Can Lộc cần quyết liệt giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp kênh Linh Cảm
(Baohatinh.vn) - Sáng 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đi kiểm tra tiến độ GPMB Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2) đoạn qua huyện Can Lộc.
7aa1xefd6xc73ax8551xe2e7xa592x804dxcaf2xd825xX7xa34fxa6e9x84dcxd6f6xe446x8117xX5x8b1cxXax9b6axf20dxX6xc537xX3xe1c3xe74dxX4xX3xX4xebb2xX15xX3x8c07x9521xbf3ax8b65xXexX3xX5xXdx9185xXexX3x97aaxXdxa835xXdxX3xXbxX1xa46fxX15xX2axX3x94c8xea0exXexX3xc66fxac5cxX15xX2axX3xf285xab2axX3xa080xX15xX3xX15xa530xX15xX2axX3xX4xb6bexXbxX3x8c6fxad90xX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xX0xa2d2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe68fxX10xX6xX3exXaxX12xf037xX41xX15xX2axX3xd873xbfc2xX5bx90bdx989axX3xc060xX1xX31xX3xX13xX1x838dxX3xXex89baxX4xX1xX3xc18fxf8b5x918axbed8xX3xXexd949xX15xX1xX3xd6d2xX36xX15xX2axX3xX8axX2ax8a6exX4xX3xX70xfa5bxX15xX3xa72dxd7bcxX3xXa0xXdxX3xX4dxXdxd943xX35xX3xXexa3c1xX6xX3xXexXdxX22xX15xX3xXa0xX18xX3x9a56xX7bxe70axX89xX3xX8bxX3fxX3xX41xX15xX3xXexX1xX81xX21xX3xX5xebabxXdxX3xX8axX2axf3a4xX15xX3xXcxXacxa53cxX9dxXdxX3xec1dxX3xX13x96aexX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX3xad92xX2axXdxX6xXdxX3xXa0x8c1cxa783xX15xX3xX75xc8d0xX3xXa0xXe9xXeaxX15xX3xX1fxX20xX6xX3xX1xX20xX21xX27xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4x8498xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10x80c4xXexc6dcxX6xX5xXdxX2axX15x9ce1xX3xX4xX10xX15xXexX10xXacxc3d8xXaxX12xX0xXdxX35xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxce84xXdxX3exXexX1xX135xX3xad42xX2xX76xXbxX12dxX13dxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX135xX3xX76xX2x9766xXbxX12dxX13dxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX5bxX5bxXdxX106xX39xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xf3acxX15xX5bxX15xX10xX15cxX7xX5bxX2x815axX75xX174xX5bxdcecxX75xX3exX78xX2xX75xX78xbd54xf493xX75xXexX1a6xX1a7xX19fxX19bxX1a7xX5xX174xX106xcbe3xXbxX2ax8879xXacxX9xX163xX2xX75xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX5xXdxX27xXexX3xX2axXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX15xX2axX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX15xX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXe9xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexX12fxX6xX5xXdxX2axX15xX135xX3xX4xX10xX15xXexX10xXacxX13dxXaxX12xX7bxX1xX31xX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX92xX36xX15xX2axX3xX8axX2axX99xX4xX3xX70xX9dxX15xX3xX4x9287xX15xX2axX3xXa0xXeaxXdxX3xX3exXdxX27xX15xX3xX35xX18xXexX3xX7x97b2xX3xX4xX41xX4xX3xX7xb60dxX79xX3xX15xX2axXcdxX15xX1xX3xX5xXdxX4exX15xX3xX1fxX20xX6xX15xX3xXa0xXdxX3xX4dxXdxXa8xX35xX3xXexXacxX6xX3xXexXdxX22xX15xX3xXa0xX18xX3xXb7xX7bxXb9xX89xX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX15xX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX79xX3xX7x90d9xX6xX3xX4xX1xd819xX6xX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX4xX1xdb8fxX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xX3xXexXeaxXdxX3xXexX1xX84xX3xXexXacxX4axX15xX3xX92xcb3cxX15xX2axX3xX17xX18xX4xX79xX3xX1xX20xX21xX27xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX106xX106xX106xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xX8bxX3fxX3xX41xX15xX3xXexX1xX81xX21xX3xX5xXc8xXdxX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xXd6xX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX3xXe2xX2axXdxX6xXdxX3xXa0xXe9xXeaxX15xX