Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cụ thể hóa mũi đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
(Baohatinh.vn) - Xác định 2021 là năm trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt nội dung này.
89b0x127afx14194xb8bbx12f25xb74axf7fexe1fcxc3bcxX7x12218x113f6xba0cx9d4fxe8b1xdd4bxX5xd2ebxXaxX3xX7xXex110caxX5xX10xX9xXaxXexX10x12f6fxXex1305dxX6xX5xXdxd4d5x12dd5x94e2xX3xa232x12137xX7xXexXdxd3d1xX15x9066xXaxdde7xb7c5xd0fbxX23xX22xX3x12242xX15xX3xb064xX1x141eexXdxX3xca22xX3dx116d5xb3d3xcc21x12844xX3x10920x9bd7xX3xXcxbb97xX23xX1xX3xX4xd7f0xX3xXexX1x9415xX3xX1x11d03xX6xX3x9055x13114xXdxX3x10996xb2f8xXexX3xXbxX1x13ba9xX3xX23x1385exX23xX22xX3xX4xX6xdf72xX3xX4xX1x12591xXexX3xX5x10ddax11b89xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axf4a4xXexX3xX4xX1xXdxX3x92fdxX5cxX0x120b8xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xa9cbxXaxX2fx13217xX61xX4xX3xX5bxfddfxX23xX1xX3x13750x1328fxXa6xX2xX3xX5xX45xX3xX23xbbdfxX57xX3xXex10464x9c26xX23xX22xX3xXexX64xX57xX3xX5bxX51xX3xXexX1xc5c0xX4xX3xX1xXdx11f61xX23xX3xX23xX1xXdxXc6xX57xX3xb2edxX4dxX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxe069xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexf72bxX3xX5bxe1edxX27xX3xX23xXafxX57xXf6xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX61xX4xX3xX4x9c59xX3xa22exX27xX6xX23xX3xXcfxX45xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXc6xXbxX3x128cfxX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xd9a5xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX5bx13147xX3xXex13b4cxXbxX3xXexXb3xX27xX23xX22xX3xXexXb3xXdxX51xX23xX3xaa91xX1xX6xXdxX3xX11dxX27xX15xb42bxXexX3xX5xXdxXc6xXexX3xX23xX5cxXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xX23xX45xX15xc715xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx136c3xX6axX9axX15xXaxX2fxX38xc8b0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xXexX1xX72xb7f9xX23xX22xX3xX156xX189xX3xXexX1xX61xX23xX22xX3xe65fxX88xXa6xXa7xXa6xX2xX3xX5bxX72xX73xX4xX3xX3dxX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX38xX15exX3xX1xX6axX7exX4xX1xX3xX1exX3xX5bxX6exX27xX3xXexX1xX101xX27xX3xX132xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX182xX6xX23xX3xX11dxX27xX31xX23xX3xX5xbbdexX3xX41xXc1xX3xX61xX23xX3xX5bxX101xX27xX3xXexX72xX3xX1cxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX4xa23fxX23xX22xX3xXexXb3x1154axX23xX1xX3xX23xX1ffxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXc6xXbxX3xXcfxX45xX3xXbxX1xX61xXexX3xXexXb3xXdxX51xX23xX3xX23xX1ffxX23xX22xX3xXexX1xX1ffxX23xX139xX3xXexa6fcxX3xX4xX1x10e2bxX4xX3xXcfxXfexX6xX3xX11dxX27xX6xX3xX5bxX144xX3xX5bxX72xX73xX4xX3xX5bxX54xX23xX3xX4xX61xX4xX3xX5bx943exX23xX22xX3xX4xX1xa73axX3xX5xX144xX23xX1xX3xX5bxX7exX6axX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xXex12bbcxX23xX1xX3xX4xf4f0xX23xX22xX3xXexX1xX6xX57xX3xX22xXdxX6xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX23xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax12566xXdxX9axXexX1xX24xX3x10fabxX2xfdcaxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x13856xX2xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX172xX85xX6xX6axX1xX6xXexXdxX23xX1xX172xXcfxX23xX88xX23xX10xX2b8xX7xX88xXa6xX2xX2xXa7xX88xX2xXa7xX2bfxX9axX2c1xXa7x8ac5xX2c1xX2xX2cexXa6xXex9d10xX2c1xX302xX2cexX2bfxX5xXa7xX172xX26xXbxX22xd12bxXb3xX9xX302xX2c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX51xX3xX1xX54xX6xX3xX57xX58xXdxX3xX5bxX5cxXexX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxXaxX3xX2b8xXdxX9axXexX1xX9xXaxX2bfxX2xX2c1xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2cexX2xXa7xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX6axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3dxX61xX4xX3xX5bxX24fxX23xX22xX3xX4xX1xX255xX3xX5xX144xX23xX1xX3xX5bxX7exX6axX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX275xX23xX1xX3xX4xX27axX23xX22xX3xXexX1xX10xX6axX3xX9ax10a12xXdxXf6xX3xXexX1xX6xX57xX3xX9axXc1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xXexX1xX72xX19fxX23xX22xX3xX156xX189xX3xXexX7exXdxX3xX3dxX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX38xX15exX3xX1xX6axX7exX4xX1xX3xX1exX3xX5bxX6exX27xX3xXexX1xX101xX27xX3xX132xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX182xX6xX23xX3xX