Cận cảnh tàu sân bay trực thăng Kaga mà Nhật vừa đưa vào hoạt động
Hiện nay hải quân Nhật Bản đã đưa 2 tàu sân bay trực thăng “khủng” vào hoạt động, tăng cường đáng kể sức mạnh của họ trên biển.
7bf5x7fd3x109d0x12d3axa4f5xb792x10157xd6bax10e32xX7xef46xa5ccx92c4x913axc4b5xf15bxX5xf1b2xXax7c1axdfd8x130ddx9675xX3xX4x9efcxX15xX1xX3xXexf6c9xd405xX3xX7xeb2cxX15xX3xf62dxX6xc2c5xX3xXexeb1fx7d80xX4xX3xXexX1xb243xX15xb844xX3xfe26xX6xX31xX6xX3xe236xX1dxX3x102a2xX1xX14xXexX3x11d88x10c0exX6xX3xdfd5xa8c1xX6xX3xX40xX1dxad73xX3xX1xX4axcf02xXexX3xX44xe30exX15xX31xX0xf132xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa92xX10xX6x89eexXaxX12xX65xXdxaf91xX15xX3xX15xX6xX26xX3xX1xX18xXdxX3x9cb1xX1exX21xX15xX3xX3bxX1xX14xXexX3xe153xX18xX15xX3xX44xed26xX3xX44xX45xX6xX3xf67bxX3xXexX1dxX1exX3xX7xX21xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX15xX31xX3xeac2x956bxX1xbc56xX15xX31xe0fdxX3xX40xX1dxX4axX3xX1xX4axX4exXexX3xX44xX52xX15xX31x86daxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX4xX45xc990xX15xX31xX3xX44x80d8xX15xX31xX3xXa7x1249axX3xX7xc29fxX4xX3xX38xX4exX15xX1xX3xX4xXa9xX6xX3xX1x7ec2xX3xXexX29xb706xX15xX3xX24xXdxXcexX15x9a08xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xc725xXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxb89bxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10x1023dxX7xX56xX2xbcaaxX2xX8dxX56xX2x7f29xX8dxX68x9cd7xX2xX8dxXex8219x9451xX137xd468xX5xX13cxXe9xc5ebxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10x80fbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxfa03xX26x11980xXaxX12xXcxX1dxX1exX3xX7xX21xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX15xX31xX3x10b0dxX1e6xX65xX10exX2xX146xX13fxX3xX33xX6xX31xX6xX3xXexX29xX4axX15xX31xX3xX5x7fbfxX3xX24xX1dxX15xX3xX31xXdxX6xX4axX3xX4xX1xX4axX3xX1xX18xXdxX3xX78xX1exX21xX15xX3xX3bxX1xX14xXexX3xX82xX18xX15xXbbxX3x8f63xX3xee2fxX4axXa7xX4axX1xX6xX38xX6xX3xX40xX1dxX4axX3xX15xX31xX1dxX26xX3xX8dxX8dxX56xX143xXe9xX3x10ca8xX15xX1xX11fxX3x12e6exX10xX1exXexX10xX29xX7xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX2xX2x8aeexX143xX5xX2xXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12x8959xX1exX21xX15xX3xX15xX1xX21xX15xX3xXexX1xX1exX52xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX78xX1exX21xX15xX3xX3bxX1xX14xXexX3xXexX4exXdxX3xX5xX1faxX3xX24xX1dxX15xX3xX31xXdxX6xX4axX3xX15xb7eaxXdxX3xXexX29xXe2xX15xXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3xX23bxX10xX1exXexX10xX29xX7xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX144xX2xX29exX146xX5xX8dxXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12xXcxX1dxX1exX3xX7xX21xX15xX3xX24xX6xX26xX3xX33xX6xX31xX6xX3xX15x122fdxX38xX3xX4xX4exX15xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX7xX21xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX15xX31xX3xaad1xb2b2xX1exX38xX4axX3xX7xX6xX1exX3xX5xX1faxX3xX24xX1dxX15xX3xX31xXdxX6xX4axX3xX15xX1dxX26xXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3xX23bxX10xX1exXexX10xX29xX7xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX13fxX29exX146xX146xX5xX143xXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12xX33xX6xX31xX6xX3xX40xX1dxX3xX483xX484xX1exX38xX4axX3xX5xX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxbbdexX15xX3xX1xX4exX38xX3xX5x8e28xX15xX3xX15xX1x8fd7xXexX3xX4xXa9xX6xX3xX1xX18xXdxX3xX78xX1exX21xX15xX3xX3bxX1xX14xXexX3xXa7xXcexX3xXexX41xX3xXcxX1xX5a8xX3xX4xX1xXdxX5a8xX15xX3xX8dxXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3xX23bxX10xX1exXexX10xX29xX7xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX29ex12f86xX13cxX2xX5xX13fxXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX12xXcxX1dxX1exX3xX33xX6xX31xX6xX3xX68xX1dxXdxX3xX8dxX13fxX146xX38xXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3xX23bxX10xX1exXexX10xX29xX7xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axX3xX68xXexX1xX1exX38xX24xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX143xX143xX29exX144xX5xX644xXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX68xXexX1xX11fxX137xX2xX143xXbxX1bbxX1ccxX1xX10xXdxX31xX1xXexX11fxX13fxX137xX644xXbxX1bbxX1ccxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX26xX11fxX24xX5xX4axX4xXa7xX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX5xX10xX1caxXexX11fxX6xX1exXexX4axX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX29xXdxX31xX1xXexX11fxX6xX1exXexX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12xX3bxX31xX45xXc4xXdxX3xX3bxX1xX14xXexX3xX31xXdexXdxX3xXexX1dxX1exX3xX15xX1dxX26xX3xX5xX1dxX3xXa7xX1xX1exX3xXexX29x10733xX4xX3xX1xX4exX38xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX15xX31xX3xX44xXcexX3xXexX29xXc9xX15xX1xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX4exX38xX3xX65xXdxX5a8xX15xX3xXbxX1xXc9xXbxX3xX1xa2d8xX6xX3xX24xd056xX15xX1xX3xX4xXa9xX6xX3xX1xXdexX3xX40xbb0axX15xX3xX4xX5b5xX38xX3xX7xa96axX3xX68xX830xX15xX31xX3xX40x11b1bxX3xXa7xX1xcc99xX3xXexXdxX5a8xX15xX3xX4x120a2xX15xX31xXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3x11820xXdxX15xX6xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX8dxX29exX8dxX29exX5xX144xXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX26xX11fxX24xX5xX4axX4xXa7xX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX5xX10xX1caxXexX11fxX6xX1exXexX4axX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX29xXdxX31xX1xXexX11fxX6xX1exXexX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12xXcxX4axX1dxX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX24x10178xX3xX38xe26bxXexX3xX24xX4axX4axX15xX31xX3xXexX1dxX1exX3xX7xX21xX15xX3xX24xX6xX26xX3xX33xX6xX31xX6xX3xX15xX1xX862xX15xX3xXexX41xX3xXexX29xXe2xX15xX3xX4xX6xX4axXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3xX23bxXcxXe9xX4xX4axX38xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX146xX644xX8dxX644xX5xX137xXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX26xX11fxX24xX5xX4axX4xXa7xX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX5xX10xX1caxXexX11fxX6xX1exXexX4axX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX29xXdxX31xX1xXexX11fxX6xX1exXexX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12x84a6xXdxX6dxX4xX3xXexX29xXdxXcexX15xX3xXa7xX1xX6xXdxX3xX4xXc9xX4xX3xXexX1dxX1exX3xX7xX21xX15xX3xX24xX6xX26xX3xX15xX1dxX26xX3xXexX29xX4axX15xX31xX3xXexX1xXc9xX15xX31xX3xX644xX3xXexX5b0xXdxX3xX44xX45x1282exX4xX3xX4xX4axXdxX3xX5xX1dxX3xX7xX2axX3xXbxX1