Rút tiền không cần thẻ trên máy ATM
Đây được xem là hình thức rút tiền tiện lợi dành cho khách vừa bị mất thẻ hoặc không có thẻ nhưng cần rút tiền mặt từ ATM.
70e4xae5dxa681xed91x780bxebc1xfcdbxcda1xc4aaxX7x100b0xb348xaf92x9960x714dxbfa6xX5x8961xXaxc071xfcc1x89f6xXexX3xXexXdx10318x8667xX3x7351xX1x90f7xX1axd5afxX3xX4x7470xX1axX3xXexX1xcedexX3xXex102e7x7fdcxX1axX3xceaex10154xc1adxX3xde92xXcxe8a8xX0xdb7dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xead5xXexd171xX6xX5xXdxX20xX1ax7623xX3xd2afxffe7xX7xXexXdx9c75xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f4axX10xX6x8a61xXaxX12x7f01xe93dxX31xX3x8205xf415xc4fcxX4xX3xX47xX10xX2fxX3xX5xa3f6xX3xX1xb816xX1axX1xX3xXexX1x88c6xX4xX3xX2bxX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xXexXdxbcd8xX1axX3xX5xX6exXdxX3xX65xX76xX1axX1xX3xX4xX1x101e3xX3xX1cxX1xX30xX4xX1xX3xa48dxf837xX6xX3xdfb4xadcdxX3xX2fxebe5xXexX3xXexX1xX28xX3xX1xX9bxe2eexX4xX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xX4xb419xX3xXexX1xX28xX3xX1axX1xX6dxX1axX20xX3xX4xX23xX1axX3xX2bxX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xX2fxXb4xXexX3xXexXa4xX3xX33xXcxX35xa243xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX49xX6xX5xXdxX20xX1axX4fxX3xX51xX52xX7xXexXdxX56xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9348xX9bxX65xX31xXaxX12x7e3fxX20xX76xX31xX3xX1axX6xX31x7110xX3xX4xX1xXdx9cb0xX4xX3xXexX1xb2caxX3xX33xXcxX35xX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xX4x93f8xX1axX3xba9exX52xX30xX3xX135xX52xX6xX1axX3xXexX2bxec0dxX1axX20xX3xXa3xb1e1xXdxX3xX1axX20xX6dx74a6xXdxX3xXexXdxX2cxX52xX3xX65x8af6xX1axX20xX3xXa7xd90cxXdxX3xX4xX1exX1axX20xX3xX1axX20xX1xX8dxX3xX1axX20xX76xX31xX3xX4xX76xX1axX20xX3xX1xXdxX8dxX1axX3xX6cxb1a7xXdxX3xXa3xX76xX3xX47xX52xX3xX1xX6dxX145xX1axX20xX3xXex77d7xX4xX1xX3xX1xX6exXbxX3xXexXdxX8dxX1axX3xX186xX4xX1xX3xX2bxX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xXexX2bxX2cxX1axX3xXexX1xXdxX120xXexX3xXa7xXa8xX3xX65xXdxX3xX6cx8fbdxX1axX20xX3xXdxX1axXexX10xX2bxX1axX10xXexX3xX1axX20xX76xX31xX3xX4xX76xX1axX20xX3xX4xX6xX9bxXe1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX49xX6xX5xXdxX20xX1axX4fxX3xX51xX52xX7xXexXdxX56xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX9bxX65xX31xXaxX12xX35xX1b2xXexX3xXexX2bxX9bxX1axX20xX3xX1axX1x10245xX1axX20xX3xX1axX20xX69xX1axX3xX1xX76xX1axX20xX3xX6cxX6xX1axX20xX3xXexX2bxXdxX125xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX2fxX176xX1axX1xX3xX2fxdff1xX3xX65xXa8xX4xX1xX3xXa3xc902xX3xX1axX76xX31xX3xX5xX76xX3xX113xX20xX69xX1axX3xX1xX76xX1axX20xX3x733cxXdxX8dxXexX3xX113xX6xX2fxX3xXcxX1xX6dxb1c4xX1axX20xX3xXcxX186xX1axX3xa944xX249xXdxX10xXexX10dxX6xX1axX1cx7b17xX3xXa3xX145xXdxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xXa3xX236xX3xXaxX13xX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xX2fxXb4xXexX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xX4xX23xX1axX3xXexX1xX28xX3xX249xXdxX10xXexX10dxX6xX1axX1cxX3x7b31xX6xX2bxX65xX5xX10xX7xX7x83f4xXe1xX0xX37xXbxX12xX0xXexX6xXa7xX5xX10xX3xb09axXdxX65xXexX1xX9xXax8c31xee91xX2b6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX1axX20xX9xXaxX2xXaxX3xXa7xX9bxX2bxX65xX10xX2bxX9xXaxX2b6xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXa7xX9bxX65xX31xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX65xX12xX0xX6xX3xX1xX2bxX10xX56xX9xXaxX1xXexXexXbxX4fxX37xX37xX6xX65xX2fxXdxX1axXe1xXa7xX6xX9bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xXa3xX1axX37xXdxX2fxX20xX37xe48fxc46exX37xXexX32axX32bx9a46xaa51xX330xXe1xX51xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9bx7733xX2fxX6xX20xX10xXaxX3xX9bxX1axX4xX5xXdxX4xX1cxX9xXaxX2bxX10xXexX52xX2bxX1axX3xX7xX1xX9bxX2aexX341xX2fxX6xX20xX10xX25dxXexX1xXdxX7xXe1xX7xX2bxX4xX266xXaxX3xX2bxX14xXexX9xXaxXaxX3xXexXdxX19xX1axX9xXaxXaxX3xX2fxXb4xXexX9xXaxXaxX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX9xXaxXaxX3xX4xX23xX1axX9xXaxXaxX3xXexX1xX28xX9xXaxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX113xX20xX69xX1axX3xX1xX76xX1axX20xX3xX249xXdxX8dxXexX3xX113xX6xX2fxX3xXcxX1xX6dxX255xX1axX20xX3xXcxX186xX1axX3xX25dxX249xXdxX10xXexX10dxX6xX1axX1cxX266xX3xXexX2bxXdxX125xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xXa3xX236xX3xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX2aexXdxXbxX10xXa7xX9bxX47xXaxX12xX0xXdxX2fxX20xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX37xX37xXdxXe1xXa7xX6xX9bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xXa3xX1axX37xX1axX10xX2aexX7xX37xX2xed95x983exX411xX37xX2xX2b6xe790xX65xX411xX2xX32bxX331xX411xX2b6xX2b6xXexX32axX32bxX330xX331xX330xX5xX2b6xXe1xX51xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9bxX341xX2fxX6xX20xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXexX65xX12xX0xX37xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX65xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX299xX6xXbxXexXdxX9bxX1axXaxX12xX0xX10xX2fxX12xX113xX20xX69xX1axX3xX1xX76xX1axX20xX3xX249xXdxX8dxXexX3xX113xX6xX2fxX3xXcxX1xX6dxX255xX1axX20xX3xXcxX186xX1axX3xX25dxX249xXdxX10xXexX10dxX6xX1axX1cxX266xX3xXexX2bxXdxX125xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xXa3xX236xX3xXaxX13xX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xX2fxXb4xXexX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xX4xX23xX1axX3xXexX1xX28xX3xX249xXdxX10xXexX10dxX6xX1axX1cxX3xX299xX6xX2bxX65xX5xX10xX7xX7xX2a1xXe1xX0xX37xX10xX2fxX12xX0xX37xXexX65xX12xX0xX37xXexX2bxX12xX0xX37xXexXa7xX9bxX65xX31xX12xX0xX37xXexX6xXa7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX49xX6xX5xXdxX20xX1axX4fxX3xX51xX52xX7xXexXdxX56xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX9bxX65xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX9bxX3xX6cxXbexX11bxX3xX1xX176xX1axX3xX2fxX7fxX4xX3xXex789exXdxX3xX6cxX6xX3xXexX2bxX9bxX1axX20xX3xX2fx1032exXdxX3xX5xX23xX1axX3xX20xXdxX6xX9bxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xX5xX76xX3xX2xX2b6xX3xXexX2bxXdxX8dxX52xX3xX6cxdc03xX1axX20xX11bxX3xXa3xX76xX3xXexX533xXdxX3xX6cxX6xX3xXexX2bxX9bxX1axX20xX3xX2fxX1b2xXexX3xX1axX20xX76xX31xX3xX5xX76xX3xX411xX2b6xX3xXexX2bxXdxX8dxX52xX3xX6cxX55exX1axX20xXe1xX3xa361xX1xX30xX4xX1xX3xX20xXdxX6xX9bxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xX4xX23xX1axX3xXbxX1xaea6xXdxX3xXexX2bxX5aaxX3xXa7xXabxXexX3xX4xX7fxX3xX5xX9bxX176xXdxX3xXbxX1xX186xX3xX1axX76xX9bxX3xX7xX6xX52xX3xX1cxX1xXdxX3xX1cxX120xXexX3xXexX1xX14xX4xX3xX20xXdxX6xX9bxX3xX65xXa8xX4xX1xXe1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX49xX6xX5xXdxX20xX1axX4fxX3xX51xX52xX7xXexXdxX56xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX9bxX65xX31xXaxX12xX68xX125xX3xXexX1xb1f7xX4xX3xX1xXdxX8dxX1axX3xXa3xXdxX8dxX4xX3xX2bxX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xXa7xX176xX1axX3xX4xX23xX1axX3xXexXdxX120xX1axX3xX1xX76xX1axX1xX3xX4xX30xX4xX3xXa7xX6dxX145xX4xX3xX7xX6xX52xX4fxX3xX6cx86fcxX1axX20xX3xX1cxa716xX3xX7xa4e6xX3xX65xX236xX1axX20xX3xX249xXdxX10xXexX10dxX6xX1axX1cxX3xX35xX49x100c3xX5xX52xX7xX3xXexX2bxX2cxX1axX3xXexX1xXdxX120xXexX3xXa7xXa8xX3xX65xXdxX3xX6cxX1b2xX1axX20xX11bxX3xX7xX6xX52xX3xX6cxXbexX3xX4xX1xX140xX1axX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX1axX64dxX1axX20xX3xX2bxX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xXa3xX76xX3xX4xX1xX140xX1axX3xX2fxX8dxX1axX1xX3xX20xXdxX30xX3xXexX6dxX255xX1axX20xX3xX7fxX1axX20xXe1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX49xX6xX5xXdxX20xX1axX4fxX3xX51xX52xX7xXexXdxX56xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX9bxX65xX31xXaxX12xa3e0xX1axX20xX3xX65xX236xX1axX20xX3xX7xX22exX3xXexX616xX3xX6cxX1b2xX1axX20xX3xXa7xX30xX9bxX3xX2fx7ed4xX3xX20xXdxX6xX9bxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xXa3xX76xX3xX1cxX1xX30xX4xX1xX3xX1xX76xX1axX20xX3xX7xX655xX3xX65xX236xX1axX20xX3xX2fxX707xX3xX1axX76xX31xX3xX6cxX125xX3xXexX1xX616xX4xX3xX1xXdxX8dxX1axX3xX2bxX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xXexX176xXdxX3xXexXabxXexX3xX4xX5aaxX3xX4xX30xX4xX3xX33xXcxX35xX3xXexX1xX52xX1b2xX4xX3xX1xX8dxX3xXexX1xX533xX1axX20xX3xX1axX20xX69xX1axX3xX1xX76xX1axX20xX3xX4xX1xXabxXbxX3xX1axX1x8f91xX1axX3xX4x71adxX6xX3xX249xXdxX10xXexX10dxX6xX1axX1cxXe1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX49xX6xX5xXdxX20xX1axX4fxX3xX51xX52xX7xXexXdxX56xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX9bxX65xX31xXaxX12xX113xX20xX9bxX76xXdxX3xX2bxX6xX11bxX3xX1cxX1xXdxX3xX1cxX1xX30xX4xX1xX3xX1xX76xX1axX20xX3xX2bxX14xXexX3xXexXdxX19xX1axX3xXexX176xXdxX3xX33xXcxX35xX11bxX3xX7xX6xX52xX3xX1cxX1xXdxX3xX1axX1xX779xXbxX3xX2fxX707xX3xX20xXdxX6xX9bxX3xX65xXa8xX4xX1xX11bxX3xX1xX8dxX3xXexX1xX533xX1axX20xX3xXexX616xX3xX6cxX1b2xX1axX20xX3xX20xX655xXdxX3xX4xX1xX9bxX3xX1cxX1xX30xX4xX1xX3xX1xX76xX1axX20xX3xX2fxX1b2xXexX3xX2fxX707xX3xX47xX30xX4xX3xXexX1xX616xX4xX3xX20xXdxX6xX9bxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xX6cxX120xX1axX3xX7xX533xX3xX6cxXdxX8dxX1axX3xXexX1xX9bxX176xXdxX3xX65xXdxX3xX6cxX1b2xX1axX20xX3xX4xX77dxX6xX3xX1cxX1xX30xX4xX1xX3xX1xX76xX1axX20xX11bxX3xX1cxX1xX30xX4xX1xX3xX1xX76xX1axX20xX3xX4xX23xX1axX3xX1axX1xX779xXbxX3xX6cxX14xX1axX20xX3xX2fxX707xX3xX47xX30xX4xX3xXexX1xX616xX4xX3xX20xXdxX6xX9bxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xX1axX76xX31xXe1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX49xX6xX5xXdxX20xX1axX4fxX3xX51xX52xX7xXexXdxX56xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX9bxX65xX31xXaxX12xX68xXdxX19xX52xX3xX1axX76xX31xX3xX20xXdxX14xXbxX3xXexX64dxX1axX20xX3xX4xX6dxX14bxX1axX20xX3xXa7xX5aaxX9bxX3xX2fxX779xXexX3xX20xXdxX6xX9bxX3xX65xXa8xX4xX1xX3xX4xX1xX9bxX3xX1cxX1xX30xX4xX1xX3xX1xX76xX1axX20xX11bxX3xX20xXdxX14xXbxX3xX1cxX1xX30xX4xX1xX3xX1xX76xX1axX20xX3xX1cxX1xXdxX3xX7xX655xX3xX65xX236xX1axX20xX3xX249xXdxX10xXexX10dxX6xX1axX1cxX3xX299xX6xX2bxX65xX5xX10xX7xX7xX3xX1xX9bxX76xX1axX3xXexX9bxX76xX1axX3xX6xX1axX3xXexX69xX2fxX3xXa3xX19xX3xX2fxX7fxX4xX3xX6cxX1b2xX3xX6xX1axX3xXexX9bxX76xX1axX11bxX3xXa7xX5aaxX9bxX3xX2fxX779xXexXe1xX37xXe1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4aaxX9bxX52xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9bxX3xXcxX2bxX52xX1axX20xX3xX33xX1axX1xX37xX249xaa6cxX249xXe1xX249xX113xX0xX37xXbxX12
congthanh