11dxX27xX31xX23xX3xX5xX1e6xX3xX41xXc1xX3xX61xX23xX3xX5bxX101xX27xX3xXexX72xX3xX1cxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX4xX1ffxX23xX22xX3xXexXb3xX205xX23xX1xX3xX42xX42xX40xe20exXcxX42xXcxX139xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX182xX255xX3xXexX1xX72xX3xX3dxX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX38xX15exX3xX1xX6axX7exX4xX1xX3xX1exX3xX5bxX6exX27xX3xXexX1xX101xX27xX3xXcxXb3xX101xX23xX3xd79dxXdxX15exXexX3xXcxX1xX233xX4xX3xX4xX1xX6axX3xX85xXdxX15exXexX24xX3x12d3dxXcxXb3xX72xb07exX4xX3xX23xX6xX15xXf6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xXexX1xX72xX19fxX23xX22xX3xX156xX189xX3xX5xX27xX1ffxX23xX3xX5bxX72xX73xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxXc6xX23xX3xXexX1xX10xX6axX3xX5bx9848xX23xX22xX3xX11dxX27xX15xX3xX5bxXa2xX23xX1xXf6xX3xX1xX72xX4d5xX23xX22xX3xX9ax141abxX23xX172xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxe9d8xX23xXf6xX3xX156xX1xXdxX3xX4xX54xX3xX7xXc1xX3xXexX1xX6xX57xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX35xX6xX3xX5bxX7exXdxX3xX85xXdxX51xX27xX3xX5bxX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX4xX6exXbxX3xXexXb3xX532xX23xXf6xX3xX11dxX27xX61xX3xXexXb3xX205xX23xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX5xX7exXdxX3xX4xX45xX23xX22xX3xXexX1xX532xX57xX3xX23xX22xX1xXdxX532xX57xX3xXexX512xX4xXf6xX3xX5bxX31xX23xX22xX3xXcfxXdxX532xX23xX3xXexXb3xX61xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXc6xX57xX3xX1xX11bxX23xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xXbxX1xX61xXexX3xX85xXdxX51xX27xX3xX1e6xX3xX156xXdxX15exX23xX172xX3xX182xX31xX23xX3xXexX1xX64xX23xX3xXexX1ffxXdxX3xXcfxX45xX3xX4xX61xX4xX3xX5bxX24fxX23xX22xX3xX4xX1xX255xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xX4xX6exXbxX3xX35xX15xX3xX4xX58xX23xX22xX3xX23xX532xX27xX3xX4xX6xX6axX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX101xX23xX3xXexXb3xX61xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXc6xX57xX3xX1xX11bxX23xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xXcfxXdxXc6xX4xX3xX4xX1xX27xa3f7xX23xX3xX85xXa2xX3xX23xX5cxXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxd5fexX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxXcxX72xX11bxX23xX22xX3xXexXc1xXf6xX3xX3dxX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX38xX15exX3xX1xX6axX7exX4xX1xX3xX1exX3xX156xedc2xX3xXexX1xX27xX147xXexX3xX132xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX3dxX1ffxX23xX22xX3xXexX15xX3xX41xX72xX73xX4xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX139xX3xX4xX58xX23xX22xX3xXcfxXfexX6xX3xX1xX6axX45xX23xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXexX22fxX3xX4xX1xX233xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xX27xX15xX532xX23xX3xX5bx91ebxX3xXexX1xX61xX23xX22xX3xX1acxX88xXa6xXa7xXa6xX2xX3xXcfxX4d5xXdxX3xX7xXc1xX3xXexX1xX6xX57xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX35xX6xX3xX5bxX7exXdxX3xX9axXdxXc6xX23xX3xX182xX6xX23xX3xXcxX1xX72xX19fxX23xX22xX3xXcfxX4dxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xXcfxX45xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX3dxX1ffxX23xX22xX3xXexX15xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX4d1xX42xX22xX6axX45xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xXexX1xX72xX19fxX23xX22xX3xX156xX189xXf6xX3xX5bxX72xX73xX4xX3xX7xXc1xX3xX4xX1xX275xX3xX5bxX7exX6axXf6xX3xX22xX73xXdxX3xX1e6xX3xXexXfexX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xXcfxX6cfxX3xXcfxXdxXc6xX4xX3xXexX22fxX3xX4xX1xX233xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xX27xX15xX532xX23xX3xX5bxX6cfxXf6xX3xX3dxX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX4xX1xX512xX23xX22xX3xXexX1ffxXdxX3xX5bxX144xX3xX5xXc1xX6xX3xX4xX1xXb4xX23xX3xX4d1xX3dxX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xX31xX23xX3xXbxX1xX627xX57xX3xX5xX45xX3xX22xXdxX61xX3xXexXb3xXa2xX3xX4xX3axXexX3xX5xX3fcxXdxX3xX4xX35xX6xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXc6xXbxX646xX3xX5xX45xX57xX3xX4xX1xX35xX3xX5bxX6cfxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xX27xX15xX532xX23xX3xX5bxX6cfxX3xXexX1xX61xX23xX22xX3xX1acxX88xXa6xXa7xXa6xX2xX172xX3xX182xX27xX22fxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xX27xX15xX532xX23xX3xX5bxX6cfxX3xX5xX45xX3xX4d1xX9axXdxd602xX23xX3xX5bxX45xX23xX646xX3xX5bx111f1xX4xX3xX85xXdxXc6xXexX3xX5bxX51xX3xX5bxX31xX23xX22xX3xXcfxXdxX532xX23xX3xX4d1xX1xXdxX15exX23xX3xX156xX15exX646xX3xX23xX1xb370xX57xX3xX5bxX54xX23xX22xX3xX22xX54xXbxX3xXexX255xX4xX1xX3xX4xXc1xX4xX3xXcfxX45xX6axX3xX156xX15exXexX3xX11dxX27xX31xX3xX7xX31xX23xX3xX1cxX27xX6exXexXf6xX3xX156xXdxX23xX1xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX4xX35xX6xX3xX3dxX1ffxX23xX22xX3xXexX15xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xXexX1xX19fxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX4d5xXdxX646xXf6xX3xX182xX255xX3xXexX1xX72xX3xX3dxX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX38xX15exX3xX1xX6axX7exX4xX1xX3xX1exX3xX156xX67axX3xXexX1xX27xX147xXexX3xX47bxX1xX6xX23xX3xX30xX205xX23xX1xX3xXcxXdxX15exX23xX3xX4xX1xX6axX3xX1xX6xX15xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX23xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2b8xXdxX9axXexX1xX24xX3xX2bfxX2xX2c1xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2cexX2xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX172xX85xX6xX6axX1xX6xXexXdxX23xX1xX172xXcfxX23xX88xX23xX10xX2b8xX7xX88xXa6xX2xX2xXa7xX88xX2xXa6x10575xX9axX2cexX2xX302xX2c1xX2xX2cexXa7xXexX1acxX302xX2xX2fcxX302xX5xXa7xX172xX26xXbxX22xX30dxXb3xX9xX2fcxX97cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX51xX3xX1xX54xX6xX3xX57xX58xXdxX3xX5bxX5cxXexX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxXaxX3xX2b8xXdxX9axXexX1xX9xXaxX2bfxX2xX2c1xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2cexX2xXa7xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX6axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXfexX3xX4xX61xX4xX3xX85xX27xX22fxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xX27xX15xX532xX23xX3xX5bxX6cfxXf6xX3xX5bxX31xX23xX22xX3xXcfxXdxX532xX23xX3xX3dxX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX38xX15exX3xX1xX6axX7exX4xX1xX3xX1exX3xX156xX67axX3xXexX1xX27xX147xXexX3xX132xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX3dxX1ffxX23xX22xX3xXexX15xX3xX41xX72xX73xX4xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX139xX3xXexX255xX4xX1xX3xX4xXc1xX4xX3xX4d1xX1xXdxX15exX23xX3xX156xX15exX646xX3xX23xX1xX87axX57xX3xXexX1xX512xX4xX3xX5bxX627xX15xX3xX1xX11bxX23xX3xX23xc73cxX6xX3xX1xXdxXc6xX27xX3xX11dxX27xX31xX3xX7xX31xX23xX3xX1cxX27xX6exXexXf6xX3xX156xXdxX23xX1xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX4xX35xX6xX3xX3dxX1ffxX23xX22xX3xXexX15xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xXexX1xX19fxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX4d5xXdxX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX30xX72xX73xX4xX3xX85xXdxX15exXexXf6xX3xXexX7exXdxX3xX4xX61xX4xX3xX85xX27xX22fxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxXf6xX3xX7xX6xX27xX3xX156xX1xXdxX3xXexX1xX10xX6axX3xX9axX3fcxXdxX3xXexXb3xX205xX23xX1xX3xXexXc1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xXcfxX45xX3xX23xX1xXad2xX23xX22xX3xX23xX5cxXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xX9axXdxX850xX23xX3xXb3xX6xXf6xX3xX5bxX7exXdxX3xX9axXdxXc6xX23xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX4xX6exXbxX3xXexXb3xX532xX23xX3xX5bxX6cfxX27xX3xX4xX54xX3xX23xX1xXad2xX23xX22xX3xX1e6xX3xX156xXdxX15exX23xX3xXbxX1xX61xXexX3xX85xXdxX51xX27xX3xX23xX1xX87axX57xX3xX22xX54xXbxX3xX1e6xXf6xX3xX85xX22fxX3xX7xX27xX23xX22xX3xX5bxX51xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX6exXbxX3xX35xX15xXf6xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX156xXa2xXbxX3xXexX1xX19fxXdxX3xX85xX22fxX3xX4xX233xX27xX3xX23xX1xXad2xX23xX22xX3xXexX1xXdxX15exX27xX3xX7xX54xXexX3xXcfxX45xX3xXexXb3xXc1xX4xX3xXexXdxX15exXbxX3xXexX1xX627xX57xX3xX5bxXa2xX23xX1xXf6xX3xX5bxX61xX23xX1xX3xX22xXdxX61xXf6xX3xX1cxX15exXbxX3xX5xX6axX7exXdxX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX172xX3xX42xX22xX6axX45xXdxX3xXb3xX6xXf6xX3xX23xX1xXad2xX23xX22xX3xX23xX5cxXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xX23xX45xX15xX3xX4xX58xX23xX22xX3xX7xe133xX3xX5bxX72xX73xX4xX3xX85xX61xX6axX3xX4xX61xX6axX3xXcfxX6cfxX3xX182xX6xX23xX3xXcxX22fxX3xX4xX1xX233xX4xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX5bxX51xX3xXexX22fxX23xX22xX3xX1xX73xXbxXf6xX3xXexXfexX3xXexX1xXc1xX4xX3xXexXb