Nga sẽ trang bị máy bay trinh sát không người lái cho xe thiết giáp Armata
Một máy bay trinh sát không người lái (UAV) có tên Pterodactyl sẽ bám sát “cỗ máy chiến tranh” Armata của Nga như một quả bóng được buộc vào chiếc xe này. Nguồn năng lượng cho chiếc máy bay không người lái này hoạt động sẽ được cung cấp qua sợi cáp nối máy bay với xe thiết giáp, chính vì vậy nó không cần pin.
18f3x225exa759x7becx2d19x7aaexe302xe355x34b6xX7x856cxc57axdc69xedc3xb686x31d7xX5x47cbxXaxX3xX7xXexa2d0xX5xX10xX9xXaxXexX10x7ad9xXexeeabxX6xX5xXdx6d2dx55e4x94efxX3x84a3x2256xX7xXexXdx7218xX15x4315xXaxd57fx53e9xX22xX6xX3xX7x66d4xX3xXexd5aaxX6xX23xX22xX3xa4aexbf8dxX3x7845x27e4xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXdxX23xX1xX3xX7xX41xXexX3x8cc3xX1x8506xX23xX22xX3xX23xX22xc594x9552xXdxX3xX5xX41xXdxX3xX4xX1xeb7dxX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxa4acxXexX3xX22xXdxX41xXbxX3x65dbxX38xX40xX6xXexX6xX0x7bf5xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf8f7xX10xX6x4361xXaxX2fxc723x4187xXexX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXdxX23xX1xX3xX7xX41xXexX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xcd63x1f63xX74x80edxb9adxX3xX4x434fxX3xXex3348xX23xX3x7711xXexX10xX38xX64xX8dxX6xX4xXexX15xX5xX3xX7xX35xX3xX3dxX41xX40xX3xX7xX41xXexX3xXaxX4xf023xX3xX40xX41xX15xX3xX4xX1xXdxX6cxX23xX3xXexX38xX6xX23xX1xXaxX3xX74xX38xX40xX6xXexX6xX3xX4x1d41xX6xX3xX30xX22xX6xX3xX23xX1xX5axX3xX40xX91xXexX3xc22cxX27xcab6xX3xX3dxXbdxX23xX22xX3x82baxX5axf0a3xX4xX3xX3dxX27xX91xX4xX3xf842x73cdxX64xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX1cxX10xX3xX23xX11axX15x193axX3xX30xX22xX27xe50axX23xX3xX23xa204xX23xX22xX3xX5xX5axX111xX23xX22xX3xX4xX1xX64xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xX23xX11axX15xX3xX1xX64xd4d0xXexX3xX10fxX91xX23xX22xX3xX7xX35xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4x7c55xXbxX3xX106xX27xX6xX3xX7xX111xXdxX3xX4xX41xXbxX3xX23x9e60xXdxX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX119x276bxXdxX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX22xXdxX41xXbxeef7xX3xX4xX1x9c08xX23xX1xX3xX119x98b7xX3xX119x873bxX15xX3xX23xXbdxX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX4x746dxX23xX3xXbxXdxX23xX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXexX6xX3dxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX40xX6xX38xX22xXdxX23xX24xX3x84b4xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX64xX2dxXaxX2fxX0xXexX3dxX64xX8dxX15xX2fxX0xXexX38xX2fxX0xXexX8dxX2fxX0xXdxX40xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX22xX6xX3xX7xX10xX3xXexX38xX6xX23xX22xX3xX3dxXdxX3xX40xX6xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXdxX23xX1xX3xX7xX6xXexX3xX52xX1xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX64xXdxX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1xX64xX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX22xXdxX6xXbxX3xX6xX38xX40xX6xXexX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX40xX7xX1exXbxX1xX64xXexX64xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX129xX3dxX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX129xX119xX23xX7bxX23xX10x9e1fxX7xX7bxX2xf344x5ab3xe156xX7bxX2x70a6xX27exX8dxX27exX1e0xX1e0xXexb13cxX27exX27exX27exX5xX283xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXexX8dxX2fxX0xX7bxXexX38xX2fxX0xXexX38xX2fxX0xXexX8dxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx230bxX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX2fxce98xXdxXc0xX27xX3xXexX132xX23xX22xX3xX74xX38xX40xX6xXexX6xX3xX4xXf7xX6xX3xX30xX22xX6xX3xX7xX35xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX38xX6xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xXexX1xXc0xX40xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXdxX23xX1xX3xX7xX41xXexX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX129xX3x6edfxX23xX1xX24xX3xXcxX74xX2bexX2bexX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxXexX8dxX2fxX0xX7bxXexX38xX2fxX0xX7bxXexX3dxX64xX8dxX15xX2fxX0xX7bxXexX6xX3dxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3d8xX64xX8dxX15xXaxX2fxX0xX3dxX2fxX90xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX4xXbdxX3xXexX1x7d35xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX3dxX6xX64xX3xX5x3bdbxX27xX3xXex464cxX15xX3xXexX1xX1aaxX4xX1xX0xX7bxX3dxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX64xX3xX52xX6cxX3xX1xX64xX164xX4xX1xX1a6xX3xX23xX1xe73fxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX22xXdxX41xXbxX3xX8dxa957xX6xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX1x272exX3xXexX1xX18axX23xX22xX3xX52xX1xX27xX23xX22xX3xX22xX1bfxX40xX3xX74xX38xX40xX6xXexX6xX3xX4xXf7xX6xX3xX30xX22xX6xX3xX7xX35xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX38xX6xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX40xX91xXexX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXdxX23xX1xX3xX7xX41xXexX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xX4xXbdxX3xX52xX1xX108xX3xX23xX132xX23xX22xX3xX106xX27xX6xX23xX3xX7xX41xXexX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX119xcbfbxX23xX22xX3xX3dxX41xX23xX3xX52xX1aaxX23xX1xX3xX119xX11axXdxX3xX4xX1x27d0xX4xX3xX52xX40xX3xX119xX11axX3xX22xXdx87bdxXbxX3xX4xX1xX64xX3xX4xX41xX4xX3xX3dxXdxX23xX1xX3xX7xf3dfxX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX3dxX6xX64xX3xX106xX27xX41xXexX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX1afxX23xX1xX3xX1xX1afxX23xX1xX3xX4x998bxX23xX22xX3xX23xX1xX5axX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX17axXbxX3xXexX1xX54xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX8dx89a3xX23xX3xX10fxX5axX5bxX23xX22xX3xX4xX1xX64xX3xX4xX41xX4xX3xXexXc0xX23xX3xX5xbd5cxX6xX3xX119xX11axX3xX4xX41xX4xX3xX5xX64xX164xXdxX3xX119xX494xX3xX52xX1xX1aaxX3xX52xX1xX41xX4xX3xXexX17axX23xX3xX4xX54xX23xX22xX3xX40xX44dxX4xX3xXexXdxXc0xX27xX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxf44axX64xX164xXdxX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xX23xX11axX15xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX38xXdxX358xX23xX3xX3dx9785xXdxX3xXb9xXdxX3c6xX23xX3xX8axX11axX23xX22xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX90xX64xX7xX4xX64xX27axX3xXb6xX90xX74x1fabxXbaxX129xX3xX30xXbdxX