Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất ba nội dung quan trọng của MLC
Các đề xuất và đóng góp của đoàn Việt Nam được các nước thành viên đánh giá cao và thể hiện trong các văn kiện của Hội nghị MLC.
2872x996exdd43x6de5xecbfxf2edxde00xe2eex8e0cxd39ax6965xfd2dx4753xdc09x51a3x5b72xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax9a7cx332dx41d3xXexX0x7b0dxXaxX17xX18xX19xXexX0x5e72xb253xX19x10178xXexX0xXax899bxX9x6652xXdxX18x6f80xX2fx73a7x4750x6c5fxX5xdfbcxXbxXdxX17xX32xXexX5xXaxf63axX9xXbx622axe056x8913xa3abxX9xc393xX43x5269xX26xfecaxX42xX9x33e4xX47x4e2axX42xX9xX7xXax69fexX2cxX9xa0f0xd5bcxX9xe349xX47x4218xXbxX9xX23xX18xX9xX42x2f5dxX35xX9xX19xX47xX42xX43xX9x10443xX47xX18xX42xX9xXbx9e8fx65daxX42xX43xX9xX2cxX3dxX18xX9x9738x45edxX4xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x4f0exX17xX18xX19xX32xXexX4x66a3xX2cxX9xX56xX57xX9xX59xX47xX5bxXbxX9x695exf3dfxX9xX56x4dfaxX42xX43xX9xX43xXa2xX33xX9xX2cxX3dxX18xX9xX56xX24xX9fxX42xX9xaf79xX35xf9b7xXbxX9xX45xX18xXcxX9xX56xX40x31eaxX2cxX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xX9exX35xecc5xX42xX9xX56xX93xX42xXaxX9xX43xX35xX93xX9xX2cxX18xX24xX9xX9exX9fxX9xXbxXax83f7xX9xXaxX35xXb5xX42xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX2cxX93xX2cxX9xX9ex3e0dxX42xX9x8370xX35xXb5xX42xX9xX2cxX3dxX18xX9xX8cxX62xX35xX9xX42xX43xXax4711xX9xX79xX7axX4x42c0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x892bxX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX35xX57xX47xX9xX2axeeecxX1cxX2axf99cxX9xXbx9672xX35xX9xX7xXaxX42xX24xXcxX9xX7xX17xX42xXaxX131xX9xX4xX18xXcxX33xX47xX2cxXaxX35xX18xX9xX56x5816xX9xX19xX35xX49xX42xX9xX70xX18xX9xX8cxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX9xX4xX5bxX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX8cxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xf17cxX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xcff9xX42xX43xX9xb430xX79xX7axX4x5735xX9xXdx4f05xX42xX9xXbxXax7cc2xX9xXaxX18xX35xX9xX9exX41xX35xX9xX2fx9f12xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX19cxX9xX2cxX3dxX18xX9xX42xX43xX40x737exX35xX9xX56xX191xX42xX43xX9xX56xX18cxX47xX9xX4xXax2b09xX42xXaxX9xX33xXaxX3dxX131xX9xX7axX14exX42xXaxX9xX56xX134xX24xX9xX2cxX5bxX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX4xX18xXcxX33xX47xX2cxXaxX35xX18xX131xX9xX7axX9fxX24xX131xX9xX79xX26xX18xX42xXcxX18xX70xX131xX9xX5xXaxX93xX35xX9xX7axX18xX42xX131xX9xX5xX70xX47xX42xX43xX9x39f7xX47x5fbdxX2cxX9xX9exX9fxX9xXb3xX35xXb5xXbxX9xX45xX18xXcxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXex5228xX24xX9fxX42xX9xXb3xX35xXb5xXbxX9xX45xX18xXcxX9xX19xX24xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX4xXaxX1bbxX42xXaxX9xX33xXaxX3dxX9xX45xX43xX47xX26xX49xX42xX9xX4cxX47xX4exX42xX9xX7xXaxX53xX2cxX9xX19x820cxX42xX9xX56xX18cxX47xX111xX9xX7xXaxX93xXbxX9xX23xX35xXe7xX47xX9xXbxX134xX35xX9xXaxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX131xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX56xX57xX9xX42xX43xXaxX10cxX9x336dxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX2cxXaxX53xX9xXbxX70xX71xX42xX43xX9xXbxXf9xX42xX43xX9xX2cxX40xX1adxX42xX43xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX23xdc97xX24xX9xX9exXb5xX131xX9xX6axX47xX2bbxX42xX9xXdxe831xX9xX9exX9fxX9xX2fxb428xX9xX19xcee7xX42xX43xX9xXaxX35xXb5xX47xX9xX6axX47xX2bbxX131xX9xX23xX57xX42xX9xX9exc127xX42xX43xX9xX42xX43xX47x52a5xX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX2fxc9b0xX42xX43xX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX131xX9xX56xX40xX18xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxX70x4d74xX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xXcxX62xXbxX9xXbxX70xX71xX42xX43xX9xXbxX4exXcxX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxf626xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX70xX43xX35xX42xX336xX9x9b01xX33xX59xX9xX18xX47xXbxX24x6214xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX178xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX47xX9xXbxX47xX24xX42xX43xX9xX42xX43xX47xX26xX17xX42xX9xX59xX47xX18xX42xX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX19xX17xX9xX59xX47xX18xXbxX9xX23xX18xX9xX42xX24xX35xX9xX19xX47xX42xX43xX9xX6axX47xX18xX42xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX2cxX47xX18xX9xXcxXdxX2cxX32xX9xX2fxX70xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX336xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX111xX9exX42xX1cxX42xX17x5bacxX2fxX1cxX2ax8551xX12exX351xX1cxX2axX12exX351xX19x59aaxX12ex802cxec69xcda6xX3f6xX3ebxXbxX3f3xX2axX12exX351xXdxX12exX111x3b4cxX33xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX5xX24xX9fxX42xX9xX2cxX2bbxX42xXaxX9xXaxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX9xX2cxXaxX1bbxX42xXaxX9xXbxXaxX191xX2cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexXb3xX41xX35xX9xX2cxXaxX3dxX9xX56xX57xX9xfa7dxX2xf880xX42xX43xX9xX2fxX2f4xX42xX43xX9xXaxX24xX9fxX9xX23x103faxX42xXaxX9xX9exX9fxX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xX23xX57xX42xX9xX9exX2e4xX42xX43xX9xX2cxX3dxX18xX9xX2cxXaxX53xX42xX43xX9xXbxX18xf4b6xX131xX9xX8cxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX9xX56xX14exX9xX70xX9fxX9xX2fxX24xX93xXbxX9xXbxX497xX42xXaxX9xXaxX497xX42xXaxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXfcxXaxX18xX35xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xXfcxXe7xX9xXbxaa04xX9xX8cxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX9xX4xX5bxX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xXdxX18cxX42xX9xXbxXaxX191xX9xX42xXaxX5bxXbxX9xX185xXbxXaxX93xX42xX43xX9xX3f6xX1cxX351xX12exX2axX296xX189xX9xX9exX9fxX9xXbxXaxX2bbxX24xX9xXdxX47x8d37xX42xX9xX2cxX93xX2cxX9xX33xXaxX40xX181xX42xX43xX9xXaxX40xX41xX42xX43xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xXbxXaxX1adxX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXbxX41xX35xX111xX9xX8cxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX9xX56xX93xX42xXaxX9xX43xX35xX93xX131xX9xX2fxX18xX47xX9xXaxX18xX35xX9xX42xXf9xXcxX9xXaxX24xX134xXbxX9xX56xX62xX42xX43xX131xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xX56xX14exX9xX2cxXa2xX9xX42xXaxX2e4xX42xX43xX9xX23xX40xX41xX2cxX9xXbxX35x8802xX42xX9xX6axX47xX18xX42xX9xXbxX70xX71xX42xX43xX9xX2cxX2bbxX9xX9exX57xX9xX59xX4exX26xX9xX19xX19cxX42xX43xX9xX2cxX181xX9xX2cxXaxX5c7xX9xXaxX24xX134xXbxX9xX56xX62xX42xX43xX9xX9exX9fxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXfcxXaxX18xX35xX9xX19xX19cxX9xX93xX42xX9xX2cxX2d1xX9xXbxXaxXe7xX111xX9xX5xX70xX24xX42xX43xX9xX56xXa2xX131xX9xX56xX14exX9xXaxX24xX9fxX42xX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xX42xXaxX35xX57xX47xX9xX19xX19cxX9xX93xX42xX9xXbxXaxX47xX9xXaxX24xX134xX2cxXaxX9xX2fxX41xXcxX131xX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xXdxX543xX33xX9xX2cxX93xX2cxX9xXbxX70xX47xX42xX43xX9xXbxX4exXcxX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX9exX57xX9xXcxX2f4xX35xX9xXbxX70xX40xX1adxX42xX43xX131xX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX131xX9xX9exX9fxX9xX42xX43xXaxX35xXd2xX42xX9xX2cxX191xX47xX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX359xX9xXaxX497xX42xXaxX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xX9exX9fxX9xX9exX543xX42xX9xXaxX9fxX42xXaxX9xX207xX47x7cf6xX9xX56x100a6xX2cxX9xX23xX35xXb5xXbxX9xX79xX7axX4xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexXb3xX57xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xXbxXaxX1adxX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXbxX41xX35xX131xX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xXaxX9fxX9xX7axX14exX42xXaxX9xX56xX134xX24xX9xXbxX93xX35xX9xXfcxXaxbc27xX42xX43xX9xX56xX10cxX42xXaxX9xXcxX2d1xX2cxX9xXbxX35xXd2xX47xX9xX59xX4exX26xX9xX19xX19cxX42xX43xX9xXcxX62xXbxX9xXfcxXaxX47xX9xX9exX19cxX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xf779xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xXaxX24xX9fxX9xX23xX497xX42xXaxX131xX9x34abxX42xX9xX56xX10cxX42xXaxX131xX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xX23xX57xX42xX9xX9exX2e4xX42xX43xX9xX9exX9fxX9xXbxXaxX10cxX42xXaxX9xX9exX40xXbexX42xX43xX359xX9xX42xXaxX5bxXbxX9xXbxX70xX1bbxX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xX2cxX18cxX42xX9xX56xXa2xX42xX43xX9xX43xXa2xX33xX9xXbxX1bbxX2cxXaxX9xX2cxX19cxX2cxX9xXaxX181xX42xX9xX42xX2e4xX18xX9xX9exX9fxX24xX9xX6axX47xX93xX9xXbxX70xX497xX42xXaxX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXfcxX35xX42xXaxX9xXbxX5c7xX9xX178xX9xX59xX14exX9xXaxX62xX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xXfcxXaxX47xX9xX9exX19cxX2cxX131xX9xXbxXaxX47xX9xXax8943xX33xX9xXfcxXaxX24xX2bbxX42xX43xX9xX2cxX93xX2cxXaxX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xX43xX35xX2e4xX18xX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xX9exX35xXd2xX42xX9xX9exX9fxX9xXaxc07axX9xXbxX70xXbexX9xX59xX4exX26xX9xX19xX19cxX42xX43xX9xX4xX62xX42xX43xX9xX56xX2ebxX42xX43xX9x73cdx6ae8xX8xX84axX45xX111xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX70xX43xX35xX42xX336xX9xX351xX33xX59xX9xX18xX47xXbxX24xX359xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX178xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX47xX9xXbxX47xX24xX42xX43xX9xX42xX43xX47xX26xX17xX42xX9xX59xX47xX18xX42xX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX19xX17xX9xX59xX47xX18xXbxX9xX23xX18xX9xX42xX24xX35xX9xX19xX47xX42xX43xX9xX6axX47xX18xX42xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX2cxX47xX18xX9xXcxXdxX2cxX32xX9xX2fxX70xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX336xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX111xX9exX42xX1cxX42xX17xX3e7xX2fxX1cxX2axX3ebxX12exX351xX1cxX2axX12exX351xX19xX3f3xX12exX3f5xX3f6xX3f7xX3f6xX3ebxXbxX3f3xX3f7xX3f3xX3f5xXdxX2axX111xX402xX33xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX4xX18xXcxX33xX47xX2cxXaxX35xX18xX9xX84bxX18xXcxX19xX17xX2cxXaxX9xX5xX17xX2cxXaxX24xX9xX8cxX47xX42xX9xX84bxX17xX42xX9xX33xXaxX93xXbxX9xX23xX35xXe7xX47xX9xXfcxXaxX18xX35xX9xXcxX134xX2cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX8cxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xX2cx69d8xX42xX43xX9xX2cxX18cxX42xX9xX33xXaxX209xX35xX9xXaxXbexX33xX9xXaxX9fxX35xX9xXaxX24xX9fxX9xX9exX41xX35xX9xX2cxX93xX2cxX9xX2cxXaxX40xX181xX42xX43xX9xXbxX70xX497xX42xXaxX131xX9xXfcxX5c7xX9xXaxX24xX134xX2cxXaxX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xX42xXaxX40xX9x72eexX5c7xX9xXaxX24xX134xX2cxXaxX9xXbxX74exX42xX43xX9xXbxXaxXe7xX9xXfcxX5c7xXbxX9xX42xX209xX35xX9xX84axX84bxX8xX84axX45xX9xX185xX79xX7xX84axX4xX189xX131xX9xX84bxX93xX42xX43xX9xXfcxX35xX5c7xX42xX9xX8cxX62xX35xX9xX42xXaxX543xX33xX9xX84axX84bxX8xX84axX45xX9xX185x5e70xX84axXa5axX189xX131xX9xX4xXaxX40xX181xX42xX43xX9xXbxX70xX497xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX10cxX9xX2fxX19cxX9xX351xX12exX3f6xX12exX9xX9exX497xX9xX7xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xX23xX57xX42xX9xX9exX2e4xX42xX43xX9xX2cxX3dxX18xX9xX7axX35xXd2xX42xX9xX8cxXbexX33xX9xX207xX47xX209xX2cxX9xX9exX9fxX9xX2cxX9d1xX42xX43xX9xX42xXaxX40xX9xX2cxX93xX2cxX9xX2fxX93xX42xX43xX9xXfcxX35xX5c7xX42xX9xXdxX35xXd2xX42xX9xXfcxX5c7xXbxX9xXfcxXaxX47xX9xX9exX19cxX2cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX4xX93xX2cxX9xX42xXaxX9fxX9xX7axX14exX42xXaxX9xX56xX134xX24xX9xX56xX14exX9xXbxXaxX2f4xX42xX43xX9xX6axX47xX18xX9xX5xX47xX26xXd2xX42xX9xX23xX209xX9xX7xXaxX42xX24xXcxX9xX7xX17xX42xXaxX9xX9exX9fxX9xXa18xX5c7xX9xXaxX24xX134xX2cxXaxX9xXaxX9fxX42xXaxX9xX56xX62xX42xX43xX9xX3f5xX9xX42xXf9xXcxX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xX43xX35xX18xX35xX9xX56xX24xX134xX42xX9xX351xX12exX2axX3ebxX178xX351xX12exX351xX351xX9xX9exX41xX35xX9xX2cxX93xX2cxX9xX56xX10cxX42xXaxX9xXaxX40xX41xX42xX43xX9xXdxX41xX42xX9xX9exX9fxX9xX2cxX93xX2cxX9xX23xX35xXb5xX42xX9xX33xXaxX93xX33xX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXfcxXaxX18xX35xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xXbxX70xXd2xX42xX9xX23xX18xX9xXbxX70xX2d1xX9xX2cxX62xXbxX9xX18xX42xX9xX42xX35xX42xXaxX9xX178xX9xX2cxXaxX1bbxX42xXaxX9xXbxX70xX10cxX131xX9xXfcxX35xX42xXaxX9xXbxX5c7xX9xX9exX9fxX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xX23xX57xX42xX9xX9exX2e4xX42xX43xX131xX9xX59xX14exX9xXaxX62xX35xX131xX9xX9exXf9xX42xX9xXaxX24xX93xX9xX9exX9fxX9xX43xX35xX18xX24xX9xXdxX40xX47xX9xX42xXaxX4exX42xX9xX19xX4exX42xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xX70xXd2xX42xX9xX2cxX181xX9xX2fxX319xX9xX56xXa2xX131xX9xX2cxX93xX2cxX9xX45xXaxXa2xXcxX9xX2cxX2f4xX42xX43xX9xXbxX93xX2cxX9xX2cxXaxX47xX26xXd2xX42xX9xX42xX43xX9fxX42xXaxX9xX2fx310exX9xX59xX4exX26xX9xX19xX19cxX42xX43xX9xXfcxX5c7xX9xXaxX24xX134xX2cxXaxX9xXaxX9fxX42xXaxX9xX56xX62xX42xX43xX9xX70xX35xXd2xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xXdx7550xX42xXaxX9xX9exX19cxX2cxX9xX40xX47xX9xXbxX35xXd2xX42xX9xX43xX2ebxXcxX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX131xX9xX42xX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXb5xX33xX9xX9exX9fxX9xX43xX35xX2bbxXcxX9xX42xX43xXaxe6f6xX24xX131xX9xXfcxX5c7xXbxX9xX42xX209xX35xX131xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX42xXf9xX42xX43xX9xXdxX19cxX2cxX9xX2fxX2bbxX42xX9xX59xX47xX5bxXbxX131xX9xX9exX9fxX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xXfcxX35xX42xXaxX9xXbxX5c7xX9xX6axX47xX18xX9xX23xX35xXd2xX42xX9xX43xX35xX41xX35xX111xX9xX4xX93xX2cxX9xX42xXaxX9fxX9xX7axX14exX42xXaxX9xX56xX134xX24xX9xXaxX24xX18xX42xX9xX42xX43xXaxXd2xX42xXaxX9xX19xX18xX42xXaxX9xX2fxX93xX2cxXaxX9xX351xX2axX3f3xX9xX19xX19cxX9xX93xX42xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xXbxXaxX40xX181xX42xX43xX9xX19xX24xX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xX9exX35xXd2xX42xX9xX56xX57xX9xX59xX47xX5bxXbxX9xX9exX9fxX9xX42xXaxX5bxXbxX9xXbxX70xX1bbxX9xXbxX4f6xX42xX43xX9xX23xX40xX41xX2cxX9xXcxX319xX9xX70xX62xX42xX43xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX2fxX18xX42xX43xX9xX2cxX93xX2cxX9xX19xX19cxX9xX93xX42xX9xXdxX41xX42xX9xX2cxX3dxX18xX9xXbxX35xXe7xX47xX9xX9ex52d7xX42xX43xX9xXbxX70xXd2xX42xX9xX2cxX181xX9xX2fxX319xX9xXbxX543xX42xX9xX19xX2d1xX42xX43xX9xXbxX209xX35xX9xX56xX18xX9xX207xX47xX6aexX9xX56xX6b1xX2cxX9xX23xX35xXb5xXbxX9xX79xX7axX4xX9xX9exX9fxX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xXbxX9fxX35xX9xX2cxXaxX1bbxX42xXaxX9xXaxX47xX26xX9xX56xX62xX42xX43xX9xXbxX4f6xX9xX2cxXaxX1bbxX42xXaxX9xX33xXaxX3dxX131xX9xXfcxXaxX47xX9xX9exX19cxX2cxX9xXbxX40xX9xX42xXaxX4exX42xX9xX9exX9fxX9xX2cxX93xX2cxX9xXbxX74exX9xX2cxXaxX191xX2cxX9xXbxX9fxX35xX9xX2cxXaxX1bbxX42xXaxX9xX6axX47xX209xX2cxX9xXbxX5c7xX111xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX70xX43xX35xX42xX336xX9xX351xX33xX59xX9xX18xX47xXbxX24xX359xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX178xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX47xX9xXbxX47xX24xX42xX43xX9xX42xX43xX47xX26xX17xX42xX9xX59xX47xX18xX42xX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX19xX17xX9xX59xX47xX18xXbxX9xX23xX18xX9xX42xX24xX35xX9xX19xX47xX42xX43xX9xX6axX47xX18xX42xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX2cxX47xX18xX9xXcxXdxX2cxX32xX9xX2fxX70xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX336xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX111xX9exX42xX1cxX42xX17xX3e7xX2fxX1cxX2axX3ebxX12exX351xX1cxX2axX12exX351xX19xX3f3xX12exX3f5xX3f6xX3f7xX3f6xX3ebxXbxX3f3xX351xX296xX3f7xXdxX351xX111xX402xX33xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX22dxX24xX9fxX42xX9xXb3xX35xXb5xXbxX9xX45xX18xXcxX9xX19xX19cxX9xXaxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX9xX2cxXaxX1bbxX42xXaxX9xXbxXaxX191xX2cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexXb3xX57xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX131xX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xXaxX9fxX9xX7axX14exX42xXaxX9xX56xX134xX24xX9xX42xXaxX5bxXbxX9xXbxX70xX1bbxX9xXbxXf9xX42xX43xX9xX2cxX40xX1adxX42xX43xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX6axX47xX2bbxX42xX9xXdxX2c8xX9xX9exX9fxX9xX2fxX2cexX9xX19xX2d1xX42xX43xX9xX23xX57xX42xX9xX9exX2e4xX42xX43xX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxXaxX2f4xX42xX43xX9xX6axX47xX18xX9xX2cxX93xX2cxX9xXaxX24xX134xXbxX9xX56xX62xX42xX43xX9xX42xXaxX40xX336xX9xX56xX209xX35xX9xXbxXaxX24xX134xX35xX9xX2cxXaxX1bbxX42xXaxX9xX2fxX93xX2cxXaxX131xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX56xXa2xX9xX2cxXa2xX9xXbxX74exX9xX2cxXaxX191xX2cxX9xX56xX10cxX42xXaxX9xXfcx3946xX9xX2xX35xX49xX42xX9xX56xX9fxX42xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX359xX9xX59xX4exX26xX9xX19xX19cxX42xX43xX9xX9exX9fxX9xX2cxX2bbxX35xX9xXbxXaxX35xXb5xX42xX9xXaxXb5xX9xXbxXaxX209xX42xX43xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xf7caxX35xX9xX2cxXaxX5bxXbxX9xXdxX40xXbexX42xX43xX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX359xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx48fdxX9xXbxXaxX2f4xX42xX43xX9xXbxX35xX42xX9xX9exX9fxX9xX2fxX209xX9xXdxX35xXb5xX47xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX9exXf9xX42xX359xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xXfcxX6aexX9xXbxXaxX47xX543xXbxX131xX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXfcxXaxX18xX35xX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX43xXaxX35xXd2xX42xX9xX2cxX191xX47xX9xX2cxXaxX47xX42xX43xX9xX9exX9fxX9xX2cxX93xX2cxX9xX19xX19cxX9xX93xX42xX9xXbxXaxX1bbxX9xX56xX35xXe7xXcxX9xXdxX35xXd2xX42xX9xX6axX47xX18xX42xX9xX56xX5c7xX42xX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX2fxX2f4xX42xX43xX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX737xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX359xX9xX42xX4exX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXf9xX42xX43xX9xXdxX19cxX2cxX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX6axX47xX2bbxX42xX9xXdxX2c8xX9xX42xX40xX41xX2cxX359xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX6axX47xX2bbxX42xX9xXdxX2c8xX9xXdxX9d1xX9xXdxX2d1xXbxX9xX9exX9fxX9xXaxX134xX42xX9xXaxX93xX42xX9xX9exX9fxX9xX42xX43xXaxX35xXd2xX42xX9xX2cxX191xX47xX9xX2fxX41xXcxX9xXbxXaxX35xX5c7xXbxX9xXdxX543xX33xX9xX56xX40xX1adxX42xX43xX9xX19xX4exX26xX9xXdxX35xXd2xX42xX9xXdxX134xX2cxX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX2cxX93xX2cxX9xXbxX497xX42xXaxX9xXaxX47xX209xX42xX43xX9xXfcxXaxa0f9xX42xX9xX2cxX5bxX33xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX4xX93xX2cxX9xX42xXaxX9fxX9xX7axX14exX42xXaxX9xX56xX134xX24xX9xX2cxX9d1xX42xX43xX9xX42xXaxX5bxXbxX9xXbxX70xX1bbxX9xX56xX11dexX26xX9xXcxX134xX42xXaxX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX9exX57xX9xXcxX2f4xX35xX9xXbxX70xX40xX1adxX42xX43xX131xX9xX56xX6b1xX2cxX9xX23xX35xXb5xXbxX9xX2cxXaxX53xX9xXbxX70xX71xX42xX43xX9xX43xX35xX2bbxXcxX9xX70xX3dxX35xX9xX70xX24xX9xXcxX2f4xX35xX9xXbxX70xX40xX1adxX42xX43xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xXfcxX35xX42xXaxX9xXbxX5c7xX131xX9xXbxXaxX53xX2cxX9xX56xX11dexX26xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX9exX57xX9xX42xX43xXaxX35xXd2xX42xX9xX2cxX191xX47xX9xX9exX9fxX9xX2cxX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxXb5xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xXdxXc73xX42xXaxX9xX9exX19cxX2cxX9xXcxX2f4xX35xX9xXbxX70xX40xX1adxX42xX43xX9xX9exX9fxX9xX42xX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXb5xX33xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX93xXbxX9xX23xX35xXe7xX47xX9xXbxX134xX35xX9xX8cxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX131xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX4xXaxX1bbxX42xXaxX9xX33xXaxX3dxX9xX45xX43xX47xX26xX49xX42xX9xX4cxX47xX4exX42xX9xX7xXaxX53xX2cxX9xXfcxXaxX709xX42xX43xX9xX56xX10cxX42xXaxX9xX2fxX19cxX9xX2cxX24xX35xX9xXbxX70xX71xX42xX43xX9xX9exX9fxX9xX56xXa2xX42xX43xX9xX43xXa2xX33xX9xX2cxX3dxX18xX9xXb3xX35xXb5xXbxX9xX45xX18xXcxX9xX9exX9fxX24xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xXbxXaxX1adxX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xX6axX47xX18xX359xX9xX56xX2ebxX42xX43xX9xXbxXaxX1adxX35xX9xX42xXaxX5bxX42xX9xXcxX134xX42xXaxX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX43xX47xX26xXd2xX42xX9xXbx818axX2cxX131xX9xXcxX2d1xX2cxX9xXbxX35xXd2xX47xX9xX6axX47xX18xX42xX9xXbxX70xX71xX42xX43xX9xXcxX9fxX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX2cxX18cxX42xX9xX23xX2bbxX24xX9xX56xX2bbxXcxX9xX56xXe7xX9xX2cxXa2xX9xXbxXaxXe7xX9xX56xXa2xX42xX43xX9xX43xXa2xX33xX9xXbxX1bbxX2cxXaxX9xX2cxX19cxX2cxX9xX9exX9fxX24xX9xX6axX47xX93xX9xXbxX70xX497xX42xXaxX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXfcxX35xX42xXaxX9xXbxX5c7xX9xX59xX14exX9xXaxX62xX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xX9exX35xXd2xX42xX131xX9xXbxXaxX53xX2cxX9xX56xX11dexX26xX9xXaxX24xX9fxX9xX23xX497xX42xXaxX131xX9xX74exX42xX9xX56xX10cxX42xXaxX9xX9exX9fxX9xXbxXaxX10cxX42xXaxX9xX9exX40xXbexX42xX43xX9xX2cxX3dxX18xX9xXfcxXaxX47xX9xX9exX19cxX2cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexXb3xX57xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX3f5xX9xX42xXf9xXcxX9xXbxX41xX35xX131xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX4xXaxX1bbxX42xXaxX9xX33xXaxX3dxX9xX42xXaxX5bxX42xX9xXcxX134xX42xXaxX9xX23xX18xX9xX42xX62xX35xX9xX19xX47xX42xX43xX111xX9xX5xXaxX191xX9xX42xXaxX5bxXbxX9xXdxX9fxX9xX2cxXaxX53xX9xXbxX70xX71xX42xX43xX9xXbxXf9xX42xX43xX9xX2cxX40xX1adxX42xX43xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX23xX2bbxX24xX9xX9exXb5xX131xX9xX6axX47xX2bbxX42xX9xXdxX2c8xX9xX9exX9fxX9xX2fxX2cexX9xX19xX2d1xX42xX43xX9xXaxX35xXb5xX47xX9xX6axX47xX2bbxX131xX9xX23xX57xX42xX9xX9exX2e4xX42xX43xX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX2fxX2f4xX42xX43xX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX131xX9xX56xX40xX18xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxX70xX319xX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xXcxX62xXbxX9xXbxX70xX71xX42xX43xX9xXbxX4exXcxX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX43xX35xX2e4xX18xX9xX2fxX93xX47xX9xX42xX40xX41xX2cxX111xX9xX4xX93xX2cxX9xX40xX47xX9xXbxX35xXd2xX42xX9xXbxX70xX40xX41xX2cxX9xXcxX13a7xXbxX9xX43xX2ebxXcxX9xXbxXf9xX42xX43xX9xX2cxX40xX1adxX42xX43xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX10aexX9xXbxXaxX2f4xX42xX43xX9xXbxX35xX42xX9xX9exX9fxX9xX2fxX209xX9xXdxX35xXb5xX47xX9xXfcxXaxX1bbxX9xXbxX40xXbexX42xX43xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX9exXf9xX42xX359xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX191xX42xX43xX9xX33xXaxXa2xX9xX9exX41xX35xX9xXaxX134xX42xX9xXaxX93xX42xX131xX9xXdxX9d1xX9xXdxX2d1xXbxX359xX9xXbxX35xX5c7xX42xX9xXaxX9fxX42xXaxX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX43xXaxX35xXd2xX42xX9xX2cxX191xX47xX9xXfcxXaxX24xX18xX9xXaxX71xX2cxX9xX2cxXaxX47xX42xX43xX359xX9xX9exX9fxX9xX42xX43xXaxX35xXd2xX42xX9xX2cxX191xX47xX9xX59xX4exX26xX9xX19xX19cxX42xX43xX9xX207xX47xX26xX9xX2cxXaxX5c7xX9xX9exX543xX42xX9xXaxX9fxX42xXaxX9xXdxX35xXd2xX42xX9xXaxX2ebxX9xX2cxXaxX191xX18xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX19xX71xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX489xX42xX43xX9xX2cxXaxX2bbxX26xX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX191xX9xXaxX18xX35xX131xX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXaxXb5xX9xXbxXaxX209xX42xX43xX9xXaxX134xX9xXbxX18cxX42xX43xX9xX2cxX181xX9xX2fxX319xX9xXaxX24xX9fxX42xX9xXbxXaxX35xXb5xX42xX9xX9exX9fxX9xXfcxX5c7xXbxX9xX42xX209xX35xX9xX56xXe7xX9xXbxX134xX24xX9xXbxXaxX47xX543xX42xX9xXdxXbexX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX40xX47xX9xXbxXaxX2f4xX42xX43xX9xXaxX9fxX42xX43xX9xXaxX24xX93xX131xX9xX19xX10cxX2cxXaxX9xX9exX2d1xX131xX9xX19xX489xX42xX43xX9xX9exX209xX42xX9xX9exX9fxX9xX56xX35xX9xXdxX134xX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xX42xX43xX40xX1adxX35xX9xX19xX4exX42xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX191xX9xX23xX18xX131xX9xXaxX831xX9xXbxX70xXbexX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX737xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xXbxX543xX42xX9xX19xX2d1xX42xX43xX9xX2cxX181xX9xXaxX62xX35xX9xXbxX4f6xX9xX2cxX47xX62xX2cxX9xX2cxX93xX2cxXaxX9xXcxX134xX42xX43xX9xX2cxX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXb5xX33xX9xX3f3xX111xX12exX9xXbxX70xXd2xX42xX9xX2cxX181xX9xX2fxX319xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX10aexX9xXfcxX35xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX35xXb5xXcxX131xX9xXfcxX35xX5c7xX42xX9xXbxXaxX191xX2cxX9xX9exX9fxX9xX2cxX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxXb5xX9xX56xXe7xX9xXbxXaxX53xX2cxX9xX56xX11dexX26xX9xX2cxX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXb5xX33xX9xXaxX24xX93xX9xXbxX134xX35xX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xX9exX35xXd2xX42xX359xX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXdxX19cxX2cxX9xXdxX40xXbexX42xX43xX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX35xXb5xX33xX9xX9exX9fxX9xX56xX9fxX24xX9xXbxX134xX24xX9xXdxX18xX24xX9xX56xX62xX42xX43xX9xX2cxXa2xX9xX2cxXaxX5bxXbxX9xXdxX40xXbexX42xX43xX359xX9xXbxXaxX47xX9xXaxX53xXbxX9xX42xX43xX47xX2ebxX42xX9xXdxX19cxX2cxX9xXaxX40xX41xX42xX43xX9xX9exX9fxX24xX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xXaxX134xX9xXbxX18cxX42xX43xX9xX9exX9fxX9xXbxX134xX24xX9xX56xX35xX57xX47xX9xXfcxX35xXb5xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX93xX2cxX9xX19xX19cxX9xX93xX42xX9xX33xXaxX93xXbxX9xXaxX47xX26xX9xXbxX35xX57xXcxX9xX42xXf9xX42xX43xX131xX9xXbxXaxX5c7xX9xXcxX134xX42xXaxX131xX9xX43xX35xX2bbxX35xX9xX6axX47xX26xX5c7xXbxX9xX9exX35xXb5xX2cxX9xXdxX9fxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX43xX40xX1adxX35xX9xX19xX4exX42xX359xX9xXbxXf9xX42xX43xX9xX2cxX40xX1adxX42xX43xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX42xX43xXaxX35xXd2xX42xX9xX2cxX191xX47xX9xX9exX9fxX9xX2cxXaxX47xX26xXe7xX42xX9xX43xX35xX18xX24xX9xX2cxX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxXb5xX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xX42xX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXb5xX33xX131xX9xX42xXaxX5bxXbxX9xXdxX9fxX9xX33xXaxX93xXbxX9xXbxX70xX35xXe7xX42xX9xX42xX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXb5xX33xX9xXaxX2e4xX47xX9xX2cxX181xX9xX191xX42xX43xX9xX19xX2d1xX42xX43xX9xX2cxX2f4xX42xX43xX9xX42xX43xXaxXb5xX9xX2cxX18xX24xX111xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX70xX43xX35xX42xX336xX9xX351xX33xX59xX9xX18xX47xXbxX24xX359xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX178xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX47xX9xXbxX47xX24xX42xX43xX9xX42xX43xX47xX26xX17xX42xX9xX59xX47xX18xX42xX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX19xX17xX9xX59xX47xX18xXbxX9xX23xX18xX9xX42xX24xX35xX9xX19xX47xX42xX43xX9xX6axX47xX18xX42xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX2cxX47xX18xX9xXcxXdxX2cxX32xX9xX2fxX70xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX336xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX111xX9exX42xX1cxX42xX17xX3e7xX2fxX1cxX2axX3ebxX12exX351xX1cxX2axX12exX351xX19xX3f3xX12exX3f5xX3f6xX3f7xX3f6xX3ebxXbxX351xX296xX3f5xX3f6xXdxX3f6xX111xX402xX33xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX4xX18xXcxX33xX47xX2cxXaxX35xX18xX9xX2cxXaxX47xX26xXe7xX42xX9xX43xX35xX18xX24xX9xX9exX18xX35xX9xXbxX70xX489xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX2cxXaxX3dxX9xX42xXaxX9fxX9xXdxX18cxX42xX9xXbxXaxX191xX9xX23xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX7axX9fxX24xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX4xX93xX2cxX9xX56xX57xX9xX59xX47xX5bxXbxX9xX9exX9fxX9xX56xXa2xX42xX43xX9xX43xXa2xX33xX9xX2cxX3dxX18xX9xX56xX24xX9fxX42xX9xXb3xX35xXb5xXbxX9xX45xX18xXcxX9xX56xX40xXbexX2cxX9xX2cxX93xX2cxX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxXaxX9fxX42xXaxX9xX9exX35xXd2xX42xX9xX56xX93xX42xXaxX9xX43xX35xX93xX9xX2cxX18xX24xX9xX9exX9fxX9xXbxXaxXe7xX9xXaxX35xXb5xX42xX9xXbxX70xX24xX42xX43xX9xX2cxX93xX2cxX9xX9exXf9xX42xX9xXfcxX35xXb5xX42xX9xX2cxX3dxX18xX9xX8cxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexXa18xX5c7xXbxX9xXbxXaxX53xX2cxX9xX8cxX62xX35xX9xX42xX43xXaxX10cxX131xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX4xX18xXcxX33xX47xX2cxXaxX35xX18xX9xX56xX14exX9xX2cxXaxX47xX26xXe7xX42xX9xX43xX35xX18xX24xX9xX9exX18xX35xX9xXbxX70xX489xX9xX56xX2ebxX42xX43xX9xX2cxXaxX3dxX9xXbxX70xX497xX9xXaxXbexX33xX9xXbxX93xX2cxX9xX79xX17xXfcxX24xX42xX43xX9xX178xX9xX7axX18xX42xX9xX5xXaxX40xX181xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX4xX8cxX2xX4xX45xX2xX9xX7axX9fxX24xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX84bxX24xX47xX70xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXb3xX3xXb3xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe