Những mẹo vặt tốt cho sức khỏe bạn bạn nên áp dụng ngay
Hãy “nắm trọn” những mẹo hữu ích cho sức khỏe sau đây để cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn.
dcf4x17af3x194d8x10bffx18269x10a8ex14b42x13540x11700xX7x1755cx1673ax10d50xf093x13bf5x1308fxX5x1262fxXax1312bx17b88xX1x11a80x18119x12819xX3xe399xeb72x132b6xX3x10631x16535xXexX3xXex19532xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX7x1616fxX4xX3xfdd5xX1x1389exX10xX3xe641x147e8xX16xX3xX32xX33xX16xX3xX16x13d1cxX16xX3x18eedxXbxX3xfd0fx12b34xX16xX17xX3xX16xX17xX6x1640exX0x173fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15c64xX10xX6xX41xXaxX12xX5ax1848bxX49xX3x18081xX16x1964fxX19xX3xXex157a8xef6axX16x12942xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX15x1747bxX3xfa7exX4xX1xX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX3xX7xX6xX7bxX3x15cdax18ba2xX49xX3xX92xe759xX3xX4xef9dxX3xXexX1xX97xX3xXexX6ax18737xX3xX16xX3bxX16xX3xX2dxX1xX2fxX10xX3xX19xX33xX16xX1xX3xX1xX9axX16x11a59xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18a07xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX13xX1xX6xXdxX3xX2dxX1axX1bxX3xX4xX6xX1bxX3xX7xX7bxX3xX92xX97xX3xXex10f23xX16xX17xX3xX4x1611ex10b3dxX16xX17xX3xXexX6axX7dxX3xX16xX1x103c2xX0xX4bxX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12x11d66xX1xX66xX4xX3xX4xX1xX66xX16xX3xX92xX93xX49xX3xX5xef1bxX3xX19x1063cxXexX3xXexX1xf583xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX7dxXexX3xX16xX17xXecxXedxXdxX3xX32xXdx1076fxXexX3xXexXf7xXdxX3xX16xX1xXecxX16xX17xX3xX1dxX12dxX3xX4x14834xX16xX17xX3xX1xXdx172a5xX7bxX3xX16xX17xX1xXdxX157xX19xXb5xX3xX13xX17xX1xXdxX3bxX16xX3xX4xX2axX7bxX3xX92xX61xX3xX92xXecx16ecdxX4xX3xX4xX1xX2axX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1x133adxX3xX16xX1xX6xXdxX3xX2dxX1axX1bxX3xX4xX6xX1bxX3xX7xX7bxX3xX17xXdxeb8cxXbxX3xX32xX33xX16xX3xXex17f00xX16xX1xX3xXexX3exX1bxX3xX1xX9axX16xXb5xX3x1523bxX6bxXdxX3xX4x1243fxX19xX3xX17xXdxX3exX4xX3xX19xX157xXexX3xX19xX2fxXdxX3xX7x13477xX3xX92xXecxX172xX4xX3xX17xXdxX1adxX19xX3xX32xXf7xXexXb5xX3xX5axXdxX157xX7bxX3xf572xX7bxX1adxX3xX92xX61xX3xX92xXecxX172xX4xX3xX4xX1xX2axX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX32xXa2xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX16xX1xX125xX3xX16xX17xX1xXdxX3bxX16xX3xX4xX2axX7bxX3x14b3cxX16xX1xX17fxX3xX16xX1xX6xXdxX3xX2dxX1axX1bxX3xX4xX6xX1bxX3xX7xX7bxX3xXexX6axX1bxX16xX17xX3xX2dx11bf4xX3xXexX1xXdxX3xX17xXdxX193xXbxX3xXexXe7xX16xX17xX3xX2dxX1xX1adxX3xX16xXe7xX16xX17xX3xXex18e90xXbxX3xXexX6axX7bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1x13531xX16xX17fxX3xX92xXdxX97xX19xX3xX7xX22xX3xX92xX33xXexX3xX92xXecxX172xX4xX3xX4xX6xX1bxX3xX1xX9axX16xXb5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxf576xXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3x17c13xX19xXdxX16x183a1x178aaxXdxX41xXexX1xe826xX3xX2x18a94x185d3xX2b1xXbx182b3x12ce9xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10x12715xX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX4xX6xX1bxX2a7xX7xX7bxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3x158b9xX33cxX2b0xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX4xX6xX1bxX2a7xX7xX7bxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xf054x162efxde09xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX4xX6xX1bxX2a7xX7xX7bxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3x1510exX3c8xX3c9xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX4xX6xX1bxX2a7xX7xX7bxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2b1xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX7xX19xX6xX5xX5xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX4xX6xX1bxX2a7xX7xX7bxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX19xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX17xX3xX4xX19xX7xX2a7xX5xX6x10681xX49xX3xX4xX19xX7xX2a7xX10xX6axX6axX1bxX6axXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb5xX32xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb5xX1dxX16xX4bxX16xX10xX2a8xX7xX4bxX2b0xX2b1x18b9ax139a3xX4bxX2xX2b1xX3c9xX41xX2xX2b0xX2b0xX577xX455xX2xX2b0xXexX3c9xX3c8xX3c8xX33cxX5xX2xXb5xX28exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX3xX32xX33xX16xX3xX32xX33xX16xX3xX16xX3bxX16xX3xX3exXbxX3xX41xX42xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX7bxX6axX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX2a3x16cd4xX16xX1xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1xX6bxX6xX3xXdxX16xXexX10xX6axX16xX10xXexX2b5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12x103a8xX1xX12dxX16xX17xX3xX92xX3exX16xX1xX3xX6axXe7xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX49xX3xX7xX6xX7bxX3xX2dxX1xXdxX3xXe7xX16xX0xX4bxX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX627xX1xX12dxX16xX17xX3xX16xX3bxX16xX3xX92xX3exX16xX1xX3xX6axXe7xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX49xX3xX7xX6xX7bxX3xX2dxX1xXdxX3xXe7xX16xX3xX32xXa2xXdxX3xX92xXdxe52fxX7bxX3xX16xX125xX49xX3xX7xX1bexX3xX2dxX1xXdxX140xX16xX3xX6axXe7xX16xX17xX3xX32x15123xX3xX32xX125xX1bxX3xX19xf84dxX16xX17fxX3xX19xX10xX16xX3xX6axXe7xX16xX17xX3xX41x12946xX3xX1xX2fxX16xX17xXb5xX3xXc5xXa2xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX1dxXdxXexX6xX19xXdxX16xX3xX16xX1xXecxX3xX1dxXdxXexX6xX19xXdxX16xX3xX116xX3xX32xX3exX19xX3xX1dxX125xX1bxX3xXexX1xX125xX16xX1xX3xX6axXe7xX16xX17xX3xX5xX125xX19xX3xXexXe7xX16xX17xX3xXexX3exX4xX3xX92xX128xX16xX17xX3xX32xX125xX1bxX3xX19xX6abxX16xX3xX6axXe7xX16xX17xXb5xX3xX5axX61xX49xX3xX16xX17xX1xX19bxX3xX16xX17xX9axXdxX3xX577xX2b1xX3xXbxX1xX193xXexX3xX7xX6xX7bxX3xX92x17047xX3xX19xXf7xXdxX3xXexXdxX140xX16xX3xX1xX125xX16xX1xX3xX5xX125xX19xX3xX7xX33xX4xX1xX3xX6axXe7xX16xX17xX3xX19xXdxX157xX16xX17xXb5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2xX2b0xX2b1xX2b1xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX41xX6xX16xX1xX2a7xX6axX6xX16xX17xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX33cxX33cxX2b0xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX41xX6xX16xX1xX2a7xX6axX6xX16xX17xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX3c8xX3c9xX3caxXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX41xX6xX16xX1xX2a7xX6axX6xX16xX17xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX455xX3c8xX3c9xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX41xX6xX16xX1xX2a7xX6axX6xX16xX17xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