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX3dxX6xX64xX3xX5xX36exX27xX3xXexX372xX15xX3xXexX1xX1aaxX4xX1xX3xX3dxX53axXdxX3xX23xXbdxX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX7xX4c6xX3xX8dxX44dxX23xX22xX3xXbxXdxX23xX3xX38xXdxXc0xX23xX22xX129xX3xX30xX132xX23xX22xX3xX5xX5axX111xX23xX22xX3xX10fxX358xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX1xX64xX164xXexX3xX10fxX91xX23xX22xX3xX7xX35xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX17axXbxX3xXexX1xX54xX23xX22xX3xX106xX27xX6xX3xX40xX91xXexX3xX4xX41xXbxX3xX23xX18axXdxX3xXexc7e4xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX10fxX6cxX23xX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX22xXdxX41xXbxX3xX74xX38xX40xX6xXexX6xX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxXc3xXexX10xX38xX64xX8dxX6xX4xXexX15xX5xX3xX38xX17axXexX3xX23xX1xbeb3xX3xX23xX1xX5bxX3xX4xXbdxX3xX119x700cxX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX5xX11axX40xX3xX3dxd1f9xX23xX22xX3xX119xX1b2xXexX3xX5xXdxX3c6xX27xX3xX4xX64xX40xXbxX64xX7xXdxXexX10xX129xX3xX2bexX111xXdxX3xX4xX41xXbxX3xX23xX18axXdxX3xX40xaf23xX40xX3xX8dxcd67xX64xX1a6xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX64xX164xXexX3xX22xXdxX458xXbxX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xX23xX11axX15xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX3dxX6xX15xX3xX5xee23xX3xX5xX4c6xX23xX22xX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX3dxX41xX23xX3xX52xX1aaxX23xX1xX3xXexX5eexX3x5a51xX283xX40xX3xX1exX3xX2xX283xX283xX40xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX106xX27xX6xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX22xXdxX41xXbxX3xX1xX64xd2c4xX4xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX3dxX6xX15xX3xX5xXc0xX23xX3xX10fxX91xX3xX4xX6xX64xX3xX119xX11axXdxX3xX4xX1xX44dxX4xX3xX40x92dfxXexX129xX3xXc3xXexX10xX38xX64xX8dxX6xX4xXexX15xX5xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX38xX6xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX38xX6xX8dxX6xX38xX3xX119xX11axX3xX4xX6xX40xX10xX38xX6xX3xX4xX108xX40xX3xX3dxXdxX6cxX23xX3xX23xX1xXdxX3c6xXexX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxb9afxX2b5xX1xX458xX23xX22xX3xXexX54xXdxX3xX119xX4b0xX23xX3xX10fxX6xX23xX22xX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX106xX27xX41xX3xXexX38xX1afxX23xX1xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX38xXdxX358xX23xX3xX23xX1xX5axX23xX22xX3xX4xX1x1c29xX3xX52xX1xX64xX108xX23xX22xX3xX2xX3xX23xX132xX40xX3xX23xX3a4xX6xX1a6xX3xX4xX41xX4xX3xX40xX4b0xX27xX3xXexX1xX4c6xX3xX23xX22xX1xXdxX3c6xX40xX3xX7xX35xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX22xX4c6xXdxX3xXexX196xXdxX3xX342xX91xX3xa8baxX27xX18axX4xX3xXbxX1xX43axX23xX22xba6exX1a6xX3xXb9xXdxXexX6xX5xX15xX3xXc3xX64xX5xX15xX6xX23xX7xX52xX15xX3xX4xX1xX27xX15xXc0xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX22xX1xXdxXc0xX23xX3xX4x24e3xX27xX3xX4xXf7xX6xX3xXc3xX1xX43axX23xX22xX3xX30xX22xX1xXdxXc0xX23xX3xX4xX814xX27xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX3c6xX3xXexX1xX18axX23xX22xX3xX38xX64xX3dxX64xXexX3xXexX38xXc0xX23xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX27xX91xX4xX3xXb9xXdxX3c6xX23xX3xX8axX11axX23xX22xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX90xX64xX7xX4xX64xX27axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX677xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX23xX1xX1b2xXexX3xX3dxX41xX64xX3xX557x8db7xX119xX10xX7xXexXdxX15xX6xX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxX772xXcxX1xX5bxXdxX3xX10fxXdxX358xX40xX3xX23xX11axX15xX1a6xX3xX4xX1xX458xX23xX22xX3xXexX54xXdxX3xX119xX4b0xX23xX3xX10fxX6xX23xX22xX3xXexXdxX6cxX23xX3xX1xX11axX23xX1xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX108xXdxX3xXexXdxX6cxX23xX3xX10fxX358xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX23xX1xX638xX3xX1xX6b8xX23xX1a6xX3xXexX108xXdxX3xXexX38x4c2axX23xX22xX3xX5xX196xX23xX3xX1xX6b8xX23xX129xX3xX8axX3c6xX3xXexX1xX18axX23xX22xX3xX4xX41xXbxX3xX23xX18axXdxX3xX1exX3xX40xX91xXexX3xX15xX6cxX27xX3xXexX18axX3xX106xX27xX6xX23xX3xXexX38xX8f6xX23xX22xX3xX10fx548cxX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX1xX4c6xX3xX23xX22xX1xXdxX3c6xX40xX3xXexX164xXdxX3xXbxX1xX43axX23xX22xX3xXexX1xX1aaxX3xX23xX22xX1xXdxX3c6xX40xX3xX119xX11axX3xX10fxX41xXbxX3xX814xX23xX22xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX17axXexX3xX4xX108xX3xX4xX41xX4xX3xX15xXc0xX27xX3xX4xX1bfxX27xX3xX10fxX6fdxXexX3xX38xX6xX7edxX1a6xX3xX54xX23xX22xX3xXb9xXdxXexX6xX5xX15xX3xXc3xX64xX5xX15xX6xX23xX7xX52xX15xX3xX4xX1xX64xX3xX3dxXdxX6cxXexX3xXexX1xXc0xX40xX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxX0xX3dxX2fxX508xX111xXdxX3xXexX1xX6cxX3xX4xXf7xX6xX3xX119xXdxX3c6xX4xX3xX52xX6cxXexX3xX23xX18axXdxX3xX3dxX64exX23xX22xX3xX4xX41xXbxX3xX22xXdxX3a4xX6xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX119xX11axX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX22xXdxX41xXbxX3xX74xX38xX40xX6xXexX6xX0xX7bxX3dxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxX2bexX64xX3xX119xX196xXdxX3xX23xX1xX3a4xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX10fxXdxX673xX27xX3xX52xX1xXdxX358xX23xX3xX3dxX64exX23xX22xX3xX7xXbdxX23xX22xX3xX119xX54xX3xXexX27xX15xX6cxX23xX3xX10fxXdxX3c6xX23xX1a6xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xXc3xXexX10xX38xX64xX8dxX6xX4xXexX15xX5xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX5xX36exX27xX3xX1xX6b8xX23xX3xX119xX11axX3xX40xX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX64xX3xX23xX1xXdxX673xX27xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX3dxX3exX3xX106xX27xX6xX23xX3xX7xX41xXexX3xX1xX6b8xX23xX3xX3dxX53axXdxX3xX23xXbdxX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXbxX1xX108xXdxX3xX40xX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX64xX3xXbxXdxX23xX3xX22xXdxX458xXbxX3xX23xXbdxX3xX1xX64xX164xXexX3xX10fxX91xX23xX22xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX129xX3xX90xX91xXexX3xX5axX27xX3xX10fxXdxX358xX40xX3xX52xX1xX41xX4xX3xX4xXf7xX6xX3xX119xXdxX3c6xX4xX3xX7xX4c6xX3xX8dxX44dxX23xX22xX3xX1xX3c6xX3xXexX1xX18axX23xX22xX3xX4xX41xXbxX3xX23xX18axXdxX3xX5xX11axX3xX23xXbdxX3xX4xXbdxX3xX52xX1xX108xX3xX23xX132xX23xX22xX3xX4xX1xX18axX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