Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 20-21/2/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo.
7bd6xc722x9e8cxdc18x10745x949bx812bxd69bx1039fxX7x8cb8x89cdxd15dx9576x100b1xc68dxX5x10918xXaxb03fxefe1xX1xee89x10873xX3xX4x10127xX16xee27xX3xX4xX1x944fx10965xX16xX3x9ef2xf038xX3xXbxX1xXdx9a28xX16xX3xX1xfa55xXbxX3xXexX1xefccxX3xcb5axX3xcfe9x8f41xX3xX23xX6xX16xX3xXcxX1xe9f7x97caxX16xX1bxX3xb4e1xfca0xX3x8163xX1fxa603xX4xX3xX1xb227xXdxX0xf56exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a21xX10xX6xb63cxXaxX12x10885xc2ebxX3xX4xX1xX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX3xX4xX1xca13xX3xX13xX1xXdxX29xX16xX3xX1xX2dxXbxX3xXexX1xX32xX3xX34xX3xX4xb61exX6xX3xX36xX37xX3xX23xX6xX16xX3xXcxX1xX3fxX40xX16xX1bxX3xX44xX45xX3xX47xX1fxX49xX4xX3xX1xX4dxXdxX3xdb81xXexe140xX3xX16xX1bxabc0xX37xX3xf57dx87c0x9ef4xXacxX2xX50xXacxX50xXacxXadxX2xX34x9edfxfa96xX3xXcxX1xX86xX3xXexX3fxfcaaxX16xX1bxX3xb41dxX1bxX1fxX37xfd10xX16xX3x87f5xX1fxX15xX16xX3xX13xX1x8186xX4xX3xe78dxc5d4xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xX4xe249xX4xX3xXexX1xXa9xX16xX1xX3xX44xXdxX29xX16xX3xeb0cxX1xa389xX16xX1xX3xXbxX1xX86xX3xX4xX1xX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX3xa978xX4dxXexX3xX7xX49xX3xXexX40xX3xXexdb52x870bxX16xX1xXb9xX3xX23xXe4xX73xX3xX4xXe4xX73xd367xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX6xXbxXexXdxX73xX16xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX110xX10x7c74xX9xXaxX1xXexXexXbxda75xX50xX50xXdxX105xX1bxX11dxX44xXdxX10xXexX16xX6xX105xXbxX5xX1fxX7xX11dxX44xX16xX50xXexd745xX15axXadxX50x10858xXbxX5xX73xX6xX62xX10xX62xX50xX16xX1bxXexX105xX23xX1xX50xXacxXadxX2xX34x8e05xXadxXacxX172xXadxXacxX50xXexXexe885xX44xX16xX172xXbxX1xXdxX10xX16xX1xX73xXbxXexX1xX1fxX15axX11dxe6e6xXbxX1bxXaxX12xX0xXdxX105xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX6xX16xX3xX4xX73xX16xX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX16xX3xX23xXdxX3xXbxX1xXdxX10xX16xX3xX1xX73xXbxX3xXexX1xX1fxX3xX34xX3xX1fxX37xX3xX23xX6xX16xX3xXexX1xX1fxX73xX16xX1bxX3xX44xX1fxX3x9916xX1fxX73xX4xX3xX1xX73xXdxXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX11dxX23xX6xX73xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11dxX44xX16xX50xX16xX10xd314xX7xX50xX2xX34xXadxabdexX50xX2xXadxX1f7xX62xX1f7xX2xX15axXexX34xd23dxX1f7xXadxX5xXadxX11dxX18cxXbxX1bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX6xXbxXexXdxX73xX16xXaxX12xX13xX1xXdxX29xX16xX3xX1xX2dxXbxX3xXexX1xX32xX3xX15axX3xX4xX86xX6xX3xX36xX37xX3xX23xX6xX16xX3xXcxX1xX3fxX40xX16xX1bxX3xX44xX45xX3xX47xX1fxX49xX4xX3xX1xX4dxXdxX3xf1a2xX1xe5f6xX6xX3xXccxfc94xcdb3xX11dxX3xXa3xd766xX16xX1xX3xX105xXdxX16xX1xX3xX1xX2dxX6xX143xX3xXcxX110xX2dxX16xX1bxX3xX65xX32xX4xX50xXcxXcxXccxX260xXc5xXb8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10090xX73xX62xX37xXaxX12xXcxX1xX86xX3xXexX3fxXc1xX16xX1bxX3xXf2xX1xXf4xX16xX1xX3xXbxX1xX86xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xX291xX4dxX3xXexX110xX3fxa26exX16xX1bxX3xX291xX4dxX3xe91fxe82cxX3xX1xX73x10bddxX4xX1xX3xX44xXa9xX3xX65x8047xX1fxX3xXexX3fxX3xX4xX1xX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX3xXcxX40xX3xXexX110xX111xX16xX1xX3xX4xX86xX6xX3xXf2xX1xXf4xX16xX1xX3xXbxX1xX86xX3xX44x8686xX3xX62xX6xX16xX1xX3xX105xX45xX4xX3xX62xa652xX3xXe4xX16xX3xX44xXa9xX3xX105xX32xX4xX3xX23xX49xX3xXexX110xXf4xX3xX44xX49xX16xX3xX4xX45xX3xXexX1xX66xX3xX4xX1xX73xX3xXexXa5xX16xX1bxX3xX62xX302xX3xXe4xX16xX3xXexX110xX73xX16xX1bxX3xX259xX2c3xX3xX1xX73xX2c7xX4xX1xX3xXd6xX2cfxX1fxX3xXexX3fxX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX110xX1fxX16xX1bxX3xX1xX2c7xX16xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xXd6xX73xX2c7xX16xX3xXacxXadxX2xX15axXaexXacxXadxXacxXadxX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX73xX62xX37xXaxX12xX291xX4dxX3xXexX110xX3fxX2bbxX16xX1bxX3xX291xX4dxX3xXcxXa9xXdxX3xX4xX1xXf4xX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX3xX62xX302xX3xXexX1xbff7xX73xX3xXc5xX1bxX1xX24xX3xXd6xX24xX16xX1xX3xX4xX86xX6xX3xXf2xX1xXf4xX16xX1xX3xXbxX1xX86xX3xX1cfxX1fxX37xX3xXd6xX24xX16xX1xX3xX105xX4dxXexX3xX7xX49xX3xX4xb31axX3xX4xX1xX2c3xXb9xX3xX4xX1xXf4xX16xX1xX3xX7xXe4xX4xX1xXb9xX3xXexXa9xXdxX3xX4xX1xXf4xX16xX1xXaexX16xX1bxX15xX16xX3xX7xXe4xX4xX1xX3xXd6x7e1fxX4xX3xXexX1x7e31xX3xXd6xX49xXdxX3xX44xXc1xXdxX3xXcxX1xXa9xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX5fxec30xX3xXf2xX1xXf4xX3xfbefxXdxX16xX1xX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX73xX62xX37xXaxX12xX291xX4dxX3xXexX110xX3fxX2bbxX16xX1bxX3xX291xX4dxX3xXc5xX1bxX73xX2c7xXdxX3xX1bxXdxX6xX73xX3xX4xX1xX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX3xX62xX302xX3xXexX1xX3a2xX73xX3xXc5xX1bxX1xX24xX3xXd6xX24xX16xX1xX3xX4xX86xX6xX3xXf2xX1xXf4xX16xX1xX3xXbxX1xX86xX3xX44xX2f6xX3xX105xX32xX4xX3xX17bxaf64xX3xXbxX1xX2c7xXexX3xXexX49xXdxX3xXd6xX6xX3xX4xX1xX73xX3xX4xXe4xX4xX3xX1xXa9xX16xX1xX3xX44xXdxX3xX44xXdxX3xXbxX1xX2c7xX105xX3xX1xXa9xX16xX1xX3xX4xX1xXf4xX16xX1xX3xXexX110xX73xX16xX1bxX3xX105xX4dxXexX3xX7xX49xX3xX5x970exX16xX1xX3xX44xX302xX4xX3xXd6xX49xXdxX3xX16xX1bxX73xX2c7xXdxX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX73xX62xX37xXaxX12xX291xX4dxX3xXexX110xX3fxX2bbxX16xX1bxX3xX291xX4dxX3xXcxX3fxX3xXbxX1xXe4xXbxX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xa8e1xXbxX3xX4xX1xX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX3xX291xXe4xX73xX3xX4xXe4xX73xX3xX44xX2f6xX3xX4xXe4xX4xX3xX44xa81cxX16xX3xXd6xX2f6xX3xX5xXc1xX16xX3xX4x7e23xX16xX3xX4xX25bxX3xb637xX3xX259xXdxX2c3xX16xX3xX259xX1xXe4xX4xX3xX16xX1xX6xX1fxX3xX4xX86xX6xX3xX62xX302xX3xXe4xX16xX3xb509xX1fxdfbbxXexX3xX7xX479xX6xX3xXd6x9e9bxXdxXb9xX3xX23xX54cxX3xX7xX1fxX16xX1bxX3xX105xX4dxXexX3xX7xX49xX3xXd6xXdxX2f6xX1fxX3xX4xX86xX6xX3xX291xX4dxX3xX5xX1fxX544xXexX3xX5fxX111xX16xX1xX3xX7xX302xX3xX7xX49xX3xX2xXadxXadxX50xXacxXadxXadxX1f7xX50xX47xX5fxX2xcca1xX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX73xX62xX37xXaxX12xX291xX4dxX3xXexX110xX3fxX2bbxX16xX1bxX3xX291xX4dxX3xXc5xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdx1076dxXbxX3xX44xXa9xX3xX13xX1xXe4xXexX3xXexX110xXdxX66xX16xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xX4faxXbxX3xX4xX1xX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX3xX291xXe4xX73xX3xX4xXe4xX73xX3xX44xX2f6xX3xX4xXe4xX4xX3xX44xX516xX16xX3xXd6xX2f6xX3xX5xXc1xX16xX3xX4xX521xX16xX3xX4xX25bxX3xX527xX3xX259xXdxX2c3xX16xX3xX259xX1xXe4xX4xX3xX16xX1xX6xX1fxX3xX4xX86xX6xX3xX62xX302xX3xXe4xX16xX3xX542xX1fxX544xXexX3xXcxX1xX86xX37xX3xX5xX4faxXdxX11dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx822dxX73xX1fxX110xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX73xX3xXcxXcxXccxX260xXc5xX0xX50xXbxX12