2b1xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX7xX19xX6xX5xX5xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX41xX6xX16xX1xX2a7xX6axX6xX16xX17xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX19xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX17xX3xX4xX19xX7xX2a7xX5xX6xX54bxX49xX3xX4xX19xX7xX2a7xX10xX6axX6axX1bxX6axXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb5xX32xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb5xX1dxX16xX4bxX16xX10xX2a8xX7xX4bxX2b0xX2b1xX576xX577xX4bxX2xX2b1xX3c9xX41xX2xX2b0xX2b0xX577xX455xX2xX2b0xXexX577xX3c8xX2xX2b1xX5xX2b0xXb5xX28exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX3xX32xX33xX16xX3xX32xX33xX16xX3xX16xX3bxX16xX3xX3exXbxX3xX41xX42xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX7bxX6axX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX2a3xX5f4xX16xX1xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1xX6bxX6xX3xXdxX16xXexX10xX6axX16xX10xXexX2b5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX13xX3bxX16xX3xX16xX17x17586xX3xXexX6axX1bxX16xX17xX3xXbxX1xX6abxX16xX17xX3xX4xX72dxX3xX16xX1xXdxX157xXexX3xX92xX128xX3xXexX1x178d5xXbxX0xX4bxX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xXc5xX33xX16xX3xX32xXdxX140xXexX3xX2dxX1xX12dxX16xX17xX17fxX3xX16xX17xXb28xX3xXexX6axX1bxX16xX17xX3xXbxX1xX6abxX16xX17xX3xXa2xX3xX16xX1xXdxX157xXexX3xX92xX128xX3xXexX1xXb44xXbxX3xX17xXdxX193xXbxX3xX32xX33xX16xX3xX16xX17xXb28xX3xX7xX93xX7bxX3xX1xX9axX16xX17fxX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX1xX9axX16xXb5xX3x10b09xe782xX16xX17xX3xXexX1xXedxXdxX3xX92xX22xXexX3xX4xX1xX3exX49xX3xX5xXecxX172xX16xX17xX3xX4xX6xX5xX1bxX3xX16xX1xXdxX68exX7bxX3xX1xX9axX16xX17fxX3xX1d4xX7bxX6xX3xX92xX72dxX3xX5xX125xX19xX3xX17xXdxX1adxX19xX3xX16xX17xX7bxX49xX3xX4xX9axX3xX32xX6a4xX3xX32xX157xX16xX1xX3xXexXdxX97xX7bxX3xX92xXecxXedxX16xX17xXb5xX3xX5axX9axX16xX3xX16xX15xX6xX3xX16xX17xXb28xX3xXexX6axX1bxX16xX17xX3xXbxX1xX6abxX16xX17xX3xX4xX72dxX3xX16xX1xXdxX157xXexX3xX92xX128xX3xXex14a6fxX3xX2xX3c9xX3x13928xX3xX2b0xX2b1xX3xX92xX128xX3xX116xX3xX17xXdxX193xXbxX3xX32xX33xX16xX3xX5xX125xX19xX3xX17xXdxX1adxX19xX3xX1d4xX7bxX3exX3xXexX6ax1688exX16xX1xX3xX5xX61xX1bxX3xX1xX72dxX6xX3xXa2xX3xX41xX6xXb5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2xX2b0xX2b1xX2b1xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX16xX17xX7bxX576x1091axX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX33cxX33cxX2b0xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX16xX17xX7bxX576xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX3c8xX3c9xX3caxXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX16xX17xX7bxX576xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX455xX3c8xX3c9xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX16xX17xX7bxX576xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2b1xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX7xX19xX6xX5xX5xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX16xX17xX7bxX576xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX19xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX17xX3xX4xX19xX7xX2a7xX5xX6xX54bxX49xX3xX4xX19xX7xX2a7xX10xX6axX6axX1bxX6axXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb5xX32xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb5xX1dxX16xX4bxX16xX10xX2a8xX7xX4bxX2b0xX2b1xX576xX577xX4bxX2xX2b1xX3c9xX41xX2xX2b0xX2b0xX577xX455xX2xX2b0xXexX576xX3c9xX455xX576xX5xX577xXb5xX28exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX3xX32xX33xX16xX3xX32xX33xX16xX3xX16xX3bxX16xX3xX3exXbxX3xX41xX42xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX7bxX6axX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX2a3xX5f4xX16xX1xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1xX6bxX6xX3xXdxX16xXexX10xX6axX16xX10xXexX2b5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12x11f65xX6bxX6xX3xX32xX1adxX16xX3xXexX1xX93xX16xX3xX92xX97xX3xX1xX140xXexX3xX16xXb44xX4xX3xX4xX42xXexX0xX4bxX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX116xX72dxX3xX2dxX1xX3exX3xX16xX1xXdxX68exX7bxX3xX4xX3exX4xX1xX3xX92xX97xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX16xXb44xX4xX3xX4xX42xXexX17fxX3xXexX6axX1bxX16xX17xX3xX92xX72dxX3xX1xXdxX157xX7bxX3xX16xX17xX1xXdxX157xX19xX3xX16xX1xXb44xXexX3xX1dx194efxX16xX3xX5xX125xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX64xX41xX6bxX6xX3xX32xX1adxX16xX3xXexX1xX93xX16xX6dxX3xX17xXdxX238xXexX3xX19xXc55xX16xX1xXb5xX3xX5axX61xX49xX3xX16xX1xXedxX3xX6xXdxX3xX92xX72dxX3xX5xX125xX19xX3xX92xX128xX16xX17xX3xXexX3exX4xX3xX32xXb44xXexX3xX16xX17xXedxX3xX92xX97xX3xX32xX33xX16xX3xX17xXdxX238xXexX3xX19xXc55xX16xX1xXb5xX3x12ae1xXdxX157xX4xX3xXexXdxX140xXbxX3xX16xX1xX238xX16xX3xX19xX128xXexX3xX1xX125xX16xX1xX3xX92xX128xX16xX17xX3xX32xXb44xXexX3xX16xX17xXedxX3xX7xX1bexX3xX2dxX1xXdxX140xX16xX3xXexXdxX19xX3xX92xX238xXbxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX1xX9axX16xX17fxX3xX2dxX1xXdxX140xX16xX3xX16xX61xX1bxX3xX32xX128xX3xX4xX1xX7bxX49xX97xX16xX3xX1xXecxXf7xX16xX17xX3xX4xX9axX16xX3xX16xXb44xX4xX3xX4xX42xXexX3xX7xX6xX16xX17xX3xXexX6axX33xX16xX17xX3xXexX1xX3exXdxX3xX32xXb44xXexX3xX16xX17xXedxX17fxX3xX7xX22xX4xXb5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12x1855bxX1bxX6xX49xX3xX4xfa40xX3xX92xX97xX3xX17xXdxX1adxX19xX3xX92xX6xX7bxX3xX4xX1xX93xX16xX3xXexX6xX49xX0xX4bxX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xXcxX1xX2axX4xX3xX17xXdxXb44xX4xX3xX7xX6xX7bxX3xX19xX128xXexX3xX92xX3bxX19xX3xX16xX17xXb28xX3xX32xX33xX16xX3xXexX1xXb44xX49xX3xXexX6xX49xX17fxX3xX4xX1xX93xX16xX3xX32xX6a4xX3xX92xX6xX7bxX17fxX3xX16xX17xXecxXedxXdxX3xX7bxX97xX3xX1bxX1adxXdxXb5xX3xX5axX61xX49xX3xX2b4xX1bxX6xX49xX3xX92xX248xX7bxX3xX4xXb28xX6xX3xX32xX33xX16xX3xX7xX6xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX32xX3bxX16xX3xX16xX1xX6a4xXbxX3xX16xX1xX125xX16xX17xXb5xX3xXbb4xX128xX16xX17xX3xXexX3exX4xX3xX16xX125xX49xX3xX17xXdxX193xXbxX3xXexX6xX49xX17fxX3xX4xX1xX93xX16xX3xX2dxX1xX2fxXdxX3xXexX3bxX3xX32xX7bxX22xXexXb5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxXbxX16xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2xX2b0xX2b1xX2b1xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xX49xX2a7xX4xX1bxXb5xXbxX16xX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxXbxX16xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX33cxX33cxX2b0xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