3xX7exX23xX22xX3xX5bxX54xX3xXexXdxX15exXbxX3xXexX4dxX4xX3xX4xX1xX275xX3xXb3xX6xX3xX22xXdxX31xXdxX3xXbxX1xX61xXbxX3xXexX1xXdxX15exXexX3xXexX1xXc1xX4xX3xX23xX1xX6exXexX3xX23xX1xX87axX57xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xXexXfexX23xX22xX3xX5xX6axX7exXdxX3xX1xX205xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX30xX64xX15xX3xX4xX1xX255xX23xX1xX3xX5xX45xX3xX57xX5cxXexX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xX23xX1xXad2xX23xX22xX3xX85xX72xX4d5xX4xX3xX156xX1x133f3xXdxX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xX5bxX101xX27xX3xXexXdxX532xX23xX3xX4xX35xX6xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX23xX1xX87axX57xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX172xX3xXcxX1xX10xX6axX3xX5bxX54xXf6xX3xX85x1430bxXexX3xX5bxX101xX27xX3xXexXfexX3xXexX1xX61xX23xX22xX3xX1acxX88xXa6xXa7xXa6xX2xXf6xX3xX182xX6xX23xX3xXcxX1xX72xX19fxX23xX22xX3xXcfxX4dxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX275xX23xX1xX3xX5bxX144xX3xXbxX1xX64xX23xX3xX4xX1ffxX23xX22xX3xX4xX61xX4xX3xX5bxX24fxX23xX22xX3xX4xX1xX255xX3x12dd9xX15xX3xXcfxXdxX532xX23xX3xX182xX6xX23xX3xXcxX1xX72xX19fxX23xX22xX3xXcfxX4dxXf6xX3xX5xX144xX23xX1xX3xX5bxX7exX6axX3xX4xX61xX4xX3xX85xX6xX23xX3xX1cxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX30xX31xX23xX22xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX9axXc1xX3xXcfxX45xX3xX22xXdxX61xX57xX3xX7xX61xXexX3xXcfxXdxXc6xX4xX3xXexX22fxX3xX4xX1xX233xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xXexX7exXdxX3xX4xX61xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX2dxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX4xX11bxX3xX7xXd69xX3xXbxX1xX64xX23xX3xX4xX1ffxX23xX22xX3xX4xX61xX4xX3xX5bxX24fxX23xX22xX3xX4xX1xX255xX3xX4xX6exXbxX3xX35xX15xX3xXcfxXdxX532xX23xX3xX5xX27xX64xX23xX3xXbxX1xXdxX532xX23xX3xXexX1xX72xX19fxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX532xX23xX3xXexX1xX6xX57xX3xX22xXdxX6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX27axX23xX22xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xXexXb3xXc1xX4xX3xXexX1xX27xX5cxX4xXf6xX3xXexXb3xXc1xX4xX3xXexXdxX15exXbxX3xXexX1xX627xX57xX3xX5bxXa2xX23xX1xXf6xX3xX5bxX61xX23xX1xX3xX22xXdxX61xXf6xX3xX1cxX15exXbxX3xX5xX6axX7exXdxX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9axXexX1xX27xX57xX85xX3xXdxX3dxX10xX23xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2b8xXdxX9axXexX1xX24xX3xX2bfxX2xX2c1xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2cexX2xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX172xX85xX6xX6axX1xX6xXexXdxX23xX1xX172xXcfxX23xX88xX23xX10xX2b8xX7xX88xXa6xX2xX2xXa7xX88xX2xXa7xX2bfxX9axX2c1xXa7xX2fcxX2c1xX2xX1acxXa6xXexX2xX2fcxX2bfxX2cexX2c1xX5xXa7xX172xX26xXbxX22xX30dxXb3xX9xX2c1xXa6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX51xX3xX1xX54xX6xX3xX57xX58xXdxX3xX5bxX5cxXexX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxXaxX3xX2b8xXdxX9axXexX1xX9xXaxX2bfxX2xX2c1xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2cexX2xXa7xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX6axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb3xX2dxXaxX2fxX182xX27xX22fxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xX27xX15xX532xX23xX3xX5bxX6cfxX3xX4xX35xX6xX3xX3dxX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX38xX15exX3xX1xX6axX7exX4xX1xX3xX1exX3xX38xX67axX3xXexX1xX27xX147xXexX3xX132xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX3dxX1ffxX23xX22xX3xXexX15xX3xX3dxX47bxX3xX41xX72xX73xX4xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX139xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX182xX6xX23xX3xXcxX1xX72xX19fxX23xX22xX3xXcfxX4dxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX156xX1xX3axXdxX3xX4xX58xX23xX22xX3xX22xX73xXdxX3xX1e6xX3xX57xX5cxXexX3xX7xX3axX3xX23xX5cxXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xX27xX15xX532xX23xX3xX5bxX6cfxX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xXexX1xX61xX23xX22xX3xXcfxX45xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xX11dxX27xX1e6xX3xX5bxX51xX3xX4xX61xX4xX3xXexX22fxX3xX4xX1xX233xX4xX3xX4xX11bxX3xX7xXd69xX3xX30xX31xX23xX22xX3xXexX27axX15xX3xXexX1xX10xX6axX3xXexX205xX23xX1xX3xX1xX205xX23xX1xX3xXexX1xXc1xX4xX3xXexXdxX850xX23xX3xX5xXc