Viettel Hà Tĩnh chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Viettel Hà Tĩnh cung cấp miễn phí giải pháp cầu truyền hình trực tuyến phục vụ chỉ đạo, điều hành phống, chống dịch bệnh Covid-19.
2937x8cd6xa015x9cdbxe310x10777x9912x54c3x11f9fxX7x8dd8xf423x4fcdx47a9x8a00xf879xX5xe153xXax7fcbxc528xXdxX10xXexXexX10xX5xX3x3187x7461xX3xXcx588ex47c3xX1xX3xX4xX1xac2exX20xe65axX3xXexX6x8309xX3xX1x11ae0xX3xXexfc7bx8658xX3xXbxX1xc2c1xX20xX27x81bbxX3xX4xX1xb777xX20xX27xX3xf667xdb95xX4xX1xX3x54a5x5fdcx35b9xXdxX41x9ed9xX2xf63cxX0x74b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX41xXaxX12xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX25xX20xX27xX3xX4xca5exXbxX3x11c96xXdx873bxX20xX3xXbxX1x9d97xX3xX27xXdx9e30xXdxX3xXbxX1x8c7axXbxX3xX4xc75dxX25xX3xXexX31xX25xX2bx6a1axX20xX3xX1xb7b0xX20xX1xX3xXexX31x10dedxX4xX3xXexX25xX2bx7826xX20xX3xXbxX1x8d61xX4xX3xX48xXadxX3xX4xX1x114ccxX3x9fbdxab3bxX47xX39xX3xXb7xXdxX98xX25xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX3dxX20xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3x58c8x772dxX20xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dx5793xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa8f8xX47xX41xX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xb73cxXexX4bxX6xX5xXdxX27xX20x86cexX3xX4xX10xX20xXexX10xX31x11a62xXaxX12xX0xXdxX7dxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX20xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxe064xXdxX41xXexX1xX10cxX3x10e51xX2x66a9xXbxX104xX114xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX10cxX3xf536xX2xdc19xXbxX104xX114xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe5xXd8xX6xX47xX1xX6xXexXdxX20xX1xXe5xX48xX20xX4fxX20xX10xX133xX7xX4fx9adaxX2xX14bxX13axX4fxd81cxX16cxX41xX13cxX14bxX171xX149xX171xX16cxX171xXexX171x10040xX13cxX17dxX13cxX5xX14bxXe5x64dcxXbxX27x4b98xX31xX9xX13axX13axX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX20xX27xX3xXexX6xX2bxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX133xXdxX41xXexX1xX9xXaxX13axX2xX13cxXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX149xX2xX14bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX47xX20xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX4bxX6xX5xXdxX27xX20xX10cxX3xX4xX10xX20xXexX10xX31xX114xXaxX12xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX25xX20xX27xX3xX4xX7axXbxX3xX7dxXdxX7fxX20xX3xXbxX1xX84xX3xX17dxX14bxX14bxX3xX6xX4xX47xX25xX20xXexX3xcc01xXexX1cxXdxX3x46bfxX1xX47xX88xX20xX3xX4xX8dxX3xX20xX1x9b8axX20x4980xX3xX1x116dexXdxX3xX20xX27xX1xX42xX3xXexX31xXa2xX4xX3xXexX25xX2bxXa8xX20xX3xX24dxXbxX47xX5xX2bxX4xX47xX7dxX3xX4xX5xX47xX25xX41xX25fxX3xXexX31xf8efxX20xX3xX7dxX8dxX2bxX3xXexX84xX20xX1xX3xXd8xX88xX20xX27xX39xX3xXb7xXdxXd9xX20xX3xXexX1xX47xXb8xXdxX3xXexX1xdcddxX20xX27xX3xX7dxXdxX20xX1xXe5xXe5xXe5xX