xXexX38xX91xX40xX3xX1xX64xX11axX23xX3xXexX64xX11axX23xX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxX90xX91xXexX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX23xX132xX23xX22xX3xX10fxX6fdxX4xX3xX3dxXdxX3c6xXexX3xX52xX1xX41xX4xX3xX4xXf7xX6xX3xXc3xXexX10xX38xX64xX8dxX6xX4xXexX15xX5xX3xX5xX11axX3xX23xXbdxX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX52xX6cxX3xX119xX196xXdxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX23xX132xX23xX22xX3xX38xX64xXexX64xX38xX3xX23xX22xX1xXdxXc0xX23xX22xX3xXb6xXexXdxX5xXexX38xX64xXexX64xX38xXbaxX129xX3xX2b5xX41xX23xX1xX3xX106xX27xX164xXexX3xXexX38xXc0xX23xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX23xX11axX15xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX1cxX64xX6xX15xX3xXexX1xX10xX64xX3xX4xX41xX23xX1xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX40xX91xXexX3xX4xX41xX4xX1xX3xXexX3bdxX3xX8dxX64xX129xX3xXcxX1xXdxX6cxXexX3xX52xX6cxX3xX23xX11axX15xX3xX4xX1xX64xX3xXbxX1xX720xXbxX3xXc3xXexX10xX38xX64xX8dxX6xX4xXexX15xX5xX3xX52xX6cxXexX3xX1xX111xXbxX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX23xX1xX3a4xX23xX22xX3xX5axX27xX3xX10fxXdxX358xX40xX3xX4xXf7xX6xX3xX40xX91xXexX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX4xX41xX23xX1xX3xX4xX814xX23xX22xX3xX119xX11axX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xX3bdxX4xX3xXexX1xX132xX23xX22xX129xX3xXb9xX196xXdxX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX52xX6cxX3xX23xX11axX15xX1a6xX3xXc3xXexX10xX38xX64xX8dxX6xX4xXexX15xX5xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX10fxX164xXexX3xXexX18axX4xX3xX10fxX91xX3xX4xX6xX64xX3xX52xX1xXdxX3xX3dxX6xX15xX1a6xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX3dxX6xX15xX3xX4xX372xX23xX22xX3xXexX18axX4xX3xX10fxX91xX3xX119xX196xXdxX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX22xXdxX41xXbxX3xX1xX64xX6fdxX4xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xX10xX64xX3xX5xX6b8xX3xX5xX4c6xX23xX22xX3xX3dxXc0xX23xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX1cxX10xX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxXax195dxX3xXexX5axX53axX23xX22xX3xX119xX673xX3xX40xX91xXexX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xXexX1xX54xX23xX22xX3xX40xXdxX23xX1xX1a6xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX10fxXdxX673xX27xX3xX52xX1xXdxX358xX23xX3xX106xX27xX6xX3xX40xX91xXexX3xX8dxX36exX15xX3xX4xX41xXbxX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX64xX164xXexX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXbxX1xX108xXdxX3xX5xX11axX3xX40xX196xXdxX129xX3xX508xX1bfxX23xX3xX10fxX1bfxX27xX3xXexXdxXc0xX23xX3xX40xX91xXexX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX3dxX3exX3xX23xX1xX5axX3xX119xX1b2xX15xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX1xX4c6xX3xX23xX22xX1xXdxX3c6xX40xX3xX119xX11axX64xX3xX4xX27xX18axXdxX3xX23xX132xX40xX3xX2x7b19xX27exX283xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xX3bdxX4xX3xXexX1xX132xX23xX22xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xa278xX64xX38xX23xXdxX10xX38xX3xXe2cxX64xX1exX28axX1e0xd649xX3xX