1xX6xX3xX4xX1xXb4xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX2dxX3xX5bxX31xX57xX3xX85xX31xX6axX3xX9axX27xX15xX3xXexXb3xX205xX3xXcfxXdxXc6xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX5bxXa2xX23xX1xX3xX156xX189xX3xX2xX3xXexX1xX61xX23xX22xX88xX5xX101xX23xX3xXcfxX45xX3xXexX22fxX3xX4xX1xX233xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xX27xX15xX532xX23xX3xX5bxX6cfxX3xXexX3axXdxX3xXexX1xXdxX51xX27xX3xX57xae37xXdxX3xX11dxX27xX1e6xX3xX2xX3xX5xX101xX23xX3xXexX1xX10xX6axX3xX11dxX27xX15xX3xX5bxXa2xX23xX1xX3xX4xX35xX6xX3xX30xX31xX23xX22xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxXcxXb3xX72xX4d5xX4xX3xX5bxX54xXf6xX3xX182xX6xX23xX3xXcxX1xX72xX19fxX23xX22xX3xXcfxX4dxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX58xX23xX22xX3xX5bxX144xX3xX85xX6xX23xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX4xX1ffxX23xX22xX3xXcfxXafxX23xXf6xX3xX1xX72xX4d5xX23xX22xX3xX9axX527xX23xX3xX11dxX27xX15xX3xXexXb3xX205xX23xX1xXf6xX3xX23xX5cxXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xXexX22fxX3xX4xX1xX233xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX6exXbxX3xX35xX15xXf6xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX2dxX3xX4xX1xX275xX3xX5bxX7exX6axX3xX4xX61xX4xX3xX4xX6exXbxX3xX35xX15xX3xX4xX11bxX3xX7xXd69xX3xXbxX1xX22fxX3xX85xXdxX15exX23xXf6xX3xX11dxX27xX61xX23xX3xXexXb3xXdxXc6xXexXf6xX3xXexXb3xXdxX51xX23xX3xX156xX1xX6xXdxX3xX7xX64xX27xX3xXb3xX5cxX23xX22xX3xX23xX5cxXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX1xX275xX3xXexX1xXa2xXf6xX3xX1xX72xX4d5xX23xX22xX3xX9axX527xX23xX3xX4xX35xX6xX3xXcxXb3xX27xX23xX22xX3xX72xX11bxX23xX22xXf6xX3xXexX275xX23xX1xX3xX5bxX15exX23xX3xXexX6axX45xX23xX3xXexX1xX51xX3xX5bxX31xX23xX22xX3xXcfxXdxX532xX23xX3xX23xX1xX87axX57xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX23xX1xX147xX23xX3xXexX1xX233xX4xX3xXcfxX6cfxX3xXcfxX6xXdxX3xXexXb3xa509xX3xX4xX35xX6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxXf6xX3xX7xXc1xX3xX4xX101xX23xX3xXexX1xXdxX15exXexX3xXbxX1xX31xXdxX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX172xX0xX88xXbxX2fxX0xX85xX5xX6axX4xX156xX11dxX27xX6axXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXb3xXdxX4xX1xX9axX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6axX9axX15xXaxX2fxX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX54xX3xX2xXa7xX97cxX3xXexX22fxX3xX4xX1xX233xX4xXf6xX3xX4xX11bxX3xX7xXd69xX3xX30xX31xX23xX22xXf6xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xX5bxX54xX3xX4xX54xX3xX2bfxX2fcxX3xX5bxX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX4xX11bxX3xX7xXd69xXf6xX3xX2cexX2xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX4xX11bxX3xX7xXd69xX2dxX3xX4xX54xX3xX2c1xXa7xXa6xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xXexXb3xXc1xX4xX3xXexX1xX27xX5cxX4xX3xX2bfxX2fcxX3xX5bxX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX4xX11bxX3xX7xXd69xX172xX3xXcxXfexX3xX23xX6xX15xX3xX5bxX15exX23xX3xX1xX15exXexX3xX23xXafxX57xX3xXa6xXa7xXa6xX2xXf6xX3xX182xX6xX23xX3xXcxX1xX72xX19fxX23xX22xX3xXcfxX4dxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xXcfxX45xX3xX4xX61xX4xX3xX5bxX24fxX23xX22xX3xX4xX1xX255xX3xX5bxX72xX73xX4xX3xXbxX1xX64xX23xX3xX4xX1ffxX23xX22xX3xX7xXc7exX3xXexXb3xXc1xX4xX3xXexXdxX15exXbxX3xXexX1xX6xX57xX3xX22xXdxX6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xXexX7exXdxX3xX4xX61xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xX23xX1xX87axX57xX3xX23xXdc0xX57xX3xX85xXdc0xXexX3xXexX205xX23xX1xX3xX1xX205xX23xX1xXf6xX3xX5bxX61xX23xX1xX3xX22xXdxX61xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX4xX1xX6exXexX3xXexX1xXc1xX4xX3xXexXb3xX7exX23xX22xX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xXd69xX3xX4xX11bxX3xX7xXd69xX172xX3xXcxXfexX3xX5bxX54xXf6xX3xX5bxX6cfxX3xXb3xX6xX3xX22xXdxX31xXdxX3xXbxX1xX61xXbxX3xXexX3axXexX3xX23xX1xX6exXexX3xX5bxX51xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexXf6xX3xXbxX1xX61xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX101xX23xX3xXbxX1xX532xX3xX85xX205xX23xX1xX3xXcfxX45xX3xXexXc1xX3xXbxX1xX532xX3xX85xX205xX23xX1xX3xX4xX35xX6xX3xX5bxX31xX23xX22xX3xXcfxXdxX532xX23xX172xX3xX30xX64xX15xX3xX4xX58xX23xX22xX3xX4xX1xX255xX23xX1xX3xX5xX45xX3xX57xX5cxXexX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