3xXb7x42f5xX3xXbxX1xXadxX4xX3xX48xXadxX3xX1xbe7axXbxX3xXb7xXdxX98xX25xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX47xX41xX2bxXaxX12xca25xX1x58f9xX7dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe38dxX3xX252xX1x10605xX3xX252xX1x4a5axX20xX3xX48xX1cxX3xXb7x6628xX20xX27xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX4x1070cxX20xX27xX3xX4xX1xX84xX20xX1xX3x2faexX25xX2bxX98xX20xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX7axXbxX3xXexX31xX47xX20xX27xX3xX4xX1xXb5xX3xXb7xXb8xX47xX39xX3xXb7xXdxX98xX25xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxX39xX3xXd8xd371xXexX3xXb7xX91xX25xX3xXexc19bxX3x387exX4fxX16cxX39xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX25xX20xX27xX3xX4xX7axXbxX3xX7dxXdxX7fxX20xX3xXbxX1xX84xX3xX17dxX14bxX14bxX3xX6xX4xX47xX25xX20xXexX3xX24dxXexX1cxXdxX3xX252xX1xX47xX88xX20xX3xX4xX8dxX3xX20xX1xX25dxX20xX25fxX3xX1xX262xXdxX3xX20xX27xX1xX42xX3xXexX31xXa2xX4xX3xXexX25xX2bxXa8xX20xX3xX24dxXbxX47xX5xX2bxX4xX47xX7dxX3xX4xX5xX47xX25xX41xX25fxX3xXexX31xX287xX20xX3xX7dxX8dxX2bxX3xXexX84xX20xX1xX3xXd8xX88xX20xX27xX39xX3xXb7xXdxXd9xX20xX3xXexX1xX47xXb8xXdxX3xXexX1xX2a6xX20xX27xX3xX7dxXdxX20xX1xXe5xXe5xXe5xX3xXb7xX2b3xX3xXbxX1xXadxX4xX3xX48xXadxX3xXb7xXdxX98xX25xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX47xX41xX2bxXaxX12xaefdxX4xX47xX25xX20xXexX3xXb7xb773xX32xX4xX3xX4xX7axXbxX3xX4xX1xX47xX3xX4xX8dxX4xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX48xXdxX287xX20xX3xXd8xX6xX20xX3xX4xX1xXb5xX3xXb7xXb8xX47xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxX3xX1xX25xX2bxXd9xX20xX39xX3xXexX1xX42xX39xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX48xX1cxX3xXex541exXdxX3xX4xX7axXbxX3xX104x12110xXe5xX3xXcxX1xd5a1xXdxX3xX27xXdxX6xX20xX3xX1xX47xXb8xXexX3xXb7xX262xX20xX27xX3xX4xeac0xX6xX3xX4xX91xX25xX3xXexX31xX25xX2bxX98xX20xX3xX1xX9cxX20xX1xX3xX7x8e32xX20xX3xX7xX1cxX20xX27xX3xX16cxX149xX4fxX171xX39xX3xX252xX2b3xX3xX4xX88xX3xXexX31xX47xX20xX27xX3xX20xX1x4220xX20xX27xX3xX20xX27xX1cxX2bxX3xXexXa8xXexXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX47xX41xX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX4bxX6xX5xXdxX27xX20xX10cxX3xX4xX10xX20xXexX10xX31xX114xXaxX12xX0xXdxX7dxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX20xXexX10xX31xX3xX41xXexX1xX25xX7dxXd8xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX133xXdxX41xXexX1xX10cxX3xX13axX2xX13cxXbxX104xX114xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX10cxX3xX149xX2xX14bxXbxX104xX114xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe5xXd8xX6xX47xX1xX6xXexXdxX20xX1xXe5xX48xX20xX4fxX20xX10xX133xX7xX4fxX16cxX2xX14bxX13axX4fxX171xX16cxX41xX13cxX14bxX171xX149xX4dxX16cxX17dxXexX171xX13cxX17dxX14bxX14bxX5xX14bxXe5xX184xXbxX27xX187xX31xX9xX17dxX376xX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX20xX27xX3xXexX6xX2bxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX133xXdxX41xXexX1xX9xXaxX13axX2xX13cxXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX149xX2xX14bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX47xX20xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX4bxX6xX5xXdxX27xX20xX10cxX3xX4xX10xX20xXexX10xX31xX114xXaxX12xX1bxXd9xX3xXexX1xX3dxX20xX27xX3xXexX31xXa2xX4xX3xXexX25xX2bxXa8xX20xX3xXb7xX456xX32xX4xX3xX252xXa8xXexX3xX20xX3dxXdxX3xX48xX4b1xXdxX3xXd8xX6xX20xX3xX4xX1xXb5xX3xXb7xXb8xX47xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX7axXbxX3xXcxX31xX25xX20xX27xX3xX456x9f4cxX20xX27xX39xX3xXexXb5xX20xX1xX39xX3xX1xX25xX2bxXd9xX20xX3xXb7xXa8xX20xX3xX104xX4b9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX47xX41xX2bxXaxX12x7390xX2b3xX3xX48x4fecxX20xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX1xXd9xX3xXexX1xX3dxX20xX27xX39xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXb7xX4b9xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX32xXbxX3xX48xX4b1xXdxX3xX4xX8dxX20xX3xXd8xX262xX3xX4xX1xX25xX2bxX287xX20xX3xXexX31xX8dxX4xX1xX3xX4xX2a6xX20xX27xX3xX20xX27xX1xXd9xX3xXexX1xX2a6xX20xX27xX3xXexXdxX20xX3xX4xX8dxX4xX3xXb7xX6a9xX20xX3xX48xX42xX39xX3xXb7xX42xX6xX3xXbxX1xX456xX6a9xX20xX27xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX48xXdxX287xX20xX3xXf5xX6xX20xX3xX46xX1xXb5xX3xXb7xXb8xX47xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxX3xX4xX1cxXdxX3xXb7x4ff6xXexX3xX48xX1cxX3xX7x4e2axX3xX41xXadxX20xX27xX3xX1xXd9xX3xXexX1xX3dxX20xX27xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX47xX41xX2bxXaxX12xb113xXf5xX2faxa6f8xX3xXexXb5xX20xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4x48bexX20xX27xX3xX27xXdxX6xX47xX3xX4xX8dxX4xX3xX7xb583xX39xX3xXd8xX6xX20xX39xX3xX20xX27xX1cxX20xX1xX3xX4xX309xX3xX5xX4b9xX20xX1xX3xXb7xXb8xX47xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX48xXdxX287xX20xX3xXd8xX6xX20xX3xX4xX1xXb5xX3xXb7xXb8xX47xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxX3xX1xX25xX2bxXd9xX20xX39xX3xXexX1xX42xX39xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX4xX78exX3xX4xX8dxX20xX3xXd8xX262xX3xX4xX1xX25xX2bxX287xX20xX3xXexX31xX8dxX4xX1xX39xX3xX4xX8dxX20xX3xXd8xX262xX3xX4xX2a6xX20xX27xX3xX20xX27xX1xXd9xX3xXexX1xX2a6xX20xX27xX3xXexXdxX20xX3xX5xXdxX287xX20xX3xX1xXd9xX39xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX32xXbxX3xX48xX4b1xXdxX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXb7xX2b3xX3xXexXdxXa8xXbxX3xX20xX1xX6d9xX20xX3xXexX1cxXdxX3xX252xX1xX47xX88xX20xX39xX3xXexX31xXdxX2b3xX20xX3xX252xX1xX6xXdxX3xX4xX1cxXdxX3xXb7xX787xXexX3xX48xX1cxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX48xXdxX287xX20xX3xXd8xX6xX20xX3xX4xX1xXb5xX3xXb7xXb8xX47xX3xX252xX1xX6xXdxX3xXexX1xX8dxX4xX39xX3xX7xX78exX3xX41xXadxX20xX27xX3xX1xXdxXd9xX25xX3xX328xX25xX88xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX47xX41xX2bxXaxX12xXcxX31xX456xX4b1xX4xX3xXb7xX309xX39xX3xX24dxX20xX27xX1cxX2bxX3xX16cxX149xX4fxX2xX16cxX4fxX16cxX14bxX16cxX14bxX25fxX39xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX32xXbxX3xX48xX4b1xXdxX3x50b1xX7d4xX3x7fe6xX3xXexXa8xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXex6e32xX3xX4xX1x8d65xX4xX3xXexX31xX6xX47xX3xXexX787xX20xX27xX3xXexX1xXdxXa8xXexX3xXd8xX42xX3xX4xX91xX25xX3xXexX31xX25xX2bxX98xX20xX3xX1xX9cxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX2bxX287xX20xX3xX41xXadxX20xX27xX3xXcxX10xX5xX10xX1xX10xX6xX5xXexX1xX3xX24dxX1xXd9xX3xXexX1xX3dxX20xX27xX3xXexX456xX3xX48xX7axX20xX3xX252xX1xX8dxX7dxX3xX4xX1xX501xX6xX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xXexX374xX3xX104xX6xX25fxX3xXexX31xX42xX3xX27xXdxX8dxX3xX16cxX16cxX14bxX3xXexX31xXdxXd9xX25xX3xXb7xX314xX20xX27xX3xX4xX1xX47xX3xXf5xXd9xX20xX1xX3xX48xXdxXd9xX20xX3xX6d5xX6xX3xX252xX1xX47xX6xX3xX1xX25xX2bxXd9xX20xX3xX46xc55dxX7dxX3x80e6xX25xX2bxX287xX20xX3xX48xX1cxX3xX6d5xX95dxX4xX3xXcxX1xX2bexXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX47xX41xX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX4bxX6xX5xXdxX27xX20xX10cxX3xX4xX10xX20xXexX10xX31xX114xXaxX12xX0xXdxX7dxX27xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10cxX4fxX4fxX4xX41xX20xXe5xXd8xX6xX47xX1xX6xXexXdxX20xX1xXe5xX48xX20xX4fxX41xX10xX7xX252xXexX47xXbxX4fxX20xX10xX133xX7xX4fxX16cxX14bxX13cxX2xX4fxX2xX17dxX14bxX41xX149xX2xX13axX14bxX13cxX16cxX376xXexX17dxX17dxX13cxX13axX2xX5xX14bxXe5xX184xXbxX27xX187xX31xX9xX2xX17dxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX20xX27xX3xXexX6xX2bxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX47xX20xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX4bxX6xX5xXdxX27xX20xX10cxX3xX4xX10xX20xXexX10xX31xX114xXaxX12xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX32xXbxX3xX48xX4b1xXdxX3xX948xX7d4xX3xX94bxX3xXexXa8xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX959xX3xX4xX1xX95dxX4xX3xXexX31xX6xX47xX3xXexX787xX20xX27xX3xXexX1xXdxXa8xXexX3xXd8xX42xX3xX4xX91xX25xX3xXexX31xX25xX2bxX98xX20xX3xX1xX9cxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX2bxX287xX20xX3xX41xXadxX20xX27xX3xXcxX10xX5xX10xX1xX10xX6xX5xXexX1xXe5xX3xX24dxac3dxX20xX1xX3xXexX456xX3xX5xXdxXd9xX25xX25fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX47xX41xX2bxXaxX12xX6d5xX25dxX2bxX3xX5xX1cxX3xX1xX47xXb8xXexX3xXb7xX262xX20xX27xX3xXb7xX314xX20xX27xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX4xX31exX20xX27xX3xXf5xX262xX3xX94bxX3xXexXa8xX3xX4xX4d1xX6xX3xXcxX6d9xXbxX3xXb7xX47xX1cxX20xX3xX46xX2a6xX20xX27xX3xX20xX27xX1xXdxXd9xXbxX3xX4bxX3xX13xXdxX7fxX20xX3xXexX1xX2a6xX20xX27xX3x8ae9xX25xX25dxX20xX3xXb7xX262xXdxX