xX34xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xcb4xX1cxX32xX2fxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX1cxX8xX95dxX22x2a3axXeaxX10xX2fxX15xXcxXcxX0xX34xX10xX4
congthanh