xX23xX1xXad2xX23xX22xX3xX23xX1xXdxXc6xX57xX3xXcfxX4dxX3xX11dxX27xX6xX23xX3xXexXb3xXb4xX23xX22xX3xX23xX1xX87axX57xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxXc6xX23xX3xX57xX58xXdxX3xX5bxX5cxXexX3xXbxX1xX61xX3xXcfxX6cfxX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX23xXafxX23xX22xX3xX5xXc1xX4xX3xX5xX144xX23xX1xX3xX5bxX7exX6axX3xX4xX35xX6xX3xXexX22fxX3xX4xX1xX233xX4xX3xX30xX31xX23xX22xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxXc6xX23xX3xX23xX1xXdxXc6xX57xX3xXcfxX4dxX3xX4xX1xX255xX23xX1xX3xXexXb3xXa2xX3xXexX7exXdxX3xX4xX61xX4xX3xX4xX11bxX3xX11dxX27xX6xX23xXf6xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXc6xXbxX3xX57xX45xX3xX42xX22xX1xXa2xX3xX11dxX27xX15xX15exXexX3xX30xX7exXdxX3xX1xX5cxXdxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX38xX1xX3axXdxX3xX23xX1xXdxXc6xX57xX3xX156xX189xX3xXa6xXa7xXa6xXa7xX3xX1exX3xXa6xXa7xXa6xX2c1xX3xX5bxX144xX3xX1cxX61xX4xX3xX5bxXa2xX23xX1xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xX9axXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX6axXb3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXb3xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX47bxX1xX54xX3xX182xX255xX3xXexX1xX72xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX275xX23xX1xX3xX42xX22xX27xX15xX850xX23xX3xXcxXb3xXb4xX23xX22xX3xX4bdxX64xX23xX0xX88xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX0xX88xX9axXdxXcfxX2fxX0xX88xX85xX5xX6axX4xX156xX11dxX27xX6axXexX10xX2fxX0xX9axXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9axXb3xX10xX5xX6xXexX10xX9axXaxX2fxX0xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX532xX23xX3xX11dxX27xX6xX23xX24xX0xX88xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX57xX85xX1exX6xX23xX9axX1exX7xX6xXbxX6axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX1xX3axXdxX3xX4xX61xX4xX3xX4xX11bxX3xX11dxX27xX6xX23xX3xXcfxX45xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXc6xXbxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX24xX3xX3dxX1xX27xX23xX22xX3xX7xX233xX4xX3xX1cxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX23xX6cfxX23xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX4xX1xX255xX23xX1xX3xX172xX172xX172xXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xX156xX1xX6axXdxX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6axX1exX11dxX27xX6xX23xX1exXcfxX6xX1exX9axX6axX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX23xX22xX1exX7xX27xX4xX1exX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX23xX10xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX57xXdxX23xX1xX1exX85xX6xX4xX1xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX11dxX27xX6xX88xXa6xXa7xX2bfxX2fcxX2xX2cexX172xX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX88xX57xX10xX9axXdxX6xX88xX2xXa6xXa7xX88xX23xX10xX2b8xX7xX88xXa6xX2xXa7xX2bfxX88xX2bfxX97cxX9axXa7xX2xX97cxX2cexXa6xX1acxX97cxXexXa6xX1acxX97cxX2fcxX2xX5xXa7xX172xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX51xX3xX1xX54xX6xX3xX57xX58xXdxX3xX5bxX5cxXexX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxXcfxX2fxX0xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX1xX3axXdxX3xX4xX61xX4xX3xX4xX11bxX3xX11dxX27xX6xX23xX3xXcfxX45xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXc6xXbxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX24xX3xX3dxX1xX27xX23xX22xX3xX7xX233xX4xX3xX1cxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX23xX6cfxX23xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX4xX1xX255xX23xX1xX3xX172xX172xX172xXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xX156xX1xX6axXdxX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6axX1exX11dxX27xX6xX23xX1exXcfxX6xX1exX9axX6axX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX23xX22xX1exX7xX27xX4xX1exX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX23xX10xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX57xXdxX23xX1xX1exX85xX6xX4xX1xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX11dxX27xX6xX88xXa6xXa7xX2bfxX2fcxX2xX2cexX172xX1xXexX57xXaxX2fxX38xX1xX3axXdxX3xX4xX61xX4xX3xX4xX11bxX3xX11dxX27xX6xX23xX3xXcfxX45xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXc6xXbxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX24xX3xX3dxX1xX27xX23xX22