3xX75xXeexX3xX4xX31xX3xXexfde6xX15xX2axX3xX35xdac1xX4xX3xXa0xX1cxX20xX3xXexXd2xX3xX2xX106xX76xX1a6xX78xX79xX163xX3xXexd29bxX3xXa0xX2e7xX15xX2axX79xX3xXexX1xd0d1xXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX15xX3xXexc2dexX3xX15xb691xX35xX3xX75xX174xX2xX19fxX3xX12fxX3xX75xX174xX75xX2xX79xX3xX1fxX20xX21xX3xX35xe2fexX3xX2axX2e7xX35xX135xX3xX8axX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX79xX3xX7xX2bdxX6xX3xX4xX1xX2c2xX6xX3xX1a7xX76xX79xX174xX76xX1a7xX3xX4dxX35xX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xX79xX3xX12dxX45xX21xX3xX3exX3fxX15xX2axX3xX35xff6dxXdxX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX6axXd2xX9dxX15xX2axX3xX70xX9dxX15xX3xX3exXcdxXdxX3xX75xX1a7xX79xX2xX3xX4dxX35xX3xX192xXcdxX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX13xX1cxX20xX3xX92xX18xX15xX2axX3xX3exXcdxXdxX3xX2xX174xX3xX4dxX35xX106xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xX6axXeaxX15xX2axX3xX35x81f1xX4xX3xX15xX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX79xX3xX7xX2bdxX6xX3xX4xX1xX2c2xX6xX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xX3xX4xX31xX3xXexX34dxX15xX2axX3xX4xX1xXdxd719xX20xX3xX3exXcdxXdxX3xX1a7xX76xX4dxX35xX3xXa0xXdxX3xX1fxX20xX6xX3xX1a7xX3xX1xX20xX21xX27xX15xX135xX3xX92xX352xX4xX3xXcxX1xX99xX79xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX79xX3xXcxX1xXeaxX4xX1xX3xX6axXcdxX79xX3xXexXacxXe9xX15xX2axX3xXa0xX31xX3xXa0xXe9xXeaxX15xX3xX1fxX20xX6xX3xX1xX20xX21xX27xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX3exXcdxXdxX3xX2xX75xX79xX1a7xX3xX4dxX35xX3xXe2xXexX382xX3xab16xX2xX75xb79cxX19fxX174xX174xX3xXa0xX22xX15xX3xX4cexX75xX78xX4d1xX174xX174xXeexX106xX3xX92xX22xX15xX3xX15xX6xX21xX79xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX20xX21xX27xX15xX3xX92xX352xX4xX3xXcxX1xX99xX79xX3xXcxX1xXeaxX4xX1xX3xX6axXcdxX3xXa0xXa1xX3xX4xX9dxX3xX39xX2cxX15xX3xX1xXe9xXcdxX15xX3xXexX1xXcdxX15xX1xX3xX4xX39axX15xX2axX3xXexX41xX4xX3xXb7xX7bxXb9xX89xX79xX3xXacxXdxX4exX15xX2axX3xXa0xXe9xXeaxX15xX3xX1fxX20xX6xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX31xX3xX15xX1xXdxX466xX20xX3xX4xX45xX21xX3xX4xX279xXdxX79xX3xX192x89f8xXexX3xX4dxXdxX22xX15xX3xXexXacx992fxX4xX3xX192xXcdxX3xX1a7xX3xX1xX18xX3xX2axXdxX6xX3xXa0x94bbxX15xX1xX3xX15xX3axX35xX3xXexXacxXe9xX15xX2axX3xX1xXcdxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2axX3xX4dxX4exX15xX1xX79xX3xXa0xX84xX6xX3xXbxX1xXd2xX9dxX15xX2axX3xX4xX1xXd2xX6xX3xX1xXe9xXcdxX15xX3xXexX1xXcdxX15xX1xX3xX4xX39axX15xX2axX3xXexX41xX4xX3xXb7xX7bxXb9xX89xX106xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexX12fxX6xX5xXdxX2axX15xX135xX3xX4xX10xX15xXexX10xXacxX13dxXaxX12xX0xXdxX35xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX3exXexX1xX135xX3xX163xX2xX76xXbxX12dxX13dxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX135xX3xX76xX2xX174xXbxX12dxX13dxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX5bxX5bxXdxX106xX39xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX192xX15xX5bxX15xX10xX15cxX7xX5bxX2xX19bxX75xX174xX5bxX19fxX75xX3exX78xX2xX75xX78xX1a6xX78xX1a7xXexX2xX2xX174xX75xX19bxX5xX174xX106xX1b2xXbxX2axX1b5xXacxX9xX1a6xX1a6xX75xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX5xXdxX27xXexX3xX2axXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX15xX2axX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX15xX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXe9xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexX12fxX6xX5xXdxX2axX15xX135xX3xX4xX10xX15xXexX10xXacxX13dxXaxX12xX106xX106xX106xXexXacxX6xXe9xX3xXa0xX34dxXdxX79xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9809xX3xX192xX3ddxXdxX3xX6xX15xX1xX3xXcxXacxX1cxX15xX3xX89xX41xX3xX17xXe9xX15xX2axX3xXe2xX12dxX31xX35xX3xXcxXdxX22xX15xX3xXcxX1xXcdxX15xX1xX79xX3xXexX1xX84xX3xXexXacxX4axX15xX3xX92xX2e7xX15xX2axX3xX17xX18xX4xXeexX3xX12fxX3xX2xX3xXexXacxXe9xX15xX2axX3xX1a7xX3xX1xX18xX3xX3exX45xX15xX3xX4xX31xX3xX15xX1xXcdxX3xX280xX3xX4dxXdxX4exX15xX3xX4xX279xX3xXexXacxX4exX15xX3xX1xXcdxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2axX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xXcxXeaxXdxX3xXcxX1xX39axX15xX2axX3xX39xX41xXe9xX3xX4cexX22xXexX3xX5xX20xX556xX15xX3xX7xX279xX3xX1a6xX19fxX174xX5bxXcxX89xX12fxXcxX88xX3xX15xX2axXcdxX21xX3xX1a6xX5bxX78xX5bxX75xX174xX2xX19bxX79xX3xXcxX1xXd2xX36fxX15xX2axX3xXexXacxX3fxX4xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xX21xX3xX21xX4exX20xX3xX4xX1cxX20xX3xX89xX6xX15xX3xXcxX1xXd2xX36fxX15xX2axX3xX192xX431xX3xX6axX20xX21xX27xX15xX3xX81xX21xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX556xXbxX3xXexXacxX20xX15xX2axX3xX5xXa1xX15xX1xX3xXa0xXeaxXe9xX79xX3xX4xX1xX8exX3xXa0xXeaxXe9xX3xX1xXe9xXcdxX15xX3xXexX1xXcdxX15xX1xX3xX4xX39axX15xX2axX3xXexX41xX4xX3xX2axXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX15xX2axX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX3xX7xXeaxX4xX1xX79xX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xX3xX4xX1xXe9xX3xX89xX6xX15xX3xdd36xX20xX2cxX15xX3xX5xff46xX3xX8bxX3fxX3xX41xX15xX3xXa0xX1cxX20xX3xXexXd2xX3xX12dxX45xX21xX3xX3exX3fxX15xX2axX3xX4xX39axX15xX2axX3xXexXacxX570xX15xX1xX3xX8axX8axb680xX7bxXcxX8axXcxX3xXexX8exX15xX1xX3xXexXacxXd2xX3ddxX4xX3xX15xX2axXcdxX21xX3xX2xX78xX5bxX78xX5bxX75xX174xX2xX19bxX106xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xb1e8xXdxX4exX15xX2axX3xX1a7xX3xX1xX18xX3xX2axXdxX6xX3xXa0xX570xX15xX1xX3xX5xXcdxX35xX3xX15xX1xXcdxX3xXexXacxX4exX15xX3xXexX1xX45xX15xX3xX4dxX4exX15xX1xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX36fxXdxX79xX3xX2axXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX15xX2axX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX79xX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xX3xXexXacxXd2xX3ddxX4xX3xX1a7xX174xX5bxX78xX5bxX75xX174xX2xX19bxX106xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xXcxX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX15xX3xX4dxX22xXexX3xX5xX20xX556xX15xX3xX4xX81xX6xX3xXcxX1xXd2xX36fxX15xX2axX3xXexXacxX3fxX4xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xX21xX79xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXa0xXa1xX3xXexX556xXbxX3xXexXacxX20xX15xX2axX3xX4xX6xXe9xX3xXa0xX18xX3xX4xX39axX15xX2axX3xXexX41xX4xX3xXexX20xX21xX4exX15xX3xXexXacxX20xX21xX466xX15xX79xX3xX4dxXdxXa8xX35xX3xXa0xX22xX35xX79xX3xX41xXbxX3xX2axXdxX41xX79xX3xX4xX1xXdxX3xXexXacxX2cxX3xXa0xX466xX15xX3xX39xX267xX106xX3xX92xX22xX15xX3xX15xX6xX21xX79xX3xXa0xXa1xX3xX4xX31xX3xX78xX2xX76xX5bxX78xX163xX174xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX556xX15xX3xXexXdxX466xX15xX3xXa0xX466xX15xX3xX39xX267xX79xX3xX7xeb21xX15xX3xX7xXcdxX15xX2axX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX3xX4xX1xXe9xX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX106xX3xX70xX279xX3xX1xX18xX3xX4x8278xX15xX3xX5xXeaxXdxX79xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX1fxX20xX21xX466xX15xX3xXa0xX84xX6xX3xXbxX1xXd2xX9dxX15xX2axX3xXa0xX6xX15xX2axX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX431xX4xX3xXexX20xX21xX4exX15xX3xXexXacxX20xX21xX466xX15xX79xX3xX192xX556xX15xX3xXa0xX18xX15xX2axX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX106xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xX92xX36xX4xX3xX39xXdxX27xXexX79xX3xX1xXdxX27xX15xX3xX4xX31xX3xX1a7xX3xX1xX18xX3xX3exX45xX15xX3xXexXeaxXdxX3xXexX1xX84xX3xXexXacxX4axX15xX3xX92xX2e7xX15xX2axX3xX17xX18xX4xX3xX5xXcdxX35xX3xX15xX1xXcdxX3xXexXacxX4exX15xX3xX1xXcdxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2axX3xX4dxX4exX15xX1xX3xXexX1xX20xX18xX4xX3xX3exXdxX27xX15xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX36fxXdxX79xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX1fxX20xX21xX466xX15xX3xXa0xX84xX6xX3xXbxX1xXd2xX9dxX15xX2axX3xXa0xX6xX15xX2axX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX431xX4xX3xX192xX556xX15xX3xXa0xX18xX15xX2axX79xX3xX4dxXdxX22xX15xX3xX15xX2axX1xX84xX3xXa0xX466xX3xX12dxX20xX4axXexX3xX4xX31xX3xXbxX1xXd2xX9dxX15xX2axX3xX41xX15xX3xX39xX2e7xXdxX3xXexX1xXd2xX36fxX15xX2axX3xXbxX1xX267xX3xX1xXc8xXbxX79xX3xXa0xX560xX15xX2axX3xX1fxX20xXdxX3xXa0xX84xX15xX1xX106xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexX12fxX6xX5xXdxX2axX15xX135xX3xX4xX10xX15xXexX10xXacxX13dxXaxX12xX0xXdxX35xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX3exXexX1xX135xX3xX163xX2xX76xXbxX12dxX13dxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX135xX3xX76xX2xX174xXbxX12dxX13dxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX5bxX5bxXdxX106xX39xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX192xX15xX5bxX15xX10xX15cxX7xX5bxX2xX19bxX75xX174xX5bxX19fxX75xX3exX78xX2xX1a7xX174xX174xX78xX2xXexX78xX78xX19bxX78xX19fxX5xX174xX106xX1b2xXbxX2axX1b5xXacxX9xX19bxX1a7xX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX5xXdxX27xXexX3xX2axXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX15xX2axX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX15xX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXe9xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexX12fxX6xX5xXdxX2axX15xX135xX3xX4xX10xX15xXexX10xXacxX13dxXaxX12xX106xX106xX106xX192xXcdxX3xXexX36xX15xX2axX3xX1fxX20xXcdxX3xX4xX1xXe9xX3xX1xX18xX3xX2axXdxX6xX3xXa0xX570xX15xX1xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX36fxXdxX3xX15xX1xXcdxX3xX4xX2bdxX6xX3xXexXacxX4exX15xX3xX1xXcdxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2axX3xX4dxX4exX15xX1xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xX85dxX20xX6xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX22xX3xX4dxXdxXa8xX35xX3xXexXacxX6xX79xX3xX7bxX1xX31xX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX92xX36xX15xX2axX3xX8axX2axX99xX4xX3xX70xX9dxX15xX3xX2axX1xXdxX3xX15xX1xX556xX15xX3xX7xX3fxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX5xXdxX27xXexX3xX4xX81xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX81xX21xX79xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX1fxX20xX21xX466xX15xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX1xX20xX21xX27xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexXacxXe9xX15xX2axX3xX192xXdxX27xX4xX3xXexXacxXdxXa8xX15xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX15xX3xX4dxX22xXexX3xX5xX20xX556xX15xX3xX4xX81xX6xX3xXcxX1xXd2xX36fxX15xX2axX3xXexXacxX3fxX4xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xX21xX106xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xX7bxX1xX31xX