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX39xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxXd9xX20xX3xX4xX1xX456xX6a9xX20xX27xX3xXexX31xX9cxX20xX1xX3xXexX31xX6xX47xX3xXexX787xX20xX27xX3xX1xXd9xX3xXexX1xX3dxX20xX27xX3xX4xX91xX25xX3xXexX31xX25xX2bxX98xX20xX3xX1xX9cxX20xX1xX3xXbxX1xXadxX4xX3xX48xXadxX3xX6d5xX98xX3xX8dxX20xX3xX252xX1xX8dxX7dxX39xX3xX4xX1xX501xX6xX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xXexX374xX3xX104xX6xX3xX27xXdxX6xXdxX3xXb7xX47xXb8xX20xX3xX16cxX14bxX16cxX14bxX3xX4bxX3xX16cxX14bxX16cxX13cxX3xX4xX4d1xX6xX3xXf5xX262xX3xX94bxX3xXexXa8xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xX41xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX31xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexX31xX47xX20xX27xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX287xX20xX3xX328xX25xX6xX20xX10cxX0xX4fxX7xXexX31xX47xX20xX27xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4bxXexX1xX25xX7dxXd8xX4bxX6xX20xX41xX4bxX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX787xX20xX27xX3xX4xX91xX25xX3xXexX31xX25xX2bxX98xX20xX3xX1xX9cxX20xX1xX3xXbxX1xXadxX4xX3xX48xXadxX3xX252xX1xX8dxX7dxX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xXexX374xX3xX104xX6xX3xX4xX1xX47xX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xX48xXdxXd9xX20xX3xXe5xXe5xXe5xXaxX3xX1xX31xX10xbd30xX9xXaxX4fxXexX1xXdxX10xXexX4bxXd8xXdxX4bxX7xX47xX4fxX48xXdxX10xXexXexX10xX5xX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX20xX1xX4bxXexX6xX20xX27xX4bxX4xX6xX25xX4bxXexX31xX25xX2bxX10xX20xX4bxX1xXdxX20xX1xX4bxXbxX1xX25xX4xX4bxX48xX25xX4bxX252xX1xX6xX7dxX4bxXd8xX10xX20xX1xX4bxXexX25xX4bxX104xX6xX4bxX4xX1xX47xX4bxXd8xX10xX20xX1xX4bxX48xXdxX10xX20xX4bxXexX25xX2bxX10xX20xX4bxX1xX25xX2bxX10xX20xX4fxX16cxX14bxX149xX2xX13cxX2xXe5xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX27xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4fxX7dxX10xX41xXdxX6xX4fxX2xX16cxX14bxX4fxX20xX10xX133xX7xX4fxX16cxX14bxX13cxX2xX4fxX2xX17dxX14bxX41xX149xX2xX13axX14bxX13cxX16cxX376xXexX17dxX17dxX13cxX13axX2xX5xX14bxXe5xX184xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX20xX27xX3xXexX6xX2bxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX41xXdxX48xX12xX0xX7xXexX31xX47xX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX787xX20xX27xX3xX4xX91xX25xX3xXexX31xX25xX2bxX98xX20xX3xX1xX9cxX20xX1xX3xXbxX1xXadxX4xX3xX48xXadxX3xX252xX1xX8dxX7dxX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xXexX374xX3xX104xX6xX3xX4xX1xX47xX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xX48xXdxXd9xX20xX3xXe5xXe5xXe5xXaxX3xX1xX31xX10xXd33xX9xXaxX4fxXexX1xXdxX10xXexX4bxXd8xXdxX4bxX7xX47xX4fxX48xXdxX10xXexXexX10xX5xX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX20xX1xX4bxXexX6xX20xX27xX4bxX4xX6xX25xX4bxXexX31xX25xX2