xX3xX7xX233xX4xX3xX1cxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX23xX6cfxX23xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX4xX1xX255xX23xX1xX3xX172xX172xX172xX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxXcxX255xX4xX1xX3xX4xXc1xX4xX3xX233xX23xX22xX3xX9axX4dxX23xX22xX3xX4xX1ffxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXc6xX3xXexX1xX1ffxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX132xX3dxX42xXcxXcxX139xX3xXcfxX45xX6axX3xX4xX1ffxX23xX22xX3xXexX61xX4xX3xX5bxXdxX6cfxX27xX3xX1xX45xX23xX1xXf6xX3xX5xX144xX23xX1xX3xX5bxX7exX6axXf6xX3xX4xX61xX4xX3xX5bxX31xX23xX22xX3xX85xX5cxXf6xX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxX3xXexXb3xXc1xX4xX3xXexX1xX27xX5cxX4xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX61xX4xX3xX4xX11bxX3xX11dxX27xX6xX23xX3xXcfxX45xX3xX9axX6axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXc6xXbxX3xX132xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX139xX3xXexX275xX23xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX5bxX6xX23xX22xX3xXexXdxX15exX23xX3xX22xX101xX23xX3xX1xX11bxX23xX3xXexX4d5xXdxX3xX57xX4dxX4xX3xXexXdxX532xX27xX3xX42xX22xX1xXa2xX3xX11dxX27xX15xX15exXexX3xX30xX7exXdxX3xX1xX5cxXdxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX38xX1xX3axXdxX3xX5bxX144xX3xX5bxX6cfxX3xXb3xX6xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxXcfxX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX15exXbxX3xXexX4dxX4xX3xXbxX1xX61xXexX3xX1xX27xX15xX3xXbxX1xX627xX57xX3xX4xX1xX6exXexX3xX4d1xX182xX5cxX3xX5bxX5cxXdxX3xX3dxX4dxX3xX44xX24fxX646xX3xXexXb3xX532xX23xX3xX57xX859xXexX3xXexXb3xX147xX23xX3xX57xX4d5xXdxXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX88xX5xX27xX4xX1exX5xX27xX6axX23xX22xX1exXcfxX27xX1exXexXb3xX6xX23xX22xX88xXexXdxX10xXbxX1exXexX27xX4xX1exXbxX1xX6xXexX1exX1xX27xX15xX1exXbxX1xX6xX57xX1exX4xX1xX6xXexX1exX85xX6axX1exX9axX6axXdxX1exX4xX27xX1exX1xX6axX1exXexXb3xX10xX23xX1exX57xX6xXexX1exXexXb3xX6xX23xX1exX57xX6axXdxX88xXa6xXa7xX2c1xX2xX2fcxX2bfxX172xX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX88xX57xX10xX9axXdxX6xX88xX2xXa6xXa7xX88xX23xX10xX2b8xX7xX88xXa6xX2xXa7xXa6xX88xX2xX2c1xX2cexX9axX2cexX2xX302xX2c1xX2cexXa7xX2xXexX2c1xX2c1xX2c1xX1acxX2c1xX5xXa7xX172xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX51xX3xX1xX54xX6xX3xX57xX58xXdxX3xX5bxX5cxXexX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxXcfxX2fxX0xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX15exXbxX3xXexX4dxX4xX3xXbxX1xX61xXexX3xX1xX27xX15xX3xXbxX1xX627xX57xX3xX4xX1xX6exXexX3xX4d1xX182xX5cxX3xX5bxX5cxXdxX3xX3dxX4dxX3xX44xX24fxX646xX3xXexXb3xX532xX23xX3xX57xX859xXexX3xXexXb3xX147xX23xX3xX57xX4d5xXdxXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX88xX5xX27xX4xX1exX5xX27xX6axX23xX22xX1exXcfxX27xX1exXexXb3xX6xX23xX22xX88xXexXdxX10xXbxX1exXexX27xX4xX1exXbxX1xX6xXexX1exX1xX27xX15xX1exXbxX1xX6xX57xX1exX4xX1xX6xXexX1exX85xX6axX1exX9axX6axXdxX1exX4xX27xX1exX1xX6axX1exXexXb3xX10xX23xX1exX57xX6xXexX1exXexXb3xX6xX23xX1exX57xX6axXdxX88xXa6xXa7xX2c1xX2xX2fcxX2bfxX172xX1xXexX57xXaxX2fxXcxXdxX15exXbxX3xXexX4dxX4xX3xXbxX1xX61xXexX3xX1xX27xX15xX3xXbxX1xX627xX57xX3xX4xX1xX6exXexX3xX4d1xX182xX5cxX3xX5bxX5cxXdxX3xX3dxX4dxX3xX44xX24fxX646xX3xXexXb3xX532xX23xX3xX57xX859xXexX3xXexXb3xX147xX23xX3xX57xX4d5xXdxX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxfef7xX1208xXdxX3xX4xX61xX23xX3xX85xX5cxXf6xX3xX1xX5cxXdxX3xXcfxXdxX532xX23xX3xX4xX35xX6xX3xX44xX5cxXdxX3xX3dxX3dxX182xX3xX156xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX5xX27xX1ffxX23xX3xXbxX1xX61xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX3axXexX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX101xX23xX3xXexXb3xX61xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXc6xX57xXf6xX3xX57xX527xX27xX3xX57xXc1xX4xX3xX23xX532xX27xX3xX22xX72xX11bxX23xX22xX3xXexXb3xX6axX23xX22xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxXc6xX23xX3xX3dxX1xX275xX3xXexX1xXa2xX3xXa7xX2c1xX3xX4xX35xX6xX3xX182xX5cxX3xX3dxX1xX255xX23xX1xX3xXexXb3xXa2xX3xXcfxX6cfxX3xX1xXb4xX4xX3xXexX147xXbxX3xXcfxX45xX3xX5xX45xX57xX3xXexX1xX10xX6axX3xXexX72xX3xXexX72xXd69xX23xX22xXf6xX3xX5bxX7exX6axX3xX5bxX233xX4xXf6xX3xXbxX1xX6axX23xX22xX3xX4xX61xX4xX1xX3xX44xX24fxX3xX3dxX1xX255xX3xX1ddcxXdxX