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX92xX36xX15xX2axX3xX8axX2axX99xX4xX3xX70xX9dxX15xX3xXa0xX466xX3xX15xX2axX1xX84xX3xXa0xX84xX6xX3xXbxX1xXd2xX9dxX15xX2axX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX431xX4xX3xXexX20xX21xX4exX15xX3xXexXacxX20xX21xX466xX15xX79xX3xX192xX556xX15xX3xXa0xX18xX15xX2axX3xXa0xXa8xX3xX15xX2axXd2xX36fxXdxX3xX3exX45xX15xX3xX1xXdxXa8xX20xX3xXacxecd3xX3xX4xX1xX81xX3xXexXacxXd2xX9dxX15xX2axX79xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX4xX81xX6xX3xX92xX2cxX15xX2axX79xX3xX8axX1xXcdxX3xX15xXd2xX3ddxX4xX3xXexXacxXe9xX15xX2axX3xX4xX39axX15xX2axX3xXexX41xX4xX3xX39xX2e7xXdxX3xXexX1xXd2xX36fxX15xX2axX79xX3xXb7xX7bxXb9xX89xX13dxX3xXa0xX2e7xX15xX2axX3xXexX1xX36fxXdxX3xXbxX1xX45xX15xX3xX4xX39axX15xX2axX3xX4xX41xX4xX3xXexX34dxX3xX4xX1xX352xX4xX3xXa0xXe9xXcdxX15xX3xXexX1xXa8xX3xX4xX267xX15xX2axX3xX2axXdxX560xXbxX3xX4xX41xX4xX3xX1xX18xX3xX3exX45xX15xX3xX3exXdxX3xX3exX36fxXdxX3xX15xX1xXcdxX3xX4xX2bdxX6xX79xX3xXexXcdxXdxX3xX7xX2cxX15xX79xX3xX4xX45xX21xX3xX4xX279xXdxe840xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXe9xX3exX21xXaxX12xX92xX279xXdxX3xX192xX3ddxXdxX3xX4xX1xX81xX3xXa0xX1cxX20xX3xXexXd2xX3xX192xXcdxX3xX15xX1xXcdxX3xXexX1xX1cxX20xX79xX3xX15xX2axX6xX21xX3xX7xX6xX20xX3xX4dxX1xXdxX3xXa0xX84xX6xX3xXbxX1xXd2xX9dxX15xX2axX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX79xX3xX4xX1cxX15xX3xXexX34dxX3xX4xX1xX352xX4xX3xXexXacxXdxXa8xX15xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX39axX15xX2axX3xX15xX2axX6xX21xX106xX0xX5bxXbxX12xX0xX3exXdxX192xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXacxX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xX7xXexXacxXe9xX15xX2axX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX4exX15xX3xX1fxX20xX6xX15xX135xX0xX5bxX7xXexXacxXe9xX15xX2axX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12fxXexX1xX20xX35xX39xX12fxX6xX15xX3exX12fxX7xX6xXbxXe9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cexX1xXd9xX15xX3xXexXacxXd2xX9dxX15xX2axX3xX2axXdxX2cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX192xXd2xX3ddxX15xX2axX3xX35xe34bxX4xX79xX3xXexXacxXdxXa8xX15xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX39axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xXexX1xX81xX21xX3xX5xXc8xXdxX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xXd6xX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axXaxX3xX1xXacxX10xfbbcxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX15xX1xX12fxXexXacxXdxX5bxX4dxX1xX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xX15xX2axX12fxX2axXdxX6xXdxX12fxX1fxX20xX21xX10xXexX12fxX192xX20xXe9xX15xX2axX12fxX35xX6xX4xX12fxXexXacxXdxX10xX15xX12fxX4dxX1xX6xXdxX12fxXexX1xXdxX12fxX4xXe9xX15xX2axX12fxX3exX20xX12fxX6xX15xX12fxXexX1xX20xX21xX12fxX5xXe9xXdxX12fxX15xX2axX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xXdxX12fxX12fxX4xX6xX35xX12fxXexXacxX6xX15xX2axX5bxX2xX19fxX75xX75xX78xX19fxX106xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX2axX3xX7xXacxX4xX9xXaxX5bxX35xX10xX3exXdxX6xX5bxX2xX75xX174xX5bxX15xX10xX15cxX7xX5bxX2xX19bxX2xX1a6xX5bxX19fxX75xX3exX2xX2xX75xX75xX163xX76xX75xXexX76xX75xX2xX174xX78xX5xX174xX106xX1b2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX5xXdxX27xXexX3xX2axXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX15xX2axX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX15xX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX3exXdxX192xX12xX0xX7xXexXacxXe9xX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cexX1xXd9xX15xX3xXexXacxXd2xX9dxX15xX2axX3xX2axXdxX2cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX192xXd2xX3ddxX15xX2axX3xX35xXfdfxX4xX79xX3xXexXacxXdxXa8xX15xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX39axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xXexX1xX81xX21xX3xX5xXc8xXdxX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xXd6xX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axXaxX3xX1xXacxX10xX1021xX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX15xX1xX12fxXexXacxXdxX5bxX4dxX1xX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xX15xX2axX12fxX2axXdxX6xXdxX12fxX1fxX20xX21xX10xXexX12fxX192xX20xXe9xX15xX2axX12fxX35xX6xX4xX12fxXexXacxXdxX10xX15xX12fxX4dxX1xX6xXdxX12fxXexX1xXdxX12fxX4xXe9xX15xX2axX12fxX3exX20xX12fxX6xX15xX12fxXexX1xX20xX21xX12fxX5xXe9xXdxX12fxX15xX2axX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xXdxX12fxX12fxX4xX6xX35xX12fxXexXacxX6xX15xX2axX5bxX2xX19fxX75xX75xX78xX19fxX106xX1xXexX35xXaxX12xX4cexX1xXd9xX15xX3xXexXacxXd2xX9dxX15xX2axX3xX2axXdxX2cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX192xXd2xX3ddxX15xX2axX3xX35xXfdfxX4xX79xX3xXexXacxXdxXa8xX15xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX39axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xXexX1xX81xX21xX3xX5xXc8xXdxX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xXd6xX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXacxXe9xX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX70xX41xX15xX2axX3xX163xX5bxX78xX79xX3xX89xX2ccxX3xXexX1xXd2xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xX21xX3xX17xX4exX3xX92xX570xX15xX1xX3xX70xX9dxX15xX3xXa0xXdxX3xX4dxXdxXa8xX35xX3xXexXacxX6xX3xXexXdxX22xX15xX3xXa0xX18xX3xXb7xX7bxXb9xX89xX3xX8bxX3fxX3xX41xX15xX3xXexX1xX81xX21xX3xX5xXc8xXdxX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xXd6xX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX3xXe2xX2axXdxX6xXdxX3xXa0xXe9xXeaxX15xX3xX75xXeexX3xXexXeaxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX1xX20xX21xX27xX15xX135xX3xX92xX352xX4xX3xXcxX1xX99xX79xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXe2xX6axXcdxX3xXcxc396xX15xX1xXeexX106xX3xX13xX1xX81xX3xX15xX1xXdxX27xX35xX3xX88xX89xX4cexXcxX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xX21xX3xX8axX2axX20xX21x80e6xX15xX3xXcxX1xX84xX3xXb7xX41xXdxX79xX3xXcxXacxXd2xX280xX15xX2axX3xX39xX6xX15xX3xXcxX20xX21xX4exX15xX3xX2axXdxX41xXe9xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xX21xX3x7d2fxXe28xX3xX6axX2e7xX15xX2axX3xX6axX2cxXdxX79xX3xX7bxX1xX31xX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX92xX36xX15xX2axX3xX8axX2axX99xX4xX3xX70xX9dxX15xX3xX4xX267xX15xX2axX3xX5xXa1xX15xX1xX3xXa0xXeaxXe9xX3xX4xX41xX4xX3xX7xX280xX3xX15xX2axXcdxX15xX1xX79xX3xXa0xX84xX6xX3xXbxX1xXd2xX9dxX15xX2axX3xX5xXdxX4exX15xX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX4xX267xX15xX2axX3xXa0xXdxX3xX106xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX3exXdxX192xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cexX1xXd9xX15xX3xXexXacxXd2xX9dxX15xX2axX3xX4dxX1xXfdfxX4xX3xXbxX1xX431xX4xX3xX15xX1xX2c2xX15xX2axX3xX39xX4axXexX3xX4xX556xXbxX3xXexXacxX4exX15xX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xX12fxX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX3xXexXacxXd2xX3ddxX4xX3xX4dxX1xXdxX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xXaxX3xX1xXacxX10xX1021xX9xXaxX5bxX3exX6xX20xX12fxXexX20xX5bxX4dxX1xX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xX15xX2axX12fxX4dxX1xX6xX4xX12fxXbxX1xX20xX4xX12fxX15xX1xX20xX15xX2axX12fxX39xX6xXexX12fxX4xX6xXbxX12fxXexXacxX10xX15xX12fxX4dxX10xX15xX1xX12fxX4xX1xXdxX15xX1xX12fxX15xX2axX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xXdxX12fxX4xX6xX35xX12fxXexXacxX6xX15xX2axX12fxXexXacxX20xXe9xX4xX12fxX4dxX1xXdxX12fxX39xX6xX15xX12fxX2axXdxX6xXe9xX5bxX2xX19fxX174xX78xX2xX1a7xX106xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX2axX3xX7xXacxX4xX9xXaxX5bxX35xX10xX3exXdxX6xX5bxX2xX75xX174xX5bxX15xX10xX15cxX7xX5bxX2xX19bxX2xX75xX5bxX1a6xX174xX3exX78xX75xX75xX1a7xX76xX174xX1a7xXexX75xX19fxX19bxX174xX5xX1a7xX12fxX2xX75xX1a7xX106xX1b2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX5xXdxX27xXexX3xX2axXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX15xX2axX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX15xX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX3exXdxX192xX12xX0xX7xXexXacxXe9xX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cexX1xXd9xX15xX3xXexXacxXd2xX9dxX15xX2axX3xX4dxX1xXfdfxX4xX3xXbxX1xX431xX4xX3xX15xX1xX2c2xX15xX2axX3xX39xX4axXexX3xX4xX556xXbxX3xXexXacxX4exX15xX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xX12fxX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX3xXexXacxXd2xX3ddxX4xX3xX4dxX1xXdxX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xXaxX3xX1xXacxX10xX1021xX9xXaxX5bxX3exX6xX20xX12fxXexX20xX5bxX4dxX1xX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xX15xX2axX12fxX4dxX1xX6xX4xX12fxXbxX1xX20xX4xX12fxX15xX1xX20xX15xX2axX12fxX39xX6xXexX12fxX4xX6xXbxX12fxXexXacxX10xX15xX12fxX4dxX10xX15xX1xX12fxX4xX1xXdxX15xX1xX12fxX15xX2axX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xXdxX12fxX4xX6xX35xX12fxXexXacxX6xX15xX2axX12fxXexXacxX20xXe9xX4xX12fxX4dxX1xXdxX12fxX39xX6xX15xX12fxX2axXdxX6xXe9xX5bxX2xX19fxX174xX78xX2xX1a7xX106xX1xXexX35xXaxX12xX4cexX1xXd9xX15xX3xXexXacxXd2xX9dxX15xX2axX3xX4dxX1xXfdfxX4xX3xXbxX1xX431xX4xX3xX15xX1xX2c2xX15xX2axX3xX39xX4axXexX3xX4xX556xXbxX3xXexXacxX4exX15xX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xX12fxX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX3xXexXacxXd2xX3ddxX4xX3xX4dxX1xXdxX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXacxXe9xX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX88xX89xX8axX8bxX3xX1xX20xX21xX27xX15xX3xX92xX352xX4xX3xXcxX1xX99xX3xX12fxX3xX6axXcdxX3xXcxX131axX15xX1xX3xX192xX382xX6xX3xX4xX31xX3xX39xX20xX34dxXdxX3xX5xXcdxX35xX3xX192xXdxX27xX4xX3xX192xX3ddxXdxX3xX89xX85dxX17xX3xX8bxX3fxX3xX41xX15xX3xXa0xX1cxX20xX3xXexXd2xX3xX12dxX45xX21xX3xX3exX3fxX15xX2axX3xX4xX39axX15xX2axX3xXexXacxX570xX15xX1xX3xX8axX8axX888xX7bxXcxX8axXcxX3xXexX8exX15xX1xX3xX192xXcdxX3xX4xX41xX4xX3xX12dxXa1xX3xX15xX3axX35xX3xXexXacxXe9xX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX4xX1xX2ccxX15xX1xX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xXd6xX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX3xXe2xX2axXdxX6xXdxX3xXa0xXe9xXeaxX15xX3xX2xXeexX3xXa0xXa8xX3xX12dxX2bdxX3xX5xX863xX3xX15xX1xX2c2xX15xX2axX3xX39xX4axXexX3xX4xX556xXbxX79xX3xXexX2e7xX15xX3xXexXeaxXdxX3xXexXacxXd2xX3ddxX4xX3xX4dxX1xXdxX3xX39xXcdxX15xX3xX2axXdxX6xXe9xX3xX4xX39axX15xX2axX3xXexXacxX570xX15xX1xX3xXa0xXd2xX6xX3xX192xXcdxXe9xX3xX7xX2bdxX3xX3exX431xX15xX2axX106xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX3exXdxX192xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cexX4exX15xX1xX3xX3exc1ffxX15xX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xX7xX9e6xX15xX3xX7xXcdxX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX15xXd2xX3ddxX4xX3xXbxX1xX431xX4xX3xX192xX431xX3xX7xX2cxX15xX3xX12dxX20xX4axXexXaxX3xX1xXacxX10xX1021xX9xXaxX5bxX4dxXdxX15xX1xX12fxXexX10xX5bxX4dxX10xX15xX1xX12fxX3exX6xX15xX12fxX15xX2axX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xXdxX12fxX7xX6xX15xX12fxX7xX6xX15xX2axX12fxX4xX6xXbxX12fxX15xX20xXe9xX4xX12fxXbxX1xX20xX4xX12fxX192xX20xX12fxX7xX6xX15xX12fxX12dxX20xX6xXexX5bxX2xX163xX78xX2xX174xX163xX106xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX2axX3xX7xXacxX4xX9xXaxX5bxX35xX10xX3exXdxX6xX5bxX2xX75xX174xX5bxX15xX10xX15cxX7xX5bxX2xX1a6xX76xX19bxX5bxX2xX1a7xX78xX3exX76xX174xX163xX75xX19fxX75xX163xXexX163xX78xX5xX163xX12fxX1a7xX12fxX4xXe9xXbxX21xX106xX1b2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX5xXdxX27xXexX3xX2axXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX15xX2axX3xX35xX36xXexX3xX39xX3axX15xX2axX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX15xX45xX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX13xX2cxX35xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX3exXdxX192xX12xX0xX7xXexXacxXe9xX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cexX4exX15xX1xX3xX3exX17daxX15xX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xX7xX9e6xX15xX3xX7xXcdxX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX15xXd2xX3ddxX4xX3xXbxX1xX431xX4xX3xX192xX431xX3xX7xX2cxX15xX3xX12dxX20xX4axXexXaxX3xX1xXacxX10xX1021xX9xXaxX5bxX4dxXdxX15xX1xX12fxXexX10xX5bxX4dxX10xX15xX1xX12fxX3exX6xX15xX12fxX15xX2axX6xX15xX12fxXexXacxX20xXe9xXdxX12fxX7xX6xX15xX12fxX7xX6xX15xX2axX12fxX4xX6xXbxX12fxX15xX20xXe9xX4xX12fxXbxX1xX20xX4xX12fxX192xX20xX12fxX7xX6xX15xX12fxX12dxX20xX6xXexX5bxX2xX163xX78xX2xX174xX163xX106xX1xXexX35xXaxX12xX4cexX4exX15xX1xX3xX3exX17daxX15xX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xX7xX9e6xX15xX3xX7xXcdxX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX15xXd2xX3ddxX4xX3xXbxX1xX431xX4xX3xX192xX431xX3xX7xX2cxX15xX3xX12dxX20xX4axXexX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXacxXe9xX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX70xX6xX20xX3xX19fxX75xX3xX2axXdxX36fxX3xXexX1xX2bdxX3xXexX2cxXdxX3xXexX1xX10xXe9xX3xX1fxX20xX21xX3xXa0xX84xX15xX1xX79xX3xX1xX27xX3xXexX1xX279xX15xX2axX3xX4dxX4exX15xX1xX3xX3exX17daxX15xX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xXexX1xX20xX18xX4xX3xX3exX3fxX3xX41xX15xX3xX6axX27xX3xXexX1xX279xX15xX2axX3xXexX1xX81xX21xX3xX5xXc8xXdxX3xX8axX2axXcdxX15xX3xXcxXacxXd2xX9dxXdxX3xX12fxX3xX13xXd9xX35xX3xXcxXacxX6xX15xX2axX3xXe2xX1365xf692xX3xX85dxX20xX6xX15xX2axX3xX12fxX3xX6axXcdxX3xXcxX131axX15xX1xXeexX3xXa0xX2cxX35xX3xX39xX2cxXe9xX3xX4xX39axX15xX2axX3xX7xX20xX4axXexX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX4dxX22xX79xX3xX7xX9e6xX15xX3xX7xXcdxX15xX2axX3xX4xX4axXbxX3xX15xXd2xX3ddxX4xX3xXbxX1xX431xX4xX3xX192xX431xX3xX7xX2cxX15xX3xX12dxX20xX4axXexX3xX15xX39axX15xX2axX3xX15xX2axX1xXdxX27xXbxX106xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX3exXdxX192xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX20xX5xX12xX0xX3exXdxX192xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXacxXaxX12xX0xX5bxX3exXdxX192xX12xX0xX5bxX3exXdxX192xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx991bxX20xXexX1xXe9xXacxXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6axXe9xXcdxXdxX0xX5bxXbxX12
Thanh Hoài