xX49xX2a7xX4xX1bxXb5xXbxX16xX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxXbxX16xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX3c8xX3c9xX3caxXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xX49xX2a7xX4xX1bxXb5xXbxX16xX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxXbxX16xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX455xX3c8xX3c9xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xX49xX2a7xX4xX1bxXb5xXbxX16xX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxXbxX16xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2b1xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX7xX19xX6xX5xX5xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xX49xX2a7xX4xX1bxXb5xXbxX16xX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX19xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX17xX3xX4xX19xX7xX2a7xX5xX6xX54bxX49xX3xX4xX19xX7xX2a7xX10xX6axX6axX1bxX6axXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb5xX32xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb5xX1dxX16xX4bxX16xX10xX2a8xX7xX4bxX2b0xX2b1xX576xX577xX4bxX2xX2b1xX3c9xX41xX2xX2b0xX2b0xX577xX455xX2xX2b0xXexX33cxX33cxX33cxX2b0xX5xX576xXb5xXbxX16xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX3xX32xX33xX16xX3xX32xX33xX16xX3xX16xX3bxX16xX3xX3exXbxX3xX41xX42xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX7bxX6axX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX2a3xX5f4xX16xX1xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1xX6bxX6xX3xXdxX16xXexX10xX6axX16xX10xXexX2b5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX627xe77fxX1bxX3xXexX6xXdxX3xX4xX72dxX3xX16xX1xXdxX68exX7bxX3xX5xX172xXdxX3xX7dxX4xX1xX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX0xX4bxX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX116xX72dxX3xXexX1xX97xX3xX32xX33xX16xX3xX4xX1xXecxX6xX3xX32xXdxX140xXexX2adxX3xX627xX1631xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX4xX72dxX3xX16xX1xXdxX68exX7bxX3xX5xX172xXdxX3xX7dxX4xX1xX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xXb5xX3x19046xX3xXexX6xXdxX3xX4xX72dxX3xX16xX1xXdxX68exX7bxX3xX1xX7bxX49xX157xXexX3xX17xXdxX193xXbxX3xX17xXdxX1adxX19xX3xX32xXf7xXexX3xX4xX3exX4xX3xX1dxXb44xX16xX3xX92xX68exX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX17fxX3xXexXc2exX3xX17xXdxX1adxX19xX3xX92xX6xX7bxX3xX92xX248xX7bxX3xX92xX140xX16xX3xX1x1017bxX3xXexX6axX172xX3xXexXdxX3bxX7bxX3xX1xX72dxX6xXb5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2xX2b0xX2b1xX2b1xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2dxX10xX1bxX2a7xXexX6xXdxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX33cxX33cxX2b0xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2dxX10xX1bxX2a7xXexX6xXdxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX3c8xX3c9xX3caxXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2dxX10xX1bxX2a7xXexX6xXdxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX455xX3c8xX3c9xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2dxX10xX1bxX2a7xXexX6xXdxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2b1xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX7xX19xX6xX5xX5xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2dxX10xX1bxX2a7xXexX6xXdxXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX19xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX17xX3xX4xX19xX7xX2a7xX5xX6xX54bxX49xX3xX4xX19xX7xX2a7xX10xX6axX6axX1bxX6axX3xX41xXexX1xX7bxX19xX32xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX3c8xX576xX3c9xXbxX2b4xe3aaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2adxX3xX576xX33cxX3c9xXbxX2b4xX1a1bxXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb5xX32xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb5xX1dxX16xX4bxX16xX10xX2a8xX7xX4bxX2b0xX2b1xX576xX577xX4bxX2xX2b1xX3c9xX41xX2xX2b0xX2b0xX577xX455xX2xX2b0xXexX2b0xX3c8xX3c9xX2b0xX5xX455xXb5xX28exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX3xX32xX33xX16xX3xX32xX33xX16xX3xX16xX3bxX16xX3xX3exXbxX3xX41xX42xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX7bxX6axX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX2a3xX5f4xX16xX1xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1xX6bxX6xX3xXdxX16xXexX10xX6axX16xX10xXexX2b5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xXcxX1x11904xX4xX3xX1xXdxX157xX16xX3xXb44xX16xX3xX1dxX125xX3xX2dxX1631xX1bxX3xX1dxX125xX1bxX3xX4xX3exX4xX3xX1xX7bxX49xX157xXexX3xXexX6axX3bxX16xX3xXexX6xXdxX3xX16xX1xXecxX3xX1xXc55xX16xX1xX17fxX3xX7xX1bexX3xX17xXdxX193xXbxX3xX32xX33xX16xX3xX17xXdxX1adxX19xX3xX92xX6xX7bxX3xX92xXecxX172xX4xX3xX4xX3exX4xX3xX32xX128xX3xXbxX1xX238xX16xX3xXexXecxX9axX16xX17xX3xX2axX16xX17xX3xX16xX1xXecxX3xX7xX6xX7bxX2adxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX2a7xX3xX10f9xX6xXdxX3xX1dxX125xX3xX5xXecxX16xX17xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX2a7xX3xX116xX3exX4xX3xX4xX9axX3xX1d4xX7bxX6xX16xX3xX16xX128xXdxX3xXexX33xX16xX17xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX2a7xX3xX627xX1xXf7xXbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX2a7xX3xX119axX1bxX6xX16xX17xX3xX19x18458xXdxX3xX1dxX125xX3xX1xX6bxX16xX17xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX2a7xX3xX5axX157xX3xXexXdxX3bxX7bxX3xX1xX72dxX6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX2a7xX3xXbb4xX248xX7bxX3xX1dxX125xX3xXexXdxX19xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX119axX1bxX6xX3xX16xX72dxX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX32xX125xX16xX3xXexX6xX49xX3xX2dxX1xXdxX3xX1dxXc2exX6xX3xX16xX17xXb28xX3xX41xX238xX49xX0xX4bxX7xXexX6axX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX627xX1xXdxX3xX1dxXc2exX6xX3xX16xX17xXb28xX3xX41xX238xX49xX17fxX3xX92xXc2exX16xX17xX3xX1dxX128xXdxX3xX6axX6xX3xX2dxX1xX2fxXdxX3xX17xXdxXecxXedxX16xX17xX17fxX3xX32xX33xX16xX3xX4xX72dxX3xXexX1xX97xX3xX32xX6a4xX3xX4xX1xX1bxX3exX16xX17xX17fxX3xXexX1xX238xX19xX3xX4xX1xX7dxX3xX32xX6a4xX3xX16xX17xXb44xXexX3xX16xX140xX7bxX3xX92xX2axX16xX17xX3xX41xX238xX49xX3xX16xX17xX6xX49xXb5xX3xX13xX17xX7bxX49xX3bxX16xX3xX16xX1xX93xX16xX3xX41xX1bxX3xX4xX9axX3xXexX1xX97xX3xX4xX1xXecxX6xX3xX92xXb28xX3xXexX19bxX16xX1xX3xXexX3exX1bxX17fxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX9axX3xX1d4xX7bxX6xX16xX3xX16xX61xX1bxX3xX32xX128xX3xX4xX1xXecxX6xX3xX1xXbb5xXdxX3xXexX19bxX16xX1xX3xX7xX6xX7bxX3xX19xX128xXexX3xX92xX3bxX19xXb5xX3xX5axX125xX16xX1xX3xX92xX128xX16xX17xX3xX92xX2axX16xX17xX3xX41xX238xX49xX3xX1dxX125xX3xX5xX125xX19xX3xX1dxXdxX157xX4xX3xX16xX17xX6xX49xX3xX2dxX1xXdxX140xX16xX3xX4xX9axX3xXexX1xX97xX3xX32xX6a4xX3xX7xX22xX4xX17fxX3xX4xX1xXecxX6xX3xXexX1xX7dxX4xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX3xX16xX17xX6xX49xX3xX92xXecxX172xX4xXb5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2xX2b0xX2b1xX2b1xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX33cxX33cxX2b0xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX6axX17xX10xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX3c8xX3c9xX3caxXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX455xX3c8xX3c9xXbxX2b4xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX19xX10xX41xXdxX7bxX19xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX1bxX7bxX6axX4xX10xX3xXexX49xXbxX10xX9xXaxXdxX19xX6xX17xX10xX4bxX28exXbxX10xX17xXaxX3xX19xX10xX41xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX41xX3xX2a3xX19xXdxX16xX2a7xX2a8xXdxX41xXexX1xX2adxX3xX2b1xX2b5xXaxX3xX41xX6xXexX6xX2a7xX7xX6axX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX41xX10xX2cexX6xX7bxX5xXexX4bxX2cexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexX49xX5xX10xX7xX4bxX7xX19xX6xX5xX5xX4bxXbxX7bxX32xX5xXdxX4xX4bxX2b0xX2b1xX2b0xX2b1xX2a7xX2xX2b1xX4bxX2b4xX1bxX6xXcfbxX2b1xXb5xX28exXbxX17xX3xX2xX2b4xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX19xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX17xX3xX4xX19xX7xX2a7xX5xX6xX54bxX49xX3xX4xX19xX7xX2a7xX10xX6axX6axX1bxX6axXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb5xX32xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb5xX1dxX16xX4bxX16xX10xX2a8xX7xX4bxX2b0xX2b1xX576xX577xX4bxX2xX2b1xX3c9xX41xX2xX2b0xX2b0xX577xX455xX2xX2b0xXexX3c9xX3c8xX3c9xX577xX5xX3c9xXb5xX28exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX3xX32xX33xX16xX3xX32xX33xX16xX3xX16xX3bxX16xX3xX3exXbxX3xX41xX42xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX7bxX6axX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX119axX1bxX6xX3xX16xX72dxX16xX17xX3xX17xX6xX16xX3xX32xX125xX16xX3xXexX6xX49xX3xX2dxX1xXdxX3xX1dxXc2exX6xX3xX16xX17xXb28xX3xX41xX238xX49xX3xX2a3xX5f4xX16xX1xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1xX6bxX6xX3xXdxX16xXexX10xX6axX16xX10xXexX2b5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX41xX49xXaxX12xX10f9xXc55xX3xXexX1xX140xX3xX92xX97xX3xX92xX1adxX19xX3xX32xX1adxX1bxX3xX7xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX10xX17fxX3xX2dxX1xXdxX3xX41xX238xX49xX3xX32xX33xX16xX3xX1xX61xX49xX3xX16xX17xXbb5xXdxX3xX5xX33xXdxX3xX19xX128xXexX3xX5xX193xX4xX17fxX3xX2b4xX1bxX6xX3xX16xX72dxX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX32xX125xX16xX3xXexX6xX49xX3xX92xX97xX3xX19xX33xX4xX1xX3xX19xX3exX7bxX3xX92xXecxX172xX4xX3xX5xXecxX7bxX3xXexX1xX12dxX16xX17xX17fxX3xX32xX33xX16xX3xX4xX1be6xX16xX17xX3xX92xXb28xX3xXexX1xXedxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX92xX97xX3xXexX19bxX16xX1xX3xXexX3exX1bxX3xX5xX33xXdxXb5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2c6xX1bxX7bxX6axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xX10f9x13f49xX10f9xX0xX4bxXbxX12