23xX1xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxXcfxX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX4xX1xX72xX11bxX23xX22xX3xXexXb3xX205xX23xX1xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxXc6xX23xX3xX42xX22xX1xXa2xX3xX11dxX27xX15xX15exXexX3xX30xX7exXdxX3xX1xX5cxXdxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX172xX172xX172xXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX4xX1xX27xX6axX23xX22xX1exXexXb3xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX9axX6axX23xX22xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX11dxX27xX15xX10xXexX1exX9axX6xXdxX1exX1xX6axXdxX1exX9axX6xX23xX22xX1exX85xX6axX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xX23xX1exXexX1xX27xX1exX1cxXdxX1cxX1exX4xX6axX1exXexXb3xX6axX23xX22xX1exXexX6xX57xX1exXbxX1xX27xX1exX1xX6axXbxX1exX1xXdxX10xX27xX1exX11dxX27xX6xX88xXa6xXa7xX1acxX2cexX2cexX1acxX172xX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX88xX57xX10xX9axXdxX6xX88xX2xXa6xXa7xX88xX23xX10xX2b8xX7xX88xXa6xXa7xX2cexX97cxX88xX2xX1acxX1acxX9axX2c1xX2xX2xXa6xX1acxX2c1xX2cexXexXa6xX2c1xXa6xX1acxXa6xX5xXa7xX172xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX51xX3xX1xX54xX6xX3xX57xX58xXdxX3xX5bxX5cxXexX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX23xX22xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6exXexX3xX5xX72xX73xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX6axX7exXexX3xX4xX1xXdxX3xX85xX5cxXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxXcfxX2fxX0xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX4xX1xX72xX11bxX23xX22xX3xXexXb3xX205xX23xX1xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxXc6xX23xX3xX42xX22xX1xXa2xX3xX11dxX27xX15xX15exXexX3xX30xX7exXdxX3xX1xX5cxXdxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX172xX172xX172xXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX4xX1xX27xX6axX23xX22xX1exXexXb3xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX9axX6axX23xX22xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX11dxX27xX15xX10xXexX1exX9axX6xXdxX1exX1xX6axXdxX1exX9axX6xX23xX22xX1exX85xX6axX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xX23xX1exXexX1xX27xX1exX1cxXdxX1cxX1exX4xX6axX1exXexXb3xX6axX23xX22xX1exXexX6xX57xX1exXbxX1xX27xX1exX1xX6axXbxX1exX1xXdxX10xX27xX1exX11dxX27xX6xX88xXa6xXa7xX1acxX2cexX2cexX1acxX172xX1xXexX57xXaxX2fxX9dxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX4xX1xX72xX11bxX23xX22xX3xXexXb3xX205xX23xX1xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxXc6xX23xX3xX42xX22xX1xXa2xX3xX11dxX27xX15xX15exXexX3xX30xX7exXdxX3xX1xX5cxXdxX3xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX172xX172xX172xX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexXb3xX6axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxXe19xX15xX3xXcfxXdxX532xX23xX3xX182xXcxX4bdxX3xXcxX275xX23xX1xX3xX35xX15xX3xX1exX3xX182xX255xX3xXexX1xX72xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX3dxX3dxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX275xX23xX1xX3xX42xX22xX27xX15xX850xX23xX3xX30xX205xX23xX1xX3xX44xX31xXdxX3xX4xX1xX275xX3xX5bxX7exX6axX3xX4xX61xX4xX3xX5bxX11bxX23xX3xXcfxXa2xX3xXexX1xX31xX6axX3xX5xX27xX147xX23xXf6xX3xX23xX22xX1xXdxX532xX23xX3xX4xX233xX27xX3xX156xX67axX3xX23xX5cxXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xX42xX22xX1xXa2xX3xX11dxX27xX15xX15exXexX3xX30xX7exXdxX3xX1xX5cxXdxX3xX30xX7exXdxX3xX85xXdxX51xX27xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX85xX5cxX3xXexX275xX23xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX5xX101xX23xX3xXexX1xX233xX3xX9dxb88cxX9dxX3xX5bxX51xX3xX1cxX64xX15xX3xX9axXc1xX23xX22xX3xX4xX1xX72xX11bxX23xX22xX3xXexXb3xX205xX23xX1xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xX4xX54xX3xXexXb3xXb4xX23xX22xX3xXexX64xX57xXf6xX3xXbxX1xX27axX3xX1xX73xXbxXf6xX3xX1xXdxXc6xX27xX3xX11dxX27xX31xX172xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxXcfxX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX88xX27xX5xX2fxX0xX9axXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb3xXaxX2fxX0xX88xX9axXdxXcfxX2fxX0xX88xX9axXdxXcfxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7f8xX27xXexX1xX6axXb3xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xX44xX45xX0xX88xXbxX2f
Thu Hà