4xXf7xX6xX3xXcxX36exX15xX3x3828xX814xX4xX129xX3xX30xXbdxX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX10fxXdxX673xX27xX3xX52xX1xXdxX358xX23xX3xX106xX27xX6xX3xX40xX91xXexX3xX8dxX36exX15xX3xX4xX41xXbxX3xX119xX11axX3xX23xX132xX23xX22xX3xX5xX5axX111xX23xX22xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX17axXbxX3xX4xX1xX64xX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xX1xX64xX164xXexX3xX10fxX91xX23xX22xX3xX4xX494xX23xX22xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX4xX17axXbxX3xX106xX27xX6xX3xX10fxXbdxX7edxX1a6xX3xX4xX1xX27xX15xXc0xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX106xX27xX36exX23xX3xX7xX3bdxX3x81dfxX5xX10xX22xX3xde85xX1xX10xX5xXexX64xX23xX64xX87exX1xX52xX64xX3xX23xXbdxXdxX129xX3xX772xX8axXdxX3c6xX23xX1a6xX3xX119xXdxX3c6xX4xX3xX7xX4c6xX3xX8dxX44dxX23xX22xX3xX4xX41xXbxX3xX23xX1xX5axX3xXexX1xX6cxX3xX23xX11axX15xX3xX10fxX92dxX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX8dxX372xX23xX22xX3xXexX38xXc0xX23xX3xXexX38xX3bdxX4xX3xXexX1xX132xX23xX22xX3xX8axX64xX119xX10xX38xX40xX6xX7xXexX3xX4xXf7xX6xX3xX557xX7xX38xX6xX10xX5xX1a6xX3xXexX27xX15xX3xX23xX1xXdxXc0xX23xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xXexX38xX3bdxX4xX3xXexX1xX132xX23xX22xX3xX23xX11axX15xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xX4xX64xXdxX3xX5xX11axX3xX40xX91xXexX3xXbxX1xX1bfxX23xX3xX4xXf7xX6xX3xX4xXf7xX6xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xXdxX6cxX23xX3xX10fxX17axX27xX7edxX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX64xX3xX54xX23xX22xX3xXec7xX1xX10xX5xXexX64xX23xX64xX87exX1xX52xX64xX1a6xX3xX40xX91xXexX3xX1xX3c6xX3xXexX1xX18axX23xX22xX3xXexX1xX10xX64xX3xX10fxXbdxX3xX40xX41xX15xX3xX3dxX6xX15xX3xXexX38xXdxX23xX1xX3xX7xX41xXexX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX5bxXdxX3xX5xX41xXdxX3xX5xX11axX3xX40xX91xXexX3xXbxX1xX1bfxX23xX3xX4xXf7xX6xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xXdxX6cxX23xX3xX10fxX17axX27xX3xX4xX1xX5axX6xX3xXexX5eexX23xX22xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX1xX4c6xX3xX23xX22xX1xXdxX3c6xX40xX3xX4xX1xX64xX3xX10fxX6cxX23xX3xX23xX6xX15xX129xX3xX772xXb9xXdxX3c6xX4xX3xX7xX4c6xX3xX8dxX44dxX23xX22xX3xX40xX91xXexX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX3xXb7xX74xXb9xX3xX23xX1xX638xX1a6xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX38xX6xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX4xX6xX40xX10xX38xX6xX3xXexX1bfxX40xX3xX23xX1xXdxX3c6xXexX3xX119xX11axX3xX38xX6xX8dxX6xX38xX3xX23xX1xX5axX3xX40xX91xXexX3xX1xX3c6xX3xXexX1xX18axX23xX22xX3xX22xXdxX41xX40xX3xX7xX41xXexX3xXexX5eexX3xX3dxXc0xX23xX3xX23xX22xX64xX11axXdxX3xX4xXbdxX3xX119xX677xX3xX5xX11axX3xX40xX91xXexX3xX22xXdxX108xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX1xX111xXbxX3xX5x6629xX3xX4xX1xX64xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX64xX164xXdxX3xX1cxX10xX3xX3dxX8f6xX4xX3xXexX1xX720xXbxX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xXexX5axX6b8xX23xX22xX3xX5xX6xXdxX1a6xX3xX10fxX6fdxX4xX3xX3dxXdxX3c6xXexX3xX23xX6cxX27xX3xX1cxX720xXexX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX10fxXdxX673xX27xX3xX52xXdxX3c6xX23xX3xX4xX41xX4xX3xX40xX44dxX4xX3xXexXdxXc0xX27xX3xX119xX5axX111xXexX3xX106xX27xX41xX3xXexX1bfxX40xX3xX106xX27xX6xX23xX3xX7xX41xXexX3xX4xXf7xX6xX3xX4xX41xX4xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX3dxX3exX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX38xX6xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xXexX38xXc0xX23xX3xX1cxX10xX7edxX1a6xX3xX54xX23xX22xX3xXec7xX1xX10xX5xXexX64xX23xX64xX87exX1xX52xX64xX3xX23xXbdxXdxX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxX90xX91xXexX3xX119xX1aaxX3xX8dxX44dxX3xX5xX11axX3xXbxX1xX41xX64xX3xX4xX1xX1aaxX23xX1xX3xXexX38xXc0xX23xX3xXexX132xX23xX22xX3xX74xX38xX40xX6xXexX6xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xXexXdxXc0xX27xX3xX8dxXdxX3c6xXexX3xX40xX44dxX4xX3xXexXdxXc0xX27xX3xX53axX3xX52xX1xX64xX108xX23xX22xX3xX4xX41xX4xX1xX3x799bxX52xX40xX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX10fxXbdxX3xX4xX41xX4xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX3dxX3exX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX3c6xX23xX3xX1cxX10xX3xXexX132xX23xX22xX3xX10fxX18axXdxX3xXbxX1xX5axX6b8xX23xX22xX3xX4xX1xX7a9xX3xX22xXdxX196xXdxX3xX1xX164xX23xX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xXbxX1xX164xX40xX3xX119xXdxX3xX6d1xX52xX40xX129xX3xX30xX22xX64xX11axXdxX3xX38xX6xX1a6xX3xX23xX1xX5bxX3xXc3xXexX10xX38xX64xX8dxX6xX4xXexX15xX5xX1a6xX3xX52xX1aaxXbxX3xX1cxX10xX3xX4xXbdxX3xXexX1xX358xX3xX3dxXdxX6cxXexX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX1afxX23xX1xX3xX1xX1afxX23xX1xX3xXexX38xXc0xX23xX3xX4xX1xXdxX6cxX23xX3xXexX38xX5axX5bxX23xX22xX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX52xX1xXdxX3xX119xX4b0xX23xX3xX53axX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX23xX6b8xXdxX3xXexX38xX458xX3x3c80xX23xX3xX1xX64xX6fdxX4xX3xX23xX17axXbxX3xXbxX1xX1aaxX6xX3xX7xX6xX27xX3xX40xX91xXexX3xXexX43axX6xX3xX23xX1xX11axX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX64xX8dxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX64xX3xX54xX23xX22xX3xXec7xX1xX10xX5xXexX64xX23xX64xX87exX1xX52xX64xX1a6xX3xX119xXdxX3c6xX4xX3xX10fxX5axX111xX4xX3xXexX38xX6xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX1xX3c6xX3xXexX1xX18axX23xX22xX3xX22xXdxX41xX40xX3xX7xX41xXexX3xXexX5eexX3xX3dxXc0xX23xX3xX23xX22xX64xX11axXdxX3xX119xX196xXdxX3xX52xX1xX108xX3xX23xX132xX23xX22xX3xX22xXdxX41xX40xX3xX7xX41xXexX3xXexX38xX64xX23xX22xX3xX40xX91xXexX3xX52xX1xX27xX3xX119xX3bdxX4xX3xX4xXbdxX3xXbxX1xX164xX40xX3xX119xXdxX3xX1aaxXexX3xX23xX1xX17axXexX3xX2xX283xX52xX40xX1a6xX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX22xXdxX41xXbxX3xX74xX38xX40xX6xXexX6xX3xX7xX35xX3xX4xXbdxX3xX23xX1xX3a4xX23xX22xX3xX5axX27xX3xXexX1xX6cxX3xX119xX5axX111xXexX3xXexX38xX91xXdxX3xX7xX64xX3xX119xX196xXdxX3xX3dxX17axXexX3xX52x1e9exX3xX1cxX10xX3xXexX132xX23xX22xX3xX23xX11axX64xX3xX4xXf7xX6xX3xX10fxX18axXdxX3xXbxX1xX5axX6b8xX23xX22xX3xX1xXdxX3c6xX23xX3xX23xX6xX15xX129xX7bxX129xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX64xX27xX38xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX64xX3xXb9xXec2xXb9xX0xX7bxXbxX2f