xX88axX3xX68xXdxX1faxX15xX3xX7xXd1xX4xX3xX38xX4exX15xX1xX3xX1xX18xXdxX3xX78xX1exX21xX15xX3xX5xX5b0xX15xX3xX15xX1xX5b5xXexX3xX4xXa9xX6xX3xX3bxX1xX14xXexX3xXexX41xX3xXcxX1xX5a8xX3xX4xX1xXdxX5a8xX15xX3xX8dxX3xX44xX5a8xX15xX3xX15xX6xX26xXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3xX1e6xX38xXdxXexX29xX26xX894xX1xX1exX5xX31xXdxX15xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX29exX13fxX2xX8dxX5xX146xXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX26xX11fxX24xX5xX4axX4xXa7xX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX5xX10xX1caxXexX11fxX6xX1exXexX4axX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX29xXdxX31xX1xXexX11fxX6xX1exXexX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12xXcxX29xX4axX15xX31xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX2fxX38xX3xX31x1147cxX15xX3xX44xX21xX26xXbbxX3xX4xX1xX882xX15xX1xX3xX78xX1exX26xX9c2xX15xX3xX3bxX1xX14xXexX3xX44xX87xX3xX44xXce5xX1exX3xXexX45xX3xX15xX1xXdxX9c2xX1exX3xX4xX1xX4axX3xX78xX1exX21xX15xX3xX44xX52xXdxX3xX44xXcexX3xX44xX86exXdxX3xXbxX1xX357xX3xX40xX5b0xXdxX3xX4xXc9xX4xX3xX44xX52xX15xX31xX3xXexX1xXc9xXdxX3xX4xXa9xX6xX3xXcxX29xX1exX15xX31xX3xX328xX1exX86exX4xX3xX21cxX3xX82xXdxXcexX15xX3xbf78xX88axX15xX31xX3xX40xX1dxX3xX24xXdxXcexX15xX3xX65xX4axX6xX3xXd4exX88axX15xX31xXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3xX23bxX10xX1exXexX10xX29xX7xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX4axX68xX26xXaxX12xX0xXdxX38xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX10exXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxXe9xX24xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX40xX15xX56xX15xX10xX133xX7xX56xX2xX137xX2xX8dxX56xX2xX13cxX8dxX68xX13fxX2xX8dxXexX29exX13fxX146xX644xX5xX29exXe9xX14axXbxX31xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX26xX11fxX24xX5xX4axX4xXa7xX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX5xX10xX1caxXexX11fxX6xX1exXexX4axX1ccxX38xX6xX29xX31xXdxX15xX10exX29xXdxX31xX1xXexX11fxX6xX1exXexX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6xX1exX3xX7xX6xX15xX3xX24xX6xX26xX3xXexX29xX1exX4xX3xXexX1xX6xX15xX31xX3xXa7xX6xX31xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xX6xXexX3xX40xX1exX6xX3xX68xX1exX6xX3xX40xX6xX4axX3xX1xX4axX6xXexX3xX68xX4axX15xX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12xXb1bxX5b0xXdxX3xX33xX6xX31xX6xX3xX40xX1dxX3xX483xX484xX1exX38xX4axXbbxX3xX1xX18xXdxX3xX78xX1exX21xX15xX3xX3bxX1xX14xXexX3xX82xX18xX15xX3xX4xX357xX3xX15xX1xXdxX9c2xX1exX3xX44xXdxX9c2xX1exX3xXa7xXdxX6dxX15xX3xXbxX1xX357xX15xX31xX3xX4xX1xXdxX5a8xX1exX3xX7xXd1xX4xX3xX38xX4exX15xX1xX3xX78xX1exX21xX15xX3xX7xX2axX3xX4xXa9xX6xX3xX1xXdexX3xX21cxX3xX15xX1x8c2cxX15xX31xX3xX15x7ef5xXdxX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX1bbxX6xX3xX5xX87xX15xX1xX3xXexX1x11ec7xX3xX3bxX1xX14xXexX3xX82xX18xX15xXe9xX3xX236xX15xX1xX11fxX3xX23bxX10xX1exXexX10xX29xX7xXe9xX56xXe9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX894xX4axX1exX29xX4xX10xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX10exX6xX5xXdxX31xX15xX11fxX3xX14axX1exX7xXexXdxX1caxX26xX1ccxXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xXb1bxf48bxXb1bxX0xX56xXbxX12