bxX10xX20xX4bxX1xXdxX20xX1xX4bxXbxX1xX25xX4xX4bxX48xX25xX4bxX252xX1xX6xX7dxX4bxXd8xX10xX20xX1xX4bxXexX25xX4bxX104xX6xX4bxX4xX1xX47xX4bxXd8xX10xX20xX1xX4bxX48xXdxX10xX20xX4bxXexX25xX2bxX10xX20xX4bxX1xX25xX2bxX10xX20xX4fxX16cxX14bxX149xX2xX13cxX2xXe5xX1xXexX7dxXaxX12xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX787xX20xX27xX3xX4xX91xX25xX3xXexX31xX25xX2bxX98xX20xX3xX1xX9cxX20xX1xX3xXbxX1xXadxX4xX3xX48xXadxX3xX252xX1xX8dxX7dxX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xXexX374xX3xX104xX6xX3xX4xX1xX47xX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xX48xXdxXd9xX20xX3xXe5xXe5xXe5xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX31xX47xX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX46xX1xXdxX98xX25xX3xX20xX6xX2bxX3xX24dxX16cxX149xX4fxX2xX16cxX25fxX39xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX32xXbxX3xX48xX4b1xXdxX3xX948xX7d4xX3xX94bxX3xXexXa8xX3xXexXb5xX20xX1xX3xXexX959xX3xX4xX1xX95dxX4xX3xXexX31xX6xX47xX3xXexX787xX20xX27xX3xXexX1xXdxXa8xXexX3xXd8xX42xX3xX4xX91xX25xX3xXexX31xX25xX2bxX98xX20xX3xX1xX9cxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX2bxX287xX20xX3xX41xXadxX20xX27xX3xXcxX10xX5xX10xX1xX10xX6xX5xXexX1xX3xX24dxX1xXd9xX3xXexX1xX3dxX20xX27xX3xXexX456xX3xX48xX7axX20xX3xX252xX1xX8dxX7dxX3xX4xX1xX501xX6xX3xXd8xXd9xX20xX1xX3xXexX374xX3xX104xX6xX25fxX3xXexX31xX42xX3xX27xXdxX8dxX3xX16cxX16cxX14bxX3xXexX31xXdxXd9xX25xX3xXb7xX314xX20xX27xX3xX4xX1xX47xX3xXf5xXd9xX20xX1xX3xX48xXdxXd9xX20xX3xX6d5xX6xX3xX252xX1xX47xX6xX3xX1xX25xX2bxXd9xX20xX3xX46xX9f5xX7dxX3xX9f8xX25xX2bxX287xX20xX3xX48xX1cxX3xX6d5xX95dxX4xX3xXcxX1xX2bexXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xX41xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX31xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX41xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX4fxX41xXdxX48xX12xX0xX4fxX41xXdxX48xX12xX0xX4fxX41xXdxX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX31xX6xX47xX3xX376xX14bxX3xX7xX25xX7axXexX3xX1xX2bexX4xX3xXd8xX959xX20xX27xX3x1232cxX13xX9cxX3xX10xX7dxX3xX1xXdxXa8xX25xX3xX1xX2bexX4xeef9xX3xX7d4xX3xX2faxX27xX1xXdxX3xX9f8xX25xX25dxX20xXaxX3xX1xX31xX10xXd33xX9xXaxX4fxX20xX1xXdxXbxX4bxX4xX6xX25xX4bxX2bxX10xX25xX4bxXexX1xX25xX47xX20xX27xX4fxX48xXdxX10xXexXexX10xX5xX4bxXexX31xX6xX47xX4bxX376xX14bxX4bxX7xX25xX6xXexX4bxX1xX47xX4xX4bxXd8xX47xX20xX27xX4bxX48xXdxX4bxX10xX7dxX4bxX1xXdxX10xX25xX4bxX1xX47xX4xX4bxX47xX4bxX20xX27xX1xXdxX4bxX104xX25xX6xX20xX4fxX16cxX14bxX2xX13cxX13axX149xXe5xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX27xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4fxX7dxX10xX41xXdxX6xX4fxX2xX16cxX14bxX4fxX20xX10xX133xX7xX4fxX16cxX14bxX149xX149xX4fxX4dxX16cxX41xX13cxX2xX13cxX17dxX149xX13cxX14bxXexX376xX13axX149xX13axX149xX5xX14bxXe5xX184xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX20xX27xX3xXexX6xX2bxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX41xXdxX48xX12xX0xX7xXexX31xX47xX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX31xX6xX47xX3xX376xX14bxX3xX7xX25xX7axXexX3xX1xX2bexX4xX3xXd8xX959xX20xX27xX3xX10c1xX13xX9cxX3xX10xX7dxX3xX1xXdxXa8xX25xX3xX1xX2bexX4xX10d0xX3xX7d4xX3xX2faxX27xX1xXdxX3xX9f8xX25xX25dxX20xXaxX3xX1xX31xX10xXd33xX9xXaxX4fxX20xX1xXdxXbxX4bxX4xX6xX25xX4bxX2bxX10xX25xX4bxXexX1xX25xX47xX20xX27xX4fxX48xXdxX10xXexXexX10xX5xX4bxXexX31xX6xX47xX4bxX376xX14bxX4bxX7xX25xX6xXexX4bxX1xX47xX4xX4bxXd8xX47xX20xX27xX4bxX48xXdxX4bxX10xX7dxX4bxX1xXdxX10xX25xX4bxX1xX47xX4xX4bxX47xX4bxX20xX27xX1xXdxX4bxX104xX25xX6xX20xX4fxX16cxX14bxX2xX13cxX13axX149xXe5xX1xXexX7dxXaxX12xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX31xX6xX47xX3xX376xX14bxX3xX7xX25xX7axXexX3xX1xX2bexX4xX3xXd8xX959xX20xX27xX3xX10c1xX13xX9cxX3xX10xX7dxX3xX1xXdxXa8xX25xX3xX1xX2bexX4xX10d0xX3xX7d4xX3xX2faxX27xX1xXdxX3xX9f8xX25xX25dxX20xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX31xX47xX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX48xX374xX6xX3xXexX959xX3xX4xX1xX95dxX4xX3xXexX31xX6xX47xX3xX376xX14bxX3xX7xX25xX7axXexX3xX1xX2bexX4xX3xXd8xX959xX20xX27xX3xX10c1xX13xX9cxX3xX10xX7dxX3xX1xXdxXa8xX25xX3xX1xX2bexX4xX10d0xX3xX20xX30dxX7dxX3xX16cxX14bxX16cxX14bxX3xX4xX1xX47xX3xX1xX2bexX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX31xX287xX20xX3xXb7xX42xX6xX3xXd8xX1cxX20xX3xX1xX25xX2bxXd9xX20xX3xX2faxX27xX1xXdxX3xX9f8xX25xX25dxX20xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX41xXdxX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX5xX25xX2a6xX20xX3xXb7xX314xX20xX27xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX48xX4b1xXdxX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX1x2a31xX4xX3xXb7xX9f5xX2bxX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexX31xXdxX2b3xX20xX3xX252xXdxX20xX1xX3xXexXa8xX3xX7xX3dxXaxX3xX1xX31xX10xXd33xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX20xX1xX4bxX328xX25xX2bxX10xX20xX4fxX1xX6xX4bxXexXdxX20xX1xX4bxX5xX25xX47xX20xX4bxX41xX47xX20xX27xX4bxX1xX6xX20xX1xX4bxX48xX47xXdxX4bxX48xXdxX10xXexXexX10xX5xX4bxXexX1xX25xX4xX4bxX41xX6xX2bxX4bxXbxX1xX6xXexX4bxXexX31xXdxX10xX20xX4bxX252xXdxX20xX1xX4bxXexX10xX4bxX7xX47xX4fxX16cxX14bxX17dxX149xX13cxX16cxXe5xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX27xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4fxX7dxX10xX41xXdxX6xX4fxX2xX16cxX14bxX4fxX20xX10xX133xX7xX4fxX16cxX14bxX149xX4dxX4fxX171xX16cxX41xX13cxX2xX14bxX17dxX171xX149xX4dxXexX16cxX13axX13cxX16cxX171xX5xX14bxXe5xX184xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX25xX20xX27xX3xXexX6xX2bxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXbxX1xX36xX20xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX20xX27xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX41xXdxX48xX12xX0xX7xXexX31xX47xX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX5xX25xX2a6xX20xX3xXb7xX314xX20xX27xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX48xX4b1xXdxX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX1xX1377xX4xX3xXb7xX9f5xX2bxX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexX31xXdxX2b3xX20xX3xX252xXdxX20xX1xX3xXexXa8xX3xX7xX3dxXaxX3xX1xX31xX10xXd33xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX20xX1xX4bxX328xX25xX2bxX10xX20xX4fxX1xX6xX4bxXexXdxX20xX1xX4bxX5xX25xX47xX20xX4bxX41xX47xX20xX27xX4bxX1xX6xX20xX1xX4bxX48xX47xXdxX4bxX48xXdxX10xXexXexX10xX5xX4bxXexX1xX25xX4xX4bxX41xX6xX2bxX4bxXbxX1xX6xXexX4bxXexX31xXdxX10xX20xX4bxX252xXdxX20xX1xX4bxXexX10xX4bxX7xX47xX4fxX16cxX14bxX17dxX149xX13cxX16cxXe5xX1xXexX7dxXaxX12xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX5xX25xX2a6xX20xX3xXb7xX314xX20xX27xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX48xX4b1xXdxX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX1xX1377xX4xX3xXb7xX9f5xX2bxX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexX31xXdxX2b3xX20xX3xX252xXdxX20xX1xX3xXexXa8xX3xX7xX3dxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX31xX47xX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX6d5xX47xX1cxX20xX3xX4xX2a6xX20xX27xX3xXexX8dxX4xX3xXexXb5xX20xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX41xX47xX3xXf5xX84xX3xXexX1xX456xX3xXcxXb5xX20xX1xX3xX4d1xX2bxX3xX4bxX3xX46xX1xX4d1xX3xXexX42xX4xX1xX3xX1bxX6d5xX2faxX7b6xX3xXexXb5xX20xX1xX3xX1bxX47xX1cxX20xX27xX3xXcxX31xX25xX20xX27xX3xX7b6xX7c6xX20xX27xX3xX48xX1cxX3x6fcdxX1xX309xX3xXf5xX84xX3xXcxX1xX456xX3xXcxXb5xX20xX1xX3xX4d1xX2bxX3xX4bxX3xX46xX1xX4d1xX3xXexX42xX4xX1xX3xX7b3xXf5xX2faxX7b6xX3xXexXb5xX20xX1xX3xXcxX31xX91xX20xX3xXcxXdxXa8xX20xX3xX1bxX456xX20xX27xX3xX41xb751xX20xX3xXb7xX91xX25xX3xX48xX374xX6xX3xX4xX309xX3xXd8xX25xX959xXdxX3xX5xX1cxX7dxX3xX48xXdxXd9xX4xX3xX48xX4b1xXdxX3xXcxX6d9xXbxX3xXb7xX47xX1cxX20xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX48xX98xX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexX31xXdxX2b3xX20xX3xX1xXb8xX3xXexX91xX20xX27xX3xX4xX2a6xX20xX27xX3xX20xX27xX1xXd9xX3xXexX1xX2a6xX20xX27xX3xXexXdxX20xX39xX3xX48xXdxX7fxX20xX3xXexX1xX2a6xX20xX27xX3xX24dxX46xX2faxXcxXcxX4bxX13xXcxX25fxX3xX48xX1cxX3xX252xXdxX20xX1xX3xXexXa8xX3xX7xX3dxX3xXexX31xX287xX20xX3xXb7xX42xX6xX3xXd8xX1cxX20xX3xXexXb5xX20xX1xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX41xXdxX48xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX25xX5xX12xX0xX41xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX4fxX41xXdxX48xX12xX0xX4fxX41xXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44exX25xXexX1xX47xX31xXaxX12xXf5xX8dxX3xXcxX25dxX20xX0